Svědkové Jehovovi a postoj k vlajce – k zamyšlení

 

   Viděli jste již někdy národní vlajku nějakého státu v rukou svědka Jehovova, nebo na nějaké budově, která patří svědkům Jehovovým? Něco takového jen stěží můžete vidět. Proč? Protože organizace svědků Jehovových učí, že:

– vlajka má formát náboženský („Vlajky v dřívějších dobách byly téměř ryze náboženského charakteru. . . Národní zástava Anglie— červený svatojiřský kříž — byla po staletí náboženská; zřejmě se vždy hledala podpora náboženství, aby propůjčila svatost národním vlajkám, a původ mnohých těchto vlajek lze sledovat až k posvátné zástavě.“ — Encyclopaedia Britannica, 1946, Sv. 9, s. 343. (viz. https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1101989249))

– uctívání vlajky je porušením křesťanské neutrality („Představme si, že některý křesťan sice není požádán o to, aby vlajce vzdával poctu, ale má v nějakém slavnostním průvodu, ve třídě nebo jinde vlajku pouze držet, aby jí ostatní mohli vzdát poctu. To by znamenalo, že by se místo toho, aby ‚prchal před modlářstvím‘, jak to přikazuje Písmo, ocitl přímo v centru slavnostního obřadu. Totéž platí o pochodování ve vlasteneckých průvodech. Svou účastí by praví křesťané dali najevo, že podporují to, čemu je tímto průvodem vzdávána pocta. Proto se na základě svého svědomí takových průvodů neúčastní.“; viz. Strážná věž 15. září 2002, strana 24.)

Ale co můžete vidět, každý rok na sálech království v Chile? Tímto způsobem svědkové Jehovovi každý rok, vyvěšují vlajky, a to 18. a 19. září a pak 21. května na sálech království, protože to údajně vyžaduje vláda, pod hrozbou sankcí. Tento zvyk je v Chile a nejen v ní, ale také v jiných státech Jižní Ameriky tak silný, že tyto vlajky jsou na sálech vyvěšeny nejen v období těchto dnů, ale většinou jeden týden a více. Tuto skutečnost také potvrzuje níže uvedené video, v kterém je vidět, jak na dotaz autora videa odpovídá místní starší, proč je vlajka na sále království, když již je 20. září, a není nutné mít tuto vlajku vyvěšenou.

Viz.: https://www.youtube.com/watch?v=eetNR7fYuD8

Protože pravý křesťané nebudou držet vlajku, jak je vidět ve výše uvedené citace ze Strážné věže, tak proč ji věšejí na stěny sálů království? Proč je tento zvyk možný v Jižní Americe, a v jiných státech to možné není? Jedná se pouze o důvody finanční (trest je 400 USD)? Je mnoho otázek, které z toho můžou plynout. Vy kteří jste spojeni s organizací svědků Jehovových, prosím prozkoumejte pečlivě, co vlastně doopravdy učí organizace o postoji k státnímu symbolu – vlajce.

Viz. video níže:

 

autor: facilis