Kdo jsou a kdo nejsou praví křesťané?

1. První křesťané byli známí jako „křesťané“ neboli „kristovci“ – ti, co patří Kristu. Ne jako „Svědkové Jehovovi“ – ti, co patří Jehovovi. Oni plně patřili Kristu, za něho v arénách umírali, ne za Jehovu!
Svědkové Jehovovi říkají, že patří Jehovovi. Jehovovi patřili Židé, když byla ještě v platnosti Stará smlouva. Stará smlouva byla smlouvou mezi Jehovou a Židy. Nová smlouva, pod kterou jsou křesťané, je smlouvou mezi Ježíšem a křesťany:
„Vzal také chléb, vzdal díky, rozlámal jej, dal jim jej a řekl: „To znamená mé tělo, které má být dáno ve váš prospěch. Stále to čiňte na mou památku.“ Stejně i pohár, když povečeřeli, a řekl: „Tento pohár znamená novou smlouvu mocí mé krve, která má být vylita ve váš prospěch.“ – Lk 22:19-20

Pokud by někdo tvrdil, že není v této Nové smlouvě, tak za něho není vylita Ježíšova krev a nemůže být tedy zachráněn…

Křesťané patří Kristu, nikomu jinému:
„prokazují se [jako] falešní vůči našemu jedinému Majiteli a Pánu, Ježíši Kristu“ – Juda 4

Kristus za ně zemřel, Kristus je svou smrtí koupil, Jemu tedy patří:
„jenž dal sám sebe za nás, aby nás osvobodil z každého druhu nezákonnosti a očistil pro sebe lid, který mu výhradně patří“

2. Organizace Svědkové Jehovovi není ani Boží organizací, ani vedená Božím Duchem.

Obecně se ví, že Svědkové Jehovovi nejsou křesťané. Nenech se zmást tím, že používají Boží jméno.

 

Autor: petrvan