Archiv rubriky: Dopisy radě starších

Dopisy radě starších o odchodu od svědků Jehovových.

Top citáty ze Strážných věží roku 2000

  Strážná věž 15. ledna, strana 6: „Kvůli bezuzdné zvědavosti se skutečně můžeme vystavovat škodlivým informacím, jež rozšiřují odpadlíci a jiní lidé, které používá Satan. Oč lepší je pravidelně číst Bibli a všechny články ze Strážné věže a z Probuďte se!“   Strážná věž 15. března, strana 13: „Po smrti C. T. Russella byla sepsána publikace pojmenovaná jako sedmý díl Studies in the Scriptures. Cílem bylo vysvětlit knihy Ezekiel a Zjevení. Tento svazek vycházel částečně z komentářů, které k těmto biblickým knihám pořídil Russell. Ale čas pro to, aby byl odhalen význam těchto proroctví, ještě nenastal. Obecně lze říci, že vysvětlení předložené v tomto svazku Studies in the Scriptures bylo mlhavé.“   Strážná věž 15. března, strana 14, odstavec 18: „Když je nám tedy vyjasněn náhled na určitou biblickou pasáž, radujeme se z přibývající pravdy. Skutečnost, […]

Dopis radě starších sboru Žatec

     Co se stane s člověkem, který chce podřizovat svoje svědomí spíše Bibli, než lidským naukám a je ještě stále svědkem Jehovovým, a pokud tato osoba mluví se svými přáteli ze sboru o svých poznatcích a názorech, které se liší od oficiálního učení Společnosti Strážná věž? To co následuje je pěkně vidět z dvou dopisu bratra Jaromíra, které jsou vloženy níže. Přejeme hodně užitku z přečtení těchto dopisů.   Ke stažení v PDF souborech: Drazí-bratři-a-sestry Odvolání-a-prohlášení   Autor: facilis

Kdo je ten rozvážný správce, jemuž náš Pán svěří veškerý svůj majetek?

     Před časem nám napsal na náš email náš drahý bratr Igor Zemánek zajímavý dopis. V emailu uvedl toto: „Drazí a milí, v příloze vám posílám dopis, jenž je napsán se skutečnou bázní před Otcem a Králem, Ježíšem Kristem. Zvažte prosím, zda je to z Ducha. Pokud tak usoudíte, šiřte jej, aby nikdo neobdržel zbytečně část Otcových ran ve dnech soudu nad Velkým Babylonem.“ Na náš email badatelebible@seznam.cz chodí z času na čas mnoho různých doporučení, dopisů a tipů. Ale tento dopis, který nám zaslal náš drahý bratr, je cítit velkou láskou a upřimností, proto jsme se rozhodli ho uveřejnit na naších stránkách. Drazí naší čtenáři, přejeme Vám velký užitek z těchto laskavých slov tohoto dopisu. A ještě jednou chceme poděkovat Igoru Zemánkovi, který také přispívá svými články do […]

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vs. svědkové Jehovovi

  Zákon o ochraně osobních údajů (celým názvem zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) je základním právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů a činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Smyslem zákona o ochraně osobních údajů je ochrana občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. Provádění zákona realizuje především Úřad pro ochranu osobních údajů. GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie, které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti. Nařízení GDPR představuje nejkomplexnější úpravu a regulaci práce s osobními údaji. Zavádí řadu nových pojmů a kategorií. Vedle tradičních údajů, které jsou obecně chápány jako osobní, sem patří i údaje technického rázu (IP […]

Dopis radě starších sboru Havířov Bludovice

  Starší sboru Svědků Jehovových Havířov Bludovice. Moji milí bratři Těžké bylo pro mě mnohé zjištění o naší organizaci JW.ORG jak postupovala v minulosti, schvalovala různé nauky, postupy, které se dělají stejně až do dnešní doby. O to těžší bylo pro mě napsat tento dopis o ukončení členství v této organizaci JW.ORG. Neznamená to, že bych s Vámi zanechal dobrých vztahů a taktéž s bratry a sestrami našeho sboru. Naše dveře jsou pro Vás vždy otevřené a moje srdce je otevřeno pro každého kdo přijde v Kristovém pokoji. Nemohu se dál podílet na některých doktrínách a praktikách organizace JW.ORG které se hodně vzdalují od Svatého Písma a hodně nepřesných informacích a omylech v kterých se organizace JW.ORG mýlila a mýlí. Uvedu příklad z Bible Skutky 4:12 je psáno, že jedině v Ježíšově jménu můžeme být zachráněni ale v Římanům […]

Dopis radě starších sboru Praha Zbraslav

Prvopočáteční poznávání pravdy – biblické studium – pro mne bylo tím nejkrásnějším obdobím mého života. Poznání Boha a Ježíše Krista dodnes považuji za to nejcennější, co mám. Krátce po křtu, který je spojen se vstupem do organizace svědků Jehovových, jsem se začal potýkat s některými nepsanými pravidly. Byl na mne vyvíjen nemalý tlak, abych přestal nosit plnovous, byť řádně zastřižený, abych začal nosit oblek a kravatu, protože jedině toto oblečení je před Bohem vhodné, a mnoho dalších pro mne nepochopitelných a nepodstatných příkazů. Dopis si může stáhnout v PDF souboru níže: Dopis radě starších Praha Zbraslav Jiří Tvrdoň Autor: facilis

Dopis radě starších sboru Pardubice – ruský

Milí bratři, starší sboru Pardubice – ruský, ráda bych Vám tímto dopisem potvrdila své rozhodnutí opustit organizaci svědků Jehovových. Toto rozhodnutí je výsledkem dlouhodobějšího přehodnocování mé víry. Uvědomuji si, že se svým pojetím víry vymykám oficiálnímu výkladu svědků Jehovových a že není dost dobře možné tyto přístupy skloubit. Nečiním si nárok na jednoznačnou pravdu a v žádném případě nenahrazuji jeden naukový systém za druhý. Tento krok činím zcela dobrovolně s plným vědomím. Dospěla jsem k jednoznačnému názoru, že organizace svědků Jehovových není boží, ale pouze lidská organizace. Toto přesvědčení plyne z jasných důkazů, které jsem pozorným studiem publikací společnosti získala, a tyto jasné důkazy jsou ale nad rámec tohoto krátkého dopisu. Toto rozhodnutí není jednoduché, zvláště proto, že jsem Svědkem Jehovovým od svých 14 let, od roku […]

Badatelé Bible © 2014-2019 Frontier Theme