Manipulace na způsob svědků Jehovových

 

   Správně citovat z pramenů a zdrojů, neznamená pouze přesně napsat, jak citace zní v původním textu. Znamená to také to, že když parafrázujeme nějakou myšlenku ze zdroje, musíme nejen dodržet význam, ale také nepřipisovat významu parafráze něco co v samotném textu není. Pokud bychom neuváděli své zdroje a správně necitovali, dopouštíme se plagiátorství. Není to jen etický prohřešek, ale i porušení autorského zákona (v České republice to je Zákon č. 121/2000, Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů).

Organizace svědků Jehovových si moc neláme hlavu s citacemi. Co je ale nejsmutnější a zároveň velmi nebezpečné je fakt, že citace, které Společnost svědků Jehovových cituje (parafrázuje), používá jako nástroj na manipulaci, zejména svých vlastních členů a k prosazování svých vlastních nauk a názorů. Smutné je to také proto, že to učí svědky Jehovovi, vkládat svůj vlastní pohled do věcí, které nejsou v souladu s realitou, s fakty. Žel, toto uvažování, jako reziduum, zůstává také v myslích mnoha již bývalých svědků Jehovových.

Podívejme se na jeden z mnoha příkladů, které je možné najít v publikacích Společnosti Strážná věž.

V brožuře Jak může krev zachránit náš život, vydané v roce 1990, na straně 5 je napsáno toto:

Apoštolskému výnosu se dlouho rozumělo jako závaznému. Eusebius vypráví o mladé ženě žijící krátce před koncem druhého století, která před smrtí umučením prohlásila, že křesťanům „není povoleno jíst krev ani těch nerozumných zvířat“. Neuplatňovala právo umřít. Chtěla žít, avšak nebyla ochotná ke kompromisům vzhledem ke svým zásadám. Nevážíme si snad těch, kteří staví své zásady nad osobní výhody?

Jak může krev zachránit náš život

 

Pomiňme to, že v Brožuře není žádný odkaz na zdroj. Napsat to co je uvedeno v brožuře: „Eusebius vypráví o mladé ženě…“, není v žádném případě odkaz na zdroj (správná citace českého překladu by vypadala podle ČSN ISO 690 takto: PAMPHILI, Eusebius a Josef NOVÁK. Církevní dějiny: Ecclesiastica historia. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1988. Teologické studie.)
Co nás ale bude zajímat, je druhá část odstavce, která zní: „Neuplatňovala právo umřít. Chtěla žít, avšak nebyla ochotná ke kompromisům vzhledem ke svým zásadám. Nevážíme si snad těch, kteří staví své zásady nad osobní výhody?

Předtím, jako se podíváme na způsob, jak se Společnost Strážná věž snaží manipulovat lidmi, podíváme se na přesnou citaci, ze zdroje:

Jistá Biblias byla mezi těmi, kteří zapřeli víru. Ďábel věřil, že právě teď ji dostane. Chtěl však, aby svými pomlouvačnými výpověďmi uspíšila své zavržení. Nechal ji proto mučit, aby ji jako slabou a neodvážnou osobu přinutil potvrdit nám přisuzované zločiny. Na mučení si to rozvážila. Jako by se probudila ze spánku, vzpomněla si při časném trestu na věčná muka v pekle a odpověděla těm, kteří ji uráželi: „Jak mohou takoví lidé jíst děti, když nesmějí ani požít krev nerozumných zvířat?“ Pak se přiznala, že je křesťankou a připojila se tak k vyvoleným zástupům.

Církevní dějiny Eusebius Pamphili

 

1. Když si všimněme zdrojový text z Eusebiových Církevním dějin, píše se tam jasně, že Biblias na začátku zapřela víru. Takže výraz: „…nebyla ochotná ke kompromisům vzhledem ke svým zásadám.“, nevychází z informací ze zdrojového textu.
2. Ve skutečnosti se Biblias nakonec rozhodla, že již nebude zapírat víru a přiznala se že je křesťankou. Bylo to ale v situaci, kdy již byla mučena.
3. Jaký jediný důvod změny smýšlení uvádí zdrojový text Církevních dějin? Eusebios uvádí pouze jeden důvod: „Na mučení si to rozvážila. Jako by se probudila ze spánku, vzpomněla si při časném trestu na věčná muka v pekle a odpověděla těm, kteří ji uráželi…“ Kdyby svědkové Jehovovi zmínili skutečnost, že Biblias věřila ve věčné muky v pekle, to by už tak vzorná křesťanka určitě nebyla.
4. Informace, kterou uvádí Brožura: „Chtěla žít, avšak nebyla ochotná ke kompromisům vzhledem ke svým zásadám.“, je zavádějící. Eusebios nepopisuje její zásady, kterých se držela ve svém životě. Jediné co by bylo možné vydedukovat je, pravděpodobně věřila ve věčné muka v pekle.
5. Její citát: „Jak mohou takoví lidé jíst děti, když nesmějí ani požít krev nerozumných zvířat?“ je vytržen z kontextu, protože zdrojový text nám nepíše, o kom Biblias mluví. Ano, můžeme se domnívat, že mluví o křesťanech, ale pak vzniká otázka, proč mluví o jedení dětí. Znamená to snad, že mučitelé chtěli, aby křesťané jedli děti. To by neudělalo také mnoho nevěřících a možná by kvůli tomu také ztratilo život. Je tady mnoho otázek, na které je možné odpovědět pouze velmi teoreticky, protože zdrojový text neuvádí žádné další informace.
6. Věta v Brožuře: „Nevážíme si snad těch, kteří staví své zásady nad osobní výhody?“, absolutně nevyplývá z výše uvedeného zdrojového textu. Tato poslední věta je ale ta nejdůležitější. Otázka má působit na čtenáře, jako jakýsi recept, jak to dělali křesťané ve své raní době, tak se to také očekává od současných členů organizace svědků Jehovových. Jinými slovy, ať říká zdrojový text cokoli, my ho využijeme tak, jak to potřebujeme.

Tento způsob práce se zdrojovým textem je neuctivý, nečestný a tendenční. Žel, tímto se nejvíce škodí lidem tím, že jím autor kazí jejich mysl. Člověk, který je dlouhý čas pod tímto působením, může se později takto chovat i ve svém běžném životě, aniž by si to uvědomoval.

Podívejte se, co říká samotná Společnost Strážná věž o její práci s citacemi. Je smutné, když jsou lidé schopni něco říkat a pak jsou schopni dělat úplný opak.

 

Tým Badatelů Bible Vás chce na to upozornit, protože i my sami jsme si toho v naších životech vědomi a můžeme dělat v tomto ohledu mnoho chyb.

Manipulace na způsob svědků Jehovových

 

Autor: facilis

 

3 Comments

Add a Comment
 1. Super článek! Manipulace škodí oběti, aniž si to uvědomuje. Dobré upozornění!

 2. Joachim Mahler

  Amos, 5:18/a יְהוָ֑ה י֣וֹם אֶת־ הַמִּתְאַוִּ֖ים ה֥וֹי (Leningradský kodex, r. 1008, n. l.)
  Amos, 5:18/a ουαί οι επιθυμούντες την ημέραν κυρίου (Apostolic Bible Greek, LXX, 1. až 3. stol. př. n. l.)
  Amos, 5:18/a Væ desiderantibus diem Domini! (Vulgata Clementina, r. 1592 n. l.)
  Amos, 5:18/a Běda těm, kteříž žádají dne Hospodinova (Bible Kralická, r. 1613 n. l.)
  Amos, 5:18/a Горе желающим дня Господня! (Synodal Translation, r. 1876 n. l.)
  Amos, 5:18/a Biada tym, którzy żądają dnia Pańskiego! (Biblia Gdaňska, r. 1881 n. l.)
  Amos, 5:18/a Běda těm, kdo touží po dni Hospodinově! (Ekumenický překlad, Čs. Biblická Společnost, 1985)
  —–

  To dear facilis, to his special international team of Badatelé Bible, to all of friends!
  Thanks for your illuminating work, useful on our own spiritual Way! With Best regards and Hope in 2019!

 3. Máte v článku gramatické chyby. Opravte si to prosím.

Tady můžete napsat váš komentář