Rubrika: Video

Ex svědkové Jehovovi – protest ve Warwicku

       V roce 2018 se konal před Světovým ústředím svědků Jehovových ve Warwicku (USA), oproti vstupní bráně do areálu na ulici Long Meadow Road, protest ex svědků Jehovových, kteří chtěli mírným způsobem vyzvat svědomí hlavních představitelů Společnosti Strážná věž, řešit problémy, které se týkají zejména těchto třech oblastí: 1) zákaz kontaktování se stávajících svědků Jehovových se svojí rodinou a přáteli,  kteří z různých důvodů opustili organizaci; 2) pohled organizace k pedofilii jako k hříchu a ne jako k zločinu, co má za následek, že mnoho otřesných případů, kterých se dopustili členové sboru, jsou před státními institucemi schovány; 3) zákaz transfuze krve, co do dnešních dnů má za následek obrovské množství obětí, nevyjímaje také děti. V tomto videu je možné vyslechnou několik bývalých svědků Jehovových, kteří […]

Proč pomáhat svědkům Jehovovým – interview s Tadeášem

       Svědkové Jehovovi prohlašují, že jako jediná organizace na zemi pomáhá jiným lidem správně porozumět Bibli. Lidé vně organizace jsou svědky Jehovovými považovány za lidi, kteří vesměs správně nerozumí Bibli a také duchovním záležitostem. Tento fenomén vede k tomu, že pokud člověk nemá stejné náboženské a životní názory, jako je učí společnost Strážná věž, automaticky stojí na druhé straně. Z času na čas zaznívá v publikacích společnosti myšlenka, že jediné správné porozumění je zapsáno právě v dané publikaci, jak je vidět například ve Strážné věži z 1. května roku 2005, na straně 9 v odstavci 8: „Správné porozumění této nauce je měřítkem, podle něhož lze rozpoznat pravé křesťany od falešných.“ Z výše uvedených důvodu může být pro svědka Jehovova překvapující, když potká někoho, kdo chce pomáhat […]

Starší svědků Jehovových se zříká členství ve společnosti Strážná věž – Bernd z Lipska

    Zajímavý způsob jak se rozloučit s organizací svědků Jehovových nám ukázal Bernd z Lipska. Po 40 letech, které strávil v této organizaci se odhodlal k zajímavému způsobu, a zároveň veřejně prezentoval, několik důvodů, proč se z této organizace rozhodl odejít. Z důvodů toho, že svědkové Jehovovi po vyloučení z organizace jsou pro další členy na tom stejně jako kdyby přestali existovat a nikdo nemá možnost se dozvědět, proč daná osoba opustila organizaci, Bernd zvolil způsob, který může být zároveň dobrým typem, jak svým bývalým spolubratrům sdělit důvody, proč jsem se rozhodl, že opustím tuto organizaci. Jaké důvody k odchodu z této organizace po 40 letech má Bernd z Lipska a co předtím musel udělat, aby se to takto povedlo, to můžete vidět v našem novém videu. Přejeme hodně užitku a poučení z tohoto videa.     Autor: […]

Masový odchod z organizace Strážná věž v Itálii v roce 1988 – dokument

     Tento dokument o masovém odchodu svědků Jehovových v roce 1988 v Itálii je sice velmi starý, ale dnes velmi aktuální. To co si aktéři tohoto dokumentu všimli na společnosti Strážná věž před 30 lety, si dnes můžeme všímat i my. Otázkou pro nás je to, co bylo hlavní příčinou, že jsme neviděli věci, o kterých tito lidé mluví v tomto videu. Přejeme si, abychom jsme načerpali z této historické události co nejvíce užitku a poučení do našeho života. Přejeme Vám hodně zdraví a vytrvalosti do nového roku 2019. Badatelé Bible     Autor: facilis

Soud v Kazachstáně se Společností Strážná věž – informace o průběhu

        Před časem jsme vás informovali o soudu, který se koná v Kazachstáně. Soud pojednává o cti a důstojnosti bývalých Svědků Jehovových. Společnost Strážná věž pronásleduje vyloučené a poškozuje čest a důstojnost tím, že povzbuzuje svědky Jehovové, aby přerušili s vyloučenými společné vztahy. V časopise Strážná věž jsou nazýváni tito bývalí členové rozličnými termíny: odpadlík, nepřítel pravých křesťanů, lhář, nepřítel, zabiják a jiné tomu podobné, jako například výraz „svině, která se vrátila, aby se vykoupala v blátě“. Burabajský krajský soud rozhodl ukončit tento proces s tím, že se nebude vměšovat do záležitostí náboženské společnosti a přitom se odvolával na zákon, který říká, že stát se nevměšuje do záležitostí náboženské společnosti, jestli činnost této náboženské společnosti nenarušuje zákony státu Kazachstán. V tomto videu se dozvíte co se odehrávalo na soudě v Kazachstáně […]

Svědkové Jehovovi ve dvacátém století

     Důvěra osobě, nebo organizaci se nevytváří na základě toho co říká, ale spíše z toho, jak reaguje, když se nesplní její sliby. Jak v této prověrce obstojí Společnost Strážná věž? Video Svědkové Jehovovi ve dvacátém století Vám může dát na tuto otázku odpověď.  Jako příklad bude vzato „proroctví“ o dvacátém století, které zaznívalo v mnoha publikacích společnosti Strážná věž v minulém století a následná reakce Společnosti na nesplnění se těchto slibů. Věříme, že Vám toto video pomůže správně zhodnotit, zda Společnost Strážná věž je hodna důvěry. Přejeme hodně užitku!   Zdroje: Awake February 22, 1961, page 5 Awake March 22, 1963, page 32 The Nation shall know that I am Jehovah-how? 1971, page 216, par. 9 The Watchtower March 1, 1984, pages 18-19, par. 12 […]

SOUD V KAZACHSTÁNĚ – vyloučeni proti Strážné věži – ochrana cti a důstojnosti

   V Kazachstáně se začal soudní proces, který se ukazuje jako velmi klíčový. Společnost Strážná věž pronásleduje vyloučené. Ve svých časopisech a na internetových stránkách Společnost Strážná věž pronásleduje vyloučené a poškozuje čest a důstojnost vyloučených tím, že povzbuzuje příbuzné svědků Jehovových, aby s vyloučenými přerušili společné vztahy. Takovéto počínání je porušením zákonů ve kterékoli zemi a také mezinárodních zákonů. Ze zkušeností bývalých svědků Jehovových, můžeme jasně vidět mnoho příkladů, jak byli zničeny rodinné vztahy mezi vyloučenými a jejich rodinami, které zůstali v organizaci. Další věc je ta, že ve svých časopisech a na svojích internetových stránkách, Společnost Strážná věž obviňuje svoje bývalé členy rozličnými termíny: odpadlík, nepřítel pravých křesťanů, lhář, nepřítel, zabiják a jiné tomu podobné, jako například výraz „svině, která se vrátila, aby se vykoupala v blátě“. Dále již […]

Proč jsou náklady na sjezd tak vysoké – srovnání let 2005 a 2016

     Proč jsou náklady za jeden den ve sjezdové hale ve Stodůlkách v Praze tak vysoké (147 890 Kč)? Důvodem je nové opatření, které se zavedlo v roce 2016. Jaké je to nové opatření? Poslechni si odpověď ve videu a zároveň srovnej rozdíl výdajů na krajský sjezd v letech 2005 a 2016. Přejeme příjemný poslech. Proč jsou náklady na sjezd tak vysoké – srovnání let 2005  a 2016   Autor: facilis  

Dennis Christensen – co ti o něm svědkové Jehovovy neřeknou

     Dán Dennis Christensen je 46 letý svědek Jehovův, který žije v Rusku od roku 1999, a v současnosti žije ve městě Orjol. Dne 6. únoru 2019 byl odsouzen na 6 let vězení za „organizování aktivit extrémistické organizace“. Důvodem jeho zatčení je událost, která se popisuje na JW.org takto: „Dne 25. května 2017 těžce ozbrojení příslušníci policie a Federální bezpečnostní služby přerušili v Orjolu v Rusku pokojné náboženské setkání svědků Jehovových pořádané každý týden. Při této razii zatkli dánského občana Dennise Christensena, vyslýchali ho a uvěznili. Později byl obžalován za aktivní účast na náboženských setkáních, a to na základě falešných obvinění z organizování činnosti „extremistické“ organizace.“    Představitelé Společnosti Strážná Věž se snaží případ dána Dennise Christensena z Ruska prezentovat před širokou veřejností jako případ mučedníka, a že svědkové Jehovovi jsou předmětem teroru, […]

Odpuštění má pro nás obrovský význam

     Mnoho bývalých svědků Jehovovým (a rovněž většina lidí) nemá v sobě vyřešené odpuštění. Tím velmi vnitřně ničí SAMI SEBE a pokud se tento stav sebezžírání během doby nezmění, mohou si tak vytvořit (někdy velmi závažné) nemoci. Bohužel, toto si téměř nikdo neuvědomuje. Pozor – mnoho lidí má ohledně odpuštění mylné představy. Odpuštění neznamená, že se s danou osobou musíme kamarádit!!! Znamená to nemít v sobě negativní emoční náboj vůči ní.   Tento náboj je třeba (roz)pustit = (od)pustit = (u)pustit = (o)pustit. Prostě pustit, nechat být a tím se vnitřně uzdravit. Proces je naprosto nezávislý na druhé osobě, kterou vůbec není potřeba kontaktovat, je to pouze naše vnitřní očista a existují k tomu různé techniky. Velmi doporučuji přednášky na toto téma od MUDr. Jana Šuly a vynikající […]

C. T. Russell vs. W. H. Conley, kdo byl první prezident Společnosti Strážná věž?

        Na otázku kdo byl prvním prezidentem Společnosti Strážná věž, odpoví každý svědek Jehovův jasně. Přece Charles Taze Russell. Ano, všechny publikace Společnosti Strážná věž toto jasně tvrdí. Zajímavé je, že v knize Hlasatelé, která byla vydána v roce 1993 v českém jazyce nacházíme informaci o tom, že prvním prezidentem společnosti nebyl C. T. Russell, ale W. H. Conley. Je to vůbec první zmínka tohoto jména od roku 1894, kdy se o něm zmiňovala Sionská strážná věž. Kdo vlastně byl William Henry Conley a proč Společnost Strážná věž mlčí o tomto muži,  jako o prvním prezidentu Společnosti Strážná věž? Částečnou odpověď Vám dá video s názvem: C. T. Russell vs. W. H. Conley, kdo byl první prezident Společnosti Strážná věž? Přejeme příjemný poslech.     Literatura a zdroje: REED, David. A. […]

Reportáž o svědcích Jehovových z Ruska na hlavním ruském televizním kanále Russia 1

     Největší ruský televizní kanál Russia 1 vysílala reportáž o svědcích Jehovových v Rusku. Tato reportáž, nám opět poodkrývá realitu, která se týká organizace svědků Jehovových v Rusku, kde je od 20. dubna 2017 tato organizace oficiálně zakázána vrchním soudem. Reportáž dává odpovědi na otázky: Proč evropské země nespěchají se schválením žádostí svědků Jehovových z Ruska ohledně azylů? Proč se členové organizace svědků Jehovových snaží získat falešná potvrzení o věznění v Rusku? A kdo je ve skutečnosti v Rusku vyšetřován nebo vězněn? Video je doplněno ještě vyjádřením jednoho účastníka této reportáže, který nám odpoví na otázku, proč se účastnil této reportáže. Na závěr je také několik vyjádření samotné organizace svědků Jehovových o soudním zákaze v Rusku. Přejeme příjemný poslech.   Autor: facilis  

Ilustrace Společnosti Strážná věž – Annabelle

     Annabelle je panenka Raggedy Ann, která se nachází ve skleněném boxu v rodinném muzeu Warrensových v Monroe v Connecticutu v USA. Panenka Annabella sloužila jako inspirace pro úvodní scénu filmu The Conjuring (2013), stejně jako pro filmy Annabelle (2014) a Annabelle: Creation (2017). Příběh Annabelle začíná v roce 1968, když jedna dívka dostává jako dárek panenku Raggedy Ann, která se začne chovat podivně a sdělí dívce, že je v ní duch mrtvé dívky Annabelle. Je si vědoma Společnost Strážná věž toho, že v její knize pro děti, má ilustrace panenky, která se přinejmenším velmi podobá démonické panence Annabelle? Odpověď zkuste najít samy. Přejeme příjemný poslech.  Ilustrace Společnosti Strážná věž – Annabelle   Autor: facilis

Proč jsou náklady za jeden den ve sjezdové hale tak vysoké?

     Proč jsou náklady za jeden den ve sjezdové hale ve Stodůlkách v Praze tak vysoké (147 890 Kč)? Důvodem je nové opatření, které se zavedlo v roce 2016. Jaké je to nové opatření? Poslechni si odpověď ve videu. Přejeme příjemný poslech. Proč jsou náklady za jeden den ve sjezdové hale tak vysoké?   Autor: facilis  

Láska podle instrukcí

     V spolupráci s ruským YouTube kanálem „ruslan cheban“ bylo vytvořeno video Láska podle instrukcí. Toto video Vám může pomoci najít odpovědi na otázky, které si z Vás mnozí kladou: Proč došlo v Rusku k zákazu díla Společnosti Strážná věž? Jaké může mít důsledky pro řadové Svědky Jehovovi tento zákaz? Věděla Společnost Strážná věž dopředu, že dílo bude zakázáno? Jaký je skutečný postoj Společnosti Strážná věž k pronásledování a jaké konkrétní instrukce ohledně této problematiky dávala a dává svým řadovým členům? Na tyto a na mnohé další otázky nám odpoví Ruslan Cheban a vyjádří svůj osobní názor, který vychází ze znalosti dané problematiky, přičemž využije oficiální zdroje Společnosti Strážná věž, ve videu Láska podle instrukcí. Přejeme příjemný poslech.     Autor: facilis