Pamětní den obětí Strážné věže

 

   Tak jako svědkové Jehovovi na celé zemi, si každý rok připomínají smrt Ježíše Krista, tak si mnozí bývalí svědkové Jehovovi na celé zemi, připomínají v „Pamětní den obětí Strážné věže“ (26. července každého roku) všechny oběti, jejichž krev dlí na rukou této organizace. Jaký má význam tento den, od kdy se začal připomínat a co tento den dělá mnoho bývalých svědků Jehovových dnes již skoro po celé zemi? To se můžeme dozvědět z níže uvedených zdrojů. Tímto chceme také poděkovat paní G. M. Claret za překlad níže uvedených článků z angličtiny a němčiny do českého jazyka.

Pamětní den obětí Strážné věže

Desítky tisíc současných i bývalých Svědků Jehovových ztratili vlastní životy nebo obětovali vlastní rodiny, vlastní zdraví, vlastní emotivní stav a duševní zdraví kvůli škodlivému vedení tohoto náboženství. Někteří odmítli lékářské zákroky jako krevní transfúze nebo transplantace životně důležitých orgánů, které by jim mohly zachránit život; jiní jsou šikanováni, vystaveni ostrakismu, opovrhovaní ze strany rodinných příslušníků jednoduše proto, že opustili organizaci. Toto opatření se dotýká i těch nejmladších. Další lidé musí trpět hrůzné násilí, kterému jsou vystavováni denně. Ženám je dodávaná odvaha, aby setrvávaly v manželském soužití s násilnými manželi. V ženách je vyživována naděje, že se jim podaří manžele změnit, když je udrží v náboženství. Děti, oběti sexuálního zneužívání, jsou nucené opatřit si druhého svědka činu násilí, pokud chtějí být vyslyšeny. Oběti zneužívání čelí závažnému opovrhování, v němž jsou považovány za smilnice/smilníky, zatímco pedofílie bývá nahlížena jako součást „extrémní disciplíny“ a bývá často přehlížena.

Victims Memorial day

Victims Memorial day

26. července 2014 byl zahájen Pamětní den obětí Strážné věže. V tento den, rok co rok, lidé na celém světě přinášejí květiny, lístky s napsanými slovy vzpomínky nebo drobné předměty obětí a pokládají je před dveře Sálů Království, do blízkých parků či zahrad nebo na jiná nedaleká důstojná místa. (Mnozí s námi spolusdíleli fotografie Pamětního dne na Facebooku. Osvobodili tak svá rozbolavělá srdce ze ztráty svých drahých kvůli tak hroznému náboženství, plnému nenávisti.)

Pokud chcete získat víc informací o příštím Pamětním dnu obětí Strážné věže, prosíme vás, navštívte website WatchtowerVictimsMemorialDay.com nebo Facebook  here.

*** ***

Prosíme vás, abyste spolusdíleli informaci i s ostatními a to cestou sociálních sítí. Všichni by měli mít možnost účastnit se tohoto zvláštního dne. Děkujeme.“

Zdroj: https://jwvictims.org/watchtower-victims-memorial-day-july-26th/

 

Německo – Pamětní den obětí Strážné věže

Na koho budeme vzpomínat?
Pamětní den obětí Strážné věže připomene všechny oběti toxických a smrtelných praktik americké organizace a přivolá pozornost k bolesti těch, jejichž utrpení zůstává často bez povšimnutí.
Víc než 8 milionů osob ve světě si myslí, že izolací těch jedinců, kteří s nimi již dále nechtějí sdílet jejich pohled na svět, donutí tyto lidi k návratu zpět do stáda, aby právě tam získali „vysvobození“. Takováto opatření se praktikují nezávisle na tom, zda jde o rodiče, děti, jiné přímé příbuzné, přátele. Kdo odmítá nařízení vstupuje do zóny přímého ohrožení. Nemá žádnou možnost jak opustit sbor důstojně a bez obstrukcí, aby mohl sám zhodnotit inventář své volby, kterou často udělal v mladistvém věku.

Volba jiného náboženského směru, homosexualita, kouření, předmanželský sex, krevní transfúze aj. jsou příčinou obstrukcí. Rozbité rodiny, sebevraždy, deprese, destrukce identity aj.
Oběti těchto praktik, jejich přátelé a rodinní příslušníci ponesou květiny a osobní předměty obětí, a spolu s tichou vzpomínkou budou je klást před vstupní dveře do Sálů království. Mohou rozšiřovat letáčky a přivolávat pozornost ke dni prostřednictvím sociálních sítí. Budou připomínána úmrtí kvůli odmítnutí transfúzí a sebevraždy jako výsledky přerušených lidských kontaktů.

Připomeneme si dětské oběti sexuálního zneužívání. Tyto oběti musí svědčit před právním výborem, složeným ze tří starších. Tři dospělí muži posuzují a vyslýchají traumatizované dítě, aniž by měli odborné vzdělání v oboru psychologie. Pokud se nenajdou další 2 svědci samotného aktu zneužití – jak vyžaduje právní výbor SJ – výslech dítěte je zastaven a nepokračuje.

Úřední vyšetřování napříč celým světem, jak prokazuje Australian Royal Commission (ARC), rozkrývá šokující přístup právního výboru organizace k případům pedofílie.  Australská komise ARC odhalila, že více než 1800 dětí bylo znásilněno 1006 podezřelými. Avšak pouze v 579 případech bylo organizací Strážná věž připuštěno podezření. Ani jeden z těchto případů nebyl nikdy oznámen kompetentním autoritám.

Proč 26. červenec?
Náboženské hnutí bylo založeno jedním člověkem, který popíral principy a lidská práva svých předchůdců.
Hnutí bylo dříve známé jako „Badatelé bible“, změnilo však svůj název na „Svědkové Jehovovi“ právě 26. července 1931.

Na letáku jsou základní informace.

Popiska u fotografie australského soudce ARC:
Neznám žádnou jinou náboženskou organizaci, která by měla na svědomí tolik procesů, kolik jich nasbírala organizace „Svědkové Jehovovi“.“

Zdroj: https://www.oliverwolschke.de/wp-content/uploads/Wachtturm-Opfer-Gedenktag.pdf

Výše přeložený leták v němčině je možné stáhnout také zde: Wachtturm Opfer Gedenktag.

 

Autor: facilis

 

101 Comments

Add a Comment
 1. jen do nich! tihle píšou proti tamtěm, ti zas proti oněm, a ti zas proti těm prvním. papíru je dost 🙂

 2. fineasdergraaf

  nejde přeci vůbec o papír, jde o lidské oběti, o nešťastné rodiny, o kterých se tady mlčí. – Jan, 8:32

 3. vagrantthewonderful

  tak to by se muselo hodně mluvit. katolíci za křížové výpravy, protestanti za třicetiletou válku, mordovali se jeden přes druhého. za pronásledování diokleciánova, deciova a jiných císařů křesťané odmítali obětovat císaři a umírali po tisících. no tak si dneska sem tam nějaký nevezme krev. když na sebe pořád budeme ukazovat prstíkem, tak to můžeme zrušit všechno a je

 4. Pingback: drugstore online
 5. Pingback: online drug store
 6. Pingback: canada drug
 7. Pingback: online pharmacies
 8. Pingback: drugstore online
 9. Pingback: canadian rx
 10. Pingback: aonubs.website2.me
 11. Pingback: dkyubn.bizwebs.com
 12. Pingback: online drug store
 13. Pingback: canadian drugs
 14. Pingback: canada pharmacy
 15. Pingback: pharmacy

Tady můžete napsat váš komentář