Geoffrey Jackson vypovídá před Královskou komisí v Austrálii 14.8. 2015 část III.

 

Další část seriálu „Geoffrey Jackson vypovídá před Královskou komisí v Austrálii 14.8. 2015 část III.“, se zabývá velmi citlivou problematikou. V této části se tedy řeší záležitosti nehlášení případů sexuálního obtěžování dětí odpovědným úřadům a problematické pravidlo dvou svědků, které je v organizaci svědků Jehovových, důvodem velkých problémů. Podívej se na mnoho dalších zajímavostí a sdělení člena vedoucího sboru, které ti pomůže poznat lépe organizaci svědků Jehovových.

Autor: facilis

3 Comments

Add a Comment
 1. Zdravím,
  přemýšlím o čem to vše vlastně svědčí ?
  Před cca 2 lety mně jeden horlivý SJ – při diskuzi snažil přesvědčit o výjimečnosti org Svědků Jehovových – mimo jiné i tvrzením podívejme se na ostatní tak zvané církve a jejich problémy se sexuálními delikty
  ( pedofilie ) to u nás v naší org neexistuje …. atd. a i to je dle něho a i jiných SJ přímí důkaz čistoty, vyvolení a vedení jejich org. samotným Jehovou potažmo Ježíšem.
  Přemýšlel jsem … a následně dohledal mnoho různých informací z celého světa z rozličných zdrojů ať zaujatých či nezávislých a věnoval jsem tomu celkem dost času. Následně mně to vedlo k vypracování dokumentu na základě zjištěných informací, abych jej mohl předložit právě onomu horlivému SJ – nakonec až jsem to měl hotové jsem mu tento dokument nikdy nepředložil, Proč??
  Po důkladném zvážení všech okolností jsem to nemohl učinit – protože jsem si nebyl jist co bych tím vlastně způsobil onomu horlivému SJ. Mohl by se mu totiž totálně zhroutit jeho život – jak to ?
  Tento člověk ( horlivý SJ ) ještě před pár cca 5-6 lety žil životem, který neměl žádnou světlou stránku, byl závislí na drogách, a na živobytí si vydělával velkými podvody – byl naprosto v moci toho ničemného.
  Byl si vědom toho že způsob kterým žije je bohu odporný, ale neměl sílu s tím vším přestat – byť se o to několikrát snažil.
  Jednoho dne začal studovat se Svědky Jehovovými a v podstatě ze dne na den se vším špatným skoncoval.
  Jeho závislost na drogách i na tabáku najednou zmizela … prostě byla pryč.
  Dnes žije spořádaným životem, živý se slušnou prací, je živitelem své rodiny se 2 dětmi a veškerý svůj volný čas se snaží věnovat službě druhým lidem působením v org SJ.
  Nikdo není bez chyb a ani on není bez chyb – svých povahových rysů, návyků, předsudků atd atd. ale snaží se s tím vším bojovat a vše dával do souladu s Ježíšovým příkladem jako vzor. Morální měřítka u tohoto člověka jsou nastaveny tak jak by měli být ( alespoň to tak vypadá )
  Nuže toto vše mně vedlo k onomu zamyšlení – co já osobně bych tomuto člověku vlastně učinil, pokud bych byl já osobně zodpovědný za počátek jeho pochybování o jeho mateřské org.SJ ? Jaké by to mohlo mít důsledky pro tohoto člověka a jeho rodinu ? nechci domýšlet …. ( možná ? je pro některé lidi lepší život v duchovní polepšovně než život na totálně odvrácené straně – doslovně světský způsob života plný zloby, nenávisti, drog, nevázaného sexuálního života, lží a demagogie atd. )
  Každopádně v tomto případě a to není zdaleka jediný, se společnosti SJ dokonale podařilo vykolejený vlak opětovně nasadit na koleje, které vedou k Bohu. Bylo by totálně pokrytecké tvrdit že se toho neúčastnil sám Bůh. Bez vyšší moci – nad to jest lidské by tento jedinec již možná nebyl mezi živými – je si toho plně vědom a nyní se snaží Bohu splácet.
  Když nic jiného tak jen toliko že žádné lidské uskupení nikdy nebylo dokonalé a do jisté doby tomu tak i bude.
  Ježíš říká že dobrý strom nemůže nést špatné ovoce – ale na každém stromě i když je to dobrý strom můžeme najít i nějaký ten plod zkažený – předčasně spadený atd.

 2. Pro nezaujatou objektivitu by jistě bylo vhodné – zejména pro -jiné křesťany – aby i oni si byli vědomi na co jsou používány jejich dobrovolné příspěvky, třeba v římskokatolické církvi.
  Jen se divím že autor webu v zájmu pomoci – i jiným křesťanům – o tom co jest níže, podrobně – obsáhle a nezaujatě neinformuje na svých web stránkách ????? Autorovy webu přece nejde o jednostranný pokrytecký pohled na problém se zneužíváním dětí v církvích…..
  Třešince na na obrovském dortu věnuje dost svého prostoru, ale o obrovském dortu se ani nezmíní – zavání to …
  (omlouvám se za upřímnost a doufám že příspěvek nesmažete)

  Případy sexuálního zneužívání dětí a následné zakrývání během 20. a 21. století katolickými knězi, jeptiškami a členy římskokatolické církve vedly k četným obviněním, vyšetřováním, procesům a následným odsouzením pachatelů. Zneužívaní jsou chlapci a dívky, některé děti nejsou dokonce starší 3 let, většina dětí je ve věku mezi 11 a 14 roky. Je naprosto nepředstavitelné, že tito takzvaní boží muži a ženy takovým způsobem a v takovém měřítku sexuálně zneužili nevinné děti.

  V roce 2014 Vatikán oficiálně uvedl, že za pouze posledních 10 let bylo předloženo 3420 věrohodných obvinění kněží, kteří spáchali sexuální delikty. Následně z úřadu bylo propuštěno 824 kněží.

  Zneužívání je celosvětový problém římskokatolické církve. O počtu dětí neexistují žádné přesné statistické údaje. Víme ale, že od roku 2001 do roku 2010 Svatý stolec, který slouží jako ústřední orgán katolické církve, zkoumal obvinění ze sexuálního zneužívání, které se týkalo asi 3000 kněží v průběhu posledních 50 let. Případy po celém světě odrážejí systém dlouhodobého zneužívání a systematického zakrývání zpráv o těchto činech ze strany církevní hierarchie.
  V současné době se římskokatolická církev stala synonymem pro pohlavní zneužívání dětí – za toto tvrzení nikdo nikomu nedluží omluvu. Je to pravda – tvrdá realita, kterou může zlehčovat jen pokrytec. Tyto informace se zaměřovaly zejména na zneužívání dětí římskokatolické církve v Evropě.

  Nové vyšetřování v Austrálii odhalilo destruktivní praxi katolických kněží a jeptišek. Podle zprávy má katolická církev vyplatit 213 milionů amerických dolarů obětem sexuálního zneužívání, které kněží v Austrálii páchali po celá desetiletí.

  Se záměrem prošetřit sexuální zneužívání ze strany římskokatolické církve v roce 2013 začala australská Královská komise provádět slyšení dětí, zejména chlapců. V polovině února 2017 zveřejnila komise zprávu, která odhalila následující:
  „Úřady katolické církve mají celkem zaplatit odškodnění ve výši 276,1 milionu australských dolarů (213 milionu amerických dolarů). Za sexuální zneužívaní dětí, které se odehrávalo mezi 1. lednem 1980 až do 28. února 2015.
  Z 4445 případů, které byly od ledna 1980 do února 2015 předloženy církvi, se podle zprávy podařilo identifikovat 1880 pachatelů z řad katolické církve.
  A to není ani zdaleka vše …..

 3. Pro „Spenar“.
  Menu webu „Badatelé Bible“, obsahuje položku s názvem „Mise“, kde je srozumitelně uveden účel, pro který tento web existuje: „Poskytovat informace, na které mají svědkové Jehovovi a široká veřejnost právo.“ Specifikace různých druhů oněch informací může být jistě velmi pestrá, ale hlavní smysl tohoto webu patrně spočívá v informacích, které se týkají tzv. organizace Svědků Jehovových. (Dále jen SJ).

  Důvod je nasnadě: pomoci těm, kteří se dokázali vyprostit z tenat oné veskrze lidské organizace či těm, kteří se právě rozhodují – na základě vlastního svědomí – zda by měli od SJ odejít a vrátit se ke skutečnému Bohu. A v neposlední řadě tyto informace mohou pomoci jednotlivcům z řad široké veřejnosti, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout, zda vstoupí (většinově) do tzv. velkého zástupu SJ. Ten, kdo hledá informace o jiných náboženských organizacích či církvích má k dispozici velmi mnoho různých zdrojů, z nichž může čerpat to, co ho zajímá.

  Jenom na okraj – mohlo by být velice zajímavé srovnání současné Náboženské společnosti Svědků J. s církví „katolíků“ ve středověku. Namátkou: například se nabízí paralela v otázce pronásledování tzv. kacířů či „odpadlíků“, nebo uplatňování „autority“, jejíž kritika se trestala či trestá velmi tvrdě. Katolíci své odpůrce občas rovnou upalovali, SJ je dnes likvidují pomocí velmi zraňujícího psychického nátlaku – bolestivého pro obě strany: pro ty, kteří jsou vylučováni (ostrakizováni) a pro ty, kteří zůstávají (rodinní příslušníci a přátelé).

  Memento: „Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení! Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí: tři proti dvěma a dva proti třem; budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“ Lukáš 12:51-53, Český ekumenický překlad Bible.

  Příběhy „odpadlíků“, kteří byli takto označeni tzv. právním výborem organizace SJ, v mnoha zemích jednoznačně dokládají, že v dnešní době rodiny v rámci té organizace nerozděluje samotný Ježíš, ale sporné výklady biblických textů nekompromisně uplatňované „vedoucím sborem“ na řadové SJ!

Tady můžete napsat váš komentář