Techniky klamavé argumentace používané Společností Strážná věž-Díl 2.

 

Důkaz kruhem (petitio principii, begging the question)

Výrok, který by řečník měl dokázat, se již předem předpokládá. (Výrok je nenápadně zahrnut do premis.)

Příklad:
Strážná věž, 15. 7. 2013, str. 20 – 23, 3. a 10. odstavec; (zvýraznění ode mě, kurzíva v originálu)
(viz https://www.jw.org/cs/publikace/casopisy/w20130715/kdo-je-verny-rozvazny-otrok/)
„Roku 1919 Ježíš ustanovil věrného otroka „nade vším svým majetkem“ – nade vším, co souvisí s pozemskými zájmy Božího království.“
Kdo je tedy věrný a rozvážný otrok? V souladu s principem, který použil Ježíš – tedy sytit mnohé prostřednictvím několika –, je tímto otrokem malá skupina pomazaných bratrů, kteří se přímo podílejí na přípravě a rozdělování duchovního pokrmu v době Kristovy přítomnosti. Pomazaní bratři, kteří tvoří věrného otroka, slouží v průběhu posledních dnů společně v ústředí. V posledních desetiletích je tímto otrokem vedoucí sbor svědků Jehovových. Za povšimnutí ale stojí, že ačkoli je otrok tvořen více lidmi, Ježíš ve svém podobenství použil výraz „otrok“ v jednotném čísle. Tím ukázal, že se bude jednat o skupinu fungující jako celek. Veškerá rozhodnutí proto vedoucí sbor dělá společně.“

 

Kruh spočívá v následujícím:

Zjednodušeně – Strážná věž říká, že máme poslouchat vedoucí sbor, protože vedoucí sbor říká, že máme poslouchat Strážnou věž, protože říká, že máme poslouchat vedoucí sbor a tak dokolečka dokola.

Detailněji – časopis Strážná věž uvádí jako zdroj autority pro svědky Jehovovi tzv. věrného a rozvážného otroka. Od tohoto vydání časopisu však začala jako věrného a rozvážného otroka uvádět pouze vedoucí sbor (což je v současnosti 8 samo-zvolených lidí, to je další zacyklení). A vedoucí sbor nechává tisknout články v časopisech Strážná věž o tom, kdo je zdrojem autority.

   Jak se jim to podařilo zacyklit? Je to dáno historickým vývojem Společnosti Strážná věž. Dnešní generace svědků Jehovových už s nejvyšší pravděpodobností nebude mít tušení, že vedoucí sbor ještě před pár desítkami let neexistoval (viz na konci přiložený obr. „Historický diagram“). Dnešní svědkové dokonce budou ochotni se hádat o různých tématech, které přetrvávají z minulosti a o kterých ani nemají ponětí oni sami, ačkoli jednoduchým výzkumem by zjistili, že obhajují lež (protože jsou tak učeni).*

Jednoduše vedoucí sbor jako subjekt prostě mezi svědky Jehovovými donedávna neexistoval a svědkové Jehovovi vynaložili zcela marnou snahu třeba v knize Hlasatelé, kde sice na straně 722 uvádí rok 1971 jako „rozšiřování“ vedoucího sboru, ale nikde neuvádí „vznik,“ což by mohli udělat s čistým svědomím, kdyby před tím vznikl (a i když od roku 1971 začal existovat, kompetence ovlivňovat nauky získal až v roce 1975 – do té doby vše bylo v moci jednoho člověka – prezidenta Společnosti; viz pořádně knihu Hlasatelé). Společnost se zoufale snaží jako předchůdce vedoucího sboru uvést správní radu, jenže si protiřečí, když na str. 91 v poznámce pod čarou je napsáno, že bratr Covington se hlásil „k jiným ovcím.“**

 

Při vysvětlování tohoto jevu svědkové narazí na nepříjemná fakta

 

Pokud chtějí svědkové uvést jako vedoucí sbor redakční výbor, pak:
– Karl Adams, člen redakčního výboru nepatřil mezi pomazané

Pokud chtějí svědkové uvést jako VS správní radu, pak:
– Hayden C. Covington, člen správní rady nepatřil mezi pomazané

Jednoduše přijměte fakta – nyní zpětně opět zametají minulost a ohýbají ji, aby se jim hodila.

 

Historický diagram vedoucího sboru

 

Historický diagram (červená představuje období absence vedoucího sboru)

Historický diagram (červená představuje období absence vedoucího sboru)

 

modře … životy nejdůležitějších prezidentů
oranžově … období jmenování jednotlivých členů vedoucího sboru
silněji červená … období od prvního výtisku Strážné věže do smrti C. T. Russella
slaběji červená … období od smrti C. T. Russella, přes údajné ustanovení věrného a rozvážného otroka do doby, kdy s přimhouřením obou očí lze aspoň trochu mluvit o počátcích vedoucího sboru***
silněji žlutá … od období alespoň 4 lidí, kteří by mohli ovlivnit obsah publikací

 

*) Těmi jsou například, že SJ ještě před několika málo desítkami let publikace prodávali, odmítali očkování, transplantace a civilní službu nebo že měli pouze jednoho lidského vůdce, čímž tehdy splňovali další podmínku definice kultu. Svědek Jehovův si to může ověřovat dokonce i ze své vlastní literatury a dobových videí na JW.org, kde se popisuje ještě tzv. „doba prezidentů Společnosti“ a vedení svědků jednoduše nemůže vyčarovat ještě někoho dalšího, takže uslyšíte zmínky pouze ve smyslu „prezident Rutherford schválil mou žádost stát se misionářem“ (nikoli vedoucí sbor). Prostě pozorný pozorovatel si všimne, že tady něco nehraje.

**) Členy vedoucího sboru mohou být pouze tzv. pomazaní, protože podle učení SJ spravovat Ježíšův majetek a nauky můžou pouze Ježíšovi spoludědicové v nebi, kdežto „jiné ovce“ dědit nebudou a nemohou zasahovat do vedení.

***) Tzn. ve vedení je více než 4 lidi, čili předpokládáme, že se SJ snaží sborem nazvat 4 člennou komisi, jestli to dejme tomu může dávat vůbec nějaký smysl, protože my ho tedy v jejich argumentech hledáme marně.

 

Autor: John Preston

 

2 Comments

Add a Comment
  1. Vynikající studie!

  2. Super práce

Tady můžete napsat váš komentář