Jak správně oslovovat Boha?

Pokud by se tvůj otec jmenoval Josef, jak bys ho oslovoval:
„Josefe“ nebo  „pane Josefe“?

Nebo:
„Otče“, „táto“, „tati“, „tatínku“?

Jistěže tím druhým způsobem, protože ten ukazuje na to, že k němu máme VZTAH.

 

Jak oslovoval svého Otce, náš vzor – Ježíš Kristus?

NIKDY ho neoslovil Jehovo nebo Pane Jehovo!

Kromě svého vlastního příkladu, svým následovníkům ve vzorové modlitbě velmi jasně vysvětlil, jak mají oni oslovovat svého Boha: „Náš Otče v nebesích…“

 

Klíčová otázka k zamyšlení:

Proč tedy Svědkové Jehovovi NENÁSLEDUJÍ vzor Ježíše Krista?

 

Autor: petrvan