Top citáty ze Strážných věží roku 1992

 

Strážná věž 1. leden, odstavec 5, strana 9:

„Projevují živý zájem o činnost průkopníků a povzbuzují ty, kteří by se mohli stát průkopníky, často své vlastní děti, aby si z průkopnické služby udělali životní dráhu, která předčí všechny ostatní.“

 

Strážná věž 15. leden, odstavec 19, strana 14:

„Můžeme tudíž používat i peněz správným způsobem, abychom upevňovali své přátelství s Jehovou Bohem a Ježíšem Kristem. To se dá dělat například tak, že radostně používáme toho, co máme, abychom poskytli pomoc lidem, kteří jsou skutečně v nouzi, a abychom vynakládali své hmotné prostředky k podpoře zájmů Božího království.“

 

Strážná věž 15. leden, odstavec 15, strana 17:

„Společnost příležitostně využívá stránek tohoto časopisu, aby čtenáře upozornila, že mají přednost poskytovat dobrovolné dary na celosvětové dílo kázání o Království.“

 

Strážná věž 15. leden, strana 29:

„Mají-li křesťané stát pevně, musí pevně lnout ke svým nebeským rodičům, k Jehovovi a k jeho organizaci, která je jako jeho manželka.“

 

Strážná věž 1. února, odstavec 20, strana 18:

„Tento křest v sobě zahrnuje to, že budeme s duchem spolupracovat a nebudeme dělat nic, co by bránilo jeho působení mezi Jehovovým lidem. Tak uznáváme věrného a rozvážného otroka a spolupracujeme s ním.“

 

Strážná věž 1. února, odstavec 11, strana 16:

„Rada starších, která navrhuje nového staršího, se také modlí o vedení svatým duchem, aby rozpoznala, zda navrhovaná osoba tyto požadavky splňuje, nebo ne. A skutečné jmenování se provádí pod dohledem duchem pomazaného věrného a rozvážného otroka.“

 

Strážná věž 1. března, odstavec 17, strana 20-21:

„Co kdyby někteří z pomazaných svou ryzost nezachovali? V tomto pokročilém čase bude počet takových nevěrných osob zcela jistě malý. Logicky by došlo k nahrazení, ne z osob nově pokřtěných, ale z těch, kteří společně s Ježíšem vytrvávali v jeho zkouškách mnoho let ve věrné službě. Jasné záblesky duchovního světla, jež přišlo prostřednictvím Strážné věže ve 20. a 30. letech, naznačují, že shromažďování ostatku pomazaných bylo tehdy prakticky skončeno.“

 

Strážná věž 1. března, strana 27:

„V létě roku 1946 jsem byla pokřtěná na mezinárodním sjezdu v Clevelandu (Ohio). Přestože mi bylo teprve šest let, byla jsem rozhodnuta, že svou oddanost Jehovovi dokáži. To léto jsem prvně sloužila jako průkopnice.“

 

Strážná věž 1. května, strana 3:

„Dramatické události roku 1914 si dnes pamatuje jen malé procento lidstva. Pomine tato generace lidí pokročilého věku dříve, než Bůh zachrání zemi před zničením? Podle biblického proroctví ne.“

 

Strážná věž 1. května, strana 31:

„Je nepravděpodobné, že by někdo, kdo jen čte Bibli a nevyužívá božskou pomoc, mohl rozeznat světlo. Proto Jehova Bůh opatřil „věrného a rozvážného otroka“, předpověděného v Matoušovi 24:45–47. Dnes reprezentuje tohoto „otroka“ vedoucí sbor svědků Jehovových.“

 

Strážná věž 1. září, odstavec 4, strana 17:

„Pravá křesťanská evangelizační činnost se ve skutečnosti téměř zastavila, když byli v červnu 1918 na základě falešné obžaloby odsouzeni vedoucí činitelé Společnosti Strážná věž ve Spojených státech ke dvaceti letům vězení.“

 

Strážná věž 15. září, odstavec 19, strana 18:

„Ďábel a jeho démoni, kteří byli vypuzeni z nebe a nyní jsou v blízkém okolí země, běsní proti Jehovově organizaci.“

 

Strážná věž 15. října, odstavec 22, strana 18:

„Tlak ze strany Satana jistě bude sílit — a zaměří se zejména proti rodinám svědků Jehovových.“

 

Strážná věž 1. listopad, odstavec 4, strana 16:

„Vedení záznamů v křesťanském sboru si žádá alespoň základní znalosti počítání.“

 

Autor: facilis