Svědkové Jehovovi citují – 3

Strážná věž z roku 2017, z července, na stranách 27 až 30 obsahuje velmi praktický a zajímavý článek, který se nazývá „Zvítězíš v boji o svou mysl?“ Úvodní slova tohoto článku, jsou napsána velmi pravdivě:

„Jsi terčem útoku! A tvůj hlavní nepřítel Satan se snaží použít proti tobě dost nebezpečnou zbraň. Jakou? Propagandu! Tato zbraň je navržena s cílem zasáhnout tvou mysl.“

Na straně 29 výše uvedeného článku, je pak uveden citát:

„Pamatuj na to, že Satan nechce, abys viděl věci jasně a dobře si je promýšlel. Proč? Protože propaganda je „pravděpodobně nejúčinnější,“ uvádí jeden zdroj, „když jsou lidé odrazováni od toho, aby přemýšleli kriticky“. (Media and Society in the Twentieth Century) Neuvěř všemu, co slyšíš, aniž se nad tím pořádně zamyslíš. (Přísl. 14:15) Bůh ti dal schopnost přemýšlet, a tak ji používej k upevňování své víry.“

Na citát, který je uveden výše se podíváme podrobněji, tedy jak přesně zní ve Strážné věži:

…„pravděpodobně nejúčinnější,“ uvádí jeden zdroj, „když jsou lidé odrazováni od toho, aby přemýšleli kriticky“…

Originál knihy MEDIA AND SOCIETY INTO THE 21ST CENTURY, A Historical Introduction, Second Edition obsahuje v části Propaganda in Peace and War na straně 83 citát, který zní v češtině takto:

MEDIA AND SOCIETY INTO THE 21ST CENTURY

MEDIA AND SOCIETY INTO THE 21ST CENTURY

„Propaganda, jak je zřejmé, bude nejvíce efektivní, když lidé nebudou mít přístup k různým zdrojům informací, a budou odrazování, aby mysleli kriticky.“

Podívejme se, co se snažili autoři Strážné věže skrýt. V knize jde o to, že propaganda je zbraní tehdy, když člověku vezmou alternativní zdroje informací, následkem čeho pak není schopen kriticky posoudit to co slyší. Přesně to se děje ve Společnosti Strážná věž, kde je absolutní zákaz čtení literatury, která kriticky posuzuje Organizaci, a tato literatura se nazývá „Odpadlická“, a za čtení takovéto literatury, nastupují tvrdé sankce. Přesto je tento citát ve výše uvedené Strážné věži úplně změněn.

Organizace Strážná věž, opět prokázala, že neumí citovat, a proto její publikace nemůžou být hodné důvěry. Za prvé, citát je citátem tehdy, když je přesným zněním toho co bylo napsáno ve zdroji. Za druhé, samy porovnejte v níže uvedené tabulce, jak je citát změněn.

 Strážná věž 2017, červenec, strana 29  MEDIA AND SOCIETY INTO THE 21ST CENTURY, strana 83
…pravděpodobně nejúčinnější…když jsou lidé odrazováni od toho, aby přemýšleli kriticky… Propaganda, jak je zřejmé, bude nejvíce efektivní, když lidé nebudou mít přístup k různým zdrojům informací, a budou odrazování, aby mysleli kriticky.

Na závěr si ukážeme typické kritické myšlení à la svědků Jehovových a jejich přístup k různým zdrojům informací pomocí humorní karikatury.

Humor JW, svědkové Jehovovi

zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/137430226106140063/

Překlad: „Odpadlíci! Špinavý odpadlíci! NESMÍME TO ČÍST. NESMÍME!

Autor: facilis