Archiv rubriky: Nauky svědků Jehovových

Nauky svědků Jehovových

Svědkové Jehovovi ve dvacátém století

     Důvěra osobě, nebo organizaci se nevytváří na základě toho co říká, ale spíše z toho, jak reaguje, když se nesplní její sliby. Jak v této prověrce obstojí Společnost Strážná věž? Video Svědkové Jehovovi ve dvacátém století Vám může dát na tuto otázku odpověď.  Jako příklad bude vzato „proroctví“ o dvacátém století, které zaznívalo v mnoha publikacích společnosti Strážná věž v minulém století a následná reakce Společnosti na nesplnění se těchto slibů. Věříme, že Vám toto video pomůže správně zhodnotit, zda Společnost Strážná věž je hodna důvěry. Přejeme hodně užitku!   Zdroje: Awake February 22, 1961, page 5 Awake March 22, 1963, page 32 The Nation shall know that I am Jehovah-how? 1971, page 216, par. 9 The Watchtower March 1, 1984, pages 18-19, par. 12 […]

Techniky klamavé argumentace používané Společností Strážná věž-Díl 3.

  Klam daný vyloučením Aby bylo dosaženo žádoucího úsudku, je někdy nezbytné nevyhovující skutečnosti z úvahy vyloučit, a to například jejich zamlčením. Příklad: Svědkové Jehovovi po celém světě jsou šťastný lid a ze srdce dobrovolně dávají dary, protože moc dobře vědí, na co jsou jejich peníze použity. Problém spočívá v následujícím:    Členům a zájemcům je ukazována pouze ta hezká strana mince, prezentování informací je velmi selektivní. Videa jsou navržena tak, že například Lucka z videa Buď štědrý je určena k tomu, aby si odřekla zmrzlinu a aby mohli efektivněji budit emoce jak moc je potřeba podpořit Společnost Strážná věž. My vám ukážeme i tu druhou stranu mince.    Nechceme se uchýlit k útoku „ad hominem,“ poněvadž určitě každý dospělý člověk má právo si koupit za své peníze co chce v souladu […]

Techniky klamavé argumentace používané Společností Strážná věž-Díl 2.

  Důkaz kruhem (petitio principii, begging the question) Výrok, který by řečník měl dokázat, se již předem předpokládá. (Výrok je nenápadně zahrnut do premis.) Příklad: Strážná věž, 15. 7. 2013, str. 20 – 23, 3. a 10. odstavec; (zvýraznění ode mě, kurzíva v originálu) (viz https://www.jw.org/cs/publikace/casopisy/w20130715/kdo-je-verny-rozvazny-otrok/) „Roku 1919 Ježíš ustanovil věrného otroka „nade vším svým majetkem“ – nade vším, co souvisí s pozemskými zájmy Božího království.“ „Kdo je tedy věrný a rozvážný otrok? V souladu s principem, který použil Ježíš – tedy sytit mnohé prostřednictvím několika –, je tímto otrokem malá skupina pomazaných bratrů, kteří se přímo podílejí na přípravě a rozdělování duchovního pokrmu v době Kristovy přítomnosti. Pomazaní bratři, kteří tvoří věrného otroka, slouží v průběhu posledních dnů společně v ústředí. V posledních desetiletích je tímto otrokem vedoucí sbor svědků Jehovových. Za povšimnutí ale stojí, že ačkoli je […]

Techniky klamavé argumentace používané Společností Strážná věž-Díl 1.

  Kauzální klamy Podsunutý argument (slaměný panák, straw man)   Podstatou klamu je najít velmi slabý až hloupý argument, který by mohla zastávat protistrana (ale zpravid- la jej nezastává) nebo její argument cíleně zkreslit. Ten poté demonstrativně rozcupovat na cucky a budit při tom zdání, že se všemi argumenty protistrany se lze takto snadno vypořádat.   Názorný příklad slaměného panáka Stephen Lett při ranním uctívání únor 2015 řekl („slaměný panák“ je zde podtržen):  „Jako příklad, uvažuj o lžích řízených odpadlíky a nečestnosti, že Jehovova organizace je liberální k pedo- filům. Myslím, že to je směšné, že ano?! Pokud někdo podniká akce proti někomu, kdo by ohrožoval naše mladé, a podniká akce na ochranu mladých, je to Jehovova organizace. Přímo odmítáme takové lži.“ https://tv.jw.org/#en/mediaitems/VODPgmEvtMorningWorship/pub-jwbmw_201502_5_VIDEO (čas přibližně od 7:50) […]

Odhalení náboženské společnosti Watchtower

     Jak je možné, že se americkým vůdcům náboženské společnosti Watchtower „daří“ v některých věcech mystifikovat ostatní již dlouhých 145 let (od roku 1874, kdy poprvé naznačovali tzv. konec světa!)?  A jak se jim mohlo podařit, že se u nich nechaly pokřtít milióny lidí z celého světa, když bezesporu značná část z nich jsou lidé upřímní a někteří jsou i vysoce postavení či nadprůměrně inteligentní? Hnutí Strážné věže zaznamenalo skutečný vzrůst až po 2. světové válce, kdy využilo všeobecného nadšení ve světě;  předtím se k této odnoži tzv. adventismu hlásily pouze tisíce lidí, z nichž asi jedna třetina to vzdala po nesplněných dalších falešných předpovědích „konce světa“ v letech 1914, 1915, 1925 a 1941; druhá třetina žel přišla o život během 1. světové války a po ní, kdy řádila „španělská chřipka“, a hlavně za 2. světové války, kdy byli pronásledováni nejen Hitlerovým […]

Statistiky svědků Jehovových za roky 1990 až 2018

     Společnost Strážná věž, vždy považovala vzrůst jako jeden z hlavních znaků pravosti organizace, která je schválená pravým Bohem. „Základním charakteristickým znakem Boží organizace na zemi je v dnešní době blahobyt a vzrůst.“   (Izajášovo proroctví I., kapitola 25, strana 340, odstavec 20) Největší demonstrací tohoto vzrůstu, představovala pro svědky Jehovovy publikace pod názvem Ročenka svědků Jehovových.  Tato publikace vycházela 90 let. První Ročenka vyšla v roce 1927 v angličtině (YEAR BOOK of the INTERNATIONAL BIBLE STUDENTS ASSOCIATION) a její součástí byli také denní texty a komentáře. Poslední ročenka vyšla v roce 2017 (informace v ní obsažené byli za rok 2016). „Již od roku 1927 je Ročenka svědků Jehovových každoročně skutečnou pokladnicí podnětných zpráv a zkušeností.“ (Služba Království – 1993, strana 3, odstavec 4) Tato publikace byla díky své propagační […]

Všichni dělají chyby – kromě společnosti Strážná věž

     Každý dělá chyby. Určitě i biblické postavy. Třeba Apoštol Petr, zapřel Ježíše třikrát během noci během jeho zatčení, jeho víra a odvaha v kritickém okamžiku selhala, a zanechala jej jako plačící, emocionálně rozbitý vrak. (Jan 18:13-27) Bible popisuje chyby biblických postav jako byl například Petr Uvažuj o králi Davidovi, ležícího s Bat-šebou, poté zpanikařil nad výsledným těhotenstvím, natolik zoufalý, aby se vyhnul skandálu, že nakonec zinscenoval události tak, aby docílil zabití manžela Bat-šeby. (2. Samuelova 11. kapitola) Nebo uvažuj o Jonáši, který získal pověření od Boha odsoudit Ninivany, ale místo toho utekl v hrůze z toho pověření co nejdále mohl (Jonáš 1:3). Poté co Bůh Jonášovo uvažování znovu usměrnil spíše ponižujícím použitím velrybího trávicího traktu, Jonáš se konečně dá do kupy a jde vstříc tomu, aby odsoudil Ninivany. (Jonáš […]

C. T. Russell vs. W. H. Conley, kdo byl první prezident Společnosti Strážná věž?

        Na otázku kdo byl prvním prezidentem Společnosti Strážná věž, odpoví každý svědek Jehovův jasně. Přece Charles Taze Russell. Ano, všechny publikace Společnosti Strážná věž toto jasně tvrdí. Zajímavé je, že v knize Hlasatelé, která byla vydána v roce 1993 v českém jazyce nacházíme informaci o tom, že prvním prezidentem společnosti nebyl C. T. Russell, ale W. H. Conley. Je to vůbec první zmínka tohoto jména od roku 1894, kdy se o něm zmiňovala Sionská strážná věž. Kdo vlastně byl William Henry Conley a proč Společnost Strážná věž mlčí o tomto muži,  jako o prvním prezidentu Společnosti Strážná věž? Částečnou odpověď Vám dá video s názvem: C. T. Russell vs. W. H. Conley, kdo byl první prezident Společnosti Strážná věž? Přejeme příjemný poslech.     Literatura a zdroje: REED, David. A. […]

Reportáž o svědcích Jehovových z Ruska na hlavním ruském televizním kanále Russia 1

     Největší ruský televizní kanál Russia 1 vysílala reportáž o svědcích Jehovových v Rusku. Tato reportáž, nám opět poodkrývá realitu, která se týká organizace svědků Jehovových v Rusku, kde je od 20. dubna 2017 tato organizace oficiálně zakázána vrchním soudem. Reportáž dává odpovědi na otázky: Proč evropské země nespěchají se schválením žádostí svědků Jehovových z Ruska ohledně azylů? Proč se členové organizace svědků Jehovových snaží získat falešná potvrzení o věznění v Rusku? A kdo je ve skutečnosti v Rusku vyšetřován nebo vězněn? Video je doplněno ještě vyjádřením jednoho účastníka této reportáže, který nám odpoví na otázku, proč se účastnil této reportáže. Na závěr je také několik vyjádření samotné organizace svědků Jehovových o soudním zákaze v Rusku. Přejeme příjemný poslech.   Autor: facilis  

Ilustrace Společnosti Strážná věž – Annabelle

     Annabelle je panenka Raggedy Ann, která se nachází ve skleněném boxu v rodinném muzeu Warrensových v Monroe v Connecticutu v USA. Panenka Annabella sloužila jako inspirace pro úvodní scénu filmu The Conjuring (2013), stejně jako pro filmy Annabelle (2014) a Annabelle: Creation (2017). Příběh Annabelle začíná v roce 1968, když jedna dívka dostává jako dárek panenku Raggedy Ann, která se začne chovat podivně a sdělí dívce, že je v ní duch mrtvé dívky Annabelle. Je si vědoma Společnost Strážná věž toho, že v její knize pro děti, má ilustrace panenky, která se přinejmenším velmi podobá démonické panence Annabelle? Odpověď zkuste najít samy. Přejeme příjemný poslech.  Ilustrace Společnosti Strážná věž – Annabelle   Autor: facilis

17 znaků totalitní sekty

  Vláda Německa vydala traktát, který se měl rozšířit po školách v Německu, který identifikuje 17 znaků, které jsou typické pro všechny totalitní sekty. Zveme Vás k prostudování těchto znaků: 1. V skupině najdeš přesně to, co si do teď usilovně, ale neúspěšně hledal. Tato skupina ví přesně, co potřebuješ. 2. Již první setkání ti odkrývá, úplně nový pohled na věci kolem tebe. 3. Pohled skupiny na svět kolem tebe je ohromující a tato skupina odpovídá na všechny otázky. 4. Je těžké charakterizovat tuto skupinu. Jsi veden, aby si nepřemýšlel a neprověřoval. Tvoji noví přátelé ti říkají: „To není možné vysvětlit, ty to musíš pouze prožít, proto se pojď podívat do naší skupiny.“ 5. Ve skupině je učitel, médium, vedoucí, nebo guru. Jenom on zná celou […]

Zónový dozorce 2017 Bratislava (Sestřih nejzajímavějších momentů – Highlights)

     V květnu 2017 navštívil bratislavskou pobočku svědků Jehovových zónový dozorce bratr Gaay, který měl při této příležitosti také proslov s názvem „Jsi připravený na věčný život?“ Zajímavost této přednášky spočívá v tom, že odpovídá na otázky, které se jinde například nedozvíte. Například otázka: Sály Království, komu patří? Další otázka: Vedoucí sbor, kdo ho řídí?, byla otázka, která již tradičně zaznívá z úst představitelů vedoucího sboru, i když ve Strážné věži z února 2017 na straně 26 se píše: „Vedoucí sbor není při své činnosti ani inspirovaný Bohem, ani neomylný. Může se proto zmýlit v naukových nebo organizačních otázkách.“ Zajímavě je také odpovězeno na otázku: Proč dochází ke změnám v organizaci?, a také na další otázky. Zveme Vás k poslechu tohoto krátkého sestřihu. Zónový dozorce 2017 Bratislava   Autor: facilis

Biblické odpovědi křesťana na otázky svědků Jehovových

     O tom, zda učení svědků Jehovových odpovídá učení Písma, byla napsána již řada pojednání. Toto další zamyšlení má přispět k ještě většímu rozhledu a může se stát pomocí všem, kdo cítí povinnost hájit zdravé učení Písma. Cesta od rozumu k srdci bývá mnohdy daleká. Zásluhou této politováníhodné skutečnosti je lidstvo rozděleno nejen ve světě náboženském, ale i politickém, vědeckém, mravnostním, sportovním, atd. Následující demonstrativní příběh je hodně výmluvný. Jde o příběh mladé dívky, křesťanky. Která přemohla ve veřejné rozpravě pohanské mudrce. Ti těžce nesli pro ně nepříjemnou realitu, že dívka jim odvádí mnoho jejich „oveček“ ke Kristu. Vyzvali ji proto k veřejné rozpravě, neboť věřili, že ji snadno porazí svou moudrostí a vytříbenou argumentací. Pak budou lidé obeznámeni s tím, že křesťanství je neobhajitelné a jednou provždy tak […]

Literární odpad vs. nenahraditelný duchovní pokrm

  Jako dozorce služby byla moje odpovědnost zásoba literatury v sále Království a dohled nad pultíkem s literaturou. Protože služebník pro literaturu byl věkem starší bratr, který špatně ovládal počítač, zadávání inventury literatury na webu JW.org jsem dělal sám. V září 2015 jsem jako obvykle přes web JW.org zadal přehled stavu literatury. Asi za měsíc jsem do emailové schránky na JW.org dostal dopis od odbočky. V dopise byl seznam literatury a instrukce, že tyto staré položky mají být skartovány. Předal jsem dopis služebníkovi pro literaturu a hodil jsem to celé za hlavu. Po šesti měsících, v únoru 2016, jsem zadával opět přehled stavu literatury. Protože služebník pro literaturu na instrukce z dopisu také zapomněl, nedošlo k žádné změně. Krátce po odeslání jsem dostal další dopis z odbočky. Tentokrát byl tón dopisu […]

Ježíš je Jehova

  Ježíš je Jehova   Ježíš   JHVH       Jan 1:3 – Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. Stvořitel Iz 48:13 – Ano, má ruka založila zemi a má pravice rozestřela nebesa; volám na ně a společně se postaví. Kol 1:16-17 – neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je přede vším a všechno v něm spočívá.   Iz 40:28 – Což to nevíš? Cožpak jsi neslyšel, že věčný Bůh, Hospodin, stvořitel končin země, neochabne ani se neunaví? Jeho rozumnost je nevyzpytatelná. Heb 1:10-12 – A: ‚Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi a nebesa jsou dílem tvých […]

Posouzení současného daru proroctví a jazyků

  V poslední době se na nás obrací větší množství našich čtenářů s otázkou, jak je to vlastně s dary v současnosti. Pro ty, které zajímá tato otázka, je k dispozici přesný zápis dvou přednášek profesora Nathana Busenitze o této problematice. Je to zajímavý biblický rozbor a také zajímavý pohled na tuto otázku. Touto cestou chceme také poděkovat týmu Reformace.cz, který nám tyto přesné zápisy zpřístupnil. Profesor Nathan Busenitz začal vyučovat na vysoké škole od roku 2000 a v současnosti vyučuje jako univerzitní profesor na The Master’s Seminary (TMS), v Sun Valley, v Californii, kde vyučuje historii církve a apologetiku. Je také plodným autorem náboženských knih. Zápis dvou přednášek na téma darů je k dispozici v PDF souborech zde: Slovo od Pana – Nathan Busenitz Charismaticke podvrhy – Nathan Busenitz   Autor: facilis  

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vs. svědkové Jehovovi

  Zákon o ochraně osobních údajů (celým názvem zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) je základním právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů a činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Smyslem zákona o ochraně osobních údajů je ochrana občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. Provádění zákona realizuje především Úřad pro ochranu osobních údajů. GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie, které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti. Nařízení GDPR představuje nejkomplexnější úpravu a regulaci práce s osobními údaji. Zavádí řadu nových pojmů a kategorií. Vedle tradičních údajů, které jsou obecně chápány jako osobní, sem patří i údaje technického rázu (IP […]

Svědkové Jehovovi a dopis Galaťanům

  O křesťanství a křesťanech v Galácii máme v dopise Galaťanům velmi podrobnou zprávu. Tyto informace je možné částečně použít pro vysvětlení situace v dnešních sborech Svědků Jehovových. Jak? Podívejte se na podrobně vypracovanou úvahu na toto téma v níže připojeném souboru. Ke stažení v PDF souboru: Svědkové Jehovovi a dopis Galaťanům   Autor: facilis

Odkrýváme S K R Y T O U tvář organizace svědků Jehovových – protest v Polsku ve městě Twardogóra 31. 3. 2018

  Nejvýznamnějším dnem v roce pro všechny svědky Jehovovi je den, kdy se koná památná slavnost, tedy v tomto roce to byl 31. březen 2018. Při této příležitosti se také konala v Polsku ve městě Twardogóra protestní akce proti praktikám svědků Jehovových. Odkrývání skryté tváře organizace svědků Jehovových je v dnešních dnech velmi důležitá činnost, protože společnost Strážná věž se postupem času snaží více a více schovávat svou pravou tvář nejen před širokou veřejností, ale zejména před svými vlastními členy. Podívejte se, jak to dělají naši polští přátelé. Traktát (Odkrywamy SKRYWANE oblicze organizacji ŚWIADKÓW JEHOWY), který tyto praktiky popisuje a který byl nabízený na tomto protestu široké veřejnosti je ke stažení zde.     Autor: facilis

Bible – odkud a od koho?

Novodobý čtenář Bible může dnes vejít do křesťanského knihkupectví ve své zemi a vybrat si tady mezi různými překlady Bible ve svém jazyce. Kniha, kterou si chce koupit, bude mít standardní formát a bude jako Bible snadno rozeznatelná – bude to 66 knih rozdělených do Starého a Nového zákona, s příslušnými kapitolami a verši. Budoucí majitel výtisku Bible zběžně prolistuje několik exemplářů, zvolí si ten, který se mu bude nejvíce líbit nebo vyhovovat jeho studijním potřebám, zaplatí a odejde. Jak jednoduše všechno proběhlo. Jak snadno si dnes člověk může koupit tři a půl tisíce let historie! Odpověď na tuto otázku a mnoho jiných zajímavostí, se můžete dozvědět v práci Bible – odkud a od koho? Ke stažení v PDF souboru zde: Bible – odkud a od koho? Autor: facilis

Kritika – Kdy byl zničen starověký Jeruzalém? O čem svědčí klínopisné texty?

Svědkové Jehovovi věří, že starověký Jeruzalém byl zničen v roce 607 př. n. l. Jak se na toto datum dívají dnešní historikové. A co říkají o tomto datu klínopisné texty? Odpovědi na tyto otázky vám může pomoct najít vědecká studie od Douga Mason, který se těmito otázkami zabýval ve své práci. Tato práce je k dispozici ke stažení v PDF souboru: Kritika – Kdy byl zničen starověký Jeruzalém. O čem svědčí klínopisné texty. Doug Mason 2011 Autor: facilis

Spory o Trojici

Ve 3. – 5. století po Kristu byla definována křesťanská ortodoxie, která v podstatě přežila až do naší doby. Ani velké otřesy, jimiž církev prošla v dobách reformace a protireformace, neznamenaly zásadní změnu v půdorysu křesťanské teologie ať už katolické či evangelické. Pravda, ve všech staletích existovaly okrajové a někdy i vyloženě heretické proudy. Ty se za reformace a v pozdějších dobách vynořovaly více než kdy jindy, částečně ovšem proto, že lidé mohli svobodněji vyjadřovat své názory. V dnešní době náboženské svobody, kdy každý může bez nějakých sankcí zastávat a šířit názor, jaký chce, je celkem pochopitelné, že se objevují lidé, kteří klasickou křesťanskou ortodoxii zpochybňují. V tomto krátkém spisku se budeme věnovat především dvěma tématům, a sice otázkou Trojice a otázkou Kristova božství. Ke stažení v PDF souboru zde: Spory o Trojici Autor: facilis

Christologické texty

Překlad nového světa se stal ideologickým nástrojem, který má čtenářům pomoci pochopit a pojmout poselství svědků Jehovových bez výhrad a pochybností. Místo toho, aby se stal pomocí na cestě ke Kristu, zavádí čtenáře v důležitých místech, zejména o Kristově božství. Apoštol Pavel varoval v dopise Galaťanům 1.7: „Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.“ Podívejte se na velmi dobře zpracovanou práci, která může pomoci pochopit, jak se svědkové Jehovovi vzdálili od pravého křesťanství, tedy od jejího skutečného zdroje, Krista. Ke stažení v PDF souboru zde: Christologické texty – Jana Bartošová Autor: facilis

Svědkové Jehovovi a peníze – překrásný život členů vedoucího sboru

Najít odpověď na otázku, proč existují v organizaci svědků Jehovových dvojí měřítka, zejména v otázce postoje k penězům, není vůbec jednoduché. Na druhé straně, samotná historie svědků Jehovových od její začátku, může pomoci tuto otázku rozkrýt. Proto jsme se pokusili prozkoumat začátky vznikání tehdy známé „náboženské organizace“ Badatelů Bible, a zejména jejich dvou nejdůležitějších představitelů Charlse Taze Russella a Josepha Franklina Rutherforda. A právě historie nám pomohla, alespoň částečně pochopit, že tyto dvě osobnosti, zanechali jakýsi vzorec, který zůstal zapouzdřen v organizaci svědků Jehovových až do dnešních dnů. Výsledky našeho bádání této organizace můžou být překvapivá, ale to právě koresponduje s tím, jak mistrně dokázali, jak první dva prezidenti této společnosti, tak i současný vedoucí sbor, schovat skutečný cíl a záměr. Chceme se těmto historickým skutečnostem věnovat dále, což ale […]

Miliony nyní žijících lidí nikdy nezemřou

Brožura napsaná J. F. Rutherfordem v roce 1920 a do českého jazyka přeložena v roce 1922, například učila o roce 1925, že v tomto roce se vrátí staří věrní starého zákona, a že v roce 1925 budou lidé již žíti věčně, jak vyplývá také z níže uvedené citace. Doporučujeme si tuto krátkou brožuru přečíst. „Když tomu tak jest, pak máme (až přijde čas, kdy se to svět dozví) všichni, kteří věříme a zákona Božího poslušní jsme, kladný výrok Ježíšův, že nikdy nezemřeme. Jen ze stanoviska toho, že staré řády, starý svět končí a se ztrácí, že rokem 1925 vrátí se staří věrní starého zákona, a že počíná období řádu nových, můžeme tvrditi, že miliony žijícího lidstva nikdy nezemřou; zejména vzato ze stanoviska Bible, která dokazuje, že mnoho milionů v roce 1925 žíti […]

Jak správně oslovovat Boha?

Pokud by se tvůj otec jmenoval Josef, jak bys ho oslovoval: „Josefe“ nebo  „pane Josefe“? Nebo: „Otče“, „táto“, „tati“, „tatínku“? Jistěže tím druhým způsobem, protože ten ukazuje na to, že k němu máme VZTAH.   Jak oslovoval svého Otce, náš vzor – Ježíš Kristus? NIKDY ho neoslovil Jehovo nebo Pane Jehovo! Kromě svého vlastního příkladu, svým následovníkům ve vzorové modlitbě velmi jasně vysvětlil, jak mají oni oslovovat svého Boha: „Náš Otče v nebesích…“   Klíčová otázka k zamyšlení: Proč tedy Svědkové Jehovovi NENÁSLEDUJÍ vzor Ježíše Krista?   Autor: petrvan

Geoffrey Jackson vypovídá před Královskou komisí v Austrálii 14.8. 2015 část I.

Výpověď Geoffrey Jacksna, člena vedoucího sboru svědků Jehovových před Královskou komisí v Austrálii ze 14. 8. 2015, je výpovědí, která trvala celkem více než 3 hodiny. Po důkladném vyslechnutí této výpovědi, je nutné říct, že je to skutečně velmi poučné, protože Geoffrey Jackson byl tázán asistentem soudce na velmi citlivé informace, které se člověk nedozví ani z publikací společností, ale ani z jiných zdrojů. Výpověď zahrnuje tajné informace od způsobu činnosti vedoucího sboru až po důvěrné informace o výborech odboček a jejich činnosti. Chceme ti oznámit, že ve čtyřech částech, zveřejníme na našem YouTube kanále, celou tuto výpověď, samozřejmě přeloženou do českého jazyka. Na první část, se můžeš podívat v níže uvedeném videu, nebo na našem YouTube kanále Badatelé Bible. Autor: facilis

Svědkové Jehovovi soudí vs. svědkové Jehovovi souzeni část I.

Svědkové Jehovovi jsou známy nejen díky své horlivé kazatelské činnosti, ale také díky tomu, že vedou se svými členy neveřejné právní výbory. Jaká je vlastně historie a současnost vylučování v organizaci svědků Jehovových? To všechno se můžeš dozvědět z vícedílného seriálu videí Svědkové Jehovovi soudí vs. svědkové Jehovovi souzeni. Autor: facilis

Svědkové Jehovovi – jak přistupovat k  informacím

Organizace svědků Jehovových ráda zapomíná a prostě mlčí o věcech, které jaksi organizaci nevytvářejí ideální obraz, a dokonce si ráda vymýšlí neuvěřitelné historky, které vykreslují organizaci skoro jako dokonalou. Žel, ale tyto ideální informace nevydrží pod možnou kritikou pozorných čtenářů. Podívej se na video. autor: facilis

Svědkové Jehovovi – Napodobujte jejich víru!

„Pamatujte na ty, kteří mezi vámi poskytují vedení, kteří k vám mluvili Boží slovo, a když pozorně sledujete, k čemu vede jejich chování, napodobujte jejich víru.“ Starší poskytují vedení ve sboru. Jejich víra je hodná napodobení proto, že oni sami napodobují Krista Ježíše. (Strážná věž 2005, 15. září, odstavec 10, strana 22) Jedním vynikajícím příkladem vytrvalosti a víry mezi svědky Jehovovi je bratr Vasilij Kalin. V čem by bylo užitečné, napodobovat jeho víru? Podívejte se na video níže. Životopis Raymonda Franze, autora knihy Krize svědomí, je ke stažení níže: Životopis Raymonda Franze Autor: facilis

Techniky manipulace svědků Jehovových

Ač si to uvědomuješ, či ne, organizace Svědků Jehovových má velice účinný a roky propracovaný systém manipulace. Sám jsem jím byl zmanipulován. Možná jsi i ty. Popřemýšlej nyní se mnou nad několika technikami manipulace v porovnání s tím, jak to chodí u Svědků Jehovových. Nyní se vrať v myšlenkách nějaký čas zpátky a v klidu přemýšlej… Začínáš chodit na shromáždění. Slýcháš tam nauky nebo myšlenky, se kterými zpočátku možná nesouhlasíš. Udržuje tě tam zájem tvých nových přátel o tvou osobu, kteří se ti velmi věnují, každou pochybnost zahánějí a slibují tu „krásnou naději do budoucna.“ A tak nevědomky používají základní manipulační techniku, která stojí na zásadě: 1. I když nesouhlasíme, ale jsme citově nakloněni, chceme tomu věřit Stejnou techniku velmi dobře znají a úspěšně používají tvůrci reklam. V každé účinné reklamě se především cílí na […]

Vychovávej chlapce podle cesty…

Na regionální sjezdu svědků Jehovových v USA v roce 2017, jedno desetileté děvče, které bylo pokřtěné v devíti letech, bylo chváleno na sjezdu zato, že nekomunikuje se svou starší sestrou. Níže uvádíme odkaz na video v angličtině, a pod ním český překlad. (Překlad je od 57 sekundy až do konce tohoto videa) Překlad: „Řečník: Před námi stojí dvě sestry, se kterými budeme mít interview. Na začátku si popovídáme se sestrou Milady Thomas, která slouží ve sboru … Milady má deset let, a křtila se v listopadu minulého roku. Drahá, teď nám odpověz na pár otázek. Co v tobě vyvolalo největší strach, v tvé službě Jehovovi? Milady: Nejvíc odvahy ve službě, jsem musela projevit tehdy, když moje sestra byla vyloučena se sboru. Před mým křtem, se snažila moje sestra se […]

Která organizace (církev) je ta pravá?

To je velmi palčivá otázka pochybujících Svědků Jehovových o „pravosti“ jejich organizace a mnozí raději zůstanou s vědomím problematických nauk tam, kde jsou, protože si myslí, že Svědkové Jehovovi jsou „nejblíže k pravdě.“ Za roky strávené v této organizaci slyšeli již tisíckrát pojmy „Boží organizace,“ „jediná pravá organizace,“ „vedoucí sbor“ apod. Takže mají v sobě VELMI silně vryto, že něco takového je podloženo Biblí a že to tak musí být. Už o tom vůbec nepochybují… V tomto článku se pokusím vysvětlit, že nic není vzdálenějšího pravdě. Proč jsou svědkové Jehovovi organizace a ne církev? Nejprve je potřeba si ujasnit, co to církev vlastně je. Pokud máš pod vlivem publikací společnosti Strážná věž v hlavě zafixované, že slovo „církev“ a vše s tím spojené je něco špatného, pak se zamysli nad následujícími řádky. Slovo […]

Kdo jsou a kdo nejsou praví křesťané?

1. První křesťané byli známí jako „křesťané“ neboli „kristovci“ – ti, co patří Kristu. Ne jako „Svědkové Jehovovi“ – ti, co patří Jehovovi. Oni plně patřili Kristu, za něho v arénách umírali, ne za Jehovu! Svědkové Jehovovi říkají, že patří Jehovovi. Jehovovi patřili Židé, když byla ještě v platnosti Stará smlouva. Stará smlouva byla smlouvou mezi Jehovou a Židy. Nová smlouva, pod kterou jsou křesťané, je smlouvou mezi Ježíšem a křesťany: „Vzal také chléb, vzdal díky, rozlámal jej, dal jim jej a řekl: „To znamená mé tělo, které má být dáno ve váš prospěch. Stále to čiňte na mou památku.“ Stejně i pohár, když povečeřeli, a řekl: „Tento pohár znamená novou smlouvu mocí mé krve, která má být vylita ve váš prospěch.“ – Lk 22:19-20 Pokud by […]

Svědkové Jehovovi a postoj k vlajce – k zamyšlení

     Viděli jste již někdy národní vlajku nějakého státu v rukou svědka Jehovova, nebo na nějaké budově, která patří svědkům Jehovovým? Něco takového jen stěží můžete vidět. Proč? Protože organizace svědků Jehovových učí, že: – vlajka má formát náboženský („Vlajky v dřívějších dobách byly téměř ryze náboženského charakteru. . . Národní zástava Anglie— červený svatojiřský kříž — byla po staletí náboženská; zřejmě se vždy hledala podpora náboženství, aby propůjčila svatost národním vlajkám, a původ mnohých těchto vlajek lze sledovat až k posvátné zástavě.“ — Encyclopaedia Britannica, 1946, Sv. 9, s. 343. (viz. https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1101989249)) – uctívání vlajky je porušením křesťanské neutrality („Představme si, že některý křesťan sice není požádán o to, aby vlajce vzdával poctu, ale má v nějakém slavnostním průvodu, ve třídě nebo jinde vlajku pouze držet, […]

Svědkové Jehovovi platí každý den 4000 amerických dolarů za ukrývání pedofilie

  Dne 9. listopadu 2017, Kalifornský soud uložil svědkům Jehovovým pokutu 4000 amerických dolarů každý den, dokud nepředloží odpovídající dokumenty ohledně pedofílie, které jsou tajně přechovávány společností Wachtower, jak je vidět i z níže uvedené citace rozsudku Kalifornského soudu: „…Following Lopez, supra, 246 Cal.App.4th 566, the court granted Padron’s motion, sanctioning Watchtower $2,000 per day for every day Watchtower did not produce responsive documents and $2,000 per day for every day Watchtower did not search for responsive documents…“ Jak na tuto výzvu reaguje společnost Watchtower? Je pro ni výhodnější platit, než předložit tajné dokumenty ohledně pedofilie, které jsou přechovávány touto společností. Celý soudní spis a samozřejmě i popis tohoto konkrétního případu, si můžete přečíst samy. Níže Vám poskytneme postup, jak se dostat k tomuto spisu a podrobně ho […]

Svědkové Jehovovi a spiritismus

  V roce 1950 svědkové Jehovovi vydali svůj vlastní překlad: Překlad Nového Světa křesťanských řeckých písem v angličtině. V šedesátých až osmdesátých letech dvacátého století, se několikrát publikace společnosti odvolávají na Bibli spiritisti Johannese Grebera, pro podporu svého vlastního Překladu Nového Světa křesťanských řeckých písem a pro podporu svého učení. Společnost Strážná věž dobře věděla, kdo je Johannes Greber, jak je vidět v níže uvedených citátech. The Watchtower 1955, 1. říjen, strana 603, odstavec 33: „It comes as no surprise that one Johannes Greber, a former Catholic clergyman, has become a spiritualist and has published the book entitled “Communication with the Spirit World: Its laws and Its Purpose.”“ („Není žádné překvapení, že Johannes Greber, bývalý Katolický kněz, se stal spiritistem a publikoval knihu s názvem “Komunikace s duchovním světem, její […]

Svědkové Jehovovi prodali The Towers v Brooklynu

  Svědkové Jehovovi prodali svoji největší perlu ze svých vlastních nemovitostí „The Towers“ v Brooklynu, za přibližně 200 milionů dolarů, tedy za neuvěřitelných 4 400 000 000 Kč. Více se můžete dočíst na níže uvedených webových stránkách: http://www.brooklyneagle.com/articles/2017/11/1/jehovahs-witnesses-sell-towers-storied-brooklyn-heights-hotel

Změny nauk svědků Jehovových

  V souladu s učením Společnosti Strážná věž, se pravda stává postupně jasnější, až do úplného pochopení. Strážná věž 2014, 15. květen na straně 28, to potvrzuje: „To, že pozemská část Jehovovy organizace postupuje kupředu, se projevuje v mnoha oblastech. Například stále víc rozumíme biblickým pravdám. Je to v souladu se slovy „stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí více a více, dokud nebude pevně založen den“. (Přísl. 4:18) Každý z nás by si ale měl položit otázky: Sleduji pozorně všechny úpravy v porozumění biblickým pravdám?“ To jak svědkové Jehovovi můžou stále víc rozumět biblickým pravdám, se můžeme podívat na příkladě otázky: Budou obyvatelé Sodomy a Gomory vzkříšeni?   1879 – 1948, budou vzkříšeni ZION’S WATCH TOWER, JULY, 1879, p. 7, 8: „Pojďme ale, číst proroctví dále. Po srovnání Izraele se […]

Historie versus svědkové Jehovovi

Český historik a univerzitní pedagog docent Jan Pečírka dokončil v roce 1979 se svým týmem dalších historiků jedno z nejvýznamějších děl, které se zabývalo starověkem v době Československa (PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979, 1091 s. Světové dějiny). Do dnešního dne, skoro po 40 letech toto dílo nebylo překonáno, nejen kvůli jejímu rozsahu, ale také díky své vědecké přesnosti. Docent Jan Pečírka použil při psaní této významné publikace stovky významných cizojazyčných děl a zdrojů. Jako důkaz toho, že toto dílo je stále považováno za největší autoritu v českém vědeckém prostředí vzhledem k starověku je fakt, že do dnešního dne na všech českých univerzitách, se studenti historie musí prokousávat touto knihou, když chtějí zvládnout náročný modul Starověk, který zahrnuje období od 3500 př. n. l. do období pozdní […]

Jsi synem Božím nebo synem ďáblovým?

Synové Boží vlastní svědectví o svém přijetí a smíření s Bohem. Synové ďáblovi jej nevlastní. Kdysi obdržel kladné svědectví i Ábel; Kain však nikoli. Synům ďáblovým chybí nové narození — jsou narození pouze z těla. Synům Božím nové narození nechybí – jsou narození z Ducha. Boží slovo přikládá tomuto tématu zvláštní důležitost. Sám Pán Ježíš promlouvá ke každému z nás: „Musíte se znovu narodit.“ (Jan 3:7 EP) Existuje však i jiný názor, který zastává Společnost Strážná věž. Ta učí, že počet „znovuzrozených“ osob je omezen na 144.000 vládců Božího království (viz. Rozmluvy z Písem, str. 416). Zvažujme tedy pozorně, co o této záležitostí učí Bible samotná. Opisuji výrok, který je zřetelně adresován každému člověku – každému, kdo věří v Krista. Slovo „každý“ je toho důkazem: „…aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.“ […]

Co je podle Písem podstatou Ducha svatého?

Je Duch Boží jen účinnou silou, nebo je naopak inteligentní podstatou Boha samého? Kdyby byl Duch Boží jen účinnou silou, bylo by možné jej zarmoutit? Můžeme Duchu svatému lhát a pokoušet jej? Může Duch Boží udělovat dary, jak sám chce? Může si nás pro sebe oddělovat ke službě? Může si nás povolávat a posílat, kam chce? Oznamuje Duch svatý svá rozhodnutí a může bránit našim chybným rozhodnutím? Může Duch Boží učit a připomínat? Může se za nás přimlouvat Boží účinná síla? Může Duch svatý dosvědčovat? Proč je na trůnu popisován jen Bůh a jeho Syn? Ztotožňuje Písmo Ducha Božího s Duchem Kristovým? Má Duch Boží moc? Je Duch Boží jen účinnou silou, nebo je naopak inteligentní podstatou Boha samého? Vedení svědků Jehovových popírá inteligentní podstatu Ducha […]

Bude vzkříšení k soudu za ničemné skutky?

Zbavuje nás smrt hříchu? Chrání nás smrt před vzkříšením k soudu? Kdo bude vzkříšen k soudu? Co k tomu říká apoštol Pavel? Co k tomu říká sám Pán Ježíš? Jak je to s hříchy z nevědomosti? Jak skutečně získat odpuštění? Svědkové Jehovovi odmítají učení o vzkříšení lidí, které má čekat za jejich zlé činy odsouzení. V knize Rozmluvy z Písem na str. 403 uvádějí: „Kdybychom přijali názor, že lidé budou odsouzeni na základě skutků z minulého života, odporovalo by to Římanům 6:7: ,Kdo… zemřel, je zproštěn svého hříchu.‘ Bylo by také nerozumné křísit lidi jen proto, aby byli zničeni.“ Je ale takové učení v souladu s Písmem? Zbavuje nás smrt hříchu? Nejprve k Řím. 6:7. Kdo četl 7. verš v souvislosti celé kapitoly snadno pochopí, jak se svědkové Jehovovi hluboce mýlí. Onen 7. verš sice hovoří o běžné […]

Druhý příchod Ježíše Krista – bude viditelný, nebo se již udál v roce 1914?

Rok 1914 — proč to nelze přijmout? Znamení — před Kristovou parousií, nebo během ní? Kristova parousia — přesně vypočítaná, nebo nenadálá? Co zásadního bude ukončeno při Kristově příchodu? Kdy nastala Kristova neviditelná přítomnost? Následující texty Písma dokazují, že druhý Kristův příchod (parousia) je událostí budoucnosti, nikoli minulosti. Svědkové Jehovovi však učí, že Kristus přišel neviditelně již v roce 1914. Dokládá to například jejich kniha Můžeš žít navždy v pozemském ráji na str. 147: ‚Jestliže je Kristův návrat neviditelný, vzniká otázka, co potvrzuje, že k němu skutečně došlo. Ano, důkazy existují. Kristus sám dal viditelné ‚znamení‘, podle kterého můžeme poznat, že je neviditelně přítomen a že je blízko konec světa.“ Na str. 154 jsou dále uvedena ona viditelná znamení jako důkazy Kristova příchodu, a tím začátku jeho druhé […]

Znovuzrození – jen pro 144 000 pomazaných, anebo pro všechny křesťany?

V roce 1935 došlo v učení svědků Jehovových ke změně. Věřící byli roz­děleni na dvě skupiny s rozdílnými nadějemi. Pro „malé stádo“ 144 000 spoluvládců s Kristem byla určena naděje pro život v nebi; pro „velký nesčíslný zástup“ poddaných Božího království zbyla naděje pouze pro život na zemi. Od té chvíle mohli přijímat znovuzrození jen ti, kdo cítili, že patří do počtu 144 000, a také jen oni se mohli od té doby nazývat Božími dětmi (syny). Bude jistě nanejvýš užitečné podívat se na Biblické texty, které se znovuzrozením zabývají. Písmo totiž samo vysvětluje, co znovuzrození znamená, co předchází jeho přijetí a komu je určeno. Svědkům Jehovovým tak bude dána ta nejlepší odpověď na otázku, kterou pokládají křesťanům jiných vyznání ve své knize Rozmluvy z Písem na str. 418: „Co […]

Věrný a rozvážný otrok

Vedoucí sbor, nebo jen příklad pro naši bdělost a věrnost? Vedoucí sbor svědků Jehovových se sídlem v Brooklynu (USA) se pokládá za jedinou Kristem ustanovenou skupinu na světě, která je oprávněna vést pravý Boží lid (domácnost víry). Jako základ pro toto tvrzení používá vlastního výkladu Kristových slov z Mat. 24:45-47, a to např. v knize Rozmluvy z Písem, na str. 331: „Ježíš řekl, že bude mít na zemi ,věrného a rozvážného otroka‘ (své pomazané následovníky jako skupinu), jehož prostřednictvím bude opatřovat duchovní pokrm těm, kdo tvoří domácnost víry“. (Mat. 24:45-47) Tolik svědkové Jehovovi. Abychom nepřehlédli pravý význam Kristových slov zaznamenaných u Mat. 24:45-47, musíme brát opět v úvahu souvislost, v níž byla tato slova řečena. Pak snadno uvidíme, že tato Kristova slova jsou jen jedním ze za sebou jdoucích tří příkladů pro naši […]

Večeře Páně – jak často?

Mluví Písmo o památné slavnosti — anebo o večeři Páně? Zve nás Pán Ježíš k památné slavnosti — anebo k večeři? Máme se účastnit večeře Páně — ale přitom „nevečeřet“? Slavnost pouze jednou v roce, nebo lámání chleba kdykoli? Večeří Páně se zabývá i časopis Strážná věž z 1. února 2011, a to na str. 21, v článku „Jste připraveni na nejdůležitější den v roce?“. Článek uvádí: „Pouhých několik hodin před popravou Ježíš ustanovil, jak si lidé jeho smrt mají připomínat. Slavnost, kterou zavedl, je známá jako ,Pánova večeře‘ nebo ,večeře Páně.‘ (1. Kor. 11:20; Ekumenický překlad) Její důležitost Ježíš zdůraznil tak, že svým učedníkům přikázal: „Tímto způsobem si mne … znovu připomínejte.“ (Lukáš 22:19, Slovo na cestu) Přejete si Ježíše poslechnout? Pokud ano, budete považovat výročí jeho smrti za nejdůležitější den v roce.“ […]

Večeře Páně – jen pro 144 000, nebo pro všechny?

Jaké vysvětlení mají svědkové Jehovovi pro skutečnost, že počet 144 000 byl překročen nejméně o 40 milionů, a to pokud počítáme pouze křesťanské mučedníky? Svědkové Jehovovi učí, že večeři Páně smí dnes přijímat pouze ostatek z doslovných 144 000 vládců Božího království, kteří jsou jako jediní pod novou smlouvou s Kristem. V knize Rozmluvy z Písem na str. 239 pod nadpisem „Kdo má přijímat chléb a víno“ uvádějí: „Kolik je těch, kdo přijímají? Ježíš řekl, že jen ,malé stádo přijme za odměnu nebeské království‘. (Luk. 12:32) Jejich plný počet bude 144 000. (Zjev. 14:1-3) Tato skupina začala být vybírána v roce 33 n. l. Podle toho by nyní zbýval jen malý počet přijímajících.“ Kristova prolitá krev je výhradně krví nové smlouvy Podívejme se do Písma. Dozvíme se, že Kristova prolitá krev je výhradně […]

David a Jan Křtitel – (ne)budou v nebi?

V jakém smyslu „nevystoupil David do nebes“? Proč i „menší v království nebeském“ je větší než Jan Křtitel? Kdo je „potomstvem Abrahamovým“? Jak je „ospravedlněno“ Abrahamovo potomstvo? Proč je v Písmu vždy důležitý kontext? V knize svědků Jehovových Rozmluvy z Písem na str. 418 čteme: „Jehovův duch působil na Davida a ,mluvil‘ skrze něho (1. Sam. 16:13; 2. Sam. 23:2), ale Bible nikde neříká, že by se David ‚znovu narodil‘. Nebylo třeba, aby se ‚znovu narodil‘, protože, jak říkají Skutky 2:34: ,David skutečně nevystoupil do nebes‘.“ Vedení svědků Jehovových usoudilo, že tímto výrokem ze Sk. 2:34 je Davidovi navždy uzavřen přístup do nebe, nebo vstup do nebe je podle jejich učení dovolen jen přesnému počtu 144 000, kteří mohou být údajně jako jediní znovuzrozeni. Avšak uvažujeme-li v kontextu, věc […]

Biblické modlitby ke Kristu

Prosby ke Kristu, vzývání jeho jména, děkování, atd. Tento stručný přehled Biblických textů je možné půjčovat, darovat nebo citovat svědkům Jehovovým, kteří odmítají oslovit Pána Ježíše Krista prosbami, vzýváním jeho jména, děkováním, apod. Následující příklady apoštolů a učedníků mohou promluvit do jejich mysli i srdce. Více na Biblické odpovědi křesťana na otázky svědků Jehovových. Pán Ježíš nás ujišťuje, že naše prosby vyslyší a naplní „A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby oslaven byl Otec v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.“ (Jan 14:14 EP) Apoštol Pavel prosil Krista „Třikrát jsem kvůli tomu prosil Pána, aby to ode mě odešlo, ale řekl mi: ,Moje milost ti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti.‘ Milerád se tedy budu chlubit […]

Nesplněné prorocké předpovědi

1874  1914  1915  1918  1925  1941  1975 Co na to Písmo? V knize svědků Jehovových Rozmluvy z Písem je na str. 94 uvedena jedna z rad, jak mohou jejich členové mluvit s jinověrci: Jestliže někdo řekne: ‚Náš pan farář říkal, že svědkové Jehovovi jsou falešní proroci‘ – Mohl bys odpovědět: ‚Jistě budete souhlasit, že takové vážné obvinění by mělo být podloženo jasnými důkazy. Zmínil se váš pan farář o nějakých výslovných příkladech?‘ Bez předložení důkazů je takové vážné obvinění jistě bezpředmětné. Na druhé straně, pokud důkazy existují, do jaké míry bude pak reakce svědků Jehovových ve shodě s Písmem? Nejdříve si přečteme z Písma (z překladu NS svědků Jehovových) velmi jednoduchý návod, jak poznat falešné proroctví: „Jak poznáme slovo, které Jehova nemluvil? Když prorok mluví ve jménu Jehovy […]

Královské kněžstvo a 144 000

Kdo nese podle Písma název „královské kněžstvo? Bude v novém Jeruzalémě přebývat jen 144 000 osob? Může někdo zůstat mimo nový Jeruzalém a přežít? Jak zní nová píseň a kdo se jí může „naučit“? Nese označení „panny“a „panicové“ jen přesný počet 144 000 osob? Podle učení svědků Jehovových náleží titul „královské kněžstvo“ jen doslovným 144 000 pomazaným vládcům Božího království (viz Rozmluvy z Písem, str. 419). Tuto změnu provedl J. Rutherford na sjezdu v USA v roce 1935. Podívejme se však, co učí o královském kněžstvu Písmo. * Kdo tvoří „královské kněžstvo“? Písmo dokládá, že Kristus učinil královským kněžstvem všechny, kdo přijali jeho očišťující oběť, a byli tak zproštěni svých hříchů: „Tomu, který nás miluje a který nás uvolnil z našich hříchů prostřednictvím své vlastní krve – a udělal z nás království, kněze pro svého Boha […]