Svědkové Jehovovi citují – 2

Ve Strážné věži z 1. května 1988, na straně 22, anglické vydání je napsáno toto:

“Do you believe in the second advent of the Lord?” I asked the young man who came to the door. “Christ’s second advent was realized in 1914,” he answered. In astonishment, I told him that was impossible. “You should read this book,” he said, handing me The Harp of God.

(„Věříte ve druhý příchod Pána? Zeptala jsem se mladého muže, který mi otevřel dveře. „Kristův druhý příchod se uskutečnil v roce 1914“ odpověděl. Zamyšlená jsem řekla, že to není možné. „Přečtěte si tuto knížku“ řekl, a dal mi do rukou knihu The Harp of God.“)

Watchtower Library 2007 eng Jehovah's Witnesses svědkové Jehovovi

Watchtower Library 2007 eng

 

Strážná věž z 1. srpna 1993, na 21 straně, má jiný názor na druhý příchod Krista:

Jednoho dne, když mi bylo asi dvanáct let, dostal tatínek od svého bratra, který bydlel ve Spojených státech, jistou knihu. Jmenovala se Harfa Boží a vydala ji Watch Tower Bible and Tract Society. Prohlédl jsem si obsah a oči se mi rozzářily, když jsem uviděl kapitolu „Návrat Páně“. Přečetl jsem si ji s velkým zájmem, ale byl jsem zklamán, protože pro tento návrat neuváděla žádný rok. Kniha však naznačovala, že Pánův návrat není daleko.

 

Watchtower Library 2015 cz Jehovah's Witnesses svědkové Jehovovi

Watchtower Library 2015 cz

 

V první uvedené Strážné věži je napsáno, že druhý příchod Krista se uskutečnil v roce 1914, a odvolává se na knihu Harfa Boží, a ve druhé zmíněné Strážné věži se uvádí, že tento příchod není známy, a také se odvolává na knihu Harfa Boží. Co ale říká originál, tedy kniha Harfa Boží doopravdy?

„…Applying the same rule, then, of a day for a year, 1335 days 539 A. D. brings us to A. D. 1874, at which time, according to Biblical chronology, the Lord’s second presence is due…The time of the Lord’s second presence dates from 1874…“

(„…Uplatňujíc stejné pravidlo, tedy den za rok, když přičteme k roku 539 n. l., tak se dostáváme k roku 1874 n. l., tedy k roku, který souhlasí s Biblickou chronologií, k Pánovu druhému příchodu…Čas druhé přítomnosti Pána je tedy datován na rok 1874…“)

 

The Harp of God 1925 Jehovah's Witnesses Svědkové Jehovovi

The Harp of God 1925 Jehovah’s Witnesses

 

The Harp of God 1925 p. 230 Jehovah's Witnesses Svědkové Jehovovi

The Harp of God 1925 p. 230

 

The Harp of God 1925 p. 231 Jehovah's Witnesses

The Harp of God 1925 p. 231

 

Jak z výše uvedeného vyplývá, autoři Strážné věže nenapsali pravdu ani v prvním, ale také ani ve druhém případě, protože publikace The Harp of God  učila velmi jasně, že druhý příchod Ježíše Krista se uskutečnil v roce 1874 n. l., jak je to jasně napsáno v knize The Harp of God: „…Čas druhé přítomnosti Pána je tedy datován na rok 1874…“

 

Autor: facilis