Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vs. svědkové Jehovovi

 

Zákon o ochraně osobních údajů (celým názvem zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) je základním právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů a činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Smyslem zákona o ochraně osobních údajů je ochrana občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. Provádění zákona realizuje především Úřad pro ochranu osobních údajů.

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie, které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti. Nařízení GDPR představuje nejkomplexnější úpravu a regulaci práce s osobními údaji. Zavádí řadu nových pojmů a kategorií. Vedle tradičních údajů, které jsou obecně chápány jako osobní, sem patří i údaje technického rázu (IP adresa nebo cookies), a jako kategorie údajů hodné zvláštního zřetele definuje osobní údaje vypovídající o původu, politických názorech, náboženském či filozofickém vyznání, zdravotním stavu apod., genetické a biometrické údaje, osobní údaje dětí apod. Nové nařízení Evropské unie GDPR upraví ještě dodatečně problematiku osobních údajů vzhledem k náboženskému vyznání a způsobu shromažďování osobních údajů v rámci náboženských organizací.

V současnosti je to tak, že společnost Strážná věž, shromažďuje množství informací o svých členech jak aktivních, také ale o vyloučených. Mohlo by se zdát, že když vyloučený člen svědků Jehovových požádá o smazání všech osobních údajů a společnost mu pošle strohou informaci o tom že jsou jeho údaje smazány, tak je to v pořádku. Není, společnost Strážná věž jednoduše dále shromažďuje velké množství informací o jak aktivních tak o vyloučených členech. Informace se nacházejí jak v odbočkách (formulář S-77 o vyloučených, osobní údaje o jejím působení v organizaci atd.), tak ve sborech (předávací dopisy, záznam z právního výboru, záznamy od krajských dozorců atd.) Jako demonstraci toho jaké informace jsou v odbočce a jaký typ informací jsou o každém svědku Jehovovém v odbočce, je možné vidět z dopisu níže, který byl odpovědí na Žádost o smazání osobních údajů z organizace svědků Jehovových.

V PDF souboru ke stažení zde:

Žádost o smazání osobních údajů-Odpověď

 

Autor: facilis

2 Comments

Add a Comment
 1. Zdravím,
  nevím přesně o co jde, ale po přečtení PDF dok. je více než jasné že zcela logicky nelze zcela vymazat všechny údaje o bývalém členovy – je tam velmi dobře z argumentováno proč tomu tak je a já osobně to chápu a neviděl bych v tom zásadní problém. Důležitý je ten akt vystoupení z org. Je přeci dobře že jim nějaké info o bývalých členech zůstane – mohou potom bilancovat a možná se i zamyslet ( pokud bude bilance již neúnosná ) proč tomu tak je.
  S pozdravem V.S.

  PS: na hoře v levo pod nadpisem MISE, jest psáno pomoc SJ a jiným křesťanům.
  mám dojem (mohu se mýlit) že těm jiným křesťanům zatím moc nepomáháte – pokud ano ptám se jak ?, v čem konkrétně ? Chápu že se primárně snažíte zaměřit na SJ, ale pro komplexnost by jistě bylo dobré i to dobré.
  Spousta věřících -jiných- žijí v totální nevědomosti a demagogii, nemají nejmenší potuchy co obsahují písma a to mám na mysli právě ty kteří chodí do kostelů ať pravidelně či jen sporadicky.

 2. Aneb když si z césarových nařízení děláme dobrý den, pokud se nám to hodí a vyhovuje….a kličkujeme a tváříme se v zájmech božích.. Jak symbolické…by mě zajímalo, kdo si uvědomuje, že křtem dává souhlas se zpracováním údajů navěky věků…což je tedy dle mě mimo GDPR a prostě to nelze.

Tady můžete napsat váš komentář