Top citáty ze Strážných věží roku 1998

 

Strážná věž 1. leden, strany 10-11, odstavec 16:

„Odpadlíci narušili duchovní rovnováhu několika málo jedinců, kteří naslouchali jejich jedovaté propagandě.“

 

Strážná věž 15. ledna, strana 28:

„Někdy jsou sdělovací prostředky a úřady oklamány duchovními či odpadlíky a dávají nám nesprávné nálepky, nesprávně vysvětlují naše křesťanské názory a způsob života. . . . Připustíme, aby nás tito lidé, které Satan zaslepil, zastrašili, vzali nám odvahu a přiměli nás, abychom se za dobrou zprávu styděli? Dovolíme, aby lži o pravdě měly neblahý vliv na naši pravidelnou účast na shromáždění a kazatelskou činnost?“

 

Strážná věž 1. března, strana 5:

„Když jsou tedy ve jménu církve páchány hrůznosti, neměla by být volána k odpovědnosti instituce, ale lidé z církve. Dává to smysl?“

 

Strážná věž 15. března, strana 11:

„V podstatě členové kterékoli náboženské skupiny, kteří jsou hluboce oddáni lidským vůdcům a jejich myšlenkám, jsou v nebezpečí, že se stanou otroky lidí. Takový vztah v podobě silného lpění na vůdci může vést k nezdravé citové a duchovní závislosti. Nebezpečí může být tím větší, jestliže je někdo v sektářské atmosféře vychováván od dětství.“

 

Strážná věž 15. března, strana 19, odstavec 4:

„Aby předešli nedorozuměním, snaží se svědkové Jehovovi při svých rozhovorech pečlivě vážit slova. Neříkají proto, že „Společnost učí“. Mnoho svědků používá taková vyjádření jako „Bible říká“ nebo „pochopil jsem, že Bible učí“. Tak kladou důraz na to, že se každý svědek musel sám rozhodnout, zda přijme biblické učení, a také tím mohou zabránit vzniku falešného dojmu, že svědkové jsou svázáni příkazy nějaké náboženské sekty.“

 

Strážná věž 15. března, strana 20, odstavec 7:

„Ale každý svědek, protože je to člověk se svobodnou vůlí, se osobně rozhodl, že bude oznamovat dobrou zprávu o Božím Království, že zůstane neutrální v politických otázkách, že se bude zdržovat krve, že se bude vyhýbat určitým druhům zábavy a že bude žít podle biblických měřítek. K těmto rozhodnutím ho nikdo nenutil.“

 

Strážná věž 1. května, strana 21, odstavec :

„Toto proroctví se dnes splňuje význačným způsobem, protože v mnoha zemích odpadlíci aktivně zasévají lži a propagandu, a dokonce tajně spolupracují s těmi, kdo mají v národech mocenské postavení.“

 

Strážná věž 15. července, strana 12, odstavec 15:

„Dnes máme k dispozici celé Boží inspirované slovo, Svatou Bibli. Máme také ‚věrného a rozvážného otroka‘, kterého Ježíš ustanovil proto, aby poskytoval duchovní „pokrm v pravý čas“. (Matouš 24:45–47) Bůh tedy stále mluví. Ale nasloucháme mu?“

 

Strážná věž 15. srpen, strany 16-17, odstavce 6-7:

„V minulosti někteří svědkové trpěli kvůli tomu, že odmítali podílet se na určité činnosti, ale nyní by jim to jejich svědomí dovolilo. Mohlo to být například rozhodnutí, které před lety udělali v souvislosti s určitými druhy civilní služby. Nějaký bratr teď možná cítí, že takovou službu mohl s čistým svědomím vykonat, aniž by se zřekl křesťanské neutrality vůči tomuto systému věcí. Bylo snad od Jehovy nespravedlivé, že ho nechal trpět kvůli tomu, že odmítl něco, co by teď mohl bez následků přijmout? Většina z těch, kdo něco takového zažili, si to nemyslí. Naopak se radují, že měli příležitost dát jasně a veřejně najevo své rozhodnutí zůstat pevní ve sporné otázce neomezené svrchovanosti.“

 

Strážná věž 15. srpna, strana 19, odstavec 15:

„Bez důvěry v křesťanské bratry, v Jehovovu organizaci a především v samotného Jehovu nebude možné přežít.“

 

Strážná věž 15. října, strana 30:

„Ve Strážné věži z 15. února 1909 byla zpráva o tom, že na sjezdu v Jacksonville na Floridě byl bratr Russell, tehdejší prezident Společnosti, slavnostně uveden na pódium. Proč? Dostal jako překvapení dárek k narozeninám — několik krabic grapefruitů, ananasů a pomerančů.“

 

Strážná věž 1. prosince, strana 14, odstavec 4:

„Obvinění z toho, že v důsledku odmítání transfúze krve každý rok umírá nespočetně mnoho dětí svědků Jehovových, je naprosto nepodložené.“

 

Strážná věž 1. prosince, strana 17-18, odstavec 16:

„V některých případech je tedy možná nejlepší, když negativní zprávy ignorujeme, a nevytváříme těmto lžím ještě větší publicitu.“

 

Strážná věž 15. prosince, strana 28:

„Během soudního procesu seděla na svědecké lavici a chvějícím hlasem popisovala citové trauma, jež v důsledku takové zrady prožila. „Cítila jsem se jako žena, která je znásilněna.“ Při jejím svědectví měli mnozí z přítomných v soudní síni slzy v očích…Misae zemřela následující měsíc obklopena milující rodinou a zdravotním personálem v jiné nemocnici, kde její upřímné přesvědčení pochopili a respektovali.“

 

Autor: facilis

 

1 Comment

Add a Comment
  1. Igor Zemánek

    Že by střelba do vlastního kolene? Ještě, že je ten věrný a nejmoudřejší tak dokonale veden Božím Duchem, jinak bych si musel myslet, že popisuje sebe.

Tady můžete napsat váš komentář