Poděkování a přání do příštího roku 2019

     Z rychle blížícím se koncem roku, by jsme chtěli jako tým Badatelů Bible poděkovat za obrovskou podporu a sledovanost všem, kteří se podílejí na této sledovanosti a podpoře těchto stránek. Taktéž za podporu a sledovanost na kanále YouTube, Google+, Twitter a taktéž Instagram. Děkujeme všem členům facebook skupiny Badatelé Bible za příspěvky, podporu a trpělivost, taktéž za shovívavost v názorech druhých a chápání jeden druhého. Moc Vám jako tým Badatelů Bible chceme z celého srdce za to poděkovat. A budeme Vám celý tým Badatelů Bible vděční, když budete ochotni takovou podporu, kterou jste nám projevovali až dosud projevovat i nadále. Proto Vám všem chceme popřát hodně trpělivosti a ohleduplnosti, vůči druhým z jinými názory a taktéž shovívavost. Přejeme všem také zdraví a trochu štěstí v novém roce 2019. A při této příležitosti se s Vámi […]

Manipulace na způsob svědků Jehovových

     Správně citovat z pramenů a zdrojů, neznamená pouze přesně napsat, jak citace zní v původním textu. Znamená to také to, že když parafrázujeme nějakou myšlenku ze zdroje, musíme nejen dodržet význam, ale také nepřipisovat významu parafráze něco co v samotném textu není. Pokud bychom neuváděli své zdroje a správně necitovali, dopouštíme se plagiátorství. Není to jen etický prohřešek, ale i porušení autorského zákona (v České republice to je Zákon č. 121/2000, Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů). Organizace svědků Jehovových si moc neláme hlavu s citacemi. Co je ale nejsmutnější a zároveň velmi nebezpečné je fakt, že citace, které Společnost svědků Jehovových cituje (parafrázuje), používá jako nástroj na manipulaci, zejména svých vlastních členů a k prosazování svých vlastních nauk a názorů. Smutné je to také proto, že to […]

Top citáty ze Strážných věží roku 1998

  Strážná věž 1. leden, strany 10-11, odstavec 16: „Odpadlíci narušili duchovní rovnováhu několika málo jedinců, kteří naslouchali jejich jedovaté propagandě.“   Strážná věž 15. ledna, strana 28: „Někdy jsou sdělovací prostředky a úřady oklamány duchovními či odpadlíky a dávají nám nesprávné nálepky, nesprávně vysvětlují naše křesťanské názory a způsob života. . . . Připustíme, aby nás tito lidé, které Satan zaslepil, zastrašili, vzali nám odvahu a přiměli nás, abychom se za dobrou zprávu styděli? Dovolíme, aby lži o pravdě měly neblahý vliv na naši pravidelnou účast na shromáždění a kazatelskou činnost?“   Strážná věž 1. března, strana 5: „Když jsou tedy ve jménu církve páchány hrůznosti, neměla by být volána k odpovědnosti instituce, ale lidé z církve. Dává to smysl?“   Strážná věž 15. března, strana 11: „V podstatě členové kterékoli náboženské skupiny, kteří jsou […]

Reportáž o svědcích Jehovových z Ruska na hlavním ruském televizním kanále Russia 1

     Největší ruský televizní kanál Russia 1 vysílala reportáž o svědcích Jehovových v Rusku. Tato reportáž, nám opět poodkrývá realitu, která se týká organizace svědků Jehovových v Rusku, kde je od 20. dubna 2017 tato organizace oficiálně zakázána vrchním soudem. Reportáž dává odpovědi na otázky: Proč evropské země nespěchají se schválením žádostí svědků Jehovových z Ruska ohledně azylů? Proč se členové organizace svědků Jehovových snaží získat falešná potvrzení o věznění v Rusku? A kdo je ve skutečnosti v Rusku vyšetřován nebo vězněn? Video je doplněno ještě vyjádřením jednoho účastníka této reportáže, který nám odpoví na otázku, proč se účastnil této reportáže. Na závěr je také několik vyjádření samotné organizace svědků Jehovových o soudním zákaze v Rusku. Přejeme příjemný poslech.   Autor: facilis  

Dopis radě starších sboru Žatec

     Co se stane s člověkem, který chce podřizovat svoje svědomí spíše Bibli, než lidským naukám a je ještě stále svědkem Jehovovým, a pokud tato osoba mluví se svými přáteli ze sboru o svých poznatcích a názorech, které se liší od oficiálního učení Společnosti Strážná věž? To co následuje je pěkně vidět z dvou dopisu bratra Jaromíra, které jsou vloženy níže. Přejeme hodně užitku z přečtení těchto dopisů.   Ke stažení v PDF souborech: Drazí-bratři-a-sestry Odvolání-a-prohlášení   Autor: facilis

Top citáty ze Strážných věží roku 1997

  Strážná věž 15. února, strana 5: „Některé vlády nebo jednotliví vládci uplatňují různé metody, jak myšlení ovládat: používají třeba drogy nebo chirurgii, a tak své oběti připravují o nádherný dar svobodné vůle. Netěší nás snad, že se můžeme rozhodovat sami, třebaže se tento dar dá zneužít? Kdyby nás vláda či panovník chtěli o svobodnou vůli připravit, neodsoudili bychom to snad?“   Strážná věž 1. března, strana 4: „Fundamentalisté touží po starých jistotách a někteří usilují o to, aby svou společnost a národ přivedli zpět k tomu, co považují za řádné mravní a naukové pilíře. Dělají vše, co je v jejich silách, aby druhé lidi přinutili žít podle „správného“ mravního kodexu a naukové soustavy. Fundamentalista je pevně přesvědčen, že má pravdu, kdežto ostatní se pletou.“   Strážná věž 1. dubna, strana 4: „Fundamentalistická náboženství se […]

Ilustrace Společnosti Strážná věž – Annabelle

     Annabelle je panenka Raggedy Ann, která se nachází ve skleněném boxu v rodinném muzeu Warrensových v Monroe v Connecticutu v USA. Panenka Annabella sloužila jako inspirace pro úvodní scénu filmu The Conjuring (2013), stejně jako pro filmy Annabelle (2014) a Annabelle: Creation (2017). Příběh Annabelle začíná v roce 1968, když jedna dívka dostává jako dárek panenku Raggedy Ann, která se začne chovat podivně a sdělí dívce, že je v ní duch mrtvé dívky Annabelle. Je si vědoma Společnost Strážná věž toho, že v její knize pro děti, má ilustrace panenky, která se přinejmenším velmi podobá démonické panence Annabelle? Odpověď zkuste najít samy. Přejeme příjemný poslech.  Ilustrace Společnosti Strážná věž – Annabelle   Autor: facilis

Proč jsou náklady za jeden den ve sjezdové hale tak vysoké?

     Proč jsou náklady za jeden den ve sjezdové hale ve Stodůlkách v Praze tak vysoké (147 890 Kč)? Důvodem je nové opatření, které se zavedlo v roce 2016. Jaké je to nové opatření? Poslechni si odpověď ve videu. Přejeme příjemný poslech. Proč jsou náklady za jeden den ve sjezdové hale tak vysoké?   Autor: facilis  

Láska podle instrukcí

     V spolupráci s ruským YouTube kanálem „ruslan cheban“ bylo vytvořeno video Láska podle instrukcí. Toto video Vám může pomoci najít odpovědi na otázky, které si z Vás mnozí kladou: Proč došlo v Rusku k zákazu díla Společnosti Strážná věž? Jaké může mít důsledky pro řadové Svědky Jehovovi tento zákaz? Věděla Společnost Strážná věž dopředu, že dílo bude zakázáno? Jaký je skutečný postoj Společnosti Strážná věž k pronásledování a jaké konkrétní instrukce ohledně této problematiky dávala a dává svým řadovým členům? Na tyto a na mnohé další otázky nám odpoví Ruslan Cheban a vyjádří svůj osobní názor, který vychází ze znalosti dané problematiky, přičemž využije oficiální zdroje Společnosti Strážná věž, ve videu Láska podle instrukcí. Přejeme příjemný poslech.     Autor: facilis  

Interview se Sergejem Radčenkem, bývalým svědkem Jehovovým z Ukrajiny

     Náš člen týmu Badatelé Bible Peter Antal, byl pozván YouTube kanálem «sola scriptura», aby moderoval životní zkušenost se svědky Jehovovými, se samotným tvůrcem kanálu Sergejem Radčenkem. YouTube kanál «sola scriptura» je v současnosti největším ruskojazyčným kanálem, který pomáhá svědkům Jehovovým ukázat skutečnou tvář této organizace. Jsme rádi, že Vám můžeme toto video zprostředkovat také na našem YouTube kanále Badatelé Bible zatím v ruském jazyce a již brzy bude také přeloženo toto video do českého jazyka. Interview Vás nejen seznámí se zajímavou životní zkušeností se samotným autorem YouTube kanálu Sergejem, ale také Vám odpoví na takové otázky, kdy a jak vznikal YouTube kanál «sola scriptura», ale také na zajímavou otázku, co v praxi znamená zákaz díla svědků Jehovových v Rusku. Přejeme příjemný poslech.     […]

17 znaků totalitní sekty

  Vláda Německa vydala traktát, který se měl rozšířit po školách v Německu, který identifikuje 17 znaků, které jsou typické pro všechny totalitní sekty. Zveme Vás k prostudování těchto znaků: 1. V skupině najdeš přesně to, co si do teď usilovně, ale neúspěšně hledal. Tato skupina ví přesně, co potřebuješ. 2. Již první setkání ti odkrývá, úplně nový pohled na věci kolem tebe. 3. Pohled skupiny na svět kolem tebe je ohromující a tato skupina odpovídá na všechny otázky. 4. Je těžké charakterizovat tuto skupinu. Jsi veden, aby si nepřemýšlel a neprověřoval. Tvoji noví přátelé ti říkají: „To není možné vysvětlit, ty to musíš pouze prožít, proto se pojď podívat do naší skupiny.“ 5. Ve skupině je učitel, médium, vedoucí, nebo guru. Jenom on zná celou […]

Zónový dozorce 2017 Bratislava (Sestřih nejzajímavějších momentů – Highlights)

     V květnu 2017 navštívil bratislavskou pobočku svědků Jehovových zónový dozorce bratr Gaay, který měl při této příležitosti také proslov s názvem „Jsi připravený na věčný život?“ Zajímavost této přednášky spočívá v tom, že odpovídá na otázky, které se jinde například nedozvíte. Například otázka: Sály Království, komu patří? Další otázka: Vedoucí sbor, kdo ho řídí?, byla otázka, která již tradičně zaznívá z úst představitelů vedoucího sboru, i když ve Strážné věži z února 2017 na straně 26 se píše: „Vedoucí sbor není při své činnosti ani inspirovaný Bohem, ani neomylný. Může se proto zmýlit v naukových nebo organizačních otázkách.“ Zajímavě je také odpovězeno na otázku: Proč dochází ke změnám v organizaci?, a také na další otázky. Zveme Vás k poslechu tohoto krátkého sestřihu. Zónový dozorce 2017 Bratislava   Autor: facilis

Top citáty ze Strážných věží roku 1996

  Strážná věž 1. leden, strana 30: „Jehova svým duchem odhaluje hluboké pravdy Božího slova a dělá to prostřednictvím svého oddaného otroka, který věrně uveřejňuje „pokrm v pravý čas“.“   Strážná věž 1. února, strana 14, odstavec 23: „Jestliže se rozhodneme pro vyšší vzdělání, mělo by nás k tomu podněcovat přání obstarat si dostatečné finanční prostředky, abychom mohli Jehovovi sloužit co nejvíce v křesťanské službě.“   Strážná věž 1. února, strana 23, odstavec 6: „Jestliže se ti v srdci začaly ozývat byť i jen nepatrné pochybnosti o Jehovovi, o jeho Slovu nebo o jeho organizaci, rychle začni pracovat na jejich odstranění, než se rozbují do takové míry, že by ti mohly víru zničit.“   Strážná věž 15. února, strana 8, odstavec 1: „PRAVDĚPODOBNĚ sis povšiml, že v dnešní době má opravdovou radost jen málo […]

Láska k bližnímu, nebo láska k organizaci – životní zkušenost se svědky Jehovovými – Václav

     Zajímavá životní zkušenosti mladého Václava, který sice za relativně krátkou dobu, kterou strávil v organizaci svědků Jehovových, byl postaven před závažnou otázkou. Zůstane v organizaci, nebo projeví svůj přirozený vztah k člověku, kterého má rád? Jak se rozhodl a co mu k tomuto rozhodnutí pomohlo? Co probíhá za zavřenými dveřmi právních výborů, nebo-li soudů svědků Jehovových? To se můžeme dozvědět také z této životní zkušenosti, ke které Vás srdečně zve tým Badatelé Bible.     Autor: facilis

Pamětní den obětí Strážné věže

     Tak jako svědkové Jehovovi na celé zemi, si každý rok připomínají smrt Ježíše Krista, tak si mnozí bývalí svědkové Jehovovi na celé zemi, připomínají v „Pamětní den obětí Strážné věže“ (26. července každého roku) všechny oběti, jejichž krev dlí na rukou této organizace. Jaký má význam tento den, od kdy se začal připomínat a co tento den dělá mnoho bývalých svědků Jehovových dnes již skoro po celé zemi? To se můžeme dozvědět z níže uvedených zdrojů. Tímto chceme také poděkovat paní G. M. Claret za překlad níže uvedených článků z angličtiny a němčiny do českého jazyka. „Pamětní den obětí Strážné věže Desítky tisíc současných i bývalých Svědků Jehovových ztratili vlastní životy nebo obětovali vlastní rodiny, vlastní zdraví, vlastní emotivní stav a duševní zdraví kvůli škodlivému vedení tohoto náboženství. Někteří […]