Dopis radě starších sboru Praha Zbraslav

Prvopočáteční poznávání pravdy – biblické studium – pro mne bylo tím nejkrásnějším obdobím mého života. Poznání Boha a Ježíše Krista dodnes považuji za to nejcennější, co mám. Krátce po křtu, který je spojen se vstupem do organizace svědků Jehovových, jsem se začal potýkat s některými nepsanými pravidly. Byl na mne vyvíjen nemalý tlak, abych přestal nosit plnovous, byť řádně zastřižený, abych začal nosit oblek a kravatu, protože jedině toto oblečení je před Bohem vhodné, a mnoho dalších pro mne nepochopitelných a nepodstatných příkazů.

Dopis si může stáhnout v PDF souboru níže:

Dopis radě starších Praha Zbraslav Jiří Tvrdoň

Autor: facilis