Top citáty ze Strážných věží roku 1996

 

Strážná věž 1. leden, strana 30:

„Jehova svým duchem odhaluje hluboké pravdy Božího slova a dělá to prostřednictvím svého oddaného otroka, který věrně uveřejňuje „pokrm v pravý čas“.“

 

Strážná věž 1. února, strana 14, odstavec 23:

„Jestliže se rozhodneme pro vyšší vzdělání, mělo by nás k tomu podněcovat přání obstarat si dostatečné finanční prostředky, abychom mohli Jehovovi sloužit co nejvíce v křesťanské službě.“

 

Strážná věž 1. února, strana 23, odstavec 6:

„Jestliže se ti v srdci začaly ozývat byť i jen nepatrné pochybnosti o Jehovovi, o jeho Slovu nebo o jeho organizaci, rychle začni pracovat na jejich odstranění, než se rozbují do takové míry, že by ti mohly víru zničit.“

 

Strážná věž 15. února, strana 8, odstavec 1:

„PRAVDĚPODOBNĚ sis povšiml, že v dnešní době má opravdovou radost jen málo lidí. Avšak svědkové Jehovovi jakožto praví křesťané radost mají.“

 

Strážná věž 15. března, strana 24:

„Křesťanští starší však upřímně touží chránit členy sboru, aby se žádná „ovce“ neztratila jen proto, že pastýři zanedbali své povinnosti, nebo kvůli vlivu Satana, světa či odpadlíků — „vlků“.“

 

Strážná věž 1. dubna, strana 7:

„Toto vybírání začalo v Ježíšově době, a z toho plyne, že dnes je již málo těch, kdo symboly přijímají. Jak někteří z nich umírají, jejich počet by měl klesat.“

 

Strážná věž 15. května, strana 18, odstavec 10:

„Musíme sloužit Jehovovi v pravdě, tak, jak je odhalena v jeho Slově a objasněna v publikacích „věrného a rozvážného otroka“.“

 

Strážná věž 15. července, strana 10, odstavec 3:

„Miliony lidí mohou dosvědčit, že Jehovova celosvětová rodina — jeho viditelná organizace — je oázou míru a jednoty ve světské poušti svárů a nejednoty.“

 

Strážná věž 1. srpen, strana 31:

„Ježíš byl již zmocněn, aby vítězil v Božím jménu, a proto se zdá být logické, že mu jeho Otec již řekl, kdy přijde konec neboli kdy Ježíš ‚dokončí své vítězství‘.“

 

Strážná věž 1. prosince, strana 23:

„Existuje na světě nějaká jiná organizace, jejíž představitelé zkoumají před určitým důležitým rozhodnutím Boží slovo, Bibli? V tomto a i v dalších věcech je Jehovova viditelná organizace skutečně jedinečná.“

 

Strážná věž 15. prosince, strana 25:

„Mnoho lidí dnes na alkoholické nápoje nemá bohulibý názor. Není obtížné zjistit, že zneužívání tohoto odvěkého produktu podporuje Satan.“

 

Strážná věž 15. prosince, strana 29:

„Zpráva z jedné evropské země uvádí, že občas je bratrům a sestrám, kteří přicházejí do sálu Království, z úst silně cítit alkohol.“

 

Autor: facilis

 

Tady můžete napsat váš komentář