Pomoc svědkům Jehovovým

Zdravíme tě bratře nebo sestro a jsme rádi, že si zavítal na tyto stránky, Badatelé Bible. My jsme malá skupina bývalých svědků Jehovových. Protože většina z nás byla dlouholetými svědky Jehovovými, velmi dobře známe celý ten proces, tedy od okamžiku prvního kontaktu se svědky Jehovovými, přes křest a horlivé nasazování se v organizaci, až po první pochybnosti, které končí nakonec absolutním ostracizmem, a ztrátou přátel a nepochopením druhými. Odchodem od svědků Jehovových začíná další náročná fáze, která může být někdy těžší než samotný odchod od organizace svědků Jehovových. Známe pocity jak přicházejícího, tak odcházejícího svědka Jehovova. Známe také jaké je být svědkem Jehovovým, ale také jaké je ním nebýt. Proto máme aktivní zájem tímto prostředkem pomáhat všem toužícím svobodně přemýšlet a poznávat smysl života, jak díky Bibli tak i prostřednictvím jiných materiálů. Jelikož základní podstatou stvořitele a všeho okolo nás je láska, není naším cílem propagace jakékoliv náboženské skupiny, spíše se otevřeně dělit a přijímat informace, které nám mohou poskytnout odpovědi v našem duchovním bádání.

Proč je důležité pomáhat svědkům Jehovovým?

Organizace svědků Jehovových je organizací zcela uzavřenou od okolního světa a plně formální. Svědek Jehovův, který slouží v této organizaci dlouhé roky, se naučí jednat a přemýšlet způsoby, které stojí za zamyšlení. Podívejme se na jedno z mnoha vyjádření svědka Jehovova, které je tak typické:

„Jestliže jsem něco považoval za nejdůležitější, pak to byla nutnost pevně se držet Jehovovy viditelné organizace. Ze zkušenosti jsem se naučil, jak nezdravé je spoléhat se na lidské uvažování. Jakmile jsem si v tomto ohledu udělal jasno, rozhodl jsem se zůstat při věrné organizaci. Jak jinak může člověk obdržet Boží přízeň a požehnání?“ (Strážná věž, 1992, 15. listopadu, strana 21).

Z výše uvedeného citátu vyplývají základní tři věci.

Božskou přízeň a věčný život můžeme získat pouze v rámci organizace svědků Jehovových
Jedině organizace svědků Jehovových je pravá a řízena božím duchem
Jedině organizace svědků Jehovových oznamuje boží jméno a boží předsevzetí

Pro svědky Jehovovi znamená opuštění organizace, opuštění pravého Boha, pravé organizace a také nemožnost oznamovat pravdivé boží jméno a boží předsevzetí. Také to ale znamená, ztrátu rodiny, přátel a možná i manželského partnera a dětí. Tyto výše popsané vzorce přemýšlení, jsou pro svědky Jehovovi typické, a jsou také v rámci organizace zcela logické, žádoucí, přirozené, ale vně organizace takovéto postoje jsou zcela nepochopeny a jsou pro většinu lidí nelogické a extrémistické. Svědek Jehovův, může mít velké problémy s normálním zařazením sebe do běžného života mimo jeho „pravdivou organizaci“. Protože známe tyto pocity, chceme ti, jak to bude možné pomoct.

Svědkové Jehovovi a skutečná svoboda

Jako svědkové Jehovovi jsme si mysleli, že jako vlastníci skutečné pravdy, zažíváme skutečnou svobodu. Tento pocit jsme měli do doby, kdy jsme pochopili, že je mnoho otázek a oblastí, o kterých se v organizaci svědků Jehovových nemluví. Jednoduše, Společnost Strážná věž nemá o mnoha věcech odvahu mluvit a v mnoha oblastech prostě mlčí. Svoboda je jeden z největších darů od Boha, a mluvit o věcech které cítím, mluvit otevřeně o svých pochybnostech a projevovat přirozeně svoje city je to, co přejeme ze srdce každému svědku Jehovovu.

Organizace svědků Jehovových

Organizace svědků Jehovových se bez jakýchkoli problémů staví na druhou stranu k celému světu „Ale satan zorganizoval většinu lidstva v odporu proti Bohu. Satanův svět je tedy organizovaná lidská společnost, která existuje mimo neboli vně Boží viditelné organizace. Je to tento svět, od něhož musí být praví křesťané odděleni.“ (Můžeš žít navždy v pozemském ráji, str. 209, odst. 4). Organizace svědků Jehovových povzbuzuje být vždy „radostný“ a „horlivý“, nehledě na to, zda jednotlivec může zažívat vážné problémy, pochybnosti, deprese, nebo sklony k sebevraždě. V zamčeném světě hluchých stěn Společnosti Strážná věž, platí jasné zákony a existuje přesně daná šablona o čem přemýšlet, co říkat a co dělat. Není divu, že žít ve virtuálním světě náboženských klišé, můžou často končit životy jednotlivců velmi smutně. A to je další důvod, proč jsme tady a chceme Vám upřimně pomáhat.

Tým Badatelů Bible