Proč pomáhat svědkům Jehovovým – interview s Tadeášem

 

Tadeáš Firla

 

   Svědkové Jehovovi prohlašují, že jako jediná organizace na zemi pomáhá jiným lidem správně porozumět Bibli. Lidé vně organizace jsou svědky Jehovovými považovány za lidi, kteří vesměs správně nerozumí Bibli a také duchovním záležitostem. Tento fenomén vede k tomu, že pokud člověk nemá stejné náboženské a životní názory, jako je učí společnost Strážná věž, automaticky stojí na druhé straně. Z času na čas zaznívá v publikacích společnosti myšlenka, že jediné správné porozumění je zapsáno právě v dané publikaci, jak je vidět například ve Strážné věži z 1. května roku 2005, na straně 9 v odstavci 8: „Správné porozumění této nauce je měřítkem, podle něhož lze rozpoznat pravé křesťany od falešných.Z výše uvedených důvodu může být pro svědka Jehovova překvapující, když potká někoho, kdo chce pomáhat svědkům Jehovovým jinak rozumět věcem kolem sebe. V současnosti je mnoho organizací, spolků, skupin, které se snaží pomáhat organizovaně svědkům Jehovovým. Obecně lze říci, že velká většina lidí, kteří pomáhají svědkům Jehovovým jsou právě bývalí členové, kteří svým dnes již bývalým „přátelům“ dobře rozumí a jsou schopni jim poskytnout to, co ve skutečnosti potřebují. Takovým příkladem je právě náš projekt Badatelé Bible. Všichni členové našeho týmu jsou bývalí svědkové Jehovovi a za dobu naší existence jsme již pomohli desítkám svědků Jehovovým. To co považujeme za velmi důležité v této pomoci, je poskytnout člověku přátelství a pochopení v době, kdy prochází náročnou životní situací. K tomu v současnosti slouží naše Facebook skupina: EX JW CZ/SK – bývalí svědkové Jehovovi, kde jsou jak bývalí, tak stávající svědkové Jehovovi, ale také lidi, kterých otázky svědků Jehovových zajímají. Jeden takový člen, který patří do té poslední zmíněné skupiny, tedy lidi, kteří nikdy nebyli svědky Jehovovi, ale tato otázka je velmi zajímá je Tadeáš Firla, který se rozhodl, že bude pomáhat svědkům Jehovovým a tato činnost se stala pro něho „koníčkem“. Jeden z jeho mocných nástrojů jsou také jeho internetové stránky, které má určeny právě pro svědky Jehovové (https://polemika-se-svedky-jehovovymi.estranky.cz). Proč se Tadeáš rozhodl pomáhat svědkům Jehovovým a jak to dělá a jak překonává různé překážky v této náročné činnosti, to se můžete dozvědět ze sledování našeho videa, ke kterému Vás srdečně zveme.

Tým Badatelé Bible

 

 

Autor: Peter Antal

 

Tady můžete napsat váš komentář