Top citáty ze Strážných věží roku 1994

 

Strážná věž 15. ledna, odstavec 5, strana 17:

„V roce 1919 byla totožnost tohoto otroka zjištěna; zjistilo se, že to je ostatek pomazaných křesťanů. Je zastoupen vedoucím sborem a od té doby je středem teokracie na zemi.“

 

Strážná věž 15. únor, strana 6:

„Pokoušeli se na vás někdy svědkové uplatnit takzvané vymývání mozku? Použili na vás někdy metody, kterými by vás chtěli psychicky ovládnout?‘ Nepochybně upřímně odpovíte „ne“. Kdyby svědkové takové metody používali, bylo by nesmírně mnoho obětí odporujících jakémukoli tvrzení ve prospěch svědků Jehovových.“

 

Strážná věž 15. únor, strana 6:

„Je zjevné, že svědkové Jehovovi mají tak daleko ke kultovnímu náboženství, jako měl Ježíš k nenasytnosti a opilství.“

 

Strážná věž 1. březen, strana 30:

„Představ si, jakou radost budou mít lidé, kteří dále konají Boží vůli. Uvidí zničení těch, kdo tvrdošíjně jednají podle své vlastní sobecké vůle, i přesto, že tím působí utrpení těm lidem, kteří se snaží konat Boží vůli.“

 

Strážná věž 1. duben,

„A přece je každoročně asi čtyřiceti tisícům osob odňata pospolitost s Jehovovou organizací.“

 

Strážná věž 1. květen, strana 16:

„Nikdo ovšem nezná novodobé dějiny svědků Jehovových lépe než oni sami. Vydavatelé této knihy se snažili ukázat tyto dějiny objektivně a upřímně.“

 

Strážná věž 1. července, odstavec 10, strany 11-12:

„Povšimni si například, jakou potravu předkládá třída zlého otroka a odpadlíci. Tato potrava neposkytuje žádnou výživu a žádné posílení; není zdravá. Ani zdravá být nemůže, protože odpadlíci se přestali sytit u Jehovova stolu. Proto ztratili z nové osobnosti všechno, co si předtím vypěstovali. To, co je podněcuje, není svatý duch, ale sžíravé nepřátelství. Jsou posedlí jen jediným úmyslem — bít své bývalé spoluotroky.“

 

Strážná věž 1. sprna, strana 23:

„Na rozdíl od zodpovědných představitelů mnoha jiných náboženských organizací měl bratr Rutherford povahu, která se vyznačovala nejvyšší duchovní a morální kvalitou.“

 

Strážná věž 1. říjen, strana 6:

„Mnozí lidé si to sice neuvědomují, ale skutečnost je taková, že Bibli nemůžeme porozumět sami od sebe. Potřebujeme, aby nám někdo pomohl.“

 

Strážná věž 1. prosinec, odstavec 14, strana 16:

„Je ze způsobu, jak používáme své finanční prostředky, vidět, že služba Jehovovi je pro nás to nejdůležitější?“

 

Autor: facilis

1 Comment

Add a Comment
  1. „Na rozdíl od zodpovědných představitelů mnoha jiných náboženských organizací měl bratr Rutherford povahu, která se vyznačovala nejvyšší duchovní a morální kvalitou.“ tak to je dobrý!!!

Tady můžete napsat váš komentář