Top citáty ze Strážných věží roku 2001

 

Strážná věž 15. ledna, strana 17, odstavec 3:

„Je pochopitelné, že pro posouzení toho, zda svědkové Jehovovi mají Boží přízeň, není kritériem počet lidí, kteří jsou s nimi spojeni. Bůh se čísly nenechá oslnit.“

 

Strážná věž 15. ledna, strana 21, odstavec 21:

„V prvním století skupina starších mužů v Jeruzalémě tvořila vedoucí sbor, který dohlížel na sbory a vůbec na celou činnost související s kázáním o Království.“

 

Strážná věž 1. února, strana 22:

„Nathan H. Knorr, který až do své smrti v roce 1977 sloužil jako člen vedoucího sboru svědků Jehovových, kdysi poznamenal, že se velké problémy často jeví daleko menšími, když se člověk dostatečně vyspí.“

 

Strážná věž 15. února, strana 14, odstavec 12:

„I dnes mnozí lidé dávají různými způsoby najevo, že nepatří k Jehovově organizaci. Vzhledem k tomu, že jsou prokazatelně součástí Satanovy organizace, budou potrestáni.“

 

Strážná věž 15. února, strana 17, odstavec 22:

„Během Jehovova dne soudu jejich krev „bude vskutku vylita jako prach“, jako něco bezcenného. Jejich konec bude opravdu potupný, protože těla — dokonce vnitřnosti — těchto ničemných lidí Bůh rozhází po zemi „jako hnůj“.“

 

Strážná věž 15. února, strana 27, odstavec 18:

„Pouze svědkové Jehovovi chtějí Boha jako panovníka poslouchat ve všem.“

 

Strážná věž 1. dubna, strana 26:

„V roce 1940 přijela do Austrálie Lloydova maminka a Lloyd jí řekl, že uvažujeme o sňatku. Odrazovala ho od toho, protože se zdálo, že konec systému věcí je bezprostředně před námi.“

 

Strážná věž 15. dubna, strana 21:

„Potřebuje vůbec křesťan nějaké jiné zjevení kromě Božího slova, jež je obsaženo v Bibli? Ne.“

 

Strážná věž 15. dubna, strana 29:

„Členové správní rady zákonné korporace jsou voleni do svého úřadu jejími členy, zatímco vedoucí sbor není jmenován žádným člověkem, ale je jmenován Ježíšem Kristem.“

 

Strážná věž 1. května, strana 31:

„Bratr Klein patřil k Pánovým pomazaným a z celého srdce toužil panovat spolu s Kristem v nebi. Můžeme plně důvěřovat, že mu nyní Jehova tuto jeho touhu splnil.“

 

Strážná věž 15. května, strana 15:

„Ztotožňovali se s velkým zástupem jiných ovcí, a z toho bylo patrné, že povolávání 144 000 pomazaných křesťanů bylo do roku 1935 v podstatě ukončeno.“

 

Strážná věž 15. června, strana 3:

„Na rozdíl od touhy po sexu nebo po jídle může posedlost penězi být trvalá a neukojitelná.“

 

Strážná věž 15. června, strana 26:

„Zůstaňme vždy blízko Jehovy a jeho organizace, která je jako matka; nevymykejme se jejich vedení a nevyhýbejme se jejich láskyplným radám.“

 

Strážná věž 15. července, strana 31:

„Origenovo dílo sice obsahuje mnoho spekulací, ale přesto v něm jsou některé užitečné prvky. Například v Hexaple se uchovalo Boží jméno, a to v původní podobě čtyř hebrejských písmen, takzvaného tetragrammata. To je důležitým svědectvím, že první křesťané Boží osobní jméno — Jehova — znali a používali.“

 

Strážná věž 1. října, strana 22:

„Věrná oddanost Jehovovi zahrnuje také věrnou oddanost jeho organizaci. V průběhu let nevyhnutelně došlo k opravám a úpravám, pokud jde o to, jak rozumíme určitým biblickým textům. Tak dobrou duchovní výživu, jakou máme my, ve skutečnosti nemá nikdo. (Matouš 24:45–47) Jehova ke své novodobé organizaci bezesporu lne. Proč bychom k ní tedy nemohli lnout i my?“

 

„Strážná věž 1. října, strana 29:

„Zde, ve světovém ústředí Jehovova lidu, se každý den radujeme z toho, že můžeme být ve styku se členy vedoucího sboru. Někdy se sám sebe ptám: ‚Není to jen sen?‘ Je to nezasloužená laskavost.“

 

„Strážná věž 15. listopadu, strana 7:

„Svědkové Jehovovi potřebovali rozumět poselství Svatého Písma a toto poselství oznamovat, a proto po řadu let používali mnoho různých anglických překladů Bible. Tyto překlady sice mají své kladné stránky, ale často se v nich projevuje vliv náboženských tradic a názorů křesťanstva. (Matouš 15:6) Svědkové Jehovovi si proto uvědomili, že je třeba pořídit takový překlad Bible, který by věrně předkládal obsah původních inspirovaných spisů.“

 

Autor: facilis

 

2 Comments

Add a Comment
 1. Nedělní chvilka poezie: "Pavlíku, já nevím jestli se trefím do toho, jak ty to myslíš?"

  Strážná věž 15. dubna, strana 21:

  „Potřebuje vůbec křesťan nějaké jiné zjevení kromě Božího slova, jež je obsaženo v Bibli? Ne.“

  V originálech Svatého Písma se zjevuje pravda. — Zatímco obsah americké literární science-fiction produkce se v čase zkazil. Fakta: dochází k likvidaci nestravitelného pokrmu. Sami likvidují to, v co kdysi věřili!
  (Nic nového pod sluncem.)

  Lukáš, 23:34 Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“

 2. To jsou vlastně krátké vtipy. Top citáty jsou velmi dobrý nápad.!

Tady můžete napsat váš komentář