Top citáty ze Strážných věží roku 1995

 

Strážná věž 1. leden, strana 18, odstavec 15:

„Tito mladí lidé se přesvědčili, že průkopnická služba je tou nejlepší ochranou před zneužíváním drog, před nemravností a násilím, které v té zemi bují na mnoha školách.“

 

Strážná věž 15. ledna, strana 6:

„Ve svém inspirovaném Slovu — návodu, který ukazuje, jak mohou lidé zůstat naživu— náš Tvůrce zakazuje používat krev za účelem záchrany života.“

 

Strážná věž 15. února, strana 9, odstavec 4:

„Mnozí křesťané, kteří doufali, že budou patřit k oněm „milionům“, jež nikdy nezemřou, již zemřeli.“

 

Strážná věž 1. dubna, strana 27:

„C. T. Russell, první prezident Watch Tower Society, dostal jednou otázku, proč se nebrání proti pomluvám. Odpověděl: „Kdyby se člověk zastavil, aby kopl každého psa, který na něho štěká, daleko by nedošel.“

 

Strážná věž 15. dubna, strana 22, odstavec 6:

„V tomto dni zúčtování bude s malými dětmi, neboli větvemi, spravedlivě naloženo podle toho, jak Jehova zhodnotí jejich kořeny, čili rodiče, kteří mají nad těmito dětmi dohled.“

 

Strážná věž 15. května, strana 21, odstavec 1:

„V roce 1917 Jehovův lid vydal publikaci The Finished Mystery (Ukončené tajemství), která podává výklad ke knize Zjevení….Tato kniha však posloužila jako zkouška, aby se prokázalo, zda jsou badatelé Bible věrni viditelnému sdělovacímu prostředku, který Jehova používá.“

 

Strážná věž 1. července, strana 7:

„Můžeme prožít zklamání, když vidíme, jak byly naše názory nesprávné, zvláště když nás vyučovali náboženské osobnosti, kterým jsme důvěřovali. Někdo by to mohl přirovnat ke zjištění, že rodiče, kterým děti důvěřovaly, jsou ve skutečnosti zločinci.“

 

Strážná věž 15. července, strana 27:

„Viděli jsme, že i odnětí pospolitosti je láskyplné opatření“

 

Strážná věž 1. srpna, strana 29:

„Svědkové mají možnost radostně sledovat, jak se překvapivým růstem a životaschopností Jehovovy pozemské organizace splňují biblická proroctví.“

 

Strážná věž 1. září, strana 17, odstavec 14:

„Ano, novodobé dějiny svědků Jehovových jsou samy o sobě mocným svědectvím o tom, že Jehova je Svrchovaný Pán.“

 

Strážná věž 15. září, strana 7:

„Ano, tyto lidi k tomu dohnala závist. Tatáž škodlivá emoce způsobuje, že odpadlíci prudce nenávidí své bývalé bratry.“

 

Strážná věž 1. prosince, strana 7:

„Máte odvahu se vzdát svých tradičních názorů, jimiž jste se řídili řadu let, jestliže vyjde najevo, že jsou v rozporu s pravdou?“

 

Strážná věž 15. prosince, stana 29:

„Zdá se, že svědkové Jehovovi oplývají dobrými vlastnostmi, zatímco špatné vlastnosti téměř vůbec nemají.“

 

Autor: facilis

2 Comments

Add a Comment
  1. fineasdergraaf

    Jeremjáš, 22:13, 14 (překlad bible Kralické)
    13. Běda tomu, kdož staví dům svůj s útiskem, a paláce své s křivdou, kterýž bližního svého v službu podrobuje darmo, mzdy pak jeho nedává jemu;
    14. Kterýž říká: Vystavím sobě dům veliký a paláce prostranné, kterýž prolamuje sobě okna, a tafluje cedrovím, a maluje barvou.

  2. No jsou to perlicky!A asi ti co to psali byli rozumu mdleho či zamlzeneho nejakymy výpary????
    Bressy

Tady můžete napsat váš komentář