Dopis radě starších sboru Havířov Bludovice

 

Starší sboru Svědků Jehovových Havířov Bludovice.
Moji milí bratři
Těžké bylo pro mě mnohé zjištění o naší organizaci JW.ORG jak postupovala v minulosti, schvalovala různé nauky, postupy, které se dělají stejně až do dnešní doby. O to těžší bylo pro mě napsat tento dopis o ukončení členství v této organizaci JW.ORG. Neznamená to, že bych s Vámi zanechal dobrých vztahů a taktéž s bratry a sestrami našeho sboru. Naše dveře jsou pro Vás vždy otevřené a moje srdce je otevřeno pro každého kdo přijde v Kristovém pokoji. Nemohu se dál podílet na některých doktrínách a praktikách organizace JW.ORG které se hodně vzdalují od Svatého Písma a hodně nepřesných informacích a omylech v kterých se organizace JW.ORG mýlila a mýlí. Uvedu příklad z Bible Skutky 4:12 je psáno, že jedině v Ježíšově jménu můžeme být zachráněni ale v Římanům 10:13 kontext ukazuje na jméno Ježíše, v originálním textu je tam Kýrios což je Pán nebo mistr a v Křesťanských Řeckých Písmech se objevuje asi 740 krát a obvykle ukazuje na Ježíše a v našem překladu Nového Světa je tam Jehovovo jméno a všechno naznačuje, že v Ježíšově jménu máme být zachráněni. Tak Bůh Otec to ustanovil a nemá právo nikdo o tom diskutovat! Za vážné zjištění je další text Jan 6:53 – 58 ale to musí každý sám zvážit co ten text nám každému má co říct. Existuje spoustu dalších zjištění ve Svatých písmech a tak to vypadá, že si je organizace JW.ORG přizpůsobila svým doktrínám. Nejsem bratr, který by byl takový, jak se uvádí v 1Kor 6:9 miluji Jehovu a jeho syna Ježíše a nadále mu chci sloužit a myslím, že je mnoho způsobů jak sloužit těmto mocný a milujícím bytostem kteří vládnou celému vesmíru ne jenom skrze tuto organizaci JW.ORG. Znovu chci zdůraznit neopouštím a neodpadl jsem od víry v Boha Jehovu a jeho syna Ježíše!!! Opouštím pouze lidmi utvořenou organizaci. Proto Vás žádám aby s mým jménem bylo zacházeno se vší slušností a  nepovažuji se za žádného odpadlíka od Boha Jehovy a Ježíše ale opustil jsem lidskou organizaci JW.ORG Svědků Jehovových tak že jsem opustil společenství a žádám Vás, abyste tuto informaci sdělili mým bratrům a sestrám. Jsem bratrům a sestrám moc vděčný co jsem se od nich naučil samozřejmě taky nejvíc Bohu a jeho Synu. Naučil jsem se slušnému chování dobře se chovat k celé mé rodině vážit si víc své manželky a spoustu kladných věcí, které jsem v mém životě postrádal. Nadále Vás budu milovat a nosit v mém srdci. Ve svých modlitbách budu stále na Vás myslet. Jestli jsem Vám někomu ublížil ať slovně nebo nějak jinak tak se všem moc hluboce omlouvám a prosím o odpuštění.
Ke dni 28.12.2017 opouštím organizaci JW.ORG Svědků Jehovových váš bratr Petr Fila.

Ke stažení v PDF souboru:

Dopis radě starších Havířov Bludovice Petr Fila

Autor: facilis

Tady můžete napsat váš komentář

Badatelé Bible © 2014-2019 Frontier Theme