Dopis radě starších sboru Pardubice – ruský

Milí bratři, starší sboru Pardubice – ruský,

ráda bych Vám tímto dopisem potvrdila své rozhodnutí opustit organizaci svědků Jehovových. Toto rozhodnutí je výsledkem dlouhodobějšího přehodnocování mé víry. Uvědomuji si, že se svým pojetím víry vymykám oficiálnímu výkladu svědků Jehovových a že není dost dobře možné tyto přístupy skloubit. Nečiním si nárok na jednoznačnou pravdu a v žádném případě nenahrazuji jeden naukový systém za druhý. Tento krok činím zcela dobrovolně s plným vědomím. Dospěla jsem k jednoznačnému názoru, že organizace svědků Jehovových není boží, ale pouze lidská organizace. Toto přesvědčení plyne z jasných důkazů, které jsem pozorným studiem publikací společnosti získala, a tyto jasné důkazy jsou ale nad rámec tohoto krátkého dopisu.
Toto rozhodnutí není jednoduché, zvláště proto, že jsem Svědkem Jehovovým od svých 14 let, od roku 1989, ale myslím si, že otázky svědomí a víry, jsou v životě člověka nejdůležitější, a neměly by být potlačeny strachem z toho, že ztratím mnoho přátel, kvůli politice organizace, nebo že se bude o mě mezi Svědky Jehovovými mluvit různé nepravdivé věci.
Je mi líto, že mi můj odchod zabrání rozvíjet nadále vztahy s lidmi, se kterými jsem prožila pěkných třicet let a kterých si velmi vážím a mám je ráda. Věřím, že mnozí svědkové Jehovovi milují Boha a jeho Syna a že i je jako jednotlivce Otec k sobě přivede. Modlím se za Vás i za ostatní bratry a věřím, že naše rozdělení není trvalé.

V Rosicích dne 23. 8. 2017

Šárka Antalová

Odchod od svědků Jehovových Šárka Antalová