Top citáty ze Strážných věží roku 1993

 

Strážná věž 15. ledna, strana 18:

„Kéž všichni dále horlivě podporujeme věrného a rozvážného otroka. Jedině tak budou moci všichni lidé podobní ovcím jednoho velmi blízkého dne slyšet radostná slova…“

 

Strážná věž 1. březen, odstavec 18, strana 18:

„Lidé, kteří zůstávají ve světě, zavrhli poznání o Bohu a zatvrdili vůči němu své srdce, a tím se sami odřízli od pravého zdroje života.“

 

Strážná věž 15. března, strana 32:

„Bratr Franz byl skromný, pokorný, pracovitý a velmi činorodý služebník, kterého Jehova Bůh mocným způsobem používal jakožto člena „věrného a rozvážného otroka“, aby pomáhal při poskytování duchovního pokrmu ‚čeledi‘ i jejím druhům.“

 

Strážná věž 1. dubna, odstavec 12, strana 16:

„S jistotou lze říci, že pravou organizací, která dnes nese světlo, je společnost nového světa svědků Jehovových.“

 

Strážná věž 1. dubna, odstavec 20, strana 18:

„Lidem, kteří přicházejí do styku se světlem, nastaví Satan do cesty všechny možné překážky ve snaze přimět je, aby dále chodili ve tmě. Může to být nátlak od příbuzných nebo od bývalých přátel, kteří se stavějí proti pravdě.“

 

Strážná věž 1. května, odstavec 3, strana 16:

„Když ostatek třídy otroka procházel tímto obdobím soudu, které vyvrcholilo v roce 1918, byl očišťován od světského a náboženského znečištění.“

 

Strážná věž 1. května, odstavec 24, strana 21:

„Za páté, otrok se s upřímnou podporou lidí podobných ovcím stará o rozšiřování zařízení odboček po celé zemi a rovněž v ústředí ve Spojených státech. Tyto práce vykonávané z lásky učinily z třídy otroka ty nejšťastnější lidi, kteří dnes žijí na zemi. A třída otroka obšťastňuje i milióny dalších.“

 

Strážná věž 1. května, odstavec 25, strana 21:

„Čas, který zbývá do vypuknutí „velkého soužení“, téměř vypršel!“

 

Strážná věž 1. června, odstavec 6, strana 15:

„Proto musíme mít zdravou mysl. Kdyby si křesťan myslel, že určitý den Kristus nepřijde, mohl by to být právě ten den, kdy by skutečně přišel! Jistě, věrní křesťané v minulosti se s dobrým úmyslem a v upřímnosti pokoušeli předpovídat, kdy přijde konec.“

 

Strážná věž 1. června, strana 22:

„Nemohl bych snad peníze a čas využít lépe, když rozšířím svou účast na pravém uctívání, když podpořím celosvětové kazatelské dílo nebo když budu pomáhat lidem, kteří na tom nejsou tak dobře jako já?“

 

Strážná věž 15. června, strana 19:

„Později se však její stav zhoršil a lékaři se rozhodli, že její přání respektovat nebudou a že jí transfúzi krve dají násilím. Transfúzi připravoval jeden lékař a zdravotní sestra. Caridad se bránila ze všech sil, navzdory svému oslabenému stavu. Podařilo se jí dokonce kousnout do hadičky, kterou měla krev protékat. Lékař se nakonec začal za jejich jednání natolik stydět, že od dalších snah upustil.“

 

Strážná věž 15. června, strana 28:

„Co dělali křesťané v prvním století, když se společně shromáždili?…Křesťané pořádali vyučovací programy, které obsahovaly proslovy, vyprávění povzbudivých zkušeností a důkladné rozvažování nad dopisy od vedoucího sboru v Jeruzalémě nebo od některého apoštola.“

 

Strážná věž 1. červenec, odstavec 13, strana 15:

„Jestliže se smíšené manželství rozpadne, je to téměř vždy z iniciativy partnera, který není svědek.“

 

Strážná věž 15. září, strana 22:

„Pokud bychom se však odtahovali od Jehovovy organizace, neměli bychom pak kam jít pro záchranu a pro opravdovou radost.“

 

Strážná věž 1. prosinec, odstavec 17, strana 18:

„Ačkoli byl všeobecně znám jako soudce Rutherford, byl v srdci pokorný. Jednou například pronesl určité dogmatické výroky o tom, co by křesťané mohli očekávat v roce 1925. Když události jeho očekávání nepodpořily, pokorně řekl brooklynské rodině betel, že se choval pošetile.“

 

Strážná věž 1. prosinec, odstavec 14, strana 18:

„Pokud jde o tuto zásadu, můžeme jako o novodobém příkladu uvažovat o prvním prezidentovi Watch Tower Bible and Tract Society, o Charlesu Taze Russellovi, jehož víru můžeme napodobovat. Byl pokorný? Opravdu ano! Mnozí lidé si dobře povšimli, že v textu šesti svazků díla Studies in the Scriptures (Studie Písem), které měly celkem asi 3 000 stran, se ani jednou nezmínil o sobě. Publikace, které vydává Watch Tower Bible and Tract Society, se dnes řídí stejnou zásadou, a proto se v nich neobrací pozornost na lidi tím, že by se uváděla jména autorů článků.“

 

Autor: facilis