SOUD V KAZACHSTÁNĚ – vyloučeni proti Strážné věži – ochrana cti a důstojnosti

   V Kazachstáně se začal soudní proces, který se ukazuje jako velmi klíčový. Společnost Strážná věž pronásleduje vyloučené. Ve svých časopisech a na internetových stránkách Společnost Strážná věž pronásleduje vyloučené a poškozuje čest a důstojnost vyloučených tím, že povzbuzuje příbuzné svědků Jehovových, aby s vyloučenými přerušili společné vztahy. Takovéto počínání je porušením zákonů ve kterékoli zemi a také mezinárodních zákonů. Ze zkušeností bývalých svědků Jehovových, můžeme jasně vidět mnoho příkladů, jak byli zničeny rodinné vztahy mezi vyloučenými a jejich rodinami, které zůstali v organizaci. Další věc je ta, že ve svých časopisech a na svojích internetových stránkách, Společnost Strážná věž obviňuje svoje bývalé členy rozličnými termíny: odpadlík, nepřítel pravých křesťanů, lhář, nepřítel, zabiják a jiné tomu podobné, jako například výraz „svině, která se vrátila, aby se vykoupala v blátě“. Dále již nechceme trpět toto ponižování a nechceme, aby naše děti, rodiče, starý rodiče a také přátelé trpěli a aby se nestyděli za svoje vyloučené členy rodiny, proto jsme se rozhodli účastnit se soudního procesu proti Společnosti Strážná věž, abychom ochránili svoji čest a důstojnost.

   Kazachstán je první krajina na světě, kde budou vyloučeni na soudě hájit a chránit svoji čest a důstojnost. Právě teď nastal čas, aby zodpovídali za svoje slova a skutky. 19. dubna 2019 v kazašském městě Ščučinsk, byla podána žaloba proti Společnosti Strážná věž na Burabajském krajském soudě. Již brzy bude soudem určen datum začátku soudního procesu. Podstata žaloby spočívá v tom, že organizace svědků Jehovových ve své literatuře a na internetě rozšiřuje dehonestující informace o bývalých členech sboru, tím ničí jejich pověst, a vnucuje společnosti myšlenku opovrhovat vyloučenými z organizace, a srovnávat je se zvířaty, zločinci a s nakaženými nebezpečnou infekční nemocí. Dlouhé roky, přibližně milion vyloučených trpělo toto ponižování a urážení.

   Jsou zváni všichni, kdo mají zájem, média, televize, noviny, blogeři, velvyslanectví různých zemí Evropské unie, Ameriky, sousedních zemí, OSN, vládní i nevládní organizace, aby mohli blíže tento problém monitorovat a propagovat. My nebudeme mlčet a nebudeme lhostejní, protože v každé zemi jsou svědkové Jehovovi, kteří pronásledují vaše občany, bývalé členy sboru a ničí jejich pověst a jejich životy. A na druhé straně, není to přece globální problém? Přibližně milion lidí ve více než 230 zemích tato organizace pronásleduje a háže do spárů osamělosti a marného života. Spojme spolu svoje síly proti porušování lidských práv.
Pro jakékoli další informace ohledně soudu v Kazachstánu se můžete také obracet na nás. Můžete využít spojení, která jsou uvedeny na naších internetových stránkách www.badatelebible.cz. Budeme dále v kontaktu s tvůrci internetových stránek www.nekudaidti.com a také se Sergejem Radčenkem a Ruslanem Chebanem, kteří tuto záležitost podrobně sledují.

 

Zdroj: www.nekudaidti.com

 

Autor: facilis

 

9 Comments

Add a Comment
 1. vagrantthewonderful

  hele, a on někdo o jehovistech mluví hezky? fanatici, vypatlané palice, nebavte se s nimi, jsou to sektáří, lháři, podvodníci! a zbytek světa půjde před jaký soud?

 2. dobrý den,jsem vyloučen na vlastní žádost,protože jsem se choval nevhodně vůči svědkům.
  Plně souhlasím se společností.Ano pocit osamělosti atd. existuje,ale to je takový trest za neposlušnost.
  Vždy společnost sv ,přijme odpadlíka ráda zpět pokud zanechá hříšného jednání a činí pokání.
  I jiné církve vylučují své členy,pokud se nechtějí napravit.
  Dokonce i politické strany vylučují.Jen pomlouváte a zkreslujete danou věc.Ať je chváleno Jehovovo jméno.

 3. I přesto, že s komentáři Vagrantthewonderfula a Vladimíra nesouhlasím, musím je hodnotit velice pozitivně a to ve smyslu Vítejte na těchto stránkách:-)
  Jsme moc rád, že stránku navštěvují SJ ať už v aktivním nebo neaktivním stavu vůči JW org a lidé, kteří jsou i mimo tuto organizaci.
  Moc děkuji za práci týmu Badatelů Bible. Odvádíte opravdu náročnou činnost a to jak časově, tak i psychicky.
  Držím palce a ještě jednou děkuji.
  Tomáš Bubela, Praha Strašnice

 4. John Preston

  Za sebe bych chtěl poděkovat všem třem komentátorům a rád bych si tedy dovolil odpovědět.

  @vagrantthewonderful:
  Je pravda, že jen velmi málo lidí mluví hezky o svědcích Jehovových. Jenže paradoxně čím hanlivěji se o nich mluví, tím více je to utvrzuje o jejich „pravdě,“ Proto doporučuji na řadové členy být milý a nečastovat je ani výrazem „Jehovista“ – vnímají i tohle za projev negace (nevhodná zkrácenina od oficiálního „svědek Jehovův). Řadoví členové jsou totiž jen oběti a za nic nemohou. Navíc, mezi badateli Bible jsou i stále aktivní svědkové a tudíž když někdo svědky třeba napadne, může tím náhodou napadnout někoho z lidí, kteří se snaží svědkům pomáhat zevnitř a posloucháním interních pokynů si získává jejich důvěru. Všechnu vaši zlost si tedy zaslouží pouze samotné vedení svědků, což je „vrcholek pyramidy“ (ti skuteční „sektáři, lháří, podvodníci), která z těch nevinných lidí dělá – jak říkáte – ‚fanatiky, vypatlané palice.‘ Zbytek světa tyto vyloučené členy netrápí, jelikož cílem je něco jiného – zrušit „gumování mozků“ po kterém i členové rodiny jsou schopni se s dotyčným nebavit a automaticky ho dehonestovat podle oficiálních instrukcí.

  @Vladimír
  Možná jsi provedl nějaký skutečně biblický, vážný hřích. Ale Společnost do stejné kategorie řadí i lidi, kteří stále chtějí uctívat a chválit Jehovovo jméno a chtějí to dělat „duchem a pravdou.“ Ale jejich biblicky školené svědomí jim prostě říká něco jiného, než neustále se měnící „Pravda“ (už i jen samotný fakt, že slovo pravda se používá na něco proměnlivého by měla svědky alarmovat). I banky mívají ve smlouvách a ujednáních klauzulku, že se chystají změnit něco ve smlouvě či ujednání a dávají lhůtu, ve které se klient může k dané věci vyjádřit a dokonce odstoupit bez jakékoli sankce. U svědků neexistuje tato možnost, takže vedení si fakt může už vymyslet změnu nauky, která bude protiřečit dřívějšímu výkladu nauky a svědkové prostě musí přimout takřka cokoli, co si usmyslí (nejaktuálnější nesmysl je tzv. „překrývaná generace,“ dřívější lze dohledat i na stránkách badatelů). Představ si, že v takových případech opravdu nelze mluvit o ‚hříšném jednání‘ a není z čeho činit pokání. Staly se třeba i takové případy, že svědek podle starých pokynů, aby nebyl vyloučen, odmítl civilní službu a šel kvůli tomu do vězení. Po krátké době na to přišla změna a Společnost najednou předstírala, že svědkové vždy mohli přijmout civilní službu. On už ale nemohl požádat o přehodnocení soudu a tak byl vězněn za něco, co už není „naukou“ svědků. Trápilo ho to a chtěl se na to zeptat starších. Trval na tom, že svědkové nepřijímali civilní službu a kvůli tomu je teď ve vězení. Za to, že „trval na svém,“ byl vyloučen. Takže v důsledku ani jednou nezhřešil a přitom byl hozen do stejného pytle s vrahy a smilníky. Nebo byly i případy, že někdo přijal civilní službu, byl za to vyloučen, a poté, co Společnost změnila nauku, už to nadále nebyl hřích. Tak nastala paradoxní situace, že bratr musel činit pokání za něco, co není hřích. Doufám, že jen těch pár příkladů ti pomůže přemýšlet jak je to absurdní a zajímal by mě tvůj názor.

  @Tomáš
  Děkujeme, opravdu to je někdy náročné. Zvláště ty nenávistné monology od svědků, které si občas vyslechneme. Je děsivé vidět jak ta manipulace funguje a jaké stopy to zanechává. Proto se snažíme hledat šetrné způsoby jak i takovým těžkým případům pomoci. Spoléháme mmj. i na fakt, že Saul z Tarsu byl také horlivý špatným směrem než se stal apoštolem Pavlem…

 5. John Preston

  @Vladimír
  Ještě jedna věc – celkem podstatná:

  Představ si, že jsi dítě, sexuálně tě zneužije někdo ze SJ (otčím, služební poocník nebo dokonce starší). Řekneš to mamce (či rovnou starším ve sboru). Ti podle pokynů Společnosti uplatní „pravidlo dvou svědků“ a nejdříve tě povzbudí s nikým jiným o tom nemluvit a zajít za hříšníkem/pachatelem a promluvit si o tom. Ten to popře. Zajdeš tedy za staršími a chceš sjednat spravedlnost. Ti tě upozorní, že k tomu, aby ho vyloučili, potřebuje být sestaven právní výbor. Pro sestavení právního výboru je potřeba dvou svědků. Tak se tě zeptají jestli máš druhého svědka. Odpovíš, že jste u toho byli jen ty a pachatel. Na to ti řeknou, že s tím nemohou nic dále dělat a máš to nechat na Jehovovi. Tak hříšník zůstává dále ve sboru a ty varuješ zbytek sboru a také světské lidi. Jenže najednou je sestaven právní výbor na tebe a jsi vyloučen za šíření lží (protože to nemáš podloženo dvěma svědky). Hezké že?

  Myslíš, že je to přitažené za vlasy? Žel, tyto příklady si nevymýšlím. Společnost Strážná věž teď musí vyplácet miliony amerických dolarů takovýmto obětem. Ještě pořád máš za to, že ty oběti by měly „zanechat svého hříšného jednání“?

  viz https://www.badatelebible.cz/techniky-klamave-argumentace-pouzivane-spolecnosti-strazna-vez-dil-1/

  Až budeš vědět více, nebudeš se stíhat divit ani ušima.

 6. Dingir Religionistický časopis o současné náboženské scéně.

  Matouš 8,20

  Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“

 7. Ten kdo ma podle SJ za zady Satana

  Nestykani se, ale take dalsi problemy, jsou velmi pekne komentovany byvalym clenem zde:

 8. Je to velmi smutné, když bratr,sestra jsou vyloučení a nikdo s nimi nesmí mluvit ani vlastní rodina..

 9. Truth about the truth

  Brawo Kazachstan! Najwyższy czas. Cieszę się, że cały świat się wybudza i dostrzegł już, że sekto-korporacja niszczy ludzi i rodziny. Pozdrawiam wszystkich, którzy odeszli i tych, którzy tam jeszcze tkwią – Przebudźcie się! W tej sekto-korporacji nie znajdziecie zbawienia. Polska jest z Wami.

Tady můžete napsat váš komentář