Techniky manipulace svědků Jehovových

Ač si to uvědomuješ, či ne, organizace Svědků Jehovových má velice účinný a roky propracovaný systém manipulace. Sám jsem jím byl zmanipulován. Možná jsi i ty. Popřemýšlej nyní se mnou nad několika technikami manipulace v porovnání s tím, jak to chodí u Svědků Jehovových.

Nyní se vrať v myšlenkách nějaký čas zpátky a v klidu přemýšlej…

Začínáš chodit na shromáždění. Slýcháš tam nauky nebo myšlenky, se kterými zpočátku možná nesouhlasíš. Udržuje tě tam zájem tvých nových přátel o tvou osobu, kteří se ti velmi věnují, každou pochybnost zahánějí a slibují tu „krásnou naději do budoucna.“ A tak nevědomky používají základní manipulační techniku, která stojí na zásadě:

1. I když nesouhlasíme, ale jsme citově nakloněni, chceme tomu věřit

Stejnou techniku velmi dobře znají a úspěšně používají tvůrci reklam. V každé účinné reklamě se především cílí na CITY ne na FAKTA. CITY PRODÁVAJÍ. Ví to dobře všichni obchodníci i pojišťovací poradci…

Brzy zjistíš, že se tu mluví trochu jiným jazykem. Velice často slýcháš výrazy, které jsou pro tebe nové. Např. teokracie, kazatelská služba, věrný a rozvážný otrok, zpráva z kazatelské služby (zkráceně „zpráva“), jiné ovce, velký zástup.. Snad nejvíce ze všech se omílá termín „kazatelská služba.“ Vlastě ne, Svědkové Jehovovi to zkrátili jenom na „služba,“ protože jinou formu služby Bohu nebo druhým neuznávají. Takže za pojmem „služba“ se neskrývá nic jiného, než „kazatelská služba.“ Tyto zvláštní výrazy se spojují s charakteristickými naukami Svědků Jehovových.
Během času, jak docházíš na jejich shromáždění, stále možná s některými naukami nesouhlasíš, ale působí na tebe druhá velmi důležitá technika manipulace:

2. Opakování („Opakovaná lež se stává pravdou“)

Slyšíš to desetkrát,* v hloubi duše s tím absolutně nesouhlasíš a rozum ti říká, že to tak nemůže být. Ale říkáš si, že jsou zde důležitější věci a toto se nějak později vysvětlí. Jsi povzbuzován k trpělivosti… Udržuje tě zde technika 1.

Když to slyšíš po třicáté,* už si říkáš: „Něco by na tom mohlo být.“

Po čtyřicáté* tomu věříš.

Po padesáté* tuto nauku již obhajuješ před „odpůrci.“

A po sedmdesáté* bys už kvůli této nauce byl ochoten položit i život…

3. Sugesce

Určitě sis všiml, že se v literatuře, na shromážděních a na sjezdech Svědků Jehovových mluví zvláštním způsobem. Pokud jde o důležité nauky Svědků Jehovových, nikdy se o nich ve spojitosti s posluchači nehovoří ve 2. osobě budoucího času. Ale naprosto vždy a pouze v 1. osobě přítomného času. Může ti být divné, jak si někdo může dovolit za tebe tvrdit, co máš a nemáš rád, co chceš a nechceš, na co se těšíš a na co se netěšíš… že někdo zná tvoje pocity lépe, než ty. To je ale v pořádku. Tak totiž funguje další technika manipulace, zvaná sugesce.

Příklady:

Normální by bylo říci Sugesce
Ze služby budete mít radost. Ze služby máme radost.
Budete chodit rádi do služby. Chodíme rádi do služby.
Budete se těšit na shromáždění. Těšíme se na shromáždění.

Člověk je nucen pociťovat, myslet si a projevovat určitý cit, ačkoli podvědomě se s tím vůbec neztotožňuje. Pokud by dal před ostatními najevo něco jiného, bude považován, za někoho „duchovně slabého,“ „negativně uvažujícího“ apod.

Toto je možným důvodem, proč tolik žen u Svědků Jehovových trpí únavovým syndromem nebo úzkostí či depresemi a berou různé léky. (Přispívá k tomu i neustálé „povzbuzování“ k tomu, aby každý sloužil více, více a stále více. Člověk se tím přirozeně začne časem cítit nedostatečný, unavený.)

Je to velmi silná manipulace a znásilňování vlastních pocitů.

4. Otázky a odpovědi

Dalo by se to také částečně zařadit k technice Opakování. Ale tento způsob manipulace je přeci ještě o něco silnější a proto si zaslouží samostatný bod.

Pokud někoho vyučujeme a něco mu čteme, tak to není zdaleka tak účinné, jako tehdy, když si na naši otázku odpoví sám. A navíc musí odpovědět tak, v rámci určitých mezí, jak jsme my předem určili. To je nejúčinnější způsob k tomu, aby naši myšlenku (nauku) přijal za svou.

Přesně takto funguje studium Strážné věže a téměř všech publikací Svědků Jehovových. Na rozdíl od čtení tohoto článku, protože s ním máš možnost nesouhlasit 🙂

5. Lži, polopravdy a zamlčování skutečnosti

Např. zamlčovaný častý problém pedofilie starších uvnitř organizace, záměrně překroucený překlad Bible tak, aby to vyhovovalo naukám apod.

 

* Tyto počty jsou jen hypotetické odhady a u každého individuální.

 

Autor: petrvan