Literární odpad vs. nenahraditelný duchovní pokrm

 

JW-Odpad-WT-Old-Magazines

JW-Odpad-stará literatura svědků Jehovových

Jako dozorce služby byla moje odpovědnost zásoba literatury v sále Království a dohled nad pultíkem s literaturou. Protože služebník pro literaturu byl věkem starší bratr, který špatně ovládal počítač, zadávání inventury literatury na webu JW.org jsem dělal sám.

V září 2015 jsem jako obvykle přes web JW.org zadal přehled stavu literatury. Asi za měsíc jsem do emailové schránky na JW.org dostal dopis od odbočky. V dopise byl seznam literatury a instrukce, že tyto staré položky mají být skartovány. Předal jsem dopis služebníkovi pro literaturu a hodil jsem to celé za hlavu.

Po šesti měsících, v únoru 2016, jsem zadával opět přehled stavu literatury. Protože služebník pro literaturu na instrukce z dopisu také zapomněl, nedošlo k žádné změně. Krátce po odeslání jsem dostal další dopis z odbočky. Tentokrát byl tón dopisu přísnější a byly v něm instrukce, že literaturu máme skartovat do jednoho týdne. Navíc tam bylo jasně uvedeno, že tyto položky již nesmíme umístit na pultík s literaturou a tím je zpřístupnit mezi bratry a sestry.

Toto jsou položky, které jsme měli zlikvidovat.

Viz. dopis radám starších v PDF souboru, ke stažení:

Monthly announcement 201511-E.

Ale proč? Co bylo tak špatného na tom mít tyto knihy na pultíku s literaturou?

Protože jsem neměl čas a služebník pro literaturu nebyl v tom týdnu přítomen, položky dále zůstaly v zásobě sborové literatury.

Přespříští týden jsme měli radu starších. Dostal jsem důrazné pokárání od ostatních starších, kteří se vyptávali, proč jsem, i přes druhý dopis od odbočky s jasným termínem, položky stále nezlikvidoval.

Chtěl jsem jim vysvětlit, že je to celé jen souhra náhod, ale najednou se ve mně něco zlomilo: Celé rada starších kárá svého spolubratra za to, že nezničil starou literaturu. Z těch knih se stal literární odpad. Vždyť tato literatura ještě nedávno byla nenahraditelným zdrojem „duchovní potravy“ – a nyní to celé byl jen závadný odpad, který měl být neprodleně zničen.

Takové byly instrukce. Instrukce pro mně. Instrukce pro starší našeho sboru. Stejné instrukce dostali všichni starší ve sborech po celé zemi.

Najednou jsem procitl, tady uprostřed rady starších. To, co jsem si uvědomil, mne úplně otřáslo. Náhle jsem to viděl: To všechno je lež – žádný „nenahraditelný duchovní pokrm“, žádná „pravda vedoucí k věčnému životu“, pouhé staré neplatné knihy, které je třeba zničit.

Celou dobu jsme sloužili tiskárenské společnosti, mezinárodní korporaci. Tato korporace nyní rozhodla, že knihy je třeba zničit. Konec, žádná diskuze.

Nebyla to pravda. Pouze literární odpad.

 

Zasláno od dopisovatelů blogu, kterým tímto velmi děkujeme: http://proboha.tumblr.com

 

Autor: facilis

 

Tady můžete napsat váš komentář