Všechny příspěvky

 

Celosvětové (mezinárodní) setkání bývalých svědků Jehovových v Kievě

           Vážení přátelé, chceme Vám oznámit, že ve dnech 25. a 26. dubna 2020 se bude konat v Kievě Celosvětové (mezinárodní) setkání bývalých svědků Jehovových. Hlavními organizátory jsou Sergej Radchenko (Ukrajina) a Mike Niyazov (USA).    Touto cestou Vás na toto setkání zveme jako Badatelé Bible a zároveň jako zprostředkovatelé tohoto setkání pro zájemce žijící v České a Slovenské republice. Rádi Vám zprostředkujeme bližší informace o tomto setkání, také ubytování (pravděpodobně na privátu) a případně způsob jak se na místo setkání dopravit. Setkání bude vyplněno programem a samozřejmě bude možnost se seznámit a popovídat s lidmi, kteří prožívají, anebo prožili podobné situace jako vy. Účast zatím slíbili lidi jak z Evropy, tak z Ameriky a Asie. Počet účastníků se bude pohybovat ve stovkách. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat buď přes náš […]

Posted in Události | Leave a comment

Starší svědků Jehovových se zříká členství ve společnosti Strážná věž – Bernd z Lipska

    Zajímavý způsob jak se rozloučit s organizací svědků Jehovových nám ukázal Bernd z Lipska. Po 40 letech, které strávil v této organizaci se odhodlal k zajímavému způsobu, a zároveň veřejně prezentoval, několik důvodů, proč se z této organizace rozhodl odejít. Z důvodů toho, že svědkové Jehovovi po vyloučení z organizace jsou pro další členy na tom stejně jako kdyby přestali existovat a nikdo nemá možnost se dozvědět, proč daná osoba opustila organizaci, Bernd zvolil způsob, který může být zároveň dobrým typem, jak svým bývalým spolubratrům sdělit důvody, proč jsem se rozhodl, že opustím tuto organizaci. Jaké důvody k odchodu z této organizace po 40 letech má Bernd z Lipska a co předtím musel udělat, aby se to takto povedlo, to můžete vidět v našem novém videu. Přejeme hodně užitku a poučení z tohoto videa.     Autor: […]

Posted in Video | Leave a comment

Inspirované moudrosti společnosti Strážná věž

    Autor: facilis  

Posted in Fotogalerie a vtipné obrázky | Leave a comment

Masový odchod z organizace Strážná věž v Itálii v roce 1988 – dokument

     Tento dokument o masovém odchodu svědků Jehovových v roce 1988 v Itálii je sice velmi starý, ale dnes velmi aktuální. To co si aktéři tohoto dokumentu všimli na společnosti Strážná věž před 30 lety, si dnes můžeme všímat i my. Otázkou pro nás je to, co bylo hlavní příčinou, že jsme neviděli věci, o kterých tito lidé mluví v tomto videu. Přejeme si, abychom jsme načerpali z této historické události co nejvíce užitku a poučení do našeho života. Přejeme Vám hodně zdraví a vytrvalosti do nového roku 2019. Badatelé Bible     Autor: facilis

Posted in Video, Životní příběhy | Leave a comment

Soud v Kazachstáně se Společností Strážná věž – informace o průběhu

        Před časem jsme vás informovali o soudu, který se koná v Kazachstáně. Soud pojednává o cti a důstojnosti bývalých Svědků Jehovových. Společnost Strážná věž pronásleduje vyloučené a poškozuje čest a důstojnost tím, že povzbuzuje svědky Jehovové, aby přerušili s vyloučenými společné vztahy. V časopise Strážná věž jsou nazýváni tito bývalí členové rozličnými termíny: odpadlík, nepřítel pravých křesťanů, lhář, nepřítel, zabiják a jiné tomu podobné, jako například výraz „svině, která se vrátila, aby se vykoupala v blátě“. Burabajský krajský soud rozhodl ukončit tento proces s tím, že se nebude vměšovat do záležitostí náboženské společnosti a přitom se odvolával na zákon, který říká, že stát se nevměšuje do záležitostí náboženské společnosti, jestli činnost této náboženské společnosti nenarušuje zákony státu Kazachstán. V tomto videu se dozvíte co se odehrávalo na soudě v Kazachstáně […]

Posted in Události, Video | 1 Comment

Setkání Badatelů Bible a jejich přátel 1. ročník

     Různá internetová diskusní fóra či komunity na sociálních sítích jsou již jednou z běžných forem setkávání lidí nejrůznějších zájmů. Například v prostoru sítě Facebook tak není problém najít třeba řadu více či méně živých skupin zaměřených na svědky Jehovovy. Právě jednu takovou si před dvěma lety založil bývalý svědek Jehovův Peter Antal z Chrudimska. Jako čerstvý „odpadlík svědků Jehovových“ zatoužil tenkrát po sdílení se ve společenství přátel se stejným životním osudem. Jeho skupina, kterou nazval podle stejnojmenných internetových stránek „Badatelé Bible“ (www.badatelebible.cz), které s několika přáteli rovněž spravuje (počet členů týmu Badatelé Bible je čtyři), si dala stejně jako ony za cíl také osvětu mezi stávajícími členy organizace. Pokus se setkal s úspěchem a během krátké doby skupina dorostla podoby živého společenství s diskusemi i osobními svědectvími okolo každodenně […]

Posted in Události | Leave a comment

Dopis vyloučenému

  Drazí badatelé,   bylo mi dovoleno napsat několik článků k tématice SJ. U SJ jsem vyrůstal, ale nebylo mi, díky Bohu, dovoleno pro nedostatek hodin se nechat pokřtít… Byl bych moc rád kdyby byl můj článek pro „vyloučené“ zveřejněn i na Vašich stránkách. Dopis vyloučenému  Ke stažení soubor PDF zde: Dopis-vyloučenému   Autor: facilis

Posted in Dopisy | 1 Comment

Top citáty ze Strážných věží roku 2002

    Strážná věž 1. února, strana 20, odstavce 7 a 8: „Právě ostatek pomazaných křesťanů — neboli zbývající členové skupiny 144 000, kteří ještě žijí na zemi — při Slavnosti na památku Kristovy smrti oprávněně přijímá symboly v podobě chleba a vína…Toto svědectví ducha je tak mocné, že ti, kdo mají sebemenší pochybnost, zda nebeské povolání dostali, mohou logicky dojít k závěru, že je nedostali, a proto na Památné slavnosti nebudou přijímat symboly.“   Strážná věž 1. března, strana 11, odstavec 14: „„Satan se stále proměňuje v anděla světla,“ varuje Bible. Podobně i jeho služebníci včetně odpadlíků jsou „dělníky, kteří klamou“ a kteří se „také stále proměňují ve služebníky spravedlnosti“. Pokud se zabýváme falešným uvažováním takových lidí, může to oslabit naši důvěru v Jehovovo pravdivé Slovo, Bibli, a naše víra může zahynout.“   Strážná věž […]

Posted in Top citáty ze Strážných věží | 1 Comment

Svědkové Jehovovi ve dvacátém století

     Důvěra osobě, nebo organizaci se nevytváří na základě toho co říká, ale spíše z toho, jak reaguje, když se nesplní její sliby. Jak v této prověrce obstojí Společnost Strážná věž? Video Svědkové Jehovovi ve dvacátém století Vám může dát na tuto otázku odpověď.  Jako příklad bude vzato „proroctví“ o dvacátém století, které zaznívalo v mnoha publikacích společnosti Strážná věž v minulém století a následná reakce Společnosti na nesplnění se těchto slibů. Věříme, že Vám toto video pomůže správně zhodnotit, zda Společnost Strážná věž je hodna důvěry. Přejeme hodně užitku!   Zdroje: Awake February 22, 1961, page 5 Awake March 22, 1963, page 32 The Nation shall know that I am Jehovah-how? 1971, page 216, par. 9 The Watchtower March 1, 1984, pages 18-19, par. 12 […]

Posted in Nauky svědků Jehovových, Video | 7 komentářů

SOUD V KAZACHSTÁNĚ – vyloučeni proti Strážné věži – ochrana cti a důstojnosti

   V Kazachstáně se začal soudní proces, který se ukazuje jako velmi klíčový. Společnost Strážná věž pronásleduje vyloučené. Ve svých časopisech a na internetových stránkách Společnost Strážná věž pronásleduje vyloučené a poškozuje čest a důstojnost vyloučených tím, že povzbuzuje příbuzné svědků Jehovových, aby s vyloučenými přerušili společné vztahy. Takovéto počínání je porušením zákonů ve kterékoli zemi a také mezinárodních zákonů. Ze zkušeností bývalých svědků Jehovových, můžeme jasně vidět mnoho příkladů, jak byli zničeny rodinné vztahy mezi vyloučenými a jejich rodinami, které zůstali v organizaci. Další věc je ta, že ve svých časopisech a na svojích internetových stránkách, Společnost Strážná věž obviňuje svoje bývalé členy rozličnými termíny: odpadlík, nepřítel pravých křesťanů, lhář, nepřítel, zabiják a jiné tomu podobné, jako například výraz „svině, která se vrátila, aby se vykoupala v blátě“. Dále již […]

Posted in Události, Video | 9 komentářů

Techniky klamavé argumentace používané Společností Strážná věž-Díl 3.

  Klam daný vyloučením Aby bylo dosaženo žádoucího úsudku, je někdy nezbytné nevyhovující skutečnosti z úvahy vyloučit, a to například jejich zamlčením. Příklad: Svědkové Jehovovi po celém světě jsou šťastný lid a ze srdce dobrovolně dávají dary, protože moc dobře vědí, na co jsou jejich peníze použity. Problém spočívá v následujícím:    Členům a zájemcům je ukazována pouze ta hezká strana mince, prezentování informací je velmi selektivní. Videa jsou navržena tak, že například Lucka z videa Buď štědrý je určena k tomu, aby si odřekla zmrzlinu a aby mohli efektivněji budit emoce jak moc je potřeba podpořit Společnost Strážná věž. My vám ukážeme i tu druhou stranu mince.    Nechceme se uchýlit k útoku „ad hominem,“ poněvadž určitě každý dospělý člověk má právo si koupit za své peníze co chce v souladu […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | 1 Comment

Proč jsou náklady na sjezd tak vysoké – srovnání let 2005 a 2016

     Proč jsou náklady za jeden den ve sjezdové hale ve Stodůlkách v Praze tak vysoké (147 890 Kč)? Důvodem je nové opatření, které se zavedlo v roce 2016. Jaké je to nové opatření? Poslechni si odpověď ve videu a zároveň srovnej rozdíl výdajů na krajský sjezd v letech 2005 a 2016. Přejeme příjemný poslech. Proč jsou náklady na sjezd tak vysoké – srovnání let 2005  a 2016   Autor: facilis  

Posted in Události, Video | 1 Comment

Top citáty ze Strážných věží roku 2001

  Strážná věž 15. ledna, strana 17, odstavec 3: „Je pochopitelné, že pro posouzení toho, zda svědkové Jehovovi mají Boží přízeň, není kritériem počet lidí, kteří jsou s nimi spojeni. Bůh se čísly nenechá oslnit.“   Strážná věž 15. ledna, strana 21, odstavec 21: „V prvním století skupina starších mužů v Jeruzalémě tvořila vedoucí sbor, který dohlížel na sbory a vůbec na celou činnost související s kázáním o Království.“   Strážná věž 1. února, strana 22: „Nathan H. Knorr, který až do své smrti v roce 1977 sloužil jako člen vedoucího sboru svědků Jehovových, kdysi poznamenal, že se velké problémy často jeví daleko menšími, když se člověk dostatečně vyspí.“   Strážná věž 15. února, strana 14, odstavec 12: „I dnes mnozí lidé dávají různými způsoby najevo, že nepatří k Jehovově organizaci. Vzhledem k tomu, že […]

Posted in Top citáty ze Strážných věží | 2 komentáře

Techniky klamavé argumentace používané Společností Strážná věž-Díl 2.

  Důkaz kruhem (petitio principii, begging the question) Výrok, který by řečník měl dokázat, se již předem předpokládá. (Výrok je nenápadně zahrnut do premis.) Příklad: Strážná věž, 15. 7. 2013, str. 20 – 23, 3. a 10. odstavec; (zvýraznění ode mě, kurzíva v originálu) (viz https://www.jw.org/cs/publikace/casopisy/w20130715/kdo-je-verny-rozvazny-otrok/) „Roku 1919 Ježíš ustanovil věrného otroka „nade vším svým majetkem“ – nade vším, co souvisí s pozemskými zájmy Božího království.“ „Kdo je tedy věrný a rozvážný otrok? V souladu s principem, který použil Ježíš – tedy sytit mnohé prostřednictvím několika –, je tímto otrokem malá skupina pomazaných bratrů, kteří se přímo podílejí na přípravě a rozdělování duchovního pokrmu v době Kristovy přítomnosti. Pomazaní bratři, kteří tvoří věrného otroka, slouží v průběhu posledních dnů společně v ústředí. V posledních desetiletích je tímto otrokem vedoucí sbor svědků Jehovových. Za povšimnutí ale stojí, že ačkoli je […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | 1 Comment

Techniky klamavé argumentace používané Společností Strážná věž-Díl 1.

  Kauzální klamy Podsunutý argument (slaměný panák, straw man)   Podstatou klamu je najít velmi slabý až hloupý argument, který by mohla zastávat protistrana (ale zpravid- la jej nezastává) nebo její argument cíleně zkreslit. Ten poté demonstrativně rozcupovat na cucky a budit při tom zdání, že se všemi argumenty protistrany se lze takto snadno vypořádat.   Názorný příklad slaměného panáka Stephen Lett při ranním uctívání únor 2015 řekl („slaměný panák“ je zde podtržen):  „Jako příklad, uvažuj o lžích řízených odpadlíky a nečestnosti, že Jehovova organizace je liberální k pedo- filům. Myslím, že to je směšné, že ano?! Pokud někdo podniká akce proti někomu, kdo by ohrožoval naše mladé, a podniká akce na ochranu mladých, je to Jehovova organizace. Přímo odmítáme takové lži.“ https://tv.jw.org/#en/mediaitems/VODPgmEvtMorningWorship/pub-jwbmw_201502_5_VIDEO (čas přibližně od 7:50) […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | 1 Comment

Odhalení náboženské společnosti Watchtower

     Jak je možné, že se americkým vůdcům náboženské společnosti Watchtower „daří“ v některých věcech mystifikovat ostatní již dlouhých 145 let (od roku 1874, kdy poprvé naznačovali tzv. konec světa!)?  A jak se jim mohlo podařit, že se u nich nechaly pokřtít milióny lidí z celého světa, když bezesporu značná část z nich jsou lidé upřímní a někteří jsou i vysoce postavení či nadprůměrně inteligentní? Hnutí Strážné věže zaznamenalo skutečný vzrůst až po 2. světové válce, kdy využilo všeobecného nadšení ve světě;  předtím se k této odnoži tzv. adventismu hlásily pouze tisíce lidí, z nichž asi jedna třetina to vzdala po nesplněných dalších falešných předpovědích „konce světa“ v letech 1914, 1915, 1925 a 1941; druhá třetina žel přišla o život během 1. světové války a po ní, kdy řádila „španělská chřipka“, a hlavně za 2. světové války, kdy byli pronásledováni nejen Hitlerovým […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | 2 komentáře

Dennis Christensen – co ti o něm svědkové Jehovovy neřeknou

     Dán Dennis Christensen je 46 letý svědek Jehovův, který žije v Rusku od roku 1999, a v současnosti žije ve městě Orjol. Dne 6. únoru 2019 byl odsouzen na 6 let vězení za „organizování aktivit extrémistické organizace“. Důvodem jeho zatčení je událost, která se popisuje na JW.org takto: „Dne 25. května 2017 těžce ozbrojení příslušníci policie a Federální bezpečnostní služby přerušili v Orjolu v Rusku pokojné náboženské setkání svědků Jehovových pořádané každý týden. Při této razii zatkli dánského občana Dennise Christensena, vyslýchali ho a uvěznili. Později byl obžalován za aktivní účast na náboženských setkáních, a to na základě falešných obvinění z organizování činnosti „extremistické“ organizace.“    Představitelé Společnosti Strážná Věž se snaží případ dána Dennise Christensena z Ruska prezentovat před širokou veřejností jako případ mučedníka, a že svědkové Jehovovi jsou předmětem teroru, […]

Posted in Události, Video | 3 komentáře

Statistiky svědků Jehovových za roky 1990 až 2018

     Společnost Strážná věž, vždy považovala vzrůst jako jeden z hlavních znaků pravosti organizace, která je schválená pravým Bohem. „Základním charakteristickým znakem Boží organizace na zemi je v dnešní době blahobyt a vzrůst.“   (Izajášovo proroctví I., kapitola 25, strana 340, odstavec 20) Největší demonstrací tohoto vzrůstu, představovala pro svědky Jehovovy publikace pod názvem Ročenka svědků Jehovových.  Tato publikace vycházela 90 let. První Ročenka vyšla v roce 1927 v angličtině (YEAR BOOK of the INTERNATIONAL BIBLE STUDENTS ASSOCIATION) a její součástí byli také denní texty a komentáře. Poslední ročenka vyšla v roce 2017 (informace v ní obsažené byli za rok 2016). „Již od roku 1927 je Ročenka svědků Jehovových každoročně skutečnou pokladnicí podnětných zpráv a zkušeností.“ (Služba Království – 1993, strana 3, odstavec 4) Tato publikace byla díky své propagační […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Všichni dělají chyby – kromě společnosti Strážná věž

     Každý dělá chyby. Určitě i biblické postavy. Třeba Apoštol Petr, zapřel Ježíše třikrát během noci během jeho zatčení, jeho víra a odvaha v kritickém okamžiku selhala, a zanechala jej jako plačící, emocionálně rozbitý vrak. (Jan 18:13-27) Bible popisuje chyby biblických postav jako byl například Petr Uvažuj o králi Davidovi, ležícího s Bat-šebou, poté zpanikařil nad výsledným těhotenstvím, natolik zoufalý, aby se vyhnul skandálu, že nakonec zinscenoval události tak, aby docílil zabití manžela Bat-šeby. (2. Samuelova 11. kapitola) Nebo uvažuj o Jonáši, který získal pověření od Boha odsoudit Ninivany, ale místo toho utekl v hrůze z toho pověření co nejdále mohl (Jonáš 1:3). Poté co Bůh Jonášovo uvažování znovu usměrnil spíše ponižujícím použitím velrybího trávicího traktu, Jonáš se konečně dá do kupy a jde vstříc tomu, aby odsoudil Ninivany. (Jonáš […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | 1 Comment

Top citáty ze Strážných věží roku 2000

  Strážná věž 15. ledna, strana 6: „Kvůli bezuzdné zvědavosti se skutečně můžeme vystavovat škodlivým informacím, jež rozšiřují odpadlíci a jiní lidé, které používá Satan. Oč lepší je pravidelně číst Bibli a všechny články ze Strážné věže a z Probuďte se!“   Strážná věž 15. března, strana 13: „Po smrti C. T. Russella byla sepsána publikace pojmenovaná jako sedmý díl Studies in the Scriptures. Cílem bylo vysvětlit knihy Ezekiel a Zjevení. Tento svazek vycházel částečně z komentářů, které k těmto biblickým knihám pořídil Russell. Ale čas pro to, aby byl odhalen význam těchto proroctví, ještě nenastal. Obecně lze říci, že vysvětlení předložené v tomto svazku Studies in the Scriptures bylo mlhavé.“   Strážná věž 15. března, strana 14, odstavec 18: „Když je nám tedy vyjasněn náhled na určitou biblickou pasáž, radujeme se z přibývající pravdy. Skutečnost, […]

Posted in Top citáty ze Strážných věží | Leave a comment

Proč nemůžu přijít …

  Úvodem V roce 2008 jsme byli s manželkou vyloučeni z organizace svědků Jehovových a já jsem tehdy měl silný pocit, že bych měl obhájit a vysvětlit důvody naše odchodu a tak vznikl článek Jak jsem znovu uvěřil. Po roce jsem na webu rozcesti.org zveřejnil článek Proč nemohu přijít a v roce 2010 pak ještě třetí článek Pane ke komu půjdeme. Ty tři články v ročních odstupech myslím zajímavě ilustrují posun v mém tehdejším myšlení. Jak už asi víte, způsob uvažování lidí, kteří opouští sektu je v počátečních fázích velmi podobný, tak mám naději, že moje postřehy ještě někoho dalšího povzbudí, aby opustil pravidla Strážné věže i překladatelské úlety Překladu nového světa a přijal Boží milost. Protože web rozcesti.org už není funkční, poprosil jsem správce tohoto webu, zda by mohl znovu uveřejnit druhý […]

Posted in Životní příběhy | Leave a comment

Pane, ke komu půjdeme?

  Úvodem V roce 2008 jsme byli s manželkou vyloučeni z organizace svědků Jehovových a já jsem tehdy měl silný pocit, že bych měl obhájit a vysvětlit důvody naše odchodu a tak vznikl článek Jak jsem znovu uvěřil. Po roce jsem na webu rozcesti.org zveřejnil článek Proč nemohu přijít a v roce 2010 pak ještě třetí článek Pane ke komu půjdeme. Ty tři články v ročních odstupech myslím zajímavě ilustrují posun v mém tehdejším myšlení. Jak už asi víte, způsob uvažování lidí, kteří opouští sektu je v počátečních fázích velmi podobný, tak mám naději, že moje postřehy ještě někoho dalšího povzbudí, aby opustil pravidla Strážné věže i překladatelské úlety Překladu nového světa a přijal Boží milost. Protože web rozcesti.org už není funkční, poprosil jsem správce tohoto webu, zda by mohl znovu uveřejnit druhý […]

Posted in Životní příběhy | 1 Comment

Odpuštění má pro nás obrovský význam

     Mnoho bývalých svědků Jehovovým (a rovněž většina lidí) nemá v sobě vyřešené odpuštění. Tím velmi vnitřně ničí SAMI SEBE a pokud se tento stav sebezžírání během doby nezmění, mohou si tak vytvořit (někdy velmi závažné) nemoci. Bohužel, toto si téměř nikdo neuvědomuje. Pozor – mnoho lidí má ohledně odpuštění mylné představy. Odpuštění neznamená, že se s danou osobou musíme kamarádit!!! Znamená to nemít v sobě negativní emoční náboj vůči ní.   Tento náboj je třeba (roz)pustit = (od)pustit = (u)pustit = (o)pustit. Prostě pustit, nechat být a tím se vnitřně uzdravit. Proces je naprosto nezávislý na druhé osobě, kterou vůbec není potřeba kontaktovat, je to pouze naše vnitřní očista a existují k tomu různé techniky. Velmi doporučuji přednášky na toto téma od MUDr. Jana Šuly a vynikající […]

Posted in Video | Leave a comment

Top citáty ze Strážných věží roku 1999

  Strážná věž 15. ledna, strana 4: „Jednota svědků Jehovových je výjimečná.“   Strážná věž 15. ledna, strana 9: „Když byly postupně rozebírány jednotlivé rysy tohoto vidění, posluchači přemýšleli, jak svou činností podporují práci, kterou vykonávají láskyplní dozorci z pomazaného ostatku a také budoucí členové třídy náčelníka.“   Strážná věž 15. ledna, strana 16, odstavec 5: „V modlitbě se tedy budeme vyhýbat takovým výrokům jako „Dobrý den, Jehovo“, „Posíláme Ti pozdravy“ nebo „Měj se pěkně““   Strážná věž 1. února, strana 18, odstavec 19: „Ve zprávě uveřejněné v Ročence svědků Jehovových z roku 1939 bylo uvedeno: „Pomazaných následovníků Krista Ježíše, kteří jsou nyní na zemi, je co do počtu málo, a nikdy jich už nebude víc.“   Strážná věž 1. února, strana 19: „Pak se bratr Franz zeptal, zda je […]

Posted in Top citáty ze Strážných věží | Leave a comment

C. T. Russell vs. W. H. Conley, kdo byl první prezident Společnosti Strážná věž?

        Na otázku kdo byl prvním prezidentem Společnosti Strážná věž, odpoví každý svědek Jehovův jasně. Přece Charles Taze Russell. Ano, všechny publikace Společnosti Strážná věž toto jasně tvrdí. Zajímavé je, že v knize Hlasatelé, která byla vydána v roce 1993 v českém jazyce nacházíme informaci o tom, že prvním prezidentem společnosti nebyl C. T. Russell, ale W. H. Conley. Je to vůbec první zmínka tohoto jména od roku 1894, kdy se o něm zmiňovala Sionská strážná věž. Kdo vlastně byl William Henry Conley a proč Společnost Strážná věž mlčí o tomto muži,  jako o prvním prezidentu Společnosti Strážná věž? Částečnou odpověď Vám dá video s názvem: C. T. Russell vs. W. H. Conley, kdo byl první prezident Společnosti Strážná věž? Přejeme příjemný poslech.     Literatura a zdroje: REED, David. A. […]

Posted in Nauky svědků Jehovových, Video | Leave a comment

Svědkové Jehovovy vs. internet

    Autor: facilis  

Posted in Fotogalerie a vtipné obrázky | Leave a comment

Poděkování a přání do příštího roku 2019

     Z rychle blížícím se koncem roku, by jsme chtěli jako tým Badatelů Bible poděkovat za obrovskou podporu a sledovanost všem, kteří se podílejí na této sledovanosti a podpoře těchto stránek. Taktéž za podporu a sledovanost na kanále YouTube, Google+, Twitter a taktéž Instagram. Děkujeme všem členům facebook skupiny Badatelé Bible za příspěvky, podporu a trpělivost, taktéž za shovívavost v názorech druhých a chápání jeden druhého. Moc Vám jako tým Badatelů Bible chceme z celého srdce za to poděkovat. A budeme Vám celý tým Badatelů Bible vděční, když budete ochotni takovou podporu, kterou jste nám projevovali až dosud projevovat i nadále. Proto Vám všem chceme popřát hodně trpělivosti a ohleduplnosti, vůči druhým z jinými názory a taktéž shovívavost. Přejeme všem také zdraví a trochu štěstí v novém roce 2019. A při této příležitosti se s Vámi […]

Posted in Náš cíl | Leave a comment

Manipulace na způsob svědků Jehovových

     Správně citovat z pramenů a zdrojů, neznamená pouze přesně napsat, jak citace zní v původním textu. Znamená to také to, že když parafrázujeme nějakou myšlenku ze zdroje, musíme nejen dodržet význam, ale také nepřipisovat významu parafráze něco co v samotném textu není. Pokud bychom neuváděli své zdroje a správně necitovali, dopouštíme se plagiátorství. Není to jen etický prohřešek, ale i porušení autorského zákona (v České republice to je Zákon č. 121/2000, Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů). Organizace svědků Jehovových si moc neláme hlavu s citacemi. Co je ale nejsmutnější a zároveň velmi nebezpečné je fakt, že citace, které Společnost svědků Jehovových cituje (parafrázuje), používá jako nástroj na manipulaci, zejména svých vlastních členů a k prosazování svých vlastních nauk a názorů. Smutné je to také proto, že to […]

Posted in Svědkové Jehovovi citují | 3 komentáře

Top citáty ze Strážných věží roku 1998

  Strážná věž 1. leden, strany 10-11, odstavec 16: „Odpadlíci narušili duchovní rovnováhu několika málo jedinců, kteří naslouchali jejich jedovaté propagandě.“   Strážná věž 15. ledna, strana 28: „Někdy jsou sdělovací prostředky a úřady oklamány duchovními či odpadlíky a dávají nám nesprávné nálepky, nesprávně vysvětlují naše křesťanské názory a způsob života. . . . Připustíme, aby nás tito lidé, které Satan zaslepil, zastrašili, vzali nám odvahu a přiměli nás, abychom se za dobrou zprávu styděli? Dovolíme, aby lži o pravdě měly neblahý vliv na naši pravidelnou účast na shromáždění a kazatelskou činnost?“   Strážná věž 1. března, strana 5: „Když jsou tedy ve jménu církve páchány hrůznosti, neměla by být volána k odpovědnosti instituce, ale lidé z církve. Dává to smysl?“   Strážná věž 15. března, strana 11: „V podstatě členové kterékoli náboženské skupiny, kteří jsou […]

Posted in Top citáty ze Strážných věží | 1 Comment

Reportáž o svědcích Jehovových z Ruska na hlavním ruském televizním kanále Russia 1

     Největší ruský televizní kanál Russia 1 vysílala reportáž o svědcích Jehovových v Rusku. Tato reportáž, nám opět poodkrývá realitu, která se týká organizace svědků Jehovových v Rusku, kde je od 20. dubna 2017 tato organizace oficiálně zakázána vrchním soudem. Reportáž dává odpovědi na otázky: Proč evropské země nespěchají se schválením žádostí svědků Jehovových z Ruska ohledně azylů? Proč se členové organizace svědků Jehovových snaží získat falešná potvrzení o věznění v Rusku? A kdo je ve skutečnosti v Rusku vyšetřován nebo vězněn? Video je doplněno ještě vyjádřením jednoho účastníka této reportáže, který nám odpoví na otázku, proč se účastnil této reportáže. Na závěr je také několik vyjádření samotné organizace svědků Jehovových o soudním zákaze v Rusku. Přejeme příjemný poslech.   Autor: facilis  

Posted in Nauky svědků Jehovových, Video | Leave a comment

Dopis radě starších sboru Žatec

     Co se stane s člověkem, který chce podřizovat svoje svědomí spíše Bibli, než lidským naukám a je ještě stále svědkem Jehovovým, a pokud tato osoba mluví se svými přáteli ze sboru o svých poznatcích a názorech, které se liší od oficiálního učení Společnosti Strážná věž? To co následuje je pěkně vidět z dvou dopisu bratra Jaromíra, které jsou vloženy níže. Přejeme hodně užitku z přečtení těchto dopisů.   Ke stažení v PDF souborech: Drazí-bratři-a-sestry Odvolání-a-prohlášení   Autor: facilis

Posted in Dopisy | 1 Comment

Top citáty ze Strážných věží roku 1997

  Strážná věž 15. února, strana 5: „Některé vlády nebo jednotliví vládci uplatňují různé metody, jak myšlení ovládat: používají třeba drogy nebo chirurgii, a tak své oběti připravují o nádherný dar svobodné vůle. Netěší nás snad, že se můžeme rozhodovat sami, třebaže se tento dar dá zneužít? Kdyby nás vláda či panovník chtěli o svobodnou vůli připravit, neodsoudili bychom to snad?“   Strážná věž 1. března, strana 4: „Fundamentalisté touží po starých jistotách a někteří usilují o to, aby svou společnost a národ přivedli zpět k tomu, co považují za řádné mravní a naukové pilíře. Dělají vše, co je v jejich silách, aby druhé lidi přinutili žít podle „správného“ mravního kodexu a naukové soustavy. Fundamentalista je pevně přesvědčen, že má pravdu, kdežto ostatní se pletou.“   Strážná věž 1. dubna, strana 4: „Fundamentalistická náboženství se […]

Posted in Top citáty ze Strážných věží | 1 Comment

Ilustrace Společnosti Strážná věž – Annabelle

     Annabelle je panenka Raggedy Ann, která se nachází ve skleněném boxu v rodinném muzeu Warrensových v Monroe v Connecticutu v USA. Panenka Annabella sloužila jako inspirace pro úvodní scénu filmu The Conjuring (2013), stejně jako pro filmy Annabelle (2014) a Annabelle: Creation (2017). Příběh Annabelle začíná v roce 1968, když jedna dívka dostává jako dárek panenku Raggedy Ann, která se začne chovat podivně a sdělí dívce, že je v ní duch mrtvé dívky Annabelle. Je si vědoma Společnost Strážná věž toho, že v její knize pro děti, má ilustrace panenky, která se přinejmenším velmi podobá démonické panence Annabelle? Odpověď zkuste najít samy. Přejeme příjemný poslech.  Ilustrace Společnosti Strážná věž – Annabelle   Autor: facilis

Posted in Nauky svědků Jehovových, Video | 2 komentáře

Proč jsou náklady za jeden den ve sjezdové hale tak vysoké?

     Proč jsou náklady za jeden den ve sjezdové hale ve Stodůlkách v Praze tak vysoké (147 890 Kč)? Důvodem je nové opatření, které se zavedlo v roce 2016. Jaké je to nové opatření? Poslechni si odpověď ve videu. Přejeme příjemný poslech. Proč jsou náklady za jeden den ve sjezdové hale tak vysoké?   Autor: facilis  

Posted in Nauky svědků Jehovových, Video | 6 komentářů

Láska podle instrukcí

     V spolupráci s ruským YouTube kanálem „ruslan cheban“ bylo vytvořeno video Láska podle instrukcí. Toto video Vám může pomoci najít odpovědi na otázky, které si z Vás mnozí kladou: Proč došlo v Rusku k zákazu díla Společnosti Strážná věž? Jaké může mít důsledky pro řadové Svědky Jehovovi tento zákaz? Věděla Společnost Strážná věž dopředu, že dílo bude zakázáno? Jaký je skutečný postoj Společnosti Strážná věž k pronásledování a jaké konkrétní instrukce ohledně této problematiky dávala a dává svým řadovým členům? Na tyto a na mnohé další otázky nám odpoví Ruslan Cheban a vyjádří svůj osobní názor, který vychází ze znalosti dané problematiky, přičemž využije oficiální zdroje Společnosti Strážná věž, ve videu Láska podle instrukcí. Přejeme příjemný poslech.     Autor: facilis  

Posted in Video | Leave a comment

Interview se Sergejem Radčenkem, bývalým svědkem Jehovovým z Ukrajiny

     Náš člen týmu Badatelé Bible Peter Antal, byl pozván YouTube kanálem «sola scriptura», aby moderoval životní zkušenost se svědky Jehovovými, se samotným tvůrcem kanálu Sergejem Radčenkem. YouTube kanál «sola scriptura» je v současnosti největším ruskojazyčným kanálem, který pomáhá svědkům Jehovovým ukázat skutečnou tvář této organizace. Jsme rádi, že Vám můžeme toto video zprostředkovat také na našem YouTube kanále Badatelé Bible zatím v ruském jazyce a již brzy bude také přeloženo toto video do českého jazyka. Interview Vás nejen seznámí se zajímavou životní zkušeností se samotným autorem YouTube kanálu Sergejem, ale také Vám odpoví na takové otázky, kdy a jak vznikal YouTube kanál «sola scriptura», ale také na zajímavou otázku, co v praxi znamená zákaz díla svědků Jehovových v Rusku. Přejeme příjemný poslech.     […]

Posted in Video, Životní příběhy | Leave a comment

17 znaků totalitní sekty

  Vláda Německa vydala traktát, který se měl rozšířit po školách v Německu, který identifikuje 17 znaků, které jsou typické pro všechny totalitní sekty. Zveme Vás k prostudování těchto znaků: 1. V skupině najdeš přesně to, co si do teď usilovně, ale neúspěšně hledal. Tato skupina ví přesně, co potřebuješ. 2. Již první setkání ti odkrývá, úplně nový pohled na věci kolem tebe. 3. Pohled skupiny na svět kolem tebe je ohromující a tato skupina odpovídá na všechny otázky. 4. Je těžké charakterizovat tuto skupinu. Jsi veden, aby si nepřemýšlel a neprověřoval. Tvoji noví přátelé ti říkají: „To není možné vysvětlit, ty to musíš pouze prožít, proto se pojď podívat do naší skupiny.“ 5. Ve skupině je učitel, médium, vedoucí, nebo guru. Jenom on zná celou […]

Posted in Nauky svědků Jehovových, Události | 1 Comment

Zónový dozorce 2017 Bratislava (Sestřih nejzajímavějších momentů – Highlights)

     V květnu 2017 navštívil bratislavskou pobočku svědků Jehovových zónový dozorce bratr Gaay, který měl při této příležitosti také proslov s názvem „Jsi připravený na věčný život?“ Zajímavost této přednášky spočívá v tom, že odpovídá na otázky, které se jinde například nedozvíte. Například otázka: Sály Království, komu patří? Další otázka: Vedoucí sbor, kdo ho řídí?, byla otázka, která již tradičně zaznívá z úst představitelů vedoucího sboru, i když ve Strážné věži z února 2017 na straně 26 se píše: „Vedoucí sbor není při své činnosti ani inspirovaný Bohem, ani neomylný. Může se proto zmýlit v naukových nebo organizačních otázkách.“ Zajímavě je také odpovězeno na otázku: Proč dochází ke změnám v organizaci?, a také na další otázky. Zveme Vás k poslechu tohoto krátkého sestřihu. Zónový dozorce 2017 Bratislava   Autor: facilis

Posted in Nauky svědků Jehovových, Události, Video | 4 komentáře

Top citáty ze Strážných věží roku 1996

  Strážná věž 1. leden, strana 30: „Jehova svým duchem odhaluje hluboké pravdy Božího slova a dělá to prostřednictvím svého oddaného otroka, který věrně uveřejňuje „pokrm v pravý čas“.“   Strážná věž 1. února, strana 14, odstavec 23: „Jestliže se rozhodneme pro vyšší vzdělání, mělo by nás k tomu podněcovat přání obstarat si dostatečné finanční prostředky, abychom mohli Jehovovi sloužit co nejvíce v křesťanské službě.“   Strážná věž 1. února, strana 23, odstavec 6: „Jestliže se ti v srdci začaly ozývat byť i jen nepatrné pochybnosti o Jehovovi, o jeho Slovu nebo o jeho organizaci, rychle začni pracovat na jejich odstranění, než se rozbují do takové míry, že by ti mohly víru zničit.“   Strážná věž 15. února, strana 8, odstavec 1: „PRAVDĚPODOBNĚ sis povšiml, že v dnešní době má opravdovou radost jen málo […]

Posted in Top citáty ze Strážných věží | Leave a comment

Láska k bližnímu, nebo láska k organizaci – životní zkušenost se svědky Jehovovými – Václav

     Zajímavá životní zkušenosti mladého Václava, který sice za relativně krátkou dobu, kterou strávil v organizaci svědků Jehovových, byl postaven před závažnou otázkou. Zůstane v organizaci, nebo projeví svůj přirozený vztah k člověku, kterého má rád? Jak se rozhodl a co mu k tomuto rozhodnutí pomohlo? Co probíhá za zavřenými dveřmi právních výborů, nebo-li soudů svědků Jehovových? To se můžeme dozvědět také z této životní zkušenosti, ke které Vás srdečně zve tým Badatelé Bible.     Autor: facilis

Posted in Video, Životní příběhy | 3 komentáře

Pamětní den obětí Strážné věže

     Tak jako svědkové Jehovovi na celé zemi, si každý rok připomínají smrt Ježíše Krista, tak si mnozí bývalí svědkové Jehovovi na celé zemi, připomínají v „Pamětní den obětí Strážné věže“ (26. července každého roku) všechny oběti, jejichž krev dlí na rukou této organizace. Jaký má význam tento den, od kdy se začal připomínat a co tento den dělá mnoho bývalých svědků Jehovových dnes již skoro po celé zemi? To se můžeme dozvědět z níže uvedených zdrojů. Tímto chceme také poděkovat paní G. M. Claret za překlad níže uvedených článků z angličtiny a němčiny do českého jazyka. „Pamětní den obětí Strážné věže Desítky tisíc současných i bývalých Svědků Jehovových ztratili vlastní životy nebo obětovali vlastní rodiny, vlastní zdraví, vlastní emotivní stav a duševní zdraví kvůli škodlivému vedení tohoto náboženství. Někteří […]

Posted in Události | 3 komentáře

Podmíněná láska (Music video) – s českými titulky

     Podle Svědků Jehovových je odnětí pospolitosti (nebo-li vyloučení) projev lásky k Jehovovi a k jeho požadavkům. Je to také projev lásky k lidem, kteří se snaží jednat spravedlivě. Z jejich středu je totiž vyloučen člověk, který by na ně mohl mít špatný vliv. Je tím chráněna i čistota sboru (Strážná věž 1995, 15. srpna, strana 31). Na druhé straně lidé, kteří odcházejí od Svědků Jehovových z důvodu nesouhlasu s učením, toto vyloučení je pro ně spíše emočním a sociálním vydíráním. Music video vzniklo právě pro to,  aby vyjádřilo, co to ve skutečnosti je vyloučení a jaké má praktické dopady na jednotlivce. Přejeme příjemný poslech a nezapomeňte si zapnout titulky v nastavení ve videu. Autor: facilis

Posted in Video | Leave a comment

Biblické odpovědi křesťana na otázky svědků Jehovových

     O tom, zda učení svědků Jehovových odpovídá učení Písma, byla napsána již řada pojednání. Toto další zamyšlení má přispět k ještě většímu rozhledu a může se stát pomocí všem, kdo cítí povinnost hájit zdravé učení Písma. Cesta od rozumu k srdci bývá mnohdy daleká. Zásluhou této politováníhodné skutečnosti je lidstvo rozděleno nejen ve světě náboženském, ale i politickém, vědeckém, mravnostním, sportovním, atd. Následující demonstrativní příběh je hodně výmluvný. Jde o příběh mladé dívky, křesťanky. Která přemohla ve veřejné rozpravě pohanské mudrce. Ti těžce nesli pro ně nepříjemnou realitu, že dívka jim odvádí mnoho jejich „oveček“ ke Kristu. Vyzvali ji proto k veřejné rozpravě, neboť věřili, že ji snadno porazí svou moudrostí a vytříbenou argumentací. Pak budou lidé obeznámeni s tím, že křesťanství je neobhajitelné a jednou provždy tak […]

Posted in Knihy a brožury, Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Svědkové Jehovovi versus Zákon o církvích a náboženských společnostech

  Milí naší přátelé, v poslední době se na nás stále více obracíte s dotazem, jestli nevíme, zda již někdo řeší, nebo přemýšlí o podání návrhu o znovuprojednání registrace náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, respektive znovuposouzení podmínek působení Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi dle Zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech. Naší odpovědí pro Vás je, že o nikom takovém nevíme. Na druhé straně, četnost Vašich dotazů na tuto záležitost ukazuje, že o tom mnozí z Vás přemýšlí. Tato skutečnost nás, jako týmu Badatelé Bible, vede k závěru, že bude velmi prospěšné, dát větší prostor pro diskuzi na toto téma. Po delším zvažování těchto skutečností jsme se rozhodli, že v této záležitosti přiložíme ruku k dílu. Co se týká legislativy, v České republice jsou církve a náboženské společnosti řízeny především Zákonem č. 2/1993 Sb., Listina […]

Posted in Události | Leave a comment

Pátrání po Kristiánovi má žel tragický konec

     Pátrání po Kristiánovi Svozilovi má žel tragický konec. Jak vysvítá ze zpráv, jak na internetu, v novinách, ale také od lidí, kteří Kristiána znali, Kristián s velkou pravděpodobností spáchal sebevraždu. Podle zpráv, byl nalezen bez známek života v Orlické přehradě. Jak to ve skutečnosti je, zatím není možné z jistotou říci. https://www.budejckadrbna.cz/z-kraje/pisecko/20445-patrani-po-petadvacetiletem-muzi-skoncilo-tragicky-jeho-telo-bylo-nalezeno-v-orlicke-prehrade.html Na druhé straně, tato tragická událost může dokreslovat reálnou skutečnost, že mezi svědky Jehovovými je vysoké procento sebevražd, i když si to samotná organizace určitě nechce připustit.  Na základě publikací Teens in Crisis (od Americké asociace pracovníků ve školství) a Depression and Suicide in Children and Adolescents (od Philipa G. Patrose a Tonii K. Shamoo) je zřejmé, že jeden z důležitých důvodů sebevražd je „příslušnost k nějaké sektě, kultu, nebo ke gangu“. V souvislosti s tím, napsal Mudr. et. Mgr. Prokop […]

Posted in Události | Leave a comment

Top citáty ze Strážných věží roku 1995

  Strážná věž 1. leden, strana 18, odstavec 15: „Tito mladí lidé se přesvědčili, že průkopnická služba je tou nejlepší ochranou před zneužíváním drog, před nemravností a násilím, které v té zemi bují na mnoha školách.“   Strážná věž 15. ledna, strana 6: „Ve svém inspirovaném Slovu — návodu, který ukazuje, jak mohou lidé zůstat naživu— náš Tvůrce zakazuje používat krev za účelem záchrany života.“   Strážná věž 15. února, strana 9, odstavec 4: „Mnozí křesťané, kteří doufali, že budou patřit k oněm „milionům“, jež nikdy nezemřou, již zemřeli.“   Strážná věž 1. dubna, strana 27: „C. T. Russell, první prezident Watch Tower Society, dostal jednou otázku, proč se nebrání proti pomluvám. Odpověděl: „Kdyby se člověk zastavil, aby kopl každého psa, který na něho štěká, daleko by […]

Posted in Top citáty ze Strážných věží | 2 komentáře

Nevšední a zajímavá životní zkušenost se svědky Jehovovými – Petr

     Zveme Vás k poslechu videa, kde líčí svůj životní příběh náš milý bratr Petr Fila z Havířova. Zvláštnost jeho zkušenosti spočívá v tom, že po prvním vyloučení z organizace svědků Jehovových se po dalších 20 letech opět vrací do organizace svědků Jehovových, do organizace, která se za těch 20 let velmi dynamicky změnila, a proto jeho již druhý pobyt byl pro něho, jako velmi upřimného člověka, také velmi krátký, ale přesto všechno poměrně pestrý a bohatý. Věříme, že načerpáte z této životní zkušenosti povzbuzení a například odhodlání, zůstat vždy upřímný.     Autor: facilis

Posted in Video, Životní příběhy | 1 Comment

Zmizel Kristián

     Vzhledem k tomu, že se na nás obrátilo větší množství lidí s informací, kdo je ve skutečnosti zmizelý muž Kristián Svozil z Písecka, který je od neděle 8. 7. 2018 nezvěstný, rozhodli jsme se Vás o tom informovat. Z více zdrojů máme potvrzeno, že se jedná o mladého muže, který byl pokřtěným svědkem Jehovovým a sloužil ve sboru Písek. Většina těchto informací máme přímo od svědků Jehovových, kteří ho údajně osobně znají. Budeme tento případ sledovat dále, ale zatím je to v rukou Policie ČR, takže co se vlastně stalo s Kristiánem a co je skutečnou příčinou tohoto jednání, to se dozvíme v následujících dnech. Níže uvádíme internetové zdroje, které právě píší o tom co se vlastně stalo. TV Nova: http://tn.nova.cz/clanek/zmizel-kristian-rodina-je-zoufala-prazdne-auto-nasli-u-prehrady.html Písecký deník: https://pisecky.denik.cz/zlociny-a-soudy/policie-zada-o-pomoc-pri-patrani-po-pohresovanem-muzi-20180709.html   Bylo nám také sděleno, že Policie ČR […]

Posted in Události | 1 Comment

Literární odpad vs. nenahraditelný duchovní pokrm

  Jako dozorce služby byla moje odpovědnost zásoba literatury v sále Království a dohled nad pultíkem s literaturou. Protože služebník pro literaturu byl věkem starší bratr, který špatně ovládal počítač, zadávání inventury literatury na webu JW.org jsem dělal sám. V září 2015 jsem jako obvykle přes web JW.org zadal přehled stavu literatury. Asi za měsíc jsem do emailové schránky na JW.org dostal dopis od odbočky. V dopise byl seznam literatury a instrukce, že tyto staré položky mají být skartovány. Předal jsem dopis služebníkovi pro literaturu a hodil jsem to celé za hlavu. Po šesti měsících, v únoru 2016, jsem zadával opět přehled stavu literatury. Protože služebník pro literaturu na instrukce z dopisu také zapomněl, nedošlo k žádné změně. Krátce po odeslání jsem dostal další dopis z odbočky. Tentokrát byl tón dopisu […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Kdo je ten rozvážný správce, jemuž náš Pán svěří veškerý svůj majetek?

     Před časem nám napsal na náš email náš drahý bratr Igor Zemánek zajímavý dopis. V emailu uvedl toto: „Drazí a milí, v příloze vám posílám dopis, jenž je napsán se skutečnou bázní před Otcem a Králem, Ježíšem Kristem. Zvažte prosím, zda je to z Ducha. Pokud tak usoudíte, šiřte jej, aby nikdo neobdržel zbytečně část Otcových ran ve dnech soudu nad Velkým Babylonem.“ Na náš email badatelebible@seznam.cz chodí z času na čas mnoho různých doporučení, dopisů a tipů. Ale tento dopis, který nám zaslal náš drahý bratr, je cítit velkou láskou a upřimností, proto jsme se rozhodli ho uveřejnit na naších stránkách. Drazí naší čtenáři, přejeme Vám velký užitek z těchto laskavých slov tohoto dopisu. A ještě jednou chceme poděkovat Igoru Zemánkovi, který také přispívá svými články do […]

Posted in Dopisy | Leave a comment

Byl jsem Svědkem Jehovovým – Diskuze, 28. května 2018, Kralupy nad Vltavou (moderuje doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D.) – zvukový záznam celé akce

Vážení, touto cestou Vám chceme oznámit, že Vám dáváme také k dispozici zvukový záznam celé akce Byl jsem Svědkem Jehovovým – Diskuze, 28. května 2018, Kralupy nad Vltavou (moderuje doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D.). Tato zvuková nahrávka je ve vysoké kvalitě a zaznamenává celou akci, přičemž předchozí video z této akce byla jenom zkrácená verze.     Autor: facilis

Posted in Video, Životní příběhy | Leave a comment

Byl jsem Svědkem Jehovovým – Diskuze, 28. května 2018, Kralupy nad Vltavou (moderuje doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D.)

  Dne 28. května 2018 se konala ve městě Kralupy nad Vltavou diskuze s bývalými svědky Jehovovými. Přinášíme Vám sestřih nejdůležitějších okamžiků tohoto setkání v níže připojeném videozáznamu. Výjimečnost tohoto setkání spočívá zejména v tom, že ho moderoval známý religionista Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D., zabývající se především studiem kultů, sekt a nových náboženských hnutí. Je vedoucím Katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, docentem na katedře religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, zakládajícím členem a mluvčím Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. V roce 1998 spolu s Janem Kotrčem založil nakladatelství Dingir, které mimo jiné poskytuje Společnosti tiskový servis a je šéfredaktorem stejnojmenného religionistického čtvrtletníku Dingir. Jeho zaměřením na katedře religionistiky jsou nová náboženská hnutí, současná žitá náboženství, mezináboženský dialog, milenialismus, náboženství a poradenství, náboženství a psychoterapie. Jeho publikační činnost je také velmi bohatá a rozsáhlá. Bibliografie Doc. PhDr. Zdeňka Vojtíška Th.D. […]

Posted in Video, Životní příběhy | Leave a comment

Ježíš je Jehova

  Ježíš je Jehova   Ježíš   JHVH       Jan 1:3 – Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. Stvořitel Iz 48:13 – Ano, má ruka založila zemi a má pravice rozestřela nebesa; volám na ně a společně se postaví. Kol 1:16-17 – neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je přede vším a všechno v něm spočívá.   Iz 40:28 – Což to nevíš? Cožpak jsi neslyšel, že věčný Bůh, Hospodin, stvořitel končin země, neochabne ani se neunaví? Jeho rozumnost je nevyzpytatelná. Heb 1:10-12 – A: ‚Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi a nebesa jsou dílem tvých […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | 4 komentáře

Všichni myslíme jednotně

  Autor: petrvan

Posted in Fotogalerie a vtipné obrázky | Leave a comment

Chráněno:

Přihlásit se

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Posted in Dopisy | Pro zobrazení komentářů zadejte heslo.

Pozvánka na rozhovor s bývalými svědky Jehovovi s moderátorem Zdeňkem Vojtíškem

  Pozývame Vás srdečně na rozhovor s bývalými svědky Jehovovi s moderátorem doc. PhDr. Zdeňkěm Vojtíškem, Th.D., který se bude konat dne 28. května 2018 (pondělí), ve městě Kralupy nad Vltavou. Tímto Vás srdečně zveme jako tým Badatelů Bible na tuto významnou akci. Chceme také poděkovat, stanici sboru Církve Bratrské v Kralupech nad Vltavou, která tuto akci pořádá. Co se týká doc. PhDr. Zdeňka Vojtíška, Th.D., v současnosti vyučuje na Husitské Teologické fakultě Univerzity Karlovy a tam vyučuje tyto předměty: Nová náboženská hnutí, Náboženský život v ČR, Náboženství v postmoderní společnosti, Religiozita v současné české společnosti, Mezináboženské vztahy, Milenialismus. Jinak je považován za velkou autoritu ohledně výzkumu sekt.   V případě Vašeho zájmu, nás kontaktuje na náš email (badatelebible@seznam.cz, info@badatelebible.cz) a my Vám sdělíme bližší informace. Je nutné, aby jste nám sdělili, […]

Posted in Náš cíl | 2 komentáře

Posouzení současného daru proroctví a jazyků

  V poslední době se na nás obrací větší množství našich čtenářů s otázkou, jak je to vlastně s dary v současnosti. Pro ty, které zajímá tato otázka, je k dispozici přesný zápis dvou přednášek profesora Nathana Busenitze o této problematice. Je to zajímavý biblický rozbor a také zajímavý pohled na tuto otázku. Touto cestou chceme také poděkovat týmu Reformace.cz, který nám tyto přesné zápisy zpřístupnil. Profesor Nathan Busenitz začal vyučovat na vysoké škole od roku 2000 a v současnosti vyučuje jako univerzitní profesor na The Master’s Seminary (TMS), v Sun Valley, v Californii, kde vyučuje historii církve a apologetiku. Je také plodným autorem náboženských knih. Zápis dvou přednášek na téma darů je k dispozici v PDF souborech zde: Slovo od Pana – Nathan Busenitz Charismaticke podvrhy – Nathan Busenitz   Autor: facilis  

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vs. svědkové Jehovovi

  Zákon o ochraně osobních údajů (celým názvem zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) je základním právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů a činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Smyslem zákona o ochraně osobních údajů je ochrana občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. Provádění zákona realizuje především Úřad pro ochranu osobních údajů. GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie, které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti. Nařízení GDPR představuje nejkomplexnější úpravu a regulaci práce s osobními údaji. Zavádí řadu nových pojmů a kategorií. Vedle tradičních údajů, které jsou obecně chápány jako osobní, sem patří i údaje technického rázu (IP […]

Posted in Dopisy, Nauky svědků Jehovových | 2 komentáře

Geoffrey Jackson vypovídá před Královskou komisí v Austrálii 14.8. 2015 část III.

  Další část seriálu „Geoffrey Jackson vypovídá před Královskou komisí v Austrálii 14.8. 2015 část III.“, se zabývá velmi citlivou problematikou. V této části se tedy řeší záležitosti nehlášení případů sexuálního obtěžování dětí odpovědným úřadům a problematické pravidlo dvou svědků, které je v organizaci svědků Jehovových, důvodem velkých problémů. Podívej se na mnoho dalších zajímavostí a sdělení člena vedoucího sboru, které ti pomůže poznat lépe organizaci svědků Jehovových. Autor: facilis

Posted in Video | 3 komentáře

Chceš se podělit o svoji zkušenost se svědky Jehovovi?

  Poslední dobou se na nás obracejí různé instituce, které nás prosí o zprostředkování kontaktů na lidi, kteří mají nějaké zkušenosti s organizací svědků Jehovových, tedy buď ti, kteří jsou bývalí nebo současní svědkové Jehovovi, a rádi by se se svojí zkušeností podělili v rámci interview, před veřejností. Pokud si myslíš, že máš co říct na konto organizace svědků Jehovových a máš také odvahu to říct veřejně, budeme rádi, když se na nás obrátíš přes email, telefon, nebo přes formulář níže (+420 775 232 237, badatelebible@seznam.cz). Podrobnější informace o těchto projektech, ti pak můžeme sdělit. V případě, že se rád podělíš se svojí zkušeností, například pouze písemně, také nás kontaktuj, máme zájem i to takovéto zkušenosti, protože zaznamenáváme, větší zájem o tento typ příspěvků. Team Badatelů Bible Vám předem děkuje za Vaší […]

Posted in Náš cíl | Leave a comment

Svědkové Jehovovi a dopis Galaťanům

  O křesťanství a křesťanech v Galácii máme v dopise Galaťanům velmi podrobnou zprávu. Tyto informace je možné částečně použít pro vysvětlení situace v dnešních sborech Svědků Jehovových. Jak? Podívejte se na podrobně vypracovanou úvahu na toto téma v níže připojeném souboru. Ke stažení v PDF souboru: Svědkové Jehovovi a dopis Galaťanům   Autor: facilis

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Fotografie z protestu v Polsku ve městě Twardogóra 31. 3. 2018

                Autor: facilis

Posted in Fotogalerie a vtipné obrázky | Leave a comment

Odkrýváme S K R Y T O U tvář organizace svědků Jehovových – protest v Polsku ve městě Twardogóra 31. 3. 2018

  Nejvýznamnějším dnem v roce pro všechny svědky Jehovovi je den, kdy se koná památná slavnost, tedy v tomto roce to byl 31. březen 2018. Při této příležitosti se také konala v Polsku ve městě Twardogóra protestní akce proti praktikám svědků Jehovových. Odkrývání skryté tváře organizace svědků Jehovových je v dnešních dnech velmi důležitá činnost, protože společnost Strážná věž se postupem času snaží více a více schovávat svou pravou tvář nejen před širokou veřejností, ale zejména před svými vlastními členy. Podívejte se, jak to dělají naši polští přátelé. Traktát (Odkrywamy SKRYWANE oblicze organizacji ŚWIADKÓW JEHOWY), který tyto praktiky popisuje a který byl nabízený na tomto protestu široké veřejnosti je ke stažení zde.     Autor: facilis

Posted in Nauky svědků Jehovových, Video | Leave a comment

Bible – odkud a od koho?

Novodobý čtenář Bible může dnes vejít do křesťanského knihkupectví ve své zemi a vybrat si tady mezi různými překlady Bible ve svém jazyce. Kniha, kterou si chce koupit, bude mít standardní formát a bude jako Bible snadno rozeznatelná – bude to 66 knih rozdělených do Starého a Nového zákona, s příslušnými kapitolami a verši. Budoucí majitel výtisku Bible zběžně prolistuje několik exemplářů, zvolí si ten, který se mu bude nejvíce líbit nebo vyhovovat jeho studijním potřebám, zaplatí a odejde. Jak jednoduše všechno proběhlo. Jak snadno si dnes člověk může koupit tři a půl tisíce let historie! Odpověď na tuto otázku a mnoho jiných zajímavostí, se můžete dozvědět v práci Bible – odkud a od koho? Ke stažení v PDF souboru zde: Bible – odkud a od koho? Autor: facilis

Posted in Knihy a brožury, Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Historie vytváření Mezinárodní mapy bývalých svědků Jehovových a jejich přátel

  Dne 30. 10. 2017, jsme se jako Badatelé Bible rozhodli, že začneme tvořit Mapu bývalých svědků Jehovových a postupně se začali objevovat první odvážlivci do tohoto projektu. Byla to radost, když jsme postupně do této mapy zapisovali první lidi. V této naší činnosti jsme s odhodláním pokračovali, až se s námi zkontaktoval člověk, který nám dne 13. 3. 2018 napsal tuto zprávu na náš email: Dobrý den, Byl jsem v organizaci svědků Jehovových už více než 18 let. Nechala jsem ji psát dopis téměř před dvěma lety. Od té doby vytváří takovou mezinárodní mapu bývalých svědků Jehovových. Prosím, kontaktujte mě, pozdravy! Samozřejmě, rychle jsme pochopili, že je to člověk, který nám píše pomocí Google překladače a chce nám sdělit, že byl svědkem Jehovovým přibližně 18 let, a před dvěma lety napsal dopis […]

Posted in Náš cíl | Leave a comment

Chráněno:

Česko-Slovenská mapa bývalých svědků Jehovových a jejich přátel a mezinárodní mapa bývalých svědků Jehovových a jejich přátel

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Posted in Mezinárodní mapa bývalých svědků Jehovových a jejich přátel | Pro zobrazení komentářů zadejte heslo.

Dopis radě starších sboru Havířov Bludovice

  Starší sboru Svědků Jehovových Havířov Bludovice. Moji milí bratři Těžké bylo pro mě mnohé zjištění o naší organizaci JW.ORG jak postupovala v minulosti, schvalovala různé nauky, postupy, které se dělají stejně až do dnešní doby. O to těžší bylo pro mě napsat tento dopis o ukončení členství v této organizaci JW.ORG. Neznamená to, že bych s Vámi zanechal dobrých vztahů a taktéž s bratry a sestrami našeho sboru. Naše dveře jsou pro Vás vždy otevřené a moje srdce je otevřeno pro každého kdo přijde v Kristovém pokoji. Nemohu se dál podílet na některých doktrínách a praktikách organizace JW.ORG které se hodně vzdalují od Svatého Písma a hodně nepřesných informacích a omylech v kterých se organizace JW.ORG mýlila a mýlí. Uvedu příklad z Bible Skutky 4:12 je psáno, že jedině v Ježíšově jménu můžeme být zachráněni ale v Římanům […]

Posted in Dopisy | 3 komentáře

Kritika – Kdy byl zničen starověký Jeruzalém? O čem svědčí klínopisné texty?

Svědkové Jehovovi věří, že starověký Jeruzalém byl zničen v roce 607 př. n. l. Jak se na toto datum dívají dnešní historikové. A co říkají o tomto datu klínopisné texty? Odpovědi na tyto otázky vám může pomoct najít vědecká studie od Douga Mason, který se těmito otázkami zabýval ve své práci. Tato práce je k dispozici ke stažení v PDF souboru: Kritika – Kdy byl zničen starověký Jeruzalém. O čem svědčí klínopisné texty. Doug Mason 2011 Autor: facilis

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Spory o Trojici

Ve 3. – 5. století po Kristu byla definována křesťanská ortodoxie, která v podstatě přežila až do naší doby. Ani velké otřesy, jimiž církev prošla v dobách reformace a protireformace, neznamenaly zásadní změnu v půdorysu křesťanské teologie ať už katolické či evangelické. Pravda, ve všech staletích existovaly okrajové a někdy i vyloženě heretické proudy. Ty se za reformace a v pozdějších dobách vynořovaly více než kdy jindy, částečně ovšem proto, že lidé mohli svobodněji vyjadřovat své názory. V dnešní době náboženské svobody, kdy každý může bez nějakých sankcí zastávat a šířit názor, jaký chce, je celkem pochopitelné, že se objevují lidé, kteří klasickou křesťanskou ortodoxii zpochybňují. V tomto krátkém spisku se budeme věnovat především dvěma tématům, a sice otázkou Trojice a otázkou Kristova božství. Ke stažení v PDF souboru zde: Spory o Trojici Autor: facilis

Posted in Knihy a brožury, Nauky svědků Jehovových | 3 komentáře

Top citáty ze Strážných věží roku 1994

  Strážná věž 15. ledna, odstavec 5, strana 17: „V roce 1919 byla totožnost tohoto otroka zjištěna; zjistilo se, že to je ostatek pomazaných křesťanů. Je zastoupen vedoucím sborem a od té doby je středem teokracie na zemi.“   Strážná věž 15. únor, strana 6: „Pokoušeli se na vás někdy svědkové uplatnit takzvané vymývání mozku? Použili na vás někdy metody, kterými by vás chtěli psychicky ovládnout?‘ Nepochybně upřímně odpovíte „ne“. Kdyby svědkové takové metody používali, bylo by nesmírně mnoho obětí odporujících jakémukoli tvrzení ve prospěch svědků Jehovových.“   Strážná věž 15. únor, strana 6: „Je zjevné, že svědkové Jehovovi mají tak daleko ke kultovnímu náboženství, jako měl Ježíš k nenasytnosti a opilství.“   Strážná věž 1. březen, strana 30: „Představ si, jakou radost budou mít lidé, kteří […]

Posted in Top citáty ze Strážných věží | 1 Comment

Christologické texty

Překlad nového světa se stal ideologickým nástrojem, který má čtenářům pomoci pochopit a pojmout poselství svědků Jehovových bez výhrad a pochybností. Místo toho, aby se stal pomocí na cestě ke Kristu, zavádí čtenáře v důležitých místech, zejména o Kristově božství. Apoštol Pavel varoval v dopise Galaťanům 1.7: „Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.“ Podívejte se na velmi dobře zpracovanou práci, která může pomoci pochopit, jak se svědkové Jehovovi vzdálili od pravého křesťanství, tedy od jejího skutečného zdroje, Krista. Ke stažení v PDF souboru zde: Christologické texty – Jana Bartošová Autor: facilis

Posted in Knihy a brožury, Nauky svědků Jehovových | 1 Comment

Svědkové Jehovovi a peníze – překrásný život členů vedoucího sboru

Najít odpověď na otázku, proč existují v organizaci svědků Jehovových dvojí měřítka, zejména v otázce postoje k penězům, není vůbec jednoduché. Na druhé straně, samotná historie svědků Jehovových od její začátku, může pomoci tuto otázku rozkrýt. Proto jsme se pokusili prozkoumat začátky vznikání tehdy známé „náboženské organizace“ Badatelů Bible, a zejména jejich dvou nejdůležitějších představitelů Charlse Taze Russella a Josepha Franklina Rutherforda. A právě historie nám pomohla, alespoň částečně pochopit, že tyto dvě osobnosti, zanechali jakýsi vzorec, který zůstal zapouzdřen v organizaci svědků Jehovových až do dnešních dnů. Výsledky našeho bádání této organizace můžou být překvapivá, ale to právě koresponduje s tím, jak mistrně dokázali, jak první dva prezidenti této společnosti, tak i současný vedoucí sbor, schovat skutečný cíl a záměr. Chceme se těmto historickým skutečnostem věnovat dále, což ale […]

Posted in Nauky svědků Jehovových, Video | 3 komentáře

Miliony nyní žijících lidí nikdy nezemřou

Brožura napsaná J. F. Rutherfordem v roce 1920 a do českého jazyka přeložena v roce 1922, například učila o roce 1925, že v tomto roce se vrátí staří věrní starého zákona, a že v roce 1925 budou lidé již žíti věčně, jak vyplývá také z níže uvedené citace. Doporučujeme si tuto krátkou brožuru přečíst. „Když tomu tak jest, pak máme (až přijde čas, kdy se to svět dozví) všichni, kteří věříme a zákona Božího poslušní jsme, kladný výrok Ježíšův, že nikdy nezemřeme. Jen ze stanoviska toho, že staré řády, starý svět končí a se ztrácí, že rokem 1925 vrátí se staří věrní starého zákona, a že počíná období řádu nových, můžeme tvrditi, že miliony žijícího lidstva nikdy nezemřou; zejména vzato ze stanoviska Bible, která dokazuje, že mnoho milionů v roce 1925 žíti […]

Posted in Knihy a brožury, Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Geoffrey Jackson vypovídá před Královskou komisí v Austrálii 14.8. 2015 část II.

A je tady další část seriálu „Geoffrey Jackson vypovídá před Královskou komisí v Austrálii 14.8. 2015 část II.“, kde se již debata začíná soustředit na problematiku, která je v organizaci svědků Jehovových velkým problémem, a o které se v rámci organizace mlčí. Podívej se na další zajímavé informace, které nám chce sdělit člen vedoucího sboru Geoffrey Jackson. Autor: facilis

Posted in Video | Leave a comment

Jak správně oslovovat Boha?

Pokud by se tvůj otec jmenoval Josef, jak bys ho oslovoval: „Josefe“ nebo  „pane Josefe“? Nebo: „Otče“, „táto“, „tati“, „tatínku“? Jistěže tím druhým způsobem, protože ten ukazuje na to, že k němu máme VZTAH.   Jak oslovoval svého Otce, náš vzor – Ježíš Kristus? NIKDY ho neoslovil Jehovo nebo Pane Jehovo! Kromě svého vlastního příkladu, svým následovníkům ve vzorové modlitbě velmi jasně vysvětlil, jak mají oni oslovovat svého Boha: „Náš Otče v nebesích…“   Klíčová otázka k zamyšlení: Proč tedy Svědkové Jehovovi NENÁSLEDUJÍ vzor Ježíše Krista?   Autor: petrvan

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Geoffrey Jackson vypovídá před Královskou komisí v Austrálii 14.8. 2015 část I.

Výpověď Geoffrey Jacksna, člena vedoucího sboru svědků Jehovových před Královskou komisí v Austrálii ze 14. 8. 2015, je výpovědí, která trvala celkem více než 3 hodiny. Po důkladném vyslechnutí této výpovědi, je nutné říct, že je to skutečně velmi poučné, protože Geoffrey Jackson byl tázán asistentem soudce na velmi citlivé informace, které se člověk nedozví ani z publikací společností, ale ani z jiných zdrojů. Výpověď zahrnuje tajné informace od způsobu činnosti vedoucího sboru až po důvěrné informace o výborech odboček a jejich činnosti. Chceme ti oznámit, že ve čtyřech částech, zveřejníme na našem YouTube kanále, celou tuto výpověď, samozřejmě přeloženou do českého jazyka. Na první část, se můžeš podívat v níže uvedeném videu, nebo na našem YouTube kanále Badatelé Bible. Autor: facilis

Posted in Nauky svědků Jehovových, Video | Leave a comment

Dopis radě starších – Protecting Minors From Abuse 1. 8. 2016

Dopis obsahující pokyny ohledně sexuálního zneužívání, jsou to nejnovější pokyny společnosti. Ke stažení v PDF souboru zde: Protecting Minors From Abuse 1. 8. 2016 Autor: facilis  

Posted in Dopisy | Leave a comment

Dopis radě starších sboru Praha Zbraslav

Prvopočáteční poznávání pravdy – biblické studium – pro mne bylo tím nejkrásnějším obdobím mého života. Poznání Boha a Ježíše Krista dodnes považuji za to nejcennější, co mám. Krátce po křtu, který je spojen se vstupem do organizace svědků Jehovových, jsem se začal potýkat s některými nepsanými pravidly. Byl na mne vyvíjen nemalý tlak, abych přestal nosit plnovous, byť řádně zastřižený, abych začal nosit oblek a kravatu, protože jedině toto oblečení je před Bohem vhodné, a mnoho dalších pro mne nepochopitelných a nepodstatných příkazů. Dopis si může stáhnout v PDF souboru níže: Dopis radě starších Praha Zbraslav Jiří Tvrdoň Autor: facilis

Posted in Dopisy | Leave a comment

Význam krve v Písmu – odpověď svědkům Jehovovým

Diplomová práce na téma Krev a její význam v Písmu. Povedená práce, která je napsaná se zdravým rozumem a zejména s cílem dát potřebné argumenty nato, aby se svědkové Jehovovi zamysleli nad svým postojem ke krvi. Ke stažení zde: Význam krve v Písmu – odpověď svědkům Jehovovým Autor: facilis

Posted in Knihy a brožury, Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Svědkové Jehovovi soudí vs. svědkové Jehovovi souzeni část I.

Svědkové Jehovovi jsou známy nejen díky své horlivé kazatelské činnosti, ale také díky tomu, že vedou se svými členy neveřejné právní výbory. Jaká je vlastně historie a současnost vylučování v organizaci svědků Jehovových? To všechno se můžeš dozvědět z vícedílného seriálu videí Svědkové Jehovovi soudí vs. svědkové Jehovovi souzeni. Autor: facilis

Posted in Nauky svědků Jehovových, Video | Leave a comment

Svědkové Jehovovi – jak přistupovat k  informacím

Organizace svědků Jehovových ráda zapomíná a prostě mlčí o věcech, které jaksi organizaci nevytvářejí ideální obraz, a dokonce si ráda vymýšlí neuvěřitelné historky, které vykreslují organizaci skoro jako dokonalou. Žel, ale tyto ideální informace nevydrží pod možnou kritikou pozorných čtenářů. Podívej se na video. autor: facilis

Posted in Nauky svědků Jehovových, Video | Leave a comment

Životopis Raymonda Franze

Životopis Raymonda Franze, autora knihy Krize svědomí a Hledání křesťanské svobody, s laskavým dovolením Jakoubka Stříbrného, je ke stažení zde: Raymond Franz – Životopis Autor: facilis

Posted in Knihy a brožury | Leave a comment

Svědkové Jehovovi – Napodobujte jejich víru!

„Pamatujte na ty, kteří mezi vámi poskytují vedení, kteří k vám mluvili Boží slovo, a když pozorně sledujete, k čemu vede jejich chování, napodobujte jejich víru.“ Starší poskytují vedení ve sboru. Jejich víra je hodná napodobení proto, že oni sami napodobují Krista Ježíše. (Strážná věž 2005, 15. září, odstavec 10, strana 22) Jedním vynikajícím příkladem vytrvalosti a víry mezi svědky Jehovovi je bratr Vasilij Kalin. V čem by bylo užitečné, napodobovat jeho víru? Podívejte se na video níže. Životopis Raymonda Franze, autora knihy Krize svědomí, je ke stažení níže: Životopis Raymonda Franze Autor: facilis

Posted in Nauky svědků Jehovových, Video | Leave a comment

Techniky manipulace svědků Jehovových

Ač si to uvědomuješ, či ne, organizace Svědků Jehovových má velice účinný a roky propracovaný systém manipulace. Sám jsem jím byl zmanipulován. Možná jsi i ty. Popřemýšlej nyní se mnou nad několika technikami manipulace v porovnání s tím, jak to chodí u Svědků Jehovových. Nyní se vrať v myšlenkách nějaký čas zpátky a v klidu přemýšlej… Začínáš chodit na shromáždění. Slýcháš tam nauky nebo myšlenky, se kterými zpočátku možná nesouhlasíš. Udržuje tě tam zájem tvých nových přátel o tvou osobu, kteří se ti velmi věnují, každou pochybnost zahánějí a slibují tu „krásnou naději do budoucna.“ A tak nevědomky používají základní manipulační techniku, která stojí na zásadě: 1. I když nesouhlasíme, ale jsme citově nakloněni, chceme tomu věřit Stejnou techniku velmi dobře znají a úspěšně používají tvůrci reklam. V každé účinné reklamě se především cílí na […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Svědkové Jehovovi citují – 3

Strážná věž z roku 2017, z července, na stranách 27 až 30 obsahuje velmi praktický a zajímavý článek, který se nazývá „Zvítězíš v boji o svou mysl?“ Úvodní slova tohoto článku, jsou napsána velmi pravdivě: „Jsi terčem útoku! A tvůj hlavní nepřítel Satan se snaží použít proti tobě dost nebezpečnou zbraň. Jakou? Propagandu! Tato zbraň je navržena s cílem zasáhnout tvou mysl.“ Na straně 29 výše uvedeného článku, je pak uveden citát: „Pamatuj na to, že Satan nechce, abys viděl věci jasně a dobře si je promýšlel. Proč? Protože propaganda je „pravděpodobně nejúčinnější,“ uvádí jeden zdroj, „když jsou lidé odrazováni od toho, aby přemýšleli kriticky“. (Media and Society in the Twentieth Century) Neuvěř všemu, co slyšíš, aniž se nad tím pořádně zamyslíš. (Přísl. 14:15) Bůh ti dal schopnost […]

Posted in Svědkové Jehovovi citují | Leave a comment

Vychovávej chlapce podle cesty…

Na regionální sjezdu svědků Jehovových v USA v roce 2017, jedno desetileté děvče, které bylo pokřtěné v devíti letech, bylo chváleno na sjezdu zato, že nekomunikuje se svou starší sestrou. Níže uvádíme odkaz na video v angličtině, a pod ním český překlad. (Překlad je od 57 sekundy až do konce tohoto videa) Překlad: „Řečník: Před námi stojí dvě sestry, se kterými budeme mít interview. Na začátku si popovídáme se sestrou Milady Thomas, která slouží ve sboru … Milady má deset let, a křtila se v listopadu minulého roku. Drahá, teď nám odpověz na pár otázek. Co v tobě vyvolalo největší strach, v tvé službě Jehovovi? Milady: Nejvíc odvahy ve službě, jsem musela projevit tehdy, když moje sestra byla vyloučena se sboru. Před mým křtem, se snažila moje sestra se […]

Posted in Nauky svědků Jehovových, Video | Leave a comment

Která organizace (církev) je ta pravá?

To je velmi palčivá otázka pochybujících Svědků Jehovových o „pravosti“ jejich organizace a mnozí raději zůstanou s vědomím problematických nauk tam, kde jsou, protože si myslí, že Svědkové Jehovovi jsou „nejblíže k pravdě.“ Za roky strávené v této organizaci slyšeli již tisíckrát pojmy „Boží organizace,“ „jediná pravá organizace,“ „vedoucí sbor“ apod. Takže mají v sobě VELMI silně vryto, že něco takového je podloženo Biblí a že to tak musí být. Už o tom vůbec nepochybují… V tomto článku se pokusím vysvětlit, že nic není vzdálenějšího pravdě. Proč jsou svědkové Jehovovi organizace a ne církev? Nejprve je potřeba si ujasnit, co to církev vlastně je. Pokud máš pod vlivem publikací společnosti Strážná věž v hlavě zafixované, že slovo „církev“ a vše s tím spojené je něco špatného, pak se zamysli nad následujícími řádky. Slovo […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Kdo jsou a kdo nejsou praví křesťané?

1. První křesťané byli známí jako „křesťané“ neboli „kristovci“ – ti, co patří Kristu. Ne jako „Svědkové Jehovovi“ – ti, co patří Jehovovi. Oni plně patřili Kristu, za něho v arénách umírali, ne za Jehovu! Svědkové Jehovovi říkají, že patří Jehovovi. Jehovovi patřili Židé, když byla ještě v platnosti Stará smlouva. Stará smlouva byla smlouvou mezi Jehovou a Židy. Nová smlouva, pod kterou jsou křesťané, je smlouvou mezi Ježíšem a křesťany: „Vzal také chléb, vzdal díky, rozlámal jej, dal jim jej a řekl: „To znamená mé tělo, které má být dáno ve váš prospěch. Stále to čiňte na mou památku.“ Stejně i pohár, když povečeřeli, a řekl: „Tento pohár znamená novou smlouvu mocí mé krve, která má být vylita ve váš prospěch.“ – Lk 22:19-20 Pokud by […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Svědkové Jehovovi a postoj k vlajce – k zamyšlení

     Viděli jste již někdy národní vlajku nějakého státu v rukou svědka Jehovova, nebo na nějaké budově, která patří svědkům Jehovovým? Něco takového jen stěží můžete vidět. Proč? Protože organizace svědků Jehovových učí, že: – vlajka má formát náboženský („Vlajky v dřívějších dobách byly téměř ryze náboženského charakteru. . . Národní zástava Anglie— červený svatojiřský kříž — byla po staletí náboženská; zřejmě se vždy hledala podpora náboženství, aby propůjčila svatost národním vlajkám, a původ mnohých těchto vlajek lze sledovat až k posvátné zástavě.“ — Encyclopaedia Britannica, 1946, Sv. 9, s. 343. (viz. https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1101989249)) – uctívání vlajky je porušením křesťanské neutrality („Představme si, že některý křesťan sice není požádán o to, aby vlajce vzdával poctu, ale má v nějakém slavnostním průvodu, ve třídě nebo jinde vlajku pouze držet, […]

Posted in Nauky svědků Jehovových, Video | Leave a comment

Svědkové Jehovovi platí každý den 4000 amerických dolarů za ukrývání pedofilie

  Dne 9. listopadu 2017, Kalifornský soud uložil svědkům Jehovovým pokutu 4000 amerických dolarů každý den, dokud nepředloží odpovídající dokumenty ohledně pedofílie, které jsou tajně přechovávány společností Wachtower, jak je vidět i z níže uvedené citace rozsudku Kalifornského soudu: „…Following Lopez, supra, 246 Cal.App.4th 566, the court granted Padron’s motion, sanctioning Watchtower $2,000 per day for every day Watchtower did not produce responsive documents and $2,000 per day for every day Watchtower did not search for responsive documents…“ Jak na tuto výzvu reaguje společnost Watchtower? Je pro ni výhodnější platit, než předložit tajné dokumenty ohledně pedofilie, které jsou přechovávány touto společností. Celý soudní spis a samozřejmě i popis tohoto konkrétního případu, si můžete přečíst samy. Níže Vám poskytneme postup, jak se dostat k tomuto spisu a podrobně ho […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Svědkové Jehovovi a spiritismus

  V roce 1950 svědkové Jehovovi vydali svůj vlastní překlad: Překlad Nového Světa křesťanských řeckých písem v angličtině. V šedesátých až osmdesátých letech dvacátého století, se několikrát publikace společnosti odvolávají na Bibli spiritisti Johannese Grebera, pro podporu svého vlastního Překladu Nového Světa křesťanských řeckých písem a pro podporu svého učení. Společnost Strážná věž dobře věděla, kdo je Johannes Greber, jak je vidět v níže uvedených citátech. The Watchtower 1955, 1. říjen, strana 603, odstavec 33: „It comes as no surprise that one Johannes Greber, a former Catholic clergyman, has become a spiritualist and has published the book entitled “Communication with the Spirit World: Its laws and Its Purpose.”“ („Není žádné překvapení, že Johannes Greber, bývalý Katolický kněz, se stal spiritistem a publikoval knihu s názvem “Komunikace s duchovním světem, její […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Top citáty ze Strážných věží roku 1993

  Strážná věž 15. ledna, strana 18: „Kéž všichni dále horlivě podporujeme věrného a rozvážného otroka. Jedině tak budou moci všichni lidé podobní ovcím jednoho velmi blízkého dne slyšet radostná slova…“   Strážná věž 1. březen, odstavec 18, strana 18: „Lidé, kteří zůstávají ve světě, zavrhli poznání o Bohu a zatvrdili vůči němu své srdce, a tím se sami odřízli od pravého zdroje života.“   Strážná věž 15. března, strana 32: „Bratr Franz byl skromný, pokorný, pracovitý a velmi činorodý služebník, kterého Jehova Bůh mocným způsobem používal jakožto člena „věrného a rozvážného otroka“, aby pomáhal při poskytování duchovního pokrmu ‚čeledi‘ i jejím druhům.“   Strážná věž 1. dubna, odstavec 12, strana 16: „S jistotou lze říci, že pravou organizací, která dnes nese světlo, je společnost nového světa svědků Jehovových.“   Strážná věž […]

Posted in Top citáty ze Strážných věží | Leave a comment

Svědkové Jehovovi prodali The Towers v Brooklynu

  Svědkové Jehovovi prodali svoji největší perlu ze svých vlastních nemovitostí „The Towers“ v Brooklynu, za přibližně 200 milionů dolarů, tedy za neuvěřitelných 4 400 000 000 Kč. Více se můžete dočíst na níže uvedených webových stránkách: http://www.brooklyneagle.com/articles/2017/11/1/jehovahs-witnesses-sell-towers-storied-brooklyn-heights-hotel

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Vytváříme mapu bývalých svědků Jehovových

  Vytváříme Česko-Slovenskou mapu bývalých svědků Jehovových a jejich přátel (The Czech-Slovak map ex-jehovah’s witnesses and their friends) a Mezinárodní mapu bývalých svědků Jehovových a jejich přátel (The international map of ex-Jehovah’s Witnesses and their friends).   Kdo vytváří mapu bývalých svědků Jehovových? Tento projekt společně vytváří náš člen týmu Badatelé Bible Peter Antal (Česká republika) a Robert Dworak (Německo). Proč chceme vytvořit mapu bývalých svědků Jehovových? Odcházející, pochybující a odešlí svědkové Jehovovi oceňují, když se můžou podělit o svoje pocity s druhými, když se můžou zeptat jiných lidí na jejich zkušenosti, těžkosti a problémy, které je potkali na cestě na svobodu. I my jsme velmi ocenili, když jsme mohli mluvit s lidmi, kteří nám chtěli pomáhat, v době, když jsme byli našimi bratry zavrženi. Proto jsme se rozhodli, že vytvoříme mapu lidí, kteří mají křesťanského ducha […]

Posted in Náš cíl | Leave a comment

Annual Meeting Announcements 2017

  Dopis radě starším, ohledně výročního shromáždění svědků Jehovových 2017 v anglickém jazyce. Ke stažení zde: Annual Meeting Announcements 2017

Posted in Dopisy | Leave a comment

Změny nauk svědků Jehovových

  V souladu s učením Společnosti Strážná věž, se pravda stává postupně jasnější, až do úplného pochopení. Strážná věž 2014, 15. květen na straně 28, to potvrzuje: „To, že pozemská část Jehovovy organizace postupuje kupředu, se projevuje v mnoha oblastech. Například stále víc rozumíme biblickým pravdám. Je to v souladu se slovy „stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí více a více, dokud nebude pevně založen den“. (Přísl. 4:18) Každý z nás by si ale měl položit otázky: Sleduji pozorně všechny úpravy v porozumění biblickým pravdám?“ To jak svědkové Jehovovi můžou stále víc rozumět biblickým pravdám, se můžeme podívat na příkladě otázky: Budou obyvatelé Sodomy a Gomory vzkříšeni?   1879 – 1948, budou vzkříšeni ZION’S WATCH TOWER, JULY, 1879, p. 7, 8: „Pojďme ale, číst proroctví dále. Po srovnání Izraele se […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Prodej knih

Prodám knihy napsané bývalým členem vedoucího sboru svědků Jehovových, Raymondem Franzem:     Hledání křesťanské svobody, cena 599 Kč   a knihu Život je svatý, cena 200 Kč   Poštovné 70 Kč. E-mail: frantisek.svambera@seznam.cz

Posted in Knihy a brožury | Leave a comment

Biblická fakta o Kristově Božské podstatě

Brožura, která shrnuje výsledky 30-letého bádání. Dokazuje základní nesrovnalosti učení svědků Jehovových s biblickou pravdou. Odpovídá na otázky: Je Kristus Bůh nebo jen první stvořená bytost? Modlili se první křesťané ke Kristu? Máme Krista vzývat? Má Ježíš počátek? Je Kristus sám Hospodin? Je Kristus Stvořitelem všech věcí? Existují dva silní Bohové a nebo jen jeden? Je naše služba Kristu službou stvoření nebo službou Stvořiteli? Byl Kristus Božím služebníkem již před svým příchodem na naši zem? Mají křesťané oznamovat světu dvě rozdílná jména nebo jen jedno? A jaké? Ke stažení v pdf: Biblická fakta o Kristově Božské podstatě

Posted in Knihy a brožury | Leave a comment

Top citáty ze Strážných věží roku 1992

  Strážná věž 1. leden, odstavec 5, strana 9: „Projevují živý zájem o činnost průkopníků a povzbuzují ty, kteří by se mohli stát průkopníky, často své vlastní děti, aby si z průkopnické služby udělali životní dráhu, která předčí všechny ostatní.“   Strážná věž 15. leden, odstavec 19, strana 14: „Můžeme tudíž používat i peněz správným způsobem, abychom upevňovali své přátelství s Jehovou Bohem a Ježíšem Kristem. To se dá dělat například tak, že radostně používáme toho, co máme, abychom poskytli pomoc lidem, kteří jsou skutečně v nouzi, a abychom vynakládali své hmotné prostředky k podpoře zájmů Božího království.“   Strážná věž 15. leden, odstavec 15, strana 17: „Společnost příležitostně využívá stránek tohoto časopisu, aby čtenáře upozornila, že mají přednost poskytovat dobrovolné dary na celosvětové dílo kázání o Království.“   Strážná věž 15. leden, strana […]

Posted in Top citáty ze Strážných věží | Leave a comment

Historie versus svědkové Jehovovi

Český historik a univerzitní pedagog docent Jan Pečírka dokončil v roce 1979 se svým týmem dalších historiků jedno z nejvýznamějších děl, které se zabývalo starověkem v době Československa (PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979, 1091 s. Světové dějiny). Do dnešního dne, skoro po 40 letech toto dílo nebylo překonáno, nejen kvůli jejímu rozsahu, ale také díky své vědecké přesnosti. Docent Jan Pečírka použil při psaní této významné publikace stovky významných cizojazyčných děl a zdrojů. Jako důkaz toho, že toto dílo je stále považováno za největší autoritu v českém vědeckém prostředí vzhledem k starověku je fakt, že do dnešního dne na všech českých univerzitách, se studenti historie musí prokousávat touto knihou, když chtějí zvládnout náročný modul Starověk, který zahrnuje období od 3500 př. n. l. do období pozdní […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment