17 znaků totalitní sekty

 

Vláda Německa vydala traktát, který se měl rozšířit po školách v Německu, který identifikuje 17 znaků, které jsou typické pro všechny totalitní sekty. Zveme Vás k prostudování těchto znaků:

1. V skupině najdeš přesně to, co si do teď usilovně, ale neúspěšně hledal. Tato skupina ví přesně, co potřebuješ.
2. Již první setkání ti odkrývá, úplně nový pohled na věci kolem tebe.
3. Pohled skupiny na svět kolem tebe je ohromující a tato skupina odpovídá na všechny otázky.
4. Je těžké charakterizovat tuto skupinu. Jsi veden, aby si nepřemýšlel a neprověřoval. Tvoji noví přátelé ti říkají: „To není možné vysvětlit, ty to musíš pouze prožít, proto se pojď podívat do naší skupiny.“
5. Ve skupině je učitel, médium, vedoucí, nebo guru. Jenom on zná celou pravdu.
6. Učení skupiny se jeví jako skutečně jediné pravdivé, věčně pravdivé poznání. Tradiční poznání, racionální myšlení jsou zavrženy, protože jsou považovány za negativní, satanské, neduchovní.
7. Kritika ze strany těch, kteří nepatří do skupiny, se považuje za důkaz její pravosti.
8. Svět se zmítá v katastrofě, ale jenom skupina zná, jak je možné svět zachránit.
9. Tvoje skupina — je elitou. Ostatní lidé jsou hluboce ztraceni: protože nespolupracují se skupinou a nedovolují ji, aby je ona zachránila.
10. Musíš se stát okamžitě členem této skupiny.
11. Skupina odděluje sama sebe od okolního světa, například oblečením, potravou, svým typickým jazykem, který používá a přesnými vzorci chování se.
12. Skupina si přeje, aby si přetrhal svoje staré přátelství, protože oni ti brání ve tvém osobním rozvoji.
13. Tvoje sexuální vztahy, jsou upraveny zevnitř. Například tím, že ti vedení vybírá partnery, předpisuje skupinový sex, nebo opačně, aby si se plně stranil sexu.
14. Skupina vyplňuje celý tvůj volný čas různými úkoly: prodáváním knih, nebo časopisů, získáváním nových členů, navštěvováním kurzů, meditacemi…
15. Je velmi těžké zůstat sám, vždy někdo ze skupiny je spolu s tebou.
16. Jestli začínáš pochybovat a slíbený úspěch se nedostavuje, vina je vždy jenom na tobě, protože na tom nedostatečně pracuješ ty sám, a tvoje víra je příliš slabá.
17. Skupina vyžaduje absolutní poslušnost ke svým pravidlům, protože to je jediná cesta k záchraně.
Leták se končí těmito slovy: „Jestli vidíš, že jenom jeden znak popsaný výše, je ti známý, buď velmi opatrný!“

Zdroj: 17 признаков тоталитарной секты. Проверьте свою религию (YouTube kanál „sola scriptura“).

 

Autor: facilis

1 Comment

Add a Comment
  1. Dech beroucí

Tady můžete napsat váš komentář