Top citáty ze Strážných věží roku 1997

 

Strážná věž 15. února, strana 5:

„Některé vlády nebo jednotliví vládci uplatňují různé metody, jak myšlení ovládat: používají třeba drogy nebo chirurgii, a tak své oběti připravují o nádherný dar svobodné vůle. Netěší nás snad, že se můžeme rozhodovat sami, třebaže se tento dar dá zneužít? Kdyby nás vláda či panovník chtěli o svobodnou vůli připravit, neodsoudili bychom to snad?“

 

Strážná věž 1. března, strana 4:

„Fundamentalisté touží po starých jistotách a někteří usilují o to, aby svou společnost a národ přivedli zpět k tomu, co považují za řádné mravní a naukové pilíře. Dělají vše, co je v jejich silách, aby druhé lidi přinutili žít podle „správného“ mravního kodexu a naukové soustavy. Fundamentalista je pevně přesvědčen, že má pravdu, kdežto ostatní se pletou.“

 

Strážná věž 1. dubna, strana 4:

„Fundamentalistická náboženství se často snaží vyčíst z Bible to, co tam opravdu není — přesný den a hodinu, kdy tento svět skončí.“

 

Strážná věž 1. dubna, strana 8:

„V tomto století provádějí svědkové Jehovovi dílo, které nemá v celé lidské historii obdoby.“

 

Strážná věž 15. dubna, strana 26:

„Nebylo by vhodné, aby byli ve svatební společnosti vyloučení…“

 

Strážná věž 15. května, strana 15, odstavec 3:

„Po roce 33 n. l. sloužilo dvanáct apoštolů jako směrodatný ústřední vedoucí sbor.“

 

Strážná věž 1. června, strana 13, odstavec 3:

„Ti, kdo vstoupili do tajných kultů, byli často zavázáni slibem mlčenlivosti, aby se tak chránily náboženské nauky, kdežto křesťané nikdy nebyli takovým omezením zatíženi.“

 

Strážná věž 1. srpen, strana 12, odstavec 16:

„Některým odpadlíkům by se bezpochyby líbilo, kdyby se mnozí svědkové striktně drželi předcházejícího porozumění a nechtěli udělat pokrok. Nic takového se nestalo. Proč? Jehovův lid je totiž věrně oddaný.“

 

Strážná věž 15. srpna, strana 15, odstavec 12:

„Většina těch, kdo se hlásí k pomazaným, je již poměrně letitá. Neukazuje to opět, že konec je již blízko?“

 

Strážná věž 1. října, strana 6:

„Joseph F. Rutherford byl druhým prezidentem Watch Tower Society. Byl pokřtěn v roce 1906 jako badatel Bible — tak se tehdy nazývali svědkové Jehovovi. Následující rok byl jmenován právním poradcem Společnosti a v lednu 1917 se stal jejím prezidentem.“

 

Strážná věž 15. listopadu, strana 17, odstavec 16:

„Nikdy tedy nepřipusťme, abychom byli přemoženi jedovatými odpadlickými výroky, ať již jsou napsané, nebo vyřčené.“

 

Autor: facilis

 

1 Comment

Add a Comment
  1. fineasdergraaf

    Slovo na cestu (biblický překlad)
    Ezechiel, 13:3
    Jsem Panovník Hospodin a proklínám všechny pomatence,
    kteří nikdy neviděli nic víc než výplody své vlastní bujné fantazie a prohlašují je za proroctví.

Tady můžete napsat váš komentář