Top citáty ze Strážných věží roku 2002

 

Watchtower 2002

Watchtower 2002

 

Strážná věž 1. února, strana 20, odstavce 7 a 8:

„Právě ostatek pomazaných křesťanů — neboli zbývající členové skupiny 144 000, kteří ještě žijí na zemi — při Slavnosti na památku Kristovy smrti oprávněně přijímá symboly v podobě chleba a vína…Toto svědectví ducha je tak mocné, že ti, kdo mají sebemenší pochybnost, zda nebeské povolání dostali, mohou logicky dojít k závěru, že je nedostali, a proto na Památné slavnosti nebudou přijímat symboly.“

 

Strážná věž 1. března, strana 11, odstavec 14:

„„Satan se stále proměňuje v anděla světla,“ varuje Bible. Podobně i jeho služebníci včetně odpadlíků jsou „dělníky, kteří klamou“ a kteří se „také stále proměňují ve služebníky spravedlnosti“. Pokud se zabýváme falešným uvažováním takových lidí, může to oslabit naši důvěru v Jehovovo pravdivé Slovo, Bibli, a naše víra může zahynout.“

 

Strážná věž 1. března, strana 14, odstavec 3:

„The New Encyclopædia Britannica definuje „propagandu“ jako „systematické úsilí manipulovat vírou, postoji a činy druhých lidí“. Taková propaganda dovedně překrucuje pravdu v lež a předkládá lži jako pravdu.“

 

Strážná věž 1. března, strana 15, odstavec 9:

„Existence ‚věrného a rozvážného otroka‘ je tedy dalším důkazem toho, že se o nás Jehova stará. Kéž si vždy vážíme drahocenné duchovní péče, které se nám prostřednictvím ‚otroka‘ dostává.“

 

Strážná věž 1. března, strana 25:

„Když pohlížím zpět na těch asi 60 nádherných let, která jsem strávil chválením Jehovy, mohu říci, že celodobá služba je tou nejlepší ochranou a že poskytuje to nejlepší vzdělání.“

 

Strážná věž 15. března, strana 13, odstavec 2:

„Kromě toho náš Vůdce poskytoval křesťanskému sboru vedení i tím, že zařídil, aby způsobilí muži sloužili jako vedoucí sbor.“

 

Strážná věž 1. dubna, strana 19, odstavec 14:

„Kdyby Jehovova organizace vědomě podporovala falešné nauky, nikdy by svědkům Jehovovým ani lidem, jimž svědkové kážou, neradila, aby četli Bibli.“

 

Strážná věž 15. dubna, strany 27 – 28:

„Zůstaneme věrní Jehovovi a jeho organizaci? ‚Tuto věrnou oddanost budeme muset projevovat jako jednotlivci,‘ řekl bratr Jaracz.“

 

Strážná věž 1. května, strana 23, odstavec 17:

„Jehovovo požehnání je vidět také v tom, že svědkové Jehovovi vydávají nejrozšířenější biblické publikace v dějinách.“

 

Strážná věž 1. července, strana 17, odstavec 9:

„V roce 1938 se sbory na celém světě rozhodly přijmout vylepšené uspořádání, které více odpovídalo Písmu. Správa sboru byla svěřena skupinovému služebníkovi a dalším služebníkům. Ti všichni byli jmenováni pod dohledem věrného a rozvážného otroka. Nebyly již žádné další volby. Tak byl každý služebník ve sboru jmenován teokraticky.“

 

Strážná věž 1. července, strana 28:

„K zodpovědnému křesťanskému dávání patří i to, že sdělujeme druhým dobrou zprávu. Smysl pro zodpovědnost projevujeme také tím, že dáváme peněžní dary na celosvětové kazatelské dílo.“

 

Strážná věž 1. srpna, strana 27:

„Podobně jako mnozí bratři z mé generace, i já jsem pochopitelně očekávala, že konec tohoto systému přijde mnohem dříve. Nicméně za těch sedmdesát let své služby jsem viděla ohromný vzrůst.“

 

Strážná věž 15. srpna, strana 7:

„K tomu, abychom kriticky prozkoumali svou víru a důvod, proč se jí loajálně držíme, je ovšem třeba odvahy.“

 

Strážná věž 15. srpna, strany 18 -19, odstavec 13:

„Je pravda, že ‚válka velikého dne Boha Všemohoucího‘ se každým dnem blíží a z miliard lidí na zemi budou mnozí zničeni.“

 

Strážná věž 15. října, strana 27:

„Přestože si nemyslíme, že jsme nějak nadřazeni těm, kdo mají jiné náboženství, společensky se s nimi nestýkáme a ani se s nimi nepodílíme na uctívání.“

 

„Strážná věž 1. prosince, strana 3:

„Velmi pravděpodobně budete souhlasit s tím, že dávání patří ke křesťanskému uctívání. Ale nevadí vám, a nezdá se vám dokonce urážlivé, jestliže od vás někdo neustále žádá peníze?“

 

„Strážná věž 1. prosince, strana 17, odstavec 17:

„Naše soukromé čtení Bible nestačí. Jehova prostřednictvím svého ducha používá třídu věrného a rozvážného otroka, aby nám pomohl v pravý čas porozumět jeho Slovu.“

 

Autor: facilis

 

1 Comment

Add a Comment
 1. Strážná věž 1. dubna, strana 19, odstavec 14:

  „Kdyby Jehovova organizace vědomě podporovala falešné nauky, nikdy by svědkům Jehovovým ani lidem, jimž svědkové kážou, neradila, aby četli Bibli.“

  Acts 17:24 Greek Study Bible (Apostolic)
  ὁ θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ

  Acts 17:24 KJV with Strong’s 
  God that made the world and all things therein __ seeing that he is Lord of heaven and earth dwelleth not in temples made with hands

  Acts 17:24 Hebrew Bible
  האל אשר עשה את העולם וכל אשר בו לא ישכן בהיכלות מעשה ידים כי הוא אדון השמים והארץ׃

  Acts 17:24 Aramaic NT: Peshitta
  ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܕܥܒܕ ܥܠܡܐ ܘܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܘܗܘܝܘ ܡܪܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܒܗܝܟܠܐ ܕܥܒܕ ܐܝܕܝܐ ܠܐ ܫܪܐ ܀

  Skutky 17:24 – Kralická, r. 1613
  Bůh ten, kterýž stvořil svět i všecko, což jest na něm, ten jsa Pánem nebe i země, nebydlí v chrámích rukou udělaných;

  http://www.tours4jw.com/eng/DetailedInfo.html

Tady můžete napsat váš komentář