Top citáty ze Strážných věží roku 1999

 

Strážná věž 15. ledna, strana 4:

„Jednota svědků Jehovových je výjimečná.“

 

Strážná věž 15. ledna, strana 9:

„Když byly postupně rozebírány jednotlivé rysy tohoto vidění, posluchači přemýšleli, jak svou činností podporují práci, kterou vykonávají láskyplní dozorci z pomazaného ostatku a také budoucí členové třídy náčelníka.“

 

Strážná věž 15. ledna, strana 16, odstavec 5:

„V modlitbě se tedy budeme vyhýbat takovým výrokům jako „Dobrý den, Jehovo“, „Posíláme Ti pozdravy“ nebo „Měj se pěkně““

 

Strážná věž 1. února, strana 18, odstavec 19:

„Ve zprávě uveřejněné v Ročence svědků Jehovových z roku 1939 bylo uvedeno: „Pomazaných následovníků Krista Ježíše, kteří jsou nyní na zemi, je co do počtu málo, a nikdy jich už nebude víc.“

 

Strážná věž 1. února, strana 19:

„Pak se bratr Franz zeptal, zda je zapotřebí shromáždit ještě více členů ostatku. „Ne, už nikdo nebude přidán!“ řekl. „Tato potřeba skončila už v letech 1931–1935! Už nikdo nebude k této skupině přidán. Co tedy těch několik osob, které se k ostatku nedávno připojily a které přijímají symboly při Památné slavnosti? Pokud jsou z ostatku, pak slouží jako náhrada! Nejsou tedy přidáni k řadám pomazaných, ale nahrazují ty pomazané, kteří snad odpadli.“

 

Strážná věž 1. května, strana 19, odstavec 23:

„Musíme si být jisti, že naším útočištěm je i nadále Jehova a jeho organizace podobná hoře.“

 

Strážná věž 1. června, strana 13, odstavec 18:

„Význam původního řeckého slova pro ‚šalebnost‘ je údajně „podvádění v kostkách“ nebo „dovednost manipulovat kostkami“. Nepřipomíná nám to snad vychytralost, s jakou působí odpadlíci? Ti pomocí rafinovaných argumentů manipulují s biblickými texty tak, aby křesťany odlákali od víry. Kvůli těmto ‚utlačujícím vlkům‘ musí starší být na stráži.“

 

Strážná věž 1. června, strana 17, odstavce 11-12:

„V případě, že chápeme pokyny těch, kdo poskytují vedení, a souhlasíme s nimi, posloucháme možná ochotně. Ale co když nechápeme, proč starší dospěli k určitému rozhodnutí? Za těchto okolností je možná zapotřebí, abychom byli poddajní neboli podrobovali se.“

 

Strážná věž 15. července, strana 9, odstavec 2:

„V některých zemích se dává pokřtít mnoho nových učedníků, ale vzrůst v počtu zvěstovatelů Království tomu neodpovídá. Musíme pochopitelně počítat s těmi, kdo zemřeli. Roční úmrtnost je totiž asi 1 procento. V několika posledních letech však nezanedbatelný počet křesťanů z nějakého důvodu odpadl.“

 

Strážná věž 15. července, strana 17, odstavec 7:

„Odpadlíci, kteří se odchylují od pravdy, i v dnešní době slovně napadají ‚věrného a rozvážného otroka‘. Tak vlastně jakoby chňapají po ruce, která je duchovně sytila.“

 

Strážná věž 1. září, strany 19-20, odstavec 3:

„Nejenže nám chybí moudrost, zkušenosti a poznání, abychom mohli řídit své kroky, ale navíc ani nemáme právo to dělat.“

 

Strážná věž 1. září, strana 16, odstavec 11:

„Už jste se svými rodiči mluvili o své budoucnosti? Možná máte v plánu začít sloužit celodobě jako průkopníci. Buďte si jisti, že žádná jiná životní dráha vám nepřinese větší uspokojení.“

 

Strážná věž 1. října, strana 5, odstavec 4:

„Můžeme si být naopak jisti, že když trpělivě čekáme na Jehovu, tak nám prostřednictvím věrného otroka „v pravý čas“ poskytne to, co je potřeba.“

 

Strážná věž 1. října, strany 12-13, odstavec 12:

„Jednoduše řečeno, každý den bychom měli být bdělí vzhledem ke světovým událostem a počítat s tím, že může vypuknout velké soužení….Je velmi nebezpečné myslet si, že můžeme být v klidu, žít, jak se říká, ‚normálním životem‘ a čekat, jak se věci vyvinou.“

 

Strážná věž 15. října, strana 28:

„‚Muži, kteří tvoří překladatelský výbor, dali najevo, že si přejí zůstat anonymní a že nechtějí, aby jejich jména byla uveřejněna ani za jejich života, ani po jejich smrti. Účelem překladu je vyvyšovat jméno živého a pravého Boha.‘ Někteří kritikové tvrdili, že toto dílo by mělo být okamžitě zamítnuto jako výtvor amatérů, ale ne všichni přijali takový nerozumný názor.“

 

Strážná věž 1. prosince, strana 9, odstavec 1:

„SVĚDKOVÉ Jehovovi nejsou „apokalyptickou sektou“ ani nějakým „kultem soudného dne“, z čehož bývají obviňováni.“

 

Strážná věž 15. prosince, strana 6:

„Dá se říci, že se slavením Vánoc to je v určitých směrech velmi podobné. Zpočátku žilo toto „divoké zvíře“ mimo sféru křesťanství.“

 

Autor: facilis

 

Tady můžete napsat váš komentář