Top citáty ze Strážných věží roku 2000

 

Strážná věž 15. ledna, strana 6:

„Kvůli bezuzdné zvědavosti se skutečně můžeme vystavovat škodlivým informacím, jež rozšiřují odpadlíci a jiní lidé, které používá Satan. Oč lepší je pravidelně číst Bibli a všechny články ze Strážné věže a z Probuďte se!“

 

Strážná věž 15. března, strana 13:

„Po smrti C. T. Russella byla sepsána publikace pojmenovaná jako sedmý díl Studies in the Scriptures. Cílem bylo vysvětlit knihy Ezekiel a Zjevení. Tento svazek vycházel částečně z komentářů, které k těmto biblickým knihám pořídil Russell. Ale čas pro to, aby byl odhalen význam těchto proroctví, ještě nenastal. Obecně lze říci, že vysvětlení předložené v tomto svazku Studies in the Scriptures bylo mlhavé.“

 

Strážná věž 15. března, strana 14, odstavec 18:

„Když je nám tedy vyjasněn náhled na určitou biblickou pasáž, radujeme se z přibývající pravdy. Skutečnost, že dál dostáváme nové světlo, totiž potvrzuje, že jsme na správné cestě.“

 

Strážná věž 1. duben, strana 11:

„Například minulý rok byla kázání dobré zprávy o Božím Království věnována více než miliarda hodin. K čemu to vedlo? Své zasvěcení Bohu symbolizovalo křtem ve vodě 323 439 osob. Kromě toho bylo každý týden vedeno 4 433 884 domácích biblických studií s lidmi, kteří o to projevili zájem. Celkem bylo rozšířeno 24 607 741 knih, 631 162 309 časopisů a 63 495 728 brožur. To je skutečně mohutné svědectví o tom, že Boží duch působí!“

 

Strážná věž 1. dubna, strana 20, odstavec 10:

„Podobně i dnes hledají protivníci nějakou záminku. Halasně mluví o „nebezpečných kultech“ a snaží se tuto nálepku dát svědkům Jehovovým. Uchylují se ke zkreslování skutečností, k narážkám a lhaní, a těmito prostředky útočí na naše uctívání a na to, že se držíme Božích zásad.“

 

Strážná věž 1. dubna, strany 20-21, odstavec 11:

„„[Svědkové Jehovovi] nemohou být ‚křesťanským sborem‘, protože nemají nic společného s křesťanskou vírou v osobu Ježíše Krista.“ Tento výrok je skutečně udivující, protože nutnost napodobovat Ježíše žádná jiná náboženská skupina nezdůrazňuje tak silně jako svědkové Jehovovi!“

 

Strážná věž 1. května, strany 9 – 10, odstavec 1:

„Mezi dnešním Božím lidem k žádnému rozsáhlému odpadlictví nedochází. Ale jednotlivci naše řady opustili, a někteří z nich se zaměřují na pomlouvání svědků Jehovových tím, že rozšiřují lži a nesprávné informace. Někteří takoví lidé spolupracují s jinými skupinami v organizovaném odporu proti čistému uctívání. Takovým jednáním vyjadřují, že jsou na straně prvního odpadlíka, Satana.“

 

Strážná věž 1. května, strana 22:

„Někteří nezralí lidé v Africe se na důstojné křesťanské svatby dívají svrchu a říkají, že je to na nich jako na pohřbu.“

 

Strážná věž 15. srpna, strana 28:

„Bylo by opravdu nevhodné zpochybňovat nebo podkopávat autoritu jmenovaných starších! Měl bys mít také smysl pro věrnou oddanost k ‚věrnému a rozvážnému otroku‘ a k nástrojům, které jsou používány k rozšiřování ‚pokrmu v pravý čas‘.“

 

Strážná věž 1. září, strany 10 – 11, odstavec 18:

„Svědkům Jehovovým odporuje mnoho lidí — někteří proto, že neznají skutečnosti, a jiní proto, že nenávidí svědky nebo jejich poselství.“

 

Strážná věž 15. října, strana 24:

„Křesťanovi, který hledá manželského druha, poskytuje Bible radu, jež je inspirována duchem. Svým způsobem říká: ‚Dívej se dál než jen na obličej a na postavu. Dívej se až k chodidlům.‘ K chodidlům? Ano, v tomto smyslu: Používají se při vykonávání Jehovova díla kázání dobré zprávy a jsou to tedy nohy, které jsou v Božích očích jakoby půvabné? Jsou obuty poselstvím pravdy a dobrou zprávou o pokoji?“

 

Strážná věž 1. prosinec, strana 22:

„Nejlepší místo, kde můžete získat pravé přátele, je křesťanský sbor. “

 

Autor: facilis

 

Tady můžete napsat váš komentář