Biblické odpovědi křesťana na otázky svědků Jehovových

 

   O tom, zda učení svědků Jehovových odpovídá učení Písma, byla napsána již řada pojednání. Toto další zamyšlení má přispět k ještě většímu rozhledu a může se stát pomocí všem, kdo cítí povinnost hájit zdravé učení Písma. Cesta od rozumu k srdci bývá mnohdy daleká. Zásluhou této politováníhodné skutečnosti je lidstvo rozděleno nejen ve světě náboženském, ale i politickém, vědeckém, mravnostním, sportovním, atd. Následující demonstrativní příběh je hodně výmluvný. Jde o příběh mladé dívky, křesťanky. Která přemohla ve veřejné rozpravě pohanské mudrce. Ti těžce nesli pro ně nepříjemnou realitu, že dívka jim odvádí mnoho jejich „oveček“ ke Kristu. Vyzvali ji proto k veřejné rozpravě, neboť věřili, že ji snadno porazí svou moudrostí a vytříbenou argumentací. Pak budou lidé obeznámeni s tím, že křesťanství je neobhajitelné a jednou provždy tak učiní přítrž jeho rozmachu ve svém okolí. Ve svých plánech se však hodně spletli. Dívka ve veřejné rozpravě zvítězila a odvedla od pohanství ke křesťanství nejen další prosté obyvatele, ale dokonce i některé z oněch mudrců. Zbylí pohanští mudrci svou veřejnou prohru neunesli a z pozice moci problém vyřešili po svém; další veřejné rozpravy zakázali, nemluvě o znásobení perzekucí proti křesťanům. Pravda však umlčena nebyla.

 

Ke stažení v PDF souboru Biblicke odpovedi křesťana na otázky svědků Jehovových.

 

Autor: facilis

 

Tady můžete napsat váš komentář