Vychovávej chlapce podle cesty…

Na regionální sjezdu svědků Jehovových v USA v roce 2017, jedno desetileté děvče, které bylo pokřtěné v devíti letech, bylo chváleno na sjezdu zato, že nekomunikuje se svou starší sestrou. Níže uvádíme odkaz na video v angličtině, a pod ním český překlad.

(Překlad je od 57 sekundy až do konce tohoto videa)

Překlad:

„Řečník: Před námi stojí dvě sestry, se kterými budeme mít interview. Na začátku si popovídáme se sestrou Milady Thomas, která slouží ve sboru … Milady má deset let, a křtila se v listopadu minulého roku. Drahá, teď nám odpověz na pár otázek. Co v tobě vyvolalo největší strach, v tvé službě Jehovovi?

Milady: Nejvíc odvahy ve službě, jsem musela projevit tehdy, když moje sestra byla vyloučena se sboru. Před mým křtem, se snažila moje sestra se mnou kontaktovat, a snažila se mě přemluvit, abych s ní měla dobré vztahy. I když ji mám velmi ráda, a hodně se mi po ní stýská, dnes vím, že jestli s ní budu pěstovat přátelské vztahy, bude mi pak velmi těžko, přestat se s ní přátelit.

Řečník: Děkujeme ti, že jsi se s námi podělila, se svýma pocity. Milady, ale jak Jehova ti pomohl zvítězit nad tvým strachem?

Milady: Jehova mi různými způsoby pomáhal. Dal mi například sílu, abych jí řekla, že se s ní v žádném případě nebudu bavit, protože mi je daleko více důležitější vztah s Jehovou. A také mi pomohl překonat smutek, abych se necítila samotná, když mi bylo smutno po mé sestře. Můj správný postoj k Jehovovi, modlitbě a studiu, mi pomohl zvítězit nad tímto strachem.“ (překlad: facilis)

Souhlasíme s myšlenkou, která je zapsaná v Probuďte se z roku 1992, 22. září, na straně 3: „„Vychovávej chlapce podle cesty, která je pro něho; i když zestárne, neodbočí z ní.“ (Přísloví 22:6; 2. Timoteovi 3:15) V raném věku mozek dítěte vstřebává informace velmi rychle, rychleji než kdykoli později v životě. To je doba, kdy můžete pro své děti udělat nejvíc.“

Žel, tato myšlenka je ale pravdivá i na druhou stranu. Dá se i také hodně nenávratně pokazit. Proto vzniká mnoho otázek. Jaká osobnost vyroste ve skutečnosti z této dívky? Jaký postoj bude mít k lidem, kteří nebudou v organizaci svědků Jehovových? Bude schopna mít v životě skutečné přátelé? Prosím, zamyslete se nad tímto interview, zda se takovéto jednání ve skutečnosti líbí Bohu Bible. A samozřejmě, nejen jednání tohoto dítěte, ale zejména jejich rodičů.

Autor: facilis