Biblická fakta o Kristově Božské podstatě

Brožura, která shrnuje výsledky 30-letého bádání. Dokazuje základní nesrovnalosti učení svědků Jehovových s biblickou pravdou.

Odpovídá na otázky:

Je Kristus Bůh nebo jen první stvořená bytost?

Modlili se první křesťané ke Kristu?

Máme Krista vzývat?

Má Ježíš počátek?

Je Kristus sám Hospodin?

Je Kristus Stvořitelem všech věcí?

Existují dva silní Bohové a nebo jen jeden?

Je naše služba Kristu službou stvoření nebo službou Stvořiteli?

Byl Kristus Božím služebníkem již před svým příchodem na naši zem?

Mají křesťané oznamovat světu dvě rozdílná jména nebo jen jedno? A jaké?

Ke stažení v pdf: Biblická fakta o Kristově Božské podstatě