Rubrika: Nauky svědků Jehovových

Nauky svědků Jehovových

Proč pomáhat svědkům Jehovovým – interview s Tadeášem

       Svědkové Jehovovi prohlašují, že jako jediná organizace na zemi pomáhá jiným lidem správně porozumět Bibli. Lidé vně organizace jsou svědky Jehovovými považovány za lidi, kteří vesměs správně nerozumí Bibli a také duchovním záležitostem. Tento fenomén vede k tomu, že pokud člověk nemá stejné náboženské a životní názory, jako je učí společnost Strážná věž, automaticky stojí na druhé straně. Z času na čas zaznívá v publikacích společnosti myšlenka, že jediné správné porozumění je zapsáno právě v dané publikaci, jak je vidět například ve Strážné věži z 1. května roku 2005, na straně 9 v odstavci 8: „Správné porozumění této nauce je měřítkem, podle něhož lze rozpoznat pravé křesťany od falešných.“ Z výše uvedených důvodu může být pro svědka Jehovova překvapující, když potká někoho, kdo chce pomáhat […]

Svědkové Jehovovi ve dvacátém století

     Důvěra osobě, nebo organizaci se nevytváří na základě toho co říká, ale spíše z toho, jak reaguje, když se nesplní její sliby. Jak v této prověrce obstojí Společnost Strážná věž? Video Svědkové Jehovovi ve dvacátém století Vám může dát na tuto otázku odpověď.  Jako příklad bude vzato „proroctví“ o dvacátém století, které zaznívalo v mnoha publikacích společnosti Strážná věž v minulém století a následná reakce Společnosti na nesplnění se těchto slibů. Věříme, že Vám toto video pomůže správně zhodnotit, zda Společnost Strážná věž je hodna důvěry. Přejeme hodně užitku!   Zdroje: Awake February 22, 1961, page 5 Awake March 22, 1963, page 32 The Nation shall know that I am Jehovah-how? 1971, page 216, par. 9 The Watchtower March 1, 1984, pages 18-19, par. 12 […]

Techniky klamavé argumentace používané Společností Strážná věž-Díl 3.

  Klam daný vyloučením Aby bylo dosaženo žádoucího úsudku, je někdy nezbytné nevyhovující skutečnosti z úvahy vyloučit, a to například jejich zamlčením. Příklad: Svědkové Jehovovi po celém světě jsou šťastný lid a ze srdce dobrovolně dávají dary, protože moc dobře vědí, na co jsou jejich peníze použity. Problém spočívá v následujícím:    Členům a zájemcům je ukazována pouze ta hezká strana mince, prezentování informací je velmi selektivní. Videa jsou navržena tak, že například Lucka z videa Buď štědrý je určena k tomu, aby si odřekla zmrzlinu a aby mohli efektivněji budit emoce jak moc je potřeba podpořit Společnost Strážná věž. My vám ukážeme i tu druhou stranu mince.    Nechceme se uchýlit k útoku „ad hominem,“ poněvadž určitě každý dospělý člověk má právo si koupit za své peníze co chce v souladu […]

Techniky klamavé argumentace používané Společností Strážná věž-Díl 2.

  Důkaz kruhem (petitio principii, begging the question) Výrok, který by řečník měl dokázat, se již předem předpokládá. (Výrok je nenápadně zahrnut do premis.) Příklad: Strážná věž, 15. 7. 2013, str. 20 – 23, 3. a 10. odstavec; (zvýraznění ode mě, kurzíva v originálu) (viz https://www.jw.org/cs/publikace/casopisy/w20130715/kdo-je-verny-rozvazny-otrok/) „Roku 1919 Ježíš ustanovil věrného otroka „nade vším svým majetkem“ – nade vším, co souvisí s pozemskými zájmy Božího království.“ „Kdo je tedy věrný a rozvážný otrok? V souladu s principem, který použil Ježíš – tedy sytit mnohé prostřednictvím několika –, je tímto otrokem malá skupina pomazaných bratrů, kteří se přímo podílejí na přípravě a rozdělování duchovního pokrmu v době Kristovy přítomnosti. Pomazaní bratři, kteří tvoří věrného otroka, slouží v průběhu posledních dnů společně v ústředí. V posledních desetiletích je tímto otrokem vedoucí sbor svědků Jehovových. Za povšimnutí ale stojí, že ačkoli je […]

Techniky klamavé argumentace používané Společností Strážná věž-Díl 1.

  Kauzální klamy Podsunutý argument (slaměný panák, straw man)   Podstatou klamu je najít velmi slabý až hloupý argument, který by mohla zastávat protistrana (ale zpravid- la jej nezastává) nebo její argument cíleně zkreslit. Ten poté demonstrativně rozcupovat na cucky a budit při tom zdání, že se všemi argumenty protistrany se lze takto snadno vypořádat.   Názorný příklad slaměného panáka Stephen Lett při ranním uctívání únor 2015 řekl („slaměný panák“ je zde podtržen):  „Jako příklad, uvažuj o lžích řízených odpadlíky a nečestnosti, že Jehovova organizace je liberální k pedo- filům. Myslím, že to je směšné, že ano?! Pokud někdo podniká akce proti někomu, kdo by ohrožoval naše mladé, a podniká akce na ochranu mladých, je to Jehovova organizace. Přímo odmítáme takové lži.“ https://tv.jw.org/#en/mediaitems/VODPgmEvtMorningWorship/pub-jwbmw_201502_5_VIDEO (čas přibližně od 7:50) […]

Odhalení náboženské společnosti Watchtower

     Jak je možné, že se americkým vůdcům náboženské společnosti Watchtower „daří“ v některých věcech mystifikovat ostatní již dlouhých 145 let (od roku 1874, kdy poprvé naznačovali tzv. konec světa!)?  A jak se jim mohlo podařit, že se u nich nechaly pokřtít milióny lidí z celého světa, když bezesporu značná část z nich jsou lidé upřímní a někteří jsou i vysoce postavení či nadprůměrně inteligentní? Hnutí Strážné věže zaznamenalo skutečný vzrůst až po 2. světové válce, kdy využilo všeobecného nadšení ve světě;  předtím se k této odnoži tzv. adventismu hlásily pouze tisíce lidí, z nichž asi jedna třetina to vzdala po nesplněných dalších falešných předpovědích „konce světa“ v letech 1914, 1915, 1925 a 1941; druhá třetina žel přišla o život během 1. světové války a po ní, kdy řádila „španělská chřipka“, a hlavně za 2. světové války, kdy byli pronásledováni nejen Hitlerovým […]

Statistiky svědků Jehovových za roky 1990 až 2018

     Společnost Strážná věž, vždy považovala vzrůst jako jeden z hlavních znaků pravosti organizace, která je schválená pravým Bohem. „Základním charakteristickým znakem Boží organizace na zemi je v dnešní době blahobyt a vzrůst.“   (Izajášovo proroctví I., kapitola 25, strana 340, odstavec 20) Největší demonstrací tohoto vzrůstu, představovala pro svědky Jehovovy publikace pod názvem Ročenka svědků Jehovových.  Tato publikace vycházela 90 let. První Ročenka vyšla v roce 1927 v angličtině (YEAR BOOK of the INTERNATIONAL BIBLE STUDENTS ASSOCIATION) a její součástí byli také denní texty a komentáře. Poslední ročenka vyšla v roce 2017 (informace v ní obsažené byli za rok 2016). „Již od roku 1927 je Ročenka svědků Jehovových každoročně skutečnou pokladnicí podnětných zpráv a zkušeností.“ (Služba Království – 1993, strana 3, odstavec 4) Tato publikace byla díky své propagační […]

Všichni dělají chyby – kromě společnosti Strážná věž

     Každý dělá chyby. Určitě i biblické postavy. Třeba Apoštol Petr, zapřel Ježíše třikrát během noci během jeho zatčení, jeho víra a odvaha v kritickém okamžiku selhala, a zanechala jej jako plačící, emocionálně rozbitý vrak. (Jan 18:13-27) Bible popisuje chyby biblických postav jako byl například Petr Uvažuj o králi Davidovi, ležícího s Bat-šebou, poté zpanikařil nad výsledným těhotenstvím, natolik zoufalý, aby se vyhnul skandálu, že nakonec zinscenoval události tak, aby docílil zabití manžela Bat-šeby. (2. Samuelova 11. kapitola) Nebo uvažuj o Jonáši, který získal pověření od Boha odsoudit Ninivany, ale místo toho utekl v hrůze z toho pověření co nejdále mohl (Jonáš 1:3). Poté co Bůh Jonášovo uvažování znovu usměrnil spíše ponižujícím použitím velrybího trávicího traktu, Jonáš se konečně dá do kupy a jde vstříc tomu, aby odsoudil Ninivany. (Jonáš […]

C. T. Russell vs. W. H. Conley, kdo byl první prezident Společnosti Strážná věž?

        Na otázku kdo byl prvním prezidentem Společnosti Strážná věž, odpoví každý svědek Jehovův jasně. Přece Charles Taze Russell. Ano, všechny publikace Společnosti Strážná věž toto jasně tvrdí. Zajímavé je, že v knize Hlasatelé, která byla vydána v roce 1993 v českém jazyce nacházíme informaci o tom, že prvním prezidentem společnosti nebyl C. T. Russell, ale W. H. Conley. Je to vůbec první zmínka tohoto jména od roku 1894, kdy se o něm zmiňovala Sionská strážná věž. Kdo vlastně byl William Henry Conley a proč Společnost Strážná věž mlčí o tomto muži,  jako o prvním prezidentu Společnosti Strážná věž? Částečnou odpověď Vám dá video s názvem: C. T. Russell vs. W. H. Conley, kdo byl první prezident Společnosti Strážná věž? Přejeme příjemný poslech.     Literatura a zdroje: REED, David. A. […]

Reportáž o svědcích Jehovových z Ruska na hlavním ruském televizním kanále Russia 1

     Největší ruský televizní kanál Russia 1 vysílala reportáž o svědcích Jehovových v Rusku. Tato reportáž, nám opět poodkrývá realitu, která se týká organizace svědků Jehovových v Rusku, kde je od 20. dubna 2017 tato organizace oficiálně zakázána vrchním soudem. Reportáž dává odpovědi na otázky: Proč evropské země nespěchají se schválením žádostí svědků Jehovových z Ruska ohledně azylů? Proč se členové organizace svědků Jehovových snaží získat falešná potvrzení o věznění v Rusku? A kdo je ve skutečnosti v Rusku vyšetřován nebo vězněn? Video je doplněno ještě vyjádřením jednoho účastníka této reportáže, který nám odpoví na otázku, proč se účastnil této reportáže. Na závěr je také několik vyjádření samotné organizace svědků Jehovových o soudním zákaze v Rusku. Přejeme příjemný poslech.   Autor: facilis  

Ilustrace Společnosti Strážná věž – Annabelle

     Annabelle je panenka Raggedy Ann, která se nachází ve skleněném boxu v rodinném muzeu Warrensových v Monroe v Connecticutu v USA. Panenka Annabella sloužila jako inspirace pro úvodní scénu filmu The Conjuring (2013), stejně jako pro filmy Annabelle (2014) a Annabelle: Creation (2017). Příběh Annabelle začíná v roce 1968, když jedna dívka dostává jako dárek panenku Raggedy Ann, která se začne chovat podivně a sdělí dívce, že je v ní duch mrtvé dívky Annabelle. Je si vědoma Společnost Strážná věž toho, že v její knize pro děti, má ilustrace panenky, která se přinejmenším velmi podobá démonické panence Annabelle? Odpověď zkuste najít samy. Přejeme příjemný poslech.  Ilustrace Společnosti Strážná věž – Annabelle   Autor: facilis

Proč jsou náklady za jeden den ve sjezdové hale tak vysoké?

     Proč jsou náklady za jeden den ve sjezdové hale ve Stodůlkách v Praze tak vysoké (147 890 Kč)? Důvodem je nové opatření, které se zavedlo v roce 2016. Jaké je to nové opatření? Poslechni si odpověď ve videu. Přejeme příjemný poslech. Proč jsou náklady za jeden den ve sjezdové hale tak vysoké?   Autor: facilis  

17 znaků totalitní sekty

  Vláda Německa vydala traktát, který se měl rozšířit po školách v Německu, který identifikuje 17 znaků, které jsou typické pro všechny totalitní sekty. Zveme Vás k prostudování těchto znaků: 1. V skupině najdeš přesně to, co si do teď usilovně, ale neúspěšně hledal. Tato skupina ví přesně, co potřebuješ. 2. Již první setkání ti odkrývá, úplně nový pohled na věci kolem tebe. 3. Pohled skupiny na svět kolem tebe je ohromující a tato skupina odpovídá na všechny otázky. 4. Je těžké charakterizovat tuto skupinu. Jsi veden, aby si nepřemýšlel a neprověřoval. Tvoji noví přátelé ti říkají: „To není možné vysvětlit, ty to musíš pouze prožít, proto se pojď podívat do naší skupiny.“ 5. Ve skupině je učitel, médium, vedoucí, nebo guru. Jenom on zná celou […]

Zónový dozorce 2017 Bratislava (Sestřih nejzajímavějších momentů – Highlights)

     V květnu 2017 navštívil bratislavskou pobočku svědků Jehovových zónový dozorce bratr Gaay, který měl při této příležitosti také proslov s názvem „Jsi připravený na věčný život?“ Zajímavost této přednášky spočívá v tom, že odpovídá na otázky, které se jinde například nedozvíte. Například otázka: Sály Království, komu patří? Další otázka: Vedoucí sbor, kdo ho řídí?, byla otázka, která již tradičně zaznívá z úst představitelů vedoucího sboru, i když ve Strážné věži z února 2017 na straně 26 se píše: „Vedoucí sbor není při své činnosti ani inspirovaný Bohem, ani neomylný. Může se proto zmýlit v naukových nebo organizačních otázkách.“ Zajímavě je také odpovězeno na otázku: Proč dochází ke změnám v organizaci?, a také na další otázky. Zveme Vás k poslechu tohoto krátkého sestřihu. Zónový dozorce 2017 Bratislava   Autor: facilis

Biblické odpovědi křesťana na otázky svědků Jehovových

     O tom, zda učení svědků Jehovových odpovídá učení Písma, byla napsána již řada pojednání. Toto další zamyšlení má přispět k ještě většímu rozhledu a může se stát pomocí všem, kdo cítí povinnost hájit zdravé učení Písma. Cesta od rozumu k srdci bývá mnohdy daleká. Zásluhou této politováníhodné skutečnosti je lidstvo rozděleno nejen ve světě náboženském, ale i politickém, vědeckém, mravnostním, sportovním, atd. Následující demonstrativní příběh je hodně výmluvný. Jde o příběh mladé dívky, křesťanky. Která přemohla ve veřejné rozpravě pohanské mudrce. Ti těžce nesli pro ně nepříjemnou realitu, že dívka jim odvádí mnoho jejich „oveček“ ke Kristu. Vyzvali ji proto k veřejné rozpravě, neboť věřili, že ji snadno porazí svou moudrostí a vytříbenou argumentací. Pak budou lidé obeznámeni s tím, že křesťanství je neobhajitelné a jednou provždy tak […]