Svědkové Jehovovi citují – 1

V knize Využívej vzdělávání v teokratické škole na straně 223 se píše toto:

„A co když ti oslovený nebo někdo ze spolupracovníků položí otázku, na níž nejsi připraven? Pokud si nejsi jist, že znáš skutečnosti, odolej pokušení odpověď odhadnout. „Srdce spravedlivého rozjímá, co odpovědět.“ (Přísl. 15:28) Potřebnou pomoc můžeš najít v knize Rozmluvy z Písem nebo v „Biblických námětech k rozmluvám“ uvedených v Překladu nového světa, máš-li tyto publikace ve svém jazyce k dispozici. Jestliže nemáš ani jedno, ani druhé, navrhni oslovenému, že otázku prozkoumáš a že se pak opět zastavíš. Je-li tazatel upřímný, nebude mu vadit, že na správnou odpověď bude muset počkat. Tvoje pokora na něj může dokonce příznivě zapůsobit.“

Společnost Strážná věž doporučuje, abychom využívali publikaci Rozmluvy z písem, jako pomůcku při pomoci druhým. Vzniká otázka, jaká je důvěryhodnost této publikace?

V polském vydání Rozmluv z písem z roku 2001 je napsán tento citát:

„My, cośmy myśleli tylko w wojnie, mężobójstwie i wszelkiej niegodziwości, myśmy wszyscy po całej ziemi przekuli narzędzia wojenne, miecze, na pługi, a oszczepy na sprzęty rolnicze i uprawiamy pobożność, sprawiedliwość, dobroczynność, wiarę i nadzieję, które mamy od samego Ojca” (Justyn Męczennik w „Dialogu z żydem Tryfonem” [II wiek n.e.], Apologja. Dialog z żydem Tryfonem, tłum. ks. A. Lisiecki, Poznań 1926, s. 295).“

V polském vydání Rozmluv z písem z roku 2010 je stejný citát napsaný takto:

„My, cośmy myśleli tylko o wojnie, mężobójstwie i wszelkiej niegodziwości, myśmy wszyscy po całej ziemi przekuli narzędzia wojenne, miecze, na pługi, a oszczepy na sprzęty rolnicze i uprawiamy pobożność, sprawiedliwość, ludzkość, wiarę, nadzieję, płynącą przez Ukrzyżowanego od samego Ojca” (Justyn Męczennik w „Dialogu z żydem Tryfonem” [II wiek n.e.], Apologja. Dialog z żydem Tryfonem, tłum. ks. A. Lisiecki, Poznań 1926, s. 295).“

Tato změna se samozřejmě projevila také na Watchtower Library, verze 2007:

Watchtower Library 2007 pl Jehovah's Witnesses svědkové Jehovovi

Watchtower Library 2007 pl

 

Watchtower Library, Verze 2011:

Watchtower Library 2011 pl Jehovah's Witnesses svědkové Jehovovi

Watchtower Library 2011 pl

 

Porovnejme tento citát podrobně:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001            Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2010

„My, cośmy myśleli tylko w wojnie, mężobójstwie i wszelkiej niegodziwości, myśmy wszyscy po całej ziemi przekuli narzędzia wojenne, miecze, na pługi, a oszczepy na sprzęty rolnicze i uprawiamy pobożność, sprawiedliwość, dobroczynność, wiarę i nadzieję, które mamy od samego Ojca” (Justyn Męczennik w „Dialogu z żydem Tryfonem” [II wiek n.e.], Apologja. Dialog z żydem Tryfonem, tłum. ks. A. Lisiecki, Poznań 1926, s. 295).“ „My, cośmy myśleli tylko o wojnie, mężobójstwie i wszelkiej niegodziwości, myśmy wszyscy po całej ziemi przekuli narzędzia wojenne, miecze, na pługi, a oszczepy na sprzęty rolnicze i uprawiamy pobożność, sprawiedliwość, ludzkość, wiarę, nadzieję, płynącą przez Ukrzyżowanego od samego Ojca” (Justyn Męczennik w „Dialogu z żydem Tryfonem” [II wiek n.e.], Apologja. Dialog z żydem Tryfonem, tłum. ks. A. Lisiecki, Poznań 1926, s. 295).“

 

Co říká originál, z kterého je tento citát citován:

„My, cośmy myśleli tylko o wojnie, mężobójstwie i wszelkiej niegodziwości, myśmy wszyscy po całej ziemi przekuli narzędzia wojenne, miecze, na pługi, a oszczepy na sprzęty rolnicze i uprawiamy pobożność, sprawiedliwość, ludzkość, wiarę, nadzieję, płynącą przez Ukrzyżowanego od samego Ojca…”

Apologja dialog z židem Tryfonem svědkové Jehovovi

Apologja dialog z židem Tryfonem

 

citát z Apologja z židem Tryfonem svědkové Jehovovi

Citát z Apologja z židem Tryfonem

 

Proč svědkové Jehovovi, pozměnili originální citát v knize Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, vydání 2001 a pak ho v knize Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, vydání 2010, citují správně? Zřejmě pod vlivem kritiky ze strany čtenářů a dostupnosti polského originálu, ze kterého svědkové Jehovovi citují.

Autor: facilis