Rubrika: Svědkové Jehovovi citují

Svědkové Jehovovi citují

Manipulace na způsob svědků Jehovových

     Správně citovat z pramenů a zdrojů, neznamená pouze přesně napsat, jak citace zní v původním textu. Znamená to také to, že když parafrázujeme nějakou myšlenku ze zdroje, musíme nejen dodržet význam, ale také nepřipisovat významu parafráze něco co v samotném textu není. Pokud bychom neuváděli své zdroje a správně necitovali, dopouštíme se plagiátorství. Není to jen etický prohřešek, ale i porušení autorského zákona (v České republice to je Zákon č. 121/2000, Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů). Organizace svědků Jehovových si moc neláme hlavu s citacemi. Co je ale nejsmutnější a zároveň velmi nebezpečné je fakt, že citace, které Společnost svědků Jehovových cituje (parafrázuje), používá jako nástroj na manipulaci, zejména svých vlastních členů a k prosazování svých vlastních nauk a názorů. Smutné je to také proto, že to […]

Svědkové Jehovovi citují – 3

Strážná věž z roku 2017, z července, na stranách 27 až 30 obsahuje velmi praktický a zajímavý článek, který se nazývá „Zvítězíš v boji o svou mysl?“ Úvodní slova tohoto článku, jsou napsána velmi pravdivě: „Jsi terčem útoku! A tvůj hlavní nepřítel Satan se snaží použít proti tobě dost nebezpečnou zbraň. Jakou? Propagandu! Tato zbraň je navržena s cílem zasáhnout tvou mysl.“ Na straně 29 výše uvedeného článku, je pak uveden citát: „Pamatuj na to, že Satan nechce, abys viděl věci jasně a dobře si je promýšlel. Proč? Protože propaganda je „pravděpodobně nejúčinnější,“ uvádí jeden zdroj, „když jsou lidé odrazováni od toho, aby přemýšleli kriticky“. (Media and Society in the Twentieth Century) Neuvěř všemu, co slyšíš, aniž se nad tím pořádně zamyslíš. (Přísl. 14:15) Bůh ti dal schopnost […]

Svědkové Jehovovi citují – 2

Ve Strážné věži z 1. května 1988, na straně 22, anglické vydání je napsáno toto: “Do you believe in the second advent of the Lord?” I asked the young man who came to the door. “Christ’s second advent was realized in 1914,” he answered. In astonishment, I told him that was impossible. “You should read this book,” he said, handing me The Harp of God. („Věříte ve druhý příchod Pána? Zeptala jsem se mladého muže, který mi otevřel dveře. „Kristův druhý příchod se uskutečnil v roce 1914“ odpověděl. Zamyšlená jsem řekla, že to není možné. „Přečtěte si tuto knížku“ řekl, a dal mi do rukou knihu The Harp of God.“)   Strážná věž z 1. srpna 1993, na 21 straně, má jiný názor na druhý příchod Krista: Jednoho […]

Svědkové Jehovovi citují – 1

V knize Využívej vzdělávání v teokratické škole na straně 223 se píše toto: „A co když ti oslovený nebo někdo ze spolupracovníků položí otázku, na níž nejsi připraven? Pokud si nejsi jist, že znáš skutečnosti, odolej pokušení odpověď odhadnout. „Srdce spravedlivého rozjímá, co odpovědět.“ (Přísl. 15:28) Potřebnou pomoc můžeš najít v knize Rozmluvy z Písem nebo v „Biblických námětech k rozmluvám“ uvedených v Překladu nového světa, máš-li tyto publikace ve svém jazyce k dispozici. Jestliže nemáš ani jedno, ani druhé, navrhni oslovenému, že otázku prozkoumáš a že se pak opět zastavíš. Je-li tazatel upřímný, nebude mu vadit, že na správnou odpověď bude muset počkat. Tvoje pokora na něj může dokonce příznivě zapůsobit.“ Společnost Strážná věž doporučuje, abychom využívali publikaci Rozmluvy z písem, jako pomůcku při pomoci druhým. Vzniká otázka, jaká […]