Techniky klamavé argumentace používané Společností Strážná věž-Díl 1.

 

Kauzální klamy

Podsunutý argument (slaměný panák, straw man)

  Podstatou klamu je najít velmi slabý až hloupý argument, který by mohla zastávat protistrana (ale zpravid-

Stephen Lett

la jej nezastává) nebo její argument cíleně zkreslit. Ten poté demonstrativně rozcupovat na cucky a budit při tom zdání, že se všemi argumenty protistrany se lze takto snadno vypořádat.

 

Názorný příklad slaměného panáka

Stephen Lett při ranním uctívání únor 2015 řekl („slaměný panák“ je zde podtržen):

 „Jako příklad, uvažuj o lžích řízených odpadlíky a nečestnosti, že Jehovova organizace je liberální k pedo-

Stephen Lett

filům. Myslím, že to je směšné, že ano?! Pokud někdo podniká akce proti někomu, kdo by ohrožoval naše mladé, a podniká akce na ochranu mladých, je to Jehovova organizace. Přímo odmítáme takové lži.“

https://tv.jw.org/#en/mediaitems/VODPgmEvtMorningWorship/pub-jwbmw_201502_5_VIDEO (čas přibližně od 7:50)

Anglicky: „As an example, think about the apostate-driven lies and dishonesties that Jehovah’s organization is permissive toward pedophiles. I mean, that is ridiculous, isn’t it! If anybody takes action against someone who would threaten our young ones, and takes action to protect our young ones, it is Jehovah’s organization. We reject outright such lies.”“

 

Skutečný argument

   Srovnejte sami výše zmíněné video s výpovědí Geoffrey Jacksona u Australské Královské Komise (něco

Jacksonjako soud):

https://www.youtube.com/watch?v=tvyPugZk59o

Česky: Angus Stewart (soudce): „Přijímáte, že organizace svědků Jehovových má problém se zneužíváním dětí mezi členy?“

Geoffrey Jackson (člen vedoucího sboru): „Přijímám, že sexuální zneužívání dětí je problém přímo naskrz komunitou a je to něco, s čím se také musíme potýkat.“

Angus: „Přijímáte, že způsob jakým vaše organizace zacházela s obviněními ze sexuálního zneužívání dětí také působilo problémy?

Geoffrey: „Byly změny v zásadách během posledních dvaceti nebo třiceti let, kde jsme se snažili adresovat některé z těchto problémových oblastí a tímto faktem, že se změnily zásady, by naznačovalo, že původní zásady nebyly perfektní.“

Angus: „A [přijímáte] samozřejmě, že vaše organizace včetně lidí v pozicích zodpovědnosti jako starší nejsou imunní před problémem sexuálního zneužívání dětí?“

Geoffrey: „Zdá se, že je tomu tak.“

Angus: „A [přijímáte] pane Jacksone, že mnohé z těchto snah, které byly podniknuty různými lidmi a organizacemi ke zvýraznění problému sexuálního zneužívání dětí a pokusy najít řešení jsou upřímné snahy zlepšit situaci?“

Geoffrey: „Přijímám to a to je proč jsem štǎstný, že mohu vypovídat.“Angus: „A že takové snahy nejsou nezbytně útok na váš organizační systém víry?“

Geoffrey: „Také tomu tak rozumíme.“

Angus: „Dříve ve své výpovědi jste lhal, že práce této Královksé Komise měl přínos. Přijímáte tedy, že snahy Královské Komise jsou upřímné a dobře míněné?“

Geoffrey: „Určitě. A to je proč jsme přišli ke Královské Komisi v naději, že kolektivně z toho něco vzejde, co by pomohlo nám tak jako komukoli dalšímu.“

Angus: „A nesouhlasil byste tudíž s kýmkoli, kdo řekl, že snahy zvýraznit a zacházet se sexuálním zneužívání dětí v církvi svědků Jehovových je podílení se na odpadlických lžích?“

Geoffrey: „Hádám, že to je široká otázka, protože občas ti, kdo vytvářejí tyto obvinění vytvářejí rovněž mnoho dalších obvinění, ale dovolte mi vás ujistit, že osoba vytvářející obvinění není to hlavní. To hlavní je je zde nějaký podklad pro obvinění a pokud zde je nějaký způsob co můžeme zlepšit, vedoucí sbor má vždy zájem vidět jak můžeme vypilovat své zásady. Chápejte pane Stewart, jen zdůrazním jako náboženství k odlišení od věcí jak cítíme jedno je, že my zkoušíme udržovat vysoký mravní standard a zadruhé, zde je láska mezi organizací. Tak chceme zacházet s obětmi laskavým způsobem.“

Královská Komise měla veřejné slyšení v Sydney počínaje pondělím 27. Července 2015. Toto je pouze kratičký výňatek nahrávky devátého dne, pátku 14. srpna 2015. Toto slyšení bylo zformováno protože bylo odhaleno více než 1006 případů sexuálního zneužívání dětí mezi svědky Jehovovými pouze za Austrálii a ani u jednoho případu nebyla volána policie (a to byly jen případy, co se dostaly až k soudu)! Proč? Protože sboroví starší dostávali přímé pokyny od Společnosti, aby to nehlásili a dále nepodnikali kroky, protože na vyloučení pachatele potřebují svědectví alespoň dvou svědků (což si malé dítě při zneužívání opatří asi těžko). Zjistily se mnohé systémové chyby.
Proč o těch věcech není pořádná zmínka na JW.org (soud jako tento a mnoho dalších prohraných)*, pokud je na to Společnost Strážná věž tolik hrdá jako na pokyny od Boha a Jestli je Geoffrey opravdu tak šťastný, že mohl vypovídat před soudem? My odpovědi známe. Společnost je velmi selektivní co bude svým ovečkám či zájemcům prezentovat, aby stále vypadali jako vítězové a mohli hrdě používat verš z Izajáše 54:17, posuďte sami:

Ať bude proti tobě vytvořena jakákoli zbraň, nebude mít úspěch, a každičký jazyk, který proti tobě povstane v soudu, odsoudíš. To je dědičné vlastnictví Jehovových sluhů a jejich spravedlnost je ode mne,“ je Jehovův výrok.“ (Překlad Nového světa)

Co se jim nehodí do krámu, nedozvíte se buď vůbec nebo vám řeknou „To jsou určitě odpadlické lži, nevěnujte tomu pozornost.“ Žel, jak vidíte, tato technika zastrašování jim fungovala, alespoň donedávna. Nyní nás kontaktuje čím dál více svědků a žádají informace, na které celou dobu měli nárok. Jejich JW domeček z karet se jim bortí… (Matouš 7:27)

 

Shrnutí:

Slaměný panák: Jehovova organizace mezi sebou toleruje pedofily

Realita: Jehovova organizace tolik spoléhala na své vysoké mravní měřítka a lásku, až nepřipravila pořádnou metodiku pro případ selhání prevence. Totiž svou lehkovážností vytvořila nedomyšlenou kombinaci několika pravidel, jejichž striktním dodržováním se sama zamotala a vzniklo nebezpečné prostředí pro lidi nejen uvnitř organizace svědků Jehovových, ale i ve světě. Tím, že desetiletí na těchto pravidlech lpěla v té staré podobě a nechtěla nic měnit ublížila nejen členům, ale i své reputaci a v prvé řadě vrhla špatné světlo na Jehovovo jméno. Někdo by dokonce mohl právem říct, že se rouhali, když tvrdili, že je k takovému systému pravidel vedl Bůh svatým duchem. Proto buď je viníkem Bůh nebo nejsou Bohem vedeni. Ostatní jsou opět jen nedůstojné výmluvy, protože nyní se opět snaží předstírat, že svědkové tak měli pravidla i zpětně.**
To byla jen ochutnávka celého problému. Pokračování příště…

Další díly se budou zabývat například otázkami jako „Opravdu o datumy klopýtli jen „někteří bratři?““ či „Proč v sekci Často kladené otázky na stránkách JW.org se snaží jasné biblické nauky a pokyny od Boha zjemňovat a ředit, když své řadové členy vybízí, aby Boží pokyny rozhodně předkládali směle?“

 

*) Těch prohraných soudů je příliš mnoho a stále přibývají, proto není snahou Badatelů Bible je zde vypsat všechny. Je pouze na čtenáři, zda použije rozum a Google nebo nás kontaktuje pro bližší informace. Společnost Strážná věž musela zaplatit několikamilionové odškodné v amerických dolarech (otázka je zda ovečky tuší, že to je hrazeno z dobrovolných darů na stavbu sálů a tisknutí publikací; a také zrušením mnoha odboček a sálů a následným prodejem, velkými škrty v rozpočtu, které navenek deklarovala jako požehnání od Jehovy, aby si zachovali hezkou tvář). Ano, protože jim to nezapadá do konceptu krásné organizace, kterým se snaží působit na své nic netušící ovečky. Paradoxně je udržuje v nevědomosti a přitom tvrdí, že mají pro nejspolehlivější informace poslouchat pouze je a nic bokem. 

**) Viz např. dva články ve studijní Strážné věži, květen 2019. Zodpovězte si „Jak se postupuje v zemích bez povinnosti hlásit pedofila policii?“ Nutno podotknout, že představitelé Společnosti dokonce lhali, aby Geoffrey Jackson nemusel před soudem vystupovat, protože moc dobře věděli, co to bude znamenat pro Jehovovo jméno, tedy chci říct pro jméno Společnosti Strážná věž, které hájili ve skutečnosti (Jehovovo jméno pošpinili dávno vydáváním těch pokynů za Boží)…. Také zastrašovali jednu z obětí, aby to nehlásila, neboť by bylo Jehovovo jméno vláčeno v blátě.

 

Autor: John Preston

 

1 Comment

Add a Comment
  1. Panu učiteli s Láskou!

    Tajné příručky – pýcha pódia! Hanobení Božího Jména i drahocenné výuky Ježíše Krista.
    http://www.straznavez.cz/PrVybory/TajPriruc.htm

Tady můžete napsat váš komentář