Rubrika: Knihy a brožury

Knihy a brožury

Biblické odpovědi křesťana na otázky svědků Jehovových

     O tom, zda učení svědků Jehovových odpovídá učení Písma, byla napsána již řada pojednání. Toto další zamyšlení má přispět k ještě většímu rozhledu a může se stát pomocí všem, kdo cítí povinnost hájit zdravé učení Písma. Cesta od rozumu k srdci bývá mnohdy daleká. Zásluhou této politováníhodné skutečnosti je lidstvo rozděleno nejen ve světě náboženském, ale i politickém, vědeckém, mravnostním, sportovním, atd. Následující demonstrativní příběh je hodně výmluvný. Jde o příběh mladé dívky, křesťanky. Která přemohla ve veřejné rozpravě pohanské mudrce. Ti těžce nesli pro ně nepříjemnou realitu, že dívka jim odvádí mnoho jejich „oveček“ ke Kristu. Vyzvali ji proto k veřejné rozpravě, neboť věřili, že ji snadno porazí svou moudrostí a vytříbenou argumentací. Pak budou lidé obeznámeni s tím, že křesťanství je neobhajitelné a jednou provždy tak […]

Bible – odkud a od koho?

Novodobý čtenář Bible může dnes vejít do křesťanského knihkupectví ve své zemi a vybrat si tady mezi různými překlady Bible ve svém jazyce. Kniha, kterou si chce koupit, bude mít standardní formát a bude jako Bible snadno rozeznatelná – bude to 66 knih rozdělených do Starého a Nového zákona, s příslušnými kapitolami a verši. Budoucí majitel výtisku Bible zběžně prolistuje několik exemplářů, zvolí si ten, který se mu bude nejvíce líbit nebo vyhovovat jeho studijním potřebám, zaplatí a odejde. Jak jednoduše všechno proběhlo. Jak snadno si dnes člověk může koupit tři a půl tisíce let historie! Odpověď na tuto otázku a mnoho jiných zajímavostí, se můžete dozvědět v práci Bible – odkud a od koho? Ke stažení v PDF souboru zde: Bible – odkud a od koho? Autor: facilis

Spory o Trojici

Ve 3. – 5. století po Kristu byla definována křesťanská ortodoxie, která v podstatě přežila až do naší doby. Ani velké otřesy, jimiž církev prošla v dobách reformace a protireformace, neznamenaly zásadní změnu v půdorysu křesťanské teologie ať už katolické či evangelické. Pravda, ve všech staletích existovaly okrajové a někdy i vyloženě heretické proudy. Ty se za reformace a v pozdějších dobách vynořovaly více než kdy jindy, částečně ovšem proto, že lidé mohli svobodněji vyjadřovat své názory. V dnešní době náboženské svobody, kdy každý může bez nějakých sankcí zastávat a šířit názor, jaký chce, je celkem pochopitelné, že se objevují lidé, kteří klasickou křesťanskou ortodoxii zpochybňují. V tomto krátkém spisku se budeme věnovat především dvěma tématům, a sice otázkou Trojice a otázkou Kristova božství. Ke stažení v PDF souboru zde: Spory o Trojici Autor: facilis

Christologické texty

Překlad nového světa se stal ideologickým nástrojem, který má čtenářům pomoci pochopit a pojmout poselství svědků Jehovových bez výhrad a pochybností. Místo toho, aby se stal pomocí na cestě ke Kristu, zavádí čtenáře v důležitých místech, zejména o Kristově božství. Apoštol Pavel varoval v dopise Galaťanům 1.7: „Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.“ Podívejte se na velmi dobře zpracovanou práci, která může pomoci pochopit, jak se svědkové Jehovovi vzdálili od pravého křesťanství, tedy od jejího skutečného zdroje, Krista. Ke stažení v PDF souboru zde: Christologické texty – Jana Bartošová Autor: facilis

Miliony nyní žijících lidí nikdy nezemřou

Brožura napsaná J. F. Rutherfordem v roce 1920 a do českého jazyka přeložena v roce 1922, například učila o roce 1925, že v tomto roce se vrátí staří věrní starého zákona, a že v roce 1925 budou lidé již žíti věčně, jak vyplývá také z níže uvedené citace. Doporučujeme si tuto krátkou brožuru přečíst. „Když tomu tak jest, pak máme (až přijde čas, kdy se to svět dozví) všichni, kteří věříme a zákona Božího poslušní jsme, kladný výrok Ježíšův, že nikdy nezemřeme. Jen ze stanoviska toho, že staré řády, starý svět končí a se ztrácí, že rokem 1925 vrátí se staří věrní starého zákona, a že počíná období řádu nových, můžeme tvrditi, že miliony žijícího lidstva nikdy nezemřou; zejména vzato ze stanoviska Bible, která dokazuje, že mnoho milionů v roce 1925 žíti […]

Význam krve v Písmu – odpověď svědkům Jehovovým

Diplomová práce na téma Krev a její význam v Písmu. Povedená práce, která je napsaná se zdravým rozumem a zejména s cílem dát potřebné argumenty nato, aby se svědkové Jehovovi zamysleli nad svým postojem ke krvi. Ke stažení zde: Význam krve v Písmu – odpověď svědkům Jehovovým Autor: facilis

Životopis Raymonda Franze

Životopis Raymonda Franze, autora knihy Krize svědomí a Hledání křesťanské svobody, s laskavým dovolením Jakoubka Stříbrného, je ke stažení zde: Raymond Franz – Životopis Autor: facilis

Biblická fakta o Kristově Božské podstatě

Brožura, která shrnuje výsledky 30-letého bádání. Dokazuje základní nesrovnalosti učení svědků Jehovových s biblickou pravdou. Odpovídá na otázky: Je Kristus Bůh nebo jen první stvořená bytost? Modlili se první křesťané ke Kristu? Máme Krista vzývat? Má Ježíš počátek? Je Kristus sám Hospodin? Je Kristus Stvořitelem všech věcí? Existují dva silní Bohové a nebo jen jeden? Je naše služba Kristu službou stvoření nebo službou Stvořiteli? Byl Kristus Božím služebníkem již před svým příchodem na naši zem? Mají křesťané oznamovat světu dvě rozdílná jména nebo jen jedno? A jaké? Ke stažení v pdf: Biblická fakta o Kristově Božské podstatě

Circuit Overseer Guidelines

Circuit Overseer Guidelines je příručka pro krajské dozorce, jsou to vlastně návody na různé situace, s kterými se můžou ve své službě Krajští dozorci setkat.   Ke stažení v PDF formátu zde: Průvodce Krajských dozorců  

Bůh dělá zázraky i dnes

Obsah tohoto článku je určen hlavně těm, kdo se poprvé rozhodli do něčeho takového nahlédnout. Celé podání je tomu přizpůsobeno. Nejedná se o nějaký teologický spis; jsem jen řadový křesťan. Tím je také zaručena srozumitelnost pro širší vrstvy čtenářů. Úvod: Bude velmi stručný; ostatně i svědectví, která budou následovat, nejsou nijak obsáhlá. Čtenář tak alespoň může nechat působit svou schopnost popsané situace domýšlet a sám si odpovídat na otázky, které při čtení jistě vyvstanou. Všechna svědectví o Božím jednání s člověkem jsou napsána pravdivě bez nějakých vylepšování, či úprav. Jedenáctá a dvanáctá zkušenost se nepřihodila mně, ale mým známým. Rovněž i dvojitá jednadvacátá. Přestože se mi příběhy mých známých jeví ze všech jako nejvíce zajímavé, neumístil jsem je na začátek, jak by se to dalo očekávat. Důvod? Zákusek se […]