Posouzení současného daru proroctví a jazyků

  V poslední době se na nás obrací větší množství našich čtenářů s otázkou, jak je to vlastně s dary v současnosti. Pro ty, které zajímá tato otázka, je k dispozici přesný zápis dvou přednášek profesora Nathana Busenitze o této problematice. Je to zajímavý biblický rozbor a také zajímavý pohled na tuto otázku. Touto cestou chceme také poděkovat týmu Reformace.cz, který nám tyto přesné zápisy zpřístupnil. Profesor Nathan Busenitz začal vyučovat na vysoké škole od roku 2000 a v současnosti vyučuje jako univerzitní profesor na The Master’s Seminary (TMS), v Sun Valley, v Californii, kde vyučuje historii církve a apologetiku. Je také plodným autorem náboženských knih. Zápis dvou přednášek na téma darů je k dispozici v PDF souborech zde: Slovo od Pana – Nathan Busenitz Charismaticke podvrhy – Nathan Busenitz   Autor: facilis  

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vs. svědkové Jehovovi

  Zákon o ochraně osobních údajů (celým názvem zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) je základním právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů a činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Smyslem zákona o ochraně osobních údajů je ochrana občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. Provádění zákona realizuje především Úřad pro ochranu osobních údajů. GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie, které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti. Nařízení GDPR představuje nejkomplexnější úpravu a regulaci práce s osobními údaji. Zavádí řadu nových pojmů a kategorií. Vedle tradičních údajů, které jsou obecně chápány jako osobní, sem patří i údaje technického rázu (IP […]

Geoffrey Jackson vypovídá před Královskou komisí v Austrálii 14.8. 2015 část III.

  Další část seriálu „Geoffrey Jackson vypovídá před Královskou komisí v Austrálii 14.8. 2015 část III.“, se zabývá velmi citlivou problematikou. V této části se tedy řeší záležitosti nehlášení případů sexuálního obtěžování dětí odpovědným úřadům a problematické pravidlo dvou svědků, které je v organizaci svědků Jehovových, důvodem velkých problémů. Podívej se na mnoho dalších zajímavostí a sdělení člena vedoucího sboru, které ti pomůže poznat lépe organizaci svědků Jehovových. Autor: facilis

Chceš se podělit o svoji zkušenost se svědky Jehovovi?

  Poslední dobou se na nás obracejí různé instituce, které nás prosí o zprostředkování kontaktů na lidi, kteří mají nějaké zkušenosti s organizací svědků Jehovových, tedy buď ti, kteří jsou bývalí nebo současní svědkové Jehovovi, a rádi by se se svojí zkušeností podělili v rámci interview, před veřejností. Pokud si myslíš, že máš co říct na konto organizace svědků Jehovových a máš také odvahu to říct veřejně, budeme rádi, když se na nás obrátíš přes email, telefon, nebo přes formulář níže (+420 775 232 237, badatelebible@seznam.cz). Podrobnější informace o těchto projektech, ti pak můžeme sdělit. V případě, že se rád podělíš se svojí zkušeností, například pouze písemně, také nás kontaktuj, máme zájem i to takovéto zkušenosti, protože zaznamenáváme, větší zájem o tento typ příspěvků. Team Badatelů Bible Vám předem děkuje za Vaší […]

Svědkové Jehovovi a dopis Galaťanům

  O křesťanství a křesťanech v Galácii máme v dopise Galaťanům velmi podrobnou zprávu. Tyto informace je možné částečně použít pro vysvětlení situace v dnešních sborech Svědků Jehovových. Jak? Podívejte se na podrobně vypracovanou úvahu na toto téma v níže připojeném souboru. Ke stažení v PDF souboru: Svědkové Jehovovi a dopis Galaťanům   Autor: facilis

Odkrýváme S K R Y T O U tvář organizace svědků Jehovových – protest v Polsku ve městě Twardogóra 31. 3. 2018

  Nejvýznamnějším dnem v roce pro všechny svědky Jehovovi je den, kdy se koná památná slavnost, tedy v tomto roce to byl 31. březen 2018. Při této příležitosti se také konala v Polsku ve městě Twardogóra protestní akce proti praktikám svědků Jehovových. Odkrývání skryté tváře organizace svědků Jehovových je v dnešních dnech velmi důležitá činnost, protože společnost Strážná věž se postupem času snaží více a více schovávat svou pravou tvář nejen před širokou veřejností, ale zejména před svými vlastními členy. Podívejte se, jak to dělají naši polští přátelé. Traktát (Odkrywamy SKRYWANE oblicze organizacji ŚWIADKÓW JEHOWY), který tyto praktiky popisuje a který byl nabízený na tomto protestu široké veřejnosti je ke stažení zde.     Autor: facilis

Bible – odkud a od koho?

Novodobý čtenář Bible může dnes vejít do křesťanského knihkupectví ve své zemi a vybrat si tady mezi různými překlady Bible ve svém jazyce. Kniha, kterou si chce koupit, bude mít standardní formát a bude jako Bible snadno rozeznatelná – bude to 66 knih rozdělených do Starého a Nového zákona, s příslušnými kapitolami a verši. Budoucí majitel výtisku Bible zběžně prolistuje několik exemplářů, zvolí si ten, který se mu bude nejvíce líbit nebo vyhovovat jeho studijním potřebám, zaplatí a odejde. Jak jednoduše všechno proběhlo. Jak snadno si dnes člověk může koupit tři a půl tisíce let historie! Odpověď na tuto otázku a mnoho jiných zajímavostí, se můžete dozvědět v práci Bible – odkud a od koho? Ke stažení v PDF souboru zde: Bible – odkud a od koho? Autor: facilis

Historie vytváření Mezinárodní mapy bývalých svědků Jehovových a jejich přátel

  Dne 30. 10. 2017, jsme se jako Badatelé Bible rozhodli, že začneme tvořit Mapu bývalých svědků Jehovových a postupně se začali objevovat první odvážlivci do tohoto projektu. Byla to radost, když jsme postupně do této mapy zapisovali první lidi. V této naší činnosti jsme s odhodláním pokračovali, až se s námi zkontaktoval člověk, který nám dne 13. 3. 2018 napsal tuto zprávu na náš email: Dobrý den, Byl jsem v organizaci svědků Jehovových už více než 18 let. Nechala jsem ji psát dopis téměř před dvěma lety. Od té doby vytváří takovou mezinárodní mapu bývalých svědků Jehovových. Prosím, kontaktujte mě, pozdravy! Samozřejmě, rychle jsme pochopili, že je to člověk, který nám píše pomocí Google překladače a chce nám sdělit, že byl svědkem Jehovovým přibližně 18 let, a před dvěma lety napsal dopis […]

Dopis radě starších sboru Havířov Bludovice

  Starší sboru Svědků Jehovových Havířov Bludovice. Moji milí bratři Těžké bylo pro mě mnohé zjištění o naší organizaci JW.ORG jak postupovala v minulosti, schvalovala různé nauky, postupy, které se dělají stejně až do dnešní doby. O to těžší bylo pro mě napsat tento dopis o ukončení členství v této organizaci JW.ORG. Neznamená to, že bych s Vámi zanechal dobrých vztahů a taktéž s bratry a sestrami našeho sboru. Naše dveře jsou pro Vás vždy otevřené a moje srdce je otevřeno pro každého kdo přijde v Kristovém pokoji. Nemohu se dál podílet na některých doktrínách a praktikách organizace JW.ORG které se hodně vzdalují od Svatého Písma a hodně nepřesných informacích a omylech v kterých se organizace JW.ORG mýlila a mýlí. Uvedu příklad z Bible Skutky 4:12 je psáno, že jedině v Ježíšově jménu můžeme být zachráněni ale v Římanům […]

Kritika – Kdy byl zničen starověký Jeruzalém? O čem svědčí klínopisné texty?

Svědkové Jehovovi věří, že starověký Jeruzalém byl zničen v roce 607 př. n. l. Jak se na toto datum dívají dnešní historikové. A co říkají o tomto datu klínopisné texty? Odpovědi na tyto otázky vám může pomoct najít vědecká studie od Douga Mason, který se těmito otázkami zabýval ve své práci. Tato práce je k dispozici ke stažení v PDF souboru: Kritika – Kdy byl zničen starověký Jeruzalém. O čem svědčí klínopisné texty. Doug Mason 2011 Autor: facilis

Spory o Trojici

Ve 3. – 5. století po Kristu byla definována křesťanská ortodoxie, která v podstatě přežila až do naší doby. Ani velké otřesy, jimiž církev prošla v dobách reformace a protireformace, neznamenaly zásadní změnu v půdorysu křesťanské teologie ať už katolické či evangelické. Pravda, ve všech staletích existovaly okrajové a někdy i vyloženě heretické proudy. Ty se za reformace a v pozdějších dobách vynořovaly více než kdy jindy, částečně ovšem proto, že lidé mohli svobodněji vyjadřovat své názory. V dnešní době náboženské svobody, kdy každý může bez nějakých sankcí zastávat a šířit názor, jaký chce, je celkem pochopitelné, že se objevují lidé, kteří klasickou křesťanskou ortodoxii zpochybňují. V tomto krátkém spisku se budeme věnovat především dvěma tématům, a sice otázkou Trojice a otázkou Kristova božství. Ke stažení v PDF souboru zde: Spory o Trojici Autor: facilis

Top citáty ze Strážných věží roku 1994

  Strážná věž 15. ledna, odstavec 5, strana 17: „V roce 1919 byla totožnost tohoto otroka zjištěna; zjistilo se, že to je ostatek pomazaných křesťanů. Je zastoupen vedoucím sborem a od té doby je středem teokracie na zemi.“   Strážná věž 15. únor, strana 6: „Pokoušeli se na vás někdy svědkové uplatnit takzvané vymývání mozku? Použili na vás někdy metody, kterými by vás chtěli psychicky ovládnout?‘ Nepochybně upřímně odpovíte „ne“. Kdyby svědkové takové metody používali, bylo by nesmírně mnoho obětí odporujících jakémukoli tvrzení ve prospěch svědků Jehovových.“   Strážná věž 15. únor, strana 6: „Je zjevné, že svědkové Jehovovi mají tak daleko ke kultovnímu náboženství, jako měl Ježíš k nenasytnosti a opilství.“   Strážná věž 1. březen, strana 30: „Představ si, jakou radost budou mít lidé, kteří […]

Christologické texty

Překlad nového světa se stal ideologickým nástrojem, který má čtenářům pomoci pochopit a pojmout poselství svědků Jehovových bez výhrad a pochybností. Místo toho, aby se stal pomocí na cestě ke Kristu, zavádí čtenáře v důležitých místech, zejména o Kristově božství. Apoštol Pavel varoval v dopise Galaťanům 1.7: „Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.“ Podívejte se na velmi dobře zpracovanou práci, která může pomoci pochopit, jak se svědkové Jehovovi vzdálili od pravého křesťanství, tedy od jejího skutečného zdroje, Krista. Ke stažení v PDF souboru zde: Christologické texty – Jana Bartošová Autor: facilis