Top citáty ze Strážných věží roku 2003

Strážná věž 2003

 

Strážná věž 15. ledna, strana 9:

„Ačkoli je mnoho takových povzbudivých příkladů, někteří lidé neoprávněně tvrdí, že biblické vzdělávací dílo svědků Jehovových ničí rodiny a u mladých lidí rozleptává zdravé hodnoty.“


Strážná věž 15. ledna, strana 23:

„V proslovu „Mějte se na pozoru před podvody“ řečník ukázal, že budeme jednat moudře, když na odpadlické překrucování, polopravdy a vyložené lži budeme pohlížet jako na jed.“


Strážná věž 1. února, strana 16, odstavec 16:

„Ten, kdo se přestal stýkat se sborem, může být duchovně vyčerpán. Takový člověk je na tom možná podobně jako ovce, která odešla od svého pastýře — až dosud bezcílně bloudí tímto nevlídným světem. Bez ochrany, kterou mu poskytuje ovčinec, tedy křesťanský sbor, je více než kdykoli dříve vystaven útokům Ďábla, který „obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil““.


Strážná věž 1. března, strana 17, odstavec 17:

„Důvěřovat v Jehovu kromě toho znamená důvěřovat těm, komu důvěřuje on.“


Strážná věž 1. dubna, strana 12:

„Prokurátor podporoval své tvrzení poukazem na to, že při shromážděních, jež bratr Margarjan vedl ve městě Metsamor, byly přítomny nezletilé děti. Také tvrdil, že bratr Margarjan nutil mladé členy sboru, aby odmítali vojenskou službu…Když přišla řada na bratra Margarjana, ten vypověděl, že nezletilé děti se účastní shromáždění svědků Jehovových jedině se svolením rodičů. Také vysvětlil, že vojenská služba je věcí osobního rozhodnutí.“


Strážná věž 15. května, strana 24:

„„Každý den žiji tak, jako kdyby Jehovův velký den měl přijít zítra,“ řekl jeden zkušený starší. (Joel 1:15) Ano, Jehovův velký den je bezprostředně před námi“.


Strážná věž 15. června, strana 30:

„Satan pozoruje chování lidí již celá staletí. Nemusí být schopen číst naše myšlenky, ale rozezná, jak máme ve zvyku jednat, vidí, jaké zábavě se věnujeme, slyší, o čem se bavíme, a podobně. Leccos o našem smýšlení a o našich pocitech prozradí i výraz obličeje a řeč těla.“


Strážná věž 15. července, strana 19, odstavec 16:

„Někteří zvěstovatelé považují za dobrá „loviště“ například odpočívadla pro řidiče kamionů, parkoviště, čerpací stanice a obchody.“


Strážná věž 15. července, strana 22:

„Moudře budeme jednat tehdy, jestliže se nerozzlobíme, ale zachováme si otevřenou mysl a pozorně si vyslechneme, co nám druzí chtějí říct — dokonce i když jsme pevně přesvědčeni o tom, že náš názor je správný.“


Strážná věž 1. srpna, strana 9, odstavec 1:

„Jehova stvořil prvního muže a první ženu a pomocí svého ustanoveného sdělovacího prostředku s nimi vždy komunikoval jasně, otevřeně a pravdivě.“


Strážná věž 1. srpna, strana 28:

„Když Jehova o staletí později vyvolil Izraelity jako svůj národ, polygamie už mezi nimi existovala, avšak bylo zřejmě mnohem obvyklejší mít pouze jednu manželku. Bůh nepožadoval, aby rodiny, kde bylo více manželek, byly rozděleny. Namísto toho stanovil jasné přepisy, kterými se polygamní vztahy měly řídit.“


Strážná věž 1. října, strana 31:

„Nikdy nezapomenu na vyprávění o tom, jak byla zaseta semena pochybností o bratrech v odpovědném postavení. Bylo to pro mě poučení, abych o těch, kdo poskytují vedení, nikdy nepochybovala.“


Strážná věž 1. listopadu, strana 29:

„Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi je možné odkázat peníze nebo jiný majetek také platně sepsanou závětí.“

 

Strážná věž 15. listopadu, strana 27:

„Svědkové Jehovovi narozeniny neslaví. Takové oslavy totiž obracejí příliš velkou pozornost na jednotlivce, a jediné narozeniny, o nichž je v Bibli zpráva, jsou narozeniny panovníků, kteří nesloužili Bohu. “


Strážná věž 1. prosince, strana 14, odstavec 1:

„Slova jako „děkuji“ nebo „rádo se stalo“ jsou často slyšet z úst mladých, letitých, nových i dlouholetých svědků, kteří společně uctívají Boha a pěstují radostné společenství. (Žalm 133:1) Je to něco úplně jiného než sobectví převládající mezi mnoha lidmi, kteří ‚neznají Jehovu a neposlouchají dobrou zprávu‘“.


Strážná věž 15. prosince, strany 23 – 24, odstavec 17:

„Určitá úroveň vzdělání samozřejmě může být užitečná pro získání zaměstnání. Na druhé straně však někteří lidé duchovně zeslábli, protože na dosažení vyššího vzdělání vynaložili příliš mnoho času. Být v takové situaci, když se blíží Jehovův den, je opravdu nebezpečné.“


Autor: facilis

Tady můžete napsat váš komentář