Miliony nyní žijících lidí nikdy nezemřou

Brožura napsaná J. F. Rutherfordem v roce 1920 a do českého jazyka přeložena v roce 1922, například učila o roce 1925, že v tomto roce se vrátí staří věrní starého zákona, a že v roce 1925 budou lidé již žíti věčně, jak vyplývá také z níže uvedené citace. Doporučujeme si tuto krátkou brožuru přečíst.

„Když tomu tak jest, pak máme (až přijde čas, kdy se to svět dozví) všichni, kteří věříme a zákona Božího poslušní jsme, kladný výrok Ježíšův, že nikdy nezemřeme. Jen ze stanoviska toho, že staré řády, starý svět končí a se ztrácí, že rokem 1925 vrátí se staří věrní starého zákona, a že počíná období řádu nových, můžeme tvrditi, že miliony žijícího lidstva nikdy nezemřou; zejména vzato ze stanoviska Bible, která dokazuje, že mnoho milionů v roce 1925 žíti bude věčně.“

Ke stažení v PDF souboru zde:

Miliony nyní žijících lidí nikdy nezemřou J. F. Rutherford

Autor: facilis