Ex svědkové Jehovovi – protest ve Warwicku

       V roce 2018 se konal před Světovým ústředím svědků Jehovových ve Warwicku (USA), oproti vstupní bráně do areálu na ulici Long Meadow Road, protest ex svědků Jehovových, kteří chtěli mírným způsobem vyzvat svědomí hlavních představitelů Společnosti Strážná věž, řešit problémy, které se týkají zejména těchto třech oblastí: 1) zákaz kontaktování se stávajících svědků Jehovových se svojí rodinou a přáteli,  kteří z různých důvodů opustili organizaci; 2) pohled organizace k pedofilii jako k hříchu a ne jako k zločinu, co má za následek, že mnoho otřesných případů, kterých se dopustili členové sboru, jsou před státními institucemi schovány; 3) zákaz transfuze krve, co do dnešních dnů má za následek obrovské množství obětí, nevyjímaje také děti. V tomto videu je možné vyslechnou několik bývalých svědků Jehovových, kteří […]

Top citáty ze Strážných věží roku 2003

  Strážná věž 15. ledna, strana 9: „Ačkoli je mnoho takových povzbudivých příkladů, někteří lidé neoprávněně tvrdí, že biblické vzdělávací dílo svědků Jehovových ničí rodiny a u mladých lidí rozleptává zdravé hodnoty.“ Strážná věž 15. ledna, strana 23: „V proslovu „Mějte se na pozoru před podvody“ řečník ukázal, že budeme jednat moudře, když na odpadlické překrucování, polopravdy a vyložené lži budeme pohlížet jako na jed.“ Strážná věž 1. února, strana 16, odstavec 16: „Ten, kdo se přestal stýkat se sborem, může být duchovně vyčerpán. Takový člověk je na tom možná podobně jako ovce, která odešla od svého pastýře — až dosud bezcílně bloudí tímto nevlídným světem. Bez ochrany, kterou mu poskytuje ovčinec, tedy křesťanský sbor, je více než kdykoli dříve vystaven útokům Ďábla, který „obchází jako řvoucí lev a hledá, […]

Rozcestí pro svědky Jehovovy – materiály ke stažení

  Jsou zde ke stažení materiály, které byly původně publikovány na webu www.rozcesti.org. Po domluvě se správcem těchto webových stránek, jsme se dohodli, že všechny materiály budou také na našich stránkách www.badatelebible.cz. Pokud některé z těchto materiálů převedete do formátu pro elektronické knihy (.ePUB, .MOBI, .AZW, .AZW3 atd.), pošlete je laskavě e-mailem správci tohoto webu. Následně budou tyto publikace dány k dispozici z tohoto webu. Web Rozcesti.org v PDF a DOCX (383 str.) Rozcestí pro svědky Jehovovy – archiv článků z webu (PDF, 383 str.) Rozcestí pro svědky Jehovovy – archiv článků z webu (DOCX, 383 str.) Jak mluvit se svědky Jehovovými (ZIP s PDF soubory) Jak mluvit se svědky Jehovovými (ZIP, 40 PDF souborů) Materiály pro svědky Jehovovy ke zkoumání a studiu (ZIP s PDF soubory) Materiály pro svědky Jehovovy ke zkoumání a studiu […]

Proč pomáhat svědkům Jehovovým – interview s Tadeášem

       Svědkové Jehovovi prohlašují, že jako jediná organizace na zemi pomáhá jiným lidem správně porozumět Bibli. Lidé vně organizace jsou svědky Jehovovými považovány za lidi, kteří vesměs správně nerozumí Bibli a také duchovním záležitostem. Tento fenomén vede k tomu, že pokud člověk nemá stejné náboženské a životní názory, jako je učí společnost Strážná věž, automaticky stojí na druhé straně. Z času na čas zaznívá v publikacích společnosti myšlenka, že jediné správné porozumění je zapsáno právě v dané publikaci, jak je vidět například ve Strážné věži z 1. května roku 2005, na straně 9 v odstavci 8: „Správné porozumění této nauce je měřítkem, podle něhož lze rozpoznat pravé křesťany od falešných.“ Z výše uvedených důvodu může být pro svědka Jehovova překvapující, když potká někoho, kdo chce pomáhat […]

Celosvětové (mezinárodní) setkání bývalých svědků Jehovových v Kievě

           Vážení přátelé, chceme Vám oznámit, že ve dnech 25. a 26. dubna 2020 se bude konat v Kievě Celosvětové (mezinárodní) setkání bývalých svědků Jehovových. Hlavními organizátory jsou Sergej Radchenko (Ukrajina) a Mike Niyazov (USA).    Touto cestou Vás na toto setkání zveme jako Badatelé Bible a zároveň jako zprostředkovatelé tohoto setkání pro zájemce žijící v České a Slovenské republice. Rádi Vám zprostředkujeme bližší informace o tomto setkání, také ubytování (pravděpodobně na privátu) a případně způsob jak se na místo setkání dopravit. Setkání bude vyplněno programem a samozřejmě bude možnost se seznámit a popovídat s lidmi, kteří prožívají, anebo prožili podobné situace jako vy. Účast zatím slíbili lidi jak z Evropy, tak z Ameriky a Asie. Počet účastníků se bude pohybovat ve stovkách. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat buď přes náš […]

Starší svědků Jehovových se zříká členství ve společnosti Strážná věž – Bernd z Lipska

    Zajímavý způsob jak se rozloučit s organizací svědků Jehovových nám ukázal Bernd z Lipska. Po 40 letech, které strávil v této organizaci se odhodlal k zajímavému způsobu, a zároveň veřejně prezentoval, několik důvodů, proč se z této organizace rozhodl odejít. Z důvodů toho, že svědkové Jehovovi po vyloučení z organizace jsou pro další členy na tom stejně jako kdyby přestali existovat a nikdo nemá možnost se dozvědět, proč daná osoba opustila organizaci, Bernd zvolil způsob, který může být zároveň dobrým typem, jak svým bývalým spolubratrům sdělit důvody, proč jsem se rozhodl, že opustím tuto organizaci. Jaké důvody k odchodu z této organizace po 40 letech má Bernd z Lipska a co předtím musel udělat, aby se to takto povedlo, to můžete vidět v našem novém videu. Přejeme hodně užitku a poučení z tohoto videa.     Autor: […]

Masový odchod z organizace Strážná věž v Itálii v roce 1988 – dokument

     Tento dokument o masovém odchodu svědků Jehovových v roce 1988 v Itálii je sice velmi starý, ale dnes velmi aktuální. To co si aktéři tohoto dokumentu všimli na společnosti Strážná věž před 30 lety, si dnes můžeme všímat i my. Otázkou pro nás je to, co bylo hlavní příčinou, že jsme neviděli věci, o kterých tito lidé mluví v tomto videu. Přejeme si, abychom jsme načerpali z této historické události co nejvíce užitku a poučení do našeho života. Přejeme Vám hodně zdraví a vytrvalosti do nového roku 2019. Badatelé Bible     Autor: facilis

Soud v Kazachstáně se Společností Strážná věž – informace o průběhu

        Před časem jsme vás informovali o soudu, který se koná v Kazachstáně. Soud pojednává o cti a důstojnosti bývalých Svědků Jehovových. Společnost Strážná věž pronásleduje vyloučené a poškozuje čest a důstojnost tím, že povzbuzuje svědky Jehovové, aby přerušili s vyloučenými společné vztahy. V časopise Strážná věž jsou nazýváni tito bývalí členové rozličnými termíny: odpadlík, nepřítel pravých křesťanů, lhář, nepřítel, zabiják a jiné tomu podobné, jako například výraz „svině, která se vrátila, aby se vykoupala v blátě“. Burabajský krajský soud rozhodl ukončit tento proces s tím, že se nebude vměšovat do záležitostí náboženské společnosti a přitom se odvolával na zákon, který říká, že stát se nevměšuje do záležitostí náboženské společnosti, jestli činnost této náboženské společnosti nenarušuje zákony státu Kazachstán. V tomto videu se dozvíte co se odehrávalo na soudě v Kazachstáně […]

Setkání Badatelů Bible a jejich přátel 1. ročník

     Různá internetová diskusní fóra či komunity na sociálních sítích jsou již jednou z běžných forem setkávání lidí nejrůznějších zájmů. Například v prostoru sítě Facebook tak není problém najít třeba řadu více či méně živých skupin zaměřených na svědky Jehovovy. Právě jednu takovou si před dvěma lety založil bývalý svědek Jehovův Peter Antal z Chrudimska. Jako čerstvý „odpadlík svědků Jehovových“ zatoužil tenkrát po sdílení se ve společenství přátel se stejným životním osudem. Jeho skupina, kterou nazval podle stejnojmenných internetových stránek „Badatelé Bible“ (www.badatelebible.cz), které s několika přáteli rovněž spravuje (počet členů týmu Badatelé Bible je čtyři), si dala stejně jako ony za cíl také osvětu mezi stávajícími členy organizace. Pokus se setkal s úspěchem a během krátké doby skupina dorostla podoby živého společenství s diskusemi i osobními svědectvími okolo každodenně […]

Dopis vyloučenému

  Drazí badatelé,   bylo mi dovoleno napsat několik článků k tématice SJ. U SJ jsem vyrůstal, ale nebylo mi, díky Bohu, dovoleno pro nedostatek hodin se nechat pokřtít… Byl bych moc rád kdyby byl můj článek pro „vyloučené“ zveřejněn i na Vašich stránkách. Dopis vyloučenému  Ke stažení soubor PDF zde: Dopis-vyloučenému   Autor: facilis

Top citáty ze Strážných věží roku 2002

    Strážná věž 1. února, strana 20, odstavce 7 a 8: „Právě ostatek pomazaných křesťanů — neboli zbývající členové skupiny 144 000, kteří ještě žijí na zemi — při Slavnosti na památku Kristovy smrti oprávněně přijímá symboly v podobě chleba a vína…Toto svědectví ducha je tak mocné, že ti, kdo mají sebemenší pochybnost, zda nebeské povolání dostali, mohou logicky dojít k závěru, že je nedostali, a proto na Památné slavnosti nebudou přijímat symboly.“   Strážná věž 1. března, strana 11, odstavec 14: „„Satan se stále proměňuje v anděla světla,“ varuje Bible. Podobně i jeho služebníci včetně odpadlíků jsou „dělníky, kteří klamou“ a kteří se „také stále proměňují ve služebníky spravedlnosti“. Pokud se zabýváme falešným uvažováním takových lidí, může to oslabit naši důvěru v Jehovovo pravdivé Slovo, Bibli, a naše víra může zahynout.“   Strážná věž […]

Svědkové Jehovovi ve dvacátém století

     Důvěra osobě, nebo organizaci se nevytváří na základě toho co říká, ale spíše z toho, jak reaguje, když se nesplní její sliby. Jak v této prověrce obstojí Společnost Strážná věž? Video Svědkové Jehovovi ve dvacátém století Vám může dát na tuto otázku odpověď.  Jako příklad bude vzato „proroctví“ o dvacátém století, které zaznívalo v mnoha publikacích společnosti Strážná věž v minulém století a následná reakce Společnosti na nesplnění se těchto slibů. Věříme, že Vám toto video pomůže správně zhodnotit, zda Společnost Strážná věž je hodna důvěry. Přejeme hodně užitku!   Zdroje: Awake February 22, 1961, page 5 Awake March 22, 1963, page 32 The Nation shall know that I am Jehovah-how? 1971, page 216, par. 9 The Watchtower March 1, 1984, pages 18-19, par. 12 […]

SOUD V KAZACHSTÁNĚ – vyloučeni proti Strážné věži – ochrana cti a důstojnosti

   V Kazachstáně se začal soudní proces, který se ukazuje jako velmi klíčový. Společnost Strážná věž pronásleduje vyloučené. Ve svých časopisech a na internetových stránkách Společnost Strážná věž pronásleduje vyloučené a poškozuje čest a důstojnost vyloučených tím, že povzbuzuje příbuzné svědků Jehovových, aby s vyloučenými přerušili společné vztahy. Takovéto počínání je porušením zákonů ve kterékoli zemi a také mezinárodních zákonů. Ze zkušeností bývalých svědků Jehovových, můžeme jasně vidět mnoho příkladů, jak byli zničeny rodinné vztahy mezi vyloučenými a jejich rodinami, které zůstali v organizaci. Další věc je ta, že ve svých časopisech a na svojích internetových stránkách, Společnost Strážná věž obviňuje svoje bývalé členy rozličnými termíny: odpadlík, nepřítel pravých křesťanů, lhář, nepřítel, zabiják a jiné tomu podobné, jako například výraz „svině, která se vrátila, aby se vykoupala v blátě“. Dále již […]

Techniky klamavé argumentace používané Společností Strážná věž-Díl 3.

  Klam daný vyloučením Aby bylo dosaženo žádoucího úsudku, je někdy nezbytné nevyhovující skutečnosti z úvahy vyloučit, a to například jejich zamlčením. Příklad: Svědkové Jehovovi po celém světě jsou šťastný lid a ze srdce dobrovolně dávají dary, protože moc dobře vědí, na co jsou jejich peníze použity. Problém spočívá v následujícím:    Členům a zájemcům je ukazována pouze ta hezká strana mince, prezentování informací je velmi selektivní. Videa jsou navržena tak, že například Lucka z videa Buď štědrý je určena k tomu, aby si odřekla zmrzlinu a aby mohli efektivněji budit emoce jak moc je potřeba podpořit Společnost Strážná věž. My vám ukážeme i tu druhou stranu mince.    Nechceme se uchýlit k útoku „ad hominem,“ poněvadž určitě každý dospělý člověk má právo si koupit za své peníze co chce v souladu […]