Proč jsou náklady na sjezd tak vysoké – srovnání let 2005 a 2016

     Proč jsou náklady za jeden den ve sjezdové hale ve Stodůlkách v Praze tak vysoké (147 890 Kč)? Důvodem je nové opatření, které se zavedlo v roce 2016. Jaké je to nové opatření? Poslechni si odpověď ve videu a zároveň srovnej rozdíl výdajů na krajský sjezd v letech 2005 a 2016. Přejeme příjemný poslech. Proč jsou náklady na sjezd tak vysoké – srovnání let 2005  a 2016   Autor: facilis  

Top citáty ze Strážných věží roku 2001

  Strážná věž 15. ledna, strana 17, odstavec 3: „Je pochopitelné, že pro posouzení toho, zda svědkové Jehovovi mají Boží přízeň, není kritériem počet lidí, kteří jsou s nimi spojeni. Bůh se čísly nenechá oslnit.“   Strážná věž 15. ledna, strana 21, odstavec 21: „V prvním století skupina starších mužů v Jeruzalémě tvořila vedoucí sbor, který dohlížel na sbory a vůbec na celou činnost související s kázáním o Království.“   Strážná věž 1. února, strana 22: „Nathan H. Knorr, který až do své smrti v roce 1977 sloužil jako člen vedoucího sboru svědků Jehovových, kdysi poznamenal, že se velké problémy často jeví daleko menšími, když se člověk dostatečně vyspí.“   Strážná věž 15. února, strana 14, odstavec 12: „I dnes mnozí lidé dávají různými způsoby najevo, že nepatří k Jehovově organizaci. Vzhledem k tomu, že […]

Techniky klamavé argumentace používané Společností Strážná věž-Díl 2.

  Důkaz kruhem (petitio principii, begging the question) Výrok, který by řečník měl dokázat, se již předem předpokládá. (Výrok je nenápadně zahrnut do premis.) Příklad: Strážná věž, 15. 7. 2013, str. 20 – 23, 3. a 10. odstavec; (zvýraznění ode mě, kurzíva v originálu) (viz https://www.jw.org/cs/publikace/casopisy/w20130715/kdo-je-verny-rozvazny-otrok/) „Roku 1919 Ježíš ustanovil věrného otroka „nade vším svým majetkem“ – nade vším, co souvisí s pozemskými zájmy Božího království.“ „Kdo je tedy věrný a rozvážný otrok? V souladu s principem, který použil Ježíš – tedy sytit mnohé prostřednictvím několika –, je tímto otrokem malá skupina pomazaných bratrů, kteří se přímo podílejí na přípravě a rozdělování duchovního pokrmu v době Kristovy přítomnosti. Pomazaní bratři, kteří tvoří věrného otroka, slouží v průběhu posledních dnů společně v ústředí. V posledních desetiletích je tímto otrokem vedoucí sbor svědků Jehovových. Za povšimnutí ale stojí, že ačkoli je […]

Techniky klamavé argumentace používané Společností Strážná věž-Díl 1.

  Kauzální klamy Podsunutý argument (slaměný panák, straw man)   Podstatou klamu je najít velmi slabý až hloupý argument, který by mohla zastávat protistrana (ale zpravid- la jej nezastává) nebo její argument cíleně zkreslit. Ten poté demonstrativně rozcupovat na cucky a budit při tom zdání, že se všemi argumenty protistrany se lze takto snadno vypořádat.   Názorný příklad slaměného panáka Stephen Lett při ranním uctívání únor 2015 řekl („slaměný panák“ je zde podtržen):  „Jako příklad, uvažuj o lžích řízených odpadlíky a nečestnosti, že Jehovova organizace je liberální k pedo- filům. Myslím, že to je směšné, že ano?! Pokud někdo podniká akce proti někomu, kdo by ohrožoval naše mladé, a podniká akce na ochranu mladých, je to Jehovova organizace. Přímo odmítáme takové lži.“ https://tv.jw.org/#en/mediaitems/VODPgmEvtMorningWorship/pub-jwbmw_201502_5_VIDEO (čas přibližně od 7:50) […]

Odhalení náboženské společnosti Watchtower

     Jak je možné, že se americkým vůdcům náboženské společnosti Watchtower „daří“ v některých věcech mystifikovat ostatní již dlouhých 145 let (od roku 1874, kdy poprvé naznačovali tzv. konec světa!)?  A jak se jim mohlo podařit, že se u nich nechaly pokřtít milióny lidí z celého světa, když bezesporu značná část z nich jsou lidé upřímní a někteří jsou i vysoce postavení či nadprůměrně inteligentní? Hnutí Strážné věže zaznamenalo skutečný vzrůst až po 2. světové válce, kdy využilo všeobecného nadšení ve světě;  předtím se k této odnoži tzv. adventismu hlásily pouze tisíce lidí, z nichž asi jedna třetina to vzdala po nesplněných dalších falešných předpovědích „konce světa“ v letech 1914, 1915, 1925 a 1941; druhá třetina žel přišla o život během 1. světové války a po ní, kdy řádila „španělská chřipka“, a hlavně za 2. světové války, kdy byli pronásledováni nejen Hitlerovým […]

Dennis Christensen – co ti o něm svědkové Jehovovy neřeknou

     Dán Dennis Christensen je 46 letý svědek Jehovův, který žije v Rusku od roku 1999, a v současnosti žije ve městě Orjol. Dne 6. únoru 2019 byl odsouzen na 6 let vězení za „organizování aktivit extrémistické organizace“. Důvodem jeho zatčení je událost, která se popisuje na JW.org takto: „Dne 25. května 2017 těžce ozbrojení příslušníci policie a Federální bezpečnostní služby přerušili v Orjolu v Rusku pokojné náboženské setkání svědků Jehovových pořádané každý týden. Při této razii zatkli dánského občana Dennise Christensena, vyslýchali ho a uvěznili. Později byl obžalován za aktivní účast na náboženských setkáních, a to na základě falešných obvinění z organizování činnosti „extremistické“ organizace.“    Představitelé Společnosti Strážná Věž se snaží případ dána Dennise Christensena z Ruska prezentovat před širokou veřejností jako případ mučedníka, a že svědkové Jehovovi jsou předmětem teroru, […]

Statistiky svědků Jehovových za roky 1990 až 2018

     Společnost Strážná věž, vždy považovala vzrůst jako jeden z hlavních znaků pravosti organizace, která je schválená pravým Bohem. „Základním charakteristickým znakem Boží organizace na zemi je v dnešní době blahobyt a vzrůst.“   (Izajášovo proroctví I., kapitola 25, strana 340, odstavec 20) Největší demonstrací tohoto vzrůstu, představovala pro svědky Jehovovy publikace pod názvem Ročenka svědků Jehovových.  Tato publikace vycházela 90 let. První Ročenka vyšla v roce 1927 v angličtině (YEAR BOOK of the INTERNATIONAL BIBLE STUDENTS ASSOCIATION) a její součástí byli také denní texty a komentáře. Poslední ročenka vyšla v roce 2017 (informace v ní obsažené byli za rok 2016). „Již od roku 1927 je Ročenka svědků Jehovových každoročně skutečnou pokladnicí podnětných zpráv a zkušeností.“ (Služba Království – 1993, strana 3, odstavec 4) Tato publikace byla díky své propagační […]

Všichni dělají chyby – kromě společnosti Strážná věž

     Každý dělá chyby. Určitě i biblické postavy. Třeba Apoštol Petr, zapřel Ježíše třikrát během noci během jeho zatčení, jeho víra a odvaha v kritickém okamžiku selhala, a zanechala jej jako plačící, emocionálně rozbitý vrak. (Jan 18:13-27) Bible popisuje chyby biblických postav jako byl například Petr Uvažuj o králi Davidovi, ležícího s Bat-šebou, poté zpanikařil nad výsledným těhotenstvím, natolik zoufalý, aby se vyhnul skandálu, že nakonec zinscenoval události tak, aby docílil zabití manžela Bat-šeby. (2. Samuelova 11. kapitola) Nebo uvažuj o Jonáši, který získal pověření od Boha odsoudit Ninivany, ale místo toho utekl v hrůze z toho pověření co nejdále mohl (Jonáš 1:3). Poté co Bůh Jonášovo uvažování znovu usměrnil spíše ponižujícím použitím velrybího trávicího traktu, Jonáš se konečně dá do kupy a jde vstříc tomu, aby odsoudil Ninivany. (Jonáš […]

Top citáty ze Strážných věží roku 2000

  Strážná věž 15. ledna, strana 6: „Kvůli bezuzdné zvědavosti se skutečně můžeme vystavovat škodlivým informacím, jež rozšiřují odpadlíci a jiní lidé, které používá Satan. Oč lepší je pravidelně číst Bibli a všechny články ze Strážné věže a z Probuďte se!“   Strážná věž 15. března, strana 13: „Po smrti C. T. Russella byla sepsána publikace pojmenovaná jako sedmý díl Studies in the Scriptures. Cílem bylo vysvětlit knihy Ezekiel a Zjevení. Tento svazek vycházel částečně z komentářů, které k těmto biblickým knihám pořídil Russell. Ale čas pro to, aby byl odhalen význam těchto proroctví, ještě nenastal. Obecně lze říci, že vysvětlení předložené v tomto svazku Studies in the Scriptures bylo mlhavé.“   Strážná věž 15. března, strana 14, odstavec 18: „Když je nám tedy vyjasněn náhled na určitou biblickou pasáž, radujeme se z přibývající pravdy. Skutečnost, […]

Proč nemůžu přijít …

  Úvodem V roce 2008 jsme byli s manželkou vyloučeni z organizace svědků Jehovových a já jsem tehdy měl silný pocit, že bych měl obhájit a vysvětlit důvody naše odchodu a tak vznikl článek Jak jsem znovu uvěřil. Po roce jsem na webu rozcesti.org zveřejnil článek Proč nemohu přijít a v roce 2010 pak ještě třetí článek Pane ke komu půjdeme. Ty tři články v ročních odstupech myslím zajímavě ilustrují posun v mém tehdejším myšlení. Jak už asi víte, způsob uvažování lidí, kteří opouští sektu je v počátečních fázích velmi podobný, tak mám naději, že moje postřehy ještě někoho dalšího povzbudí, aby opustil pravidla Strážné věže i překladatelské úlety Překladu nového světa a přijal Boží milost. Protože web rozcesti.org už není funkční, poprosil jsem správce tohoto webu, zda by mohl znovu uveřejnit druhý […]

Pane, ke komu půjdeme?

  Úvodem V roce 2008 jsme byli s manželkou vyloučeni z organizace svědků Jehovových a já jsem tehdy měl silný pocit, že bych měl obhájit a vysvětlit důvody naše odchodu a tak vznikl článek Jak jsem znovu uvěřil. Po roce jsem na webu rozcesti.org zveřejnil článek Proč nemohu přijít a v roce 2010 pak ještě třetí článek Pane ke komu půjdeme. Ty tři články v ročních odstupech myslím zajímavě ilustrují posun v mém tehdejším myšlení. Jak už asi víte, způsob uvažování lidí, kteří opouští sektu je v počátečních fázích velmi podobný, tak mám naději, že moje postřehy ještě někoho dalšího povzbudí, aby opustil pravidla Strážné věže i překladatelské úlety Překladu nového světa a přijal Boží milost. Protože web rozcesti.org už není funkční, poprosil jsem správce tohoto webu, zda by mohl znovu uveřejnit druhý […]

Odpuštění má pro nás obrovský význam

     Mnoho bývalých svědků Jehovovým (a rovněž většina lidí) nemá v sobě vyřešené odpuštění. Tím velmi vnitřně ničí SAMI SEBE a pokud se tento stav sebezžírání během doby nezmění, mohou si tak vytvořit (někdy velmi závažné) nemoci. Bohužel, toto si téměř nikdo neuvědomuje. Pozor – mnoho lidí má ohledně odpuštění mylné představy. Odpuštění neznamená, že se s danou osobou musíme kamarádit!!! Znamená to nemít v sobě negativní emoční náboj vůči ní.   Tento náboj je třeba (roz)pustit = (od)pustit = (u)pustit = (o)pustit. Prostě pustit, nechat být a tím se vnitřně uzdravit. Proces je naprosto nezávislý na druhé osobě, kterou vůbec není potřeba kontaktovat, je to pouze naše vnitřní očista a existují k tomu různé techniky. Velmi doporučuji přednášky na toto téma od MUDr. Jana Šuly a vynikající […]

Top citáty ze Strážných věží roku 1999

  Strážná věž 15. ledna, strana 4: „Jednota svědků Jehovových je výjimečná.“   Strážná věž 15. ledna, strana 9: „Když byly postupně rozebírány jednotlivé rysy tohoto vidění, posluchači přemýšleli, jak svou činností podporují práci, kterou vykonávají láskyplní dozorci z pomazaného ostatku a také budoucí členové třídy náčelníka.“   Strážná věž 15. ledna, strana 16, odstavec 5: „V modlitbě se tedy budeme vyhýbat takovým výrokům jako „Dobrý den, Jehovo“, „Posíláme Ti pozdravy“ nebo „Měj se pěkně““   Strážná věž 1. února, strana 18, odstavec 19: „Ve zprávě uveřejněné v Ročence svědků Jehovových z roku 1939 bylo uvedeno: „Pomazaných následovníků Krista Ježíše, kteří jsou nyní na zemi, je co do počtu málo, a nikdy jich už nebude víc.“   Strážná věž 1. února, strana 19: „Pak se bratr Franz zeptal, zda je […]

C. T. Russell vs. W. H. Conley, kdo byl první prezident Společnosti Strážná věž?

        Na otázku kdo byl prvním prezidentem Společnosti Strážná věž, odpoví každý svědek Jehovův jasně. Přece Charles Taze Russell. Ano, všechny publikace Společnosti Strážná věž toto jasně tvrdí. Zajímavé je, že v knize Hlasatelé, která byla vydána v roce 1993 v českém jazyce nacházíme informaci o tom, že prvním prezidentem společnosti nebyl C. T. Russell, ale W. H. Conley. Je to vůbec první zmínka tohoto jména od roku 1894, kdy se o něm zmiňovala Sionská strážná věž. Kdo vlastně byl William Henry Conley a proč Společnost Strážná věž mlčí o tomto muži,  jako o prvním prezidentu Společnosti Strážná věž? Částečnou odpověď Vám dá video s názvem: C. T. Russell vs. W. H. Conley, kdo byl první prezident Společnosti Strážná věž? Přejeme příjemný poslech.     Literatura a zdroje: REED, David. A. […]