Všechny příspěvky

 

Charles Taze Russell jako maskot svědků Jehovových

  Leo the Lion jako maskot Hollywoodu   Charles Taze Russell jako maskot svědků Jehovových   Autor: facilis

Posted in Video | Leave a comment

Historie vytváření Mezinárodní mapy bývalých svědků Jehovových a jejich přátel

  Dne 30. 10. 2017, jsme se jako Badatelé Bible rozhodli, že začneme tvořit Mapu bývalých svědků Jehovových a postupně se začali objevovat první odvážlivci do tohoto projektu. Byla to radost, když jsme postupně do této mapy zapisovali první lidi. V této naší činnosti jsme s odhodláním pokračovali, až se s námi zkontaktoval člověk, který nám dne 13. 3. 2018 napsal tuto zprávu […]

Posted in Náš cíl | Leave a comment

Chráněno:

Mezinárodní mapa bývalých svědků Jehovových a jejich přátel

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Posted in Mezinárodní mapa bývalých svědků Jehovových a jejich přátel | Pro zobrazení komentářů zadejte heslo.

Dopis radě starších Havířov Bludovice

  Starší sboru Svědků Jehovových Havířov Bludovice. Moji milí bratři Těžké bylo pro mě mnohé zjištění o naší organizaci JW.ORG jak postupovala v minulosti, schvalovala různé nauky, postupy, které se dělají stejně až do dnešní doby. O to těžší bylo pro mě napsat tento dopis o ukončení členství v této organizaci JW.ORG. Neznamená to, že bych s Vámi zanechal dobrých vztahů […]

Posted in Dopisy radě starších | Leave a comment

Kritika – Kdy byl zničen starověký Jeruzalém? O čem svědčí klínopisné texty?

Svědkové Jehovovi věří, že starověký Jeruzalém byl zničen v roce 607 př. n. l. Jak se na toto datum dívají dnešní historikové. A co říkají o tomto datu klínopisné texty? Odpovědi na tyto otázky vám může pomoct najít vědecká studie od Douga Mason, který se těmito otázkami zabýval ve své práci. Tato práce je k dispozici ke stažení v PDF souboru: […]

Posted in Dopisy radě starších, Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Spory o Trojici

Ve 3. – 5. století po Kristu byla definována křesťanská ortodoxie, která v podstatě přežila až do naší doby. Ani velké otřesy, jimiž církev prošla v dobách reformace a protireformace, neznamenaly zásadní změnu v půdorysu křesťanské teologie ať už katolické či evangelické. Pravda, ve všech staletích existovaly okrajové a někdy i vyloženě heretické proudy. Ty se za reformace a v pozdějších dobách vynořovaly více než kdy […]

Posted in Knihy a brožury, Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Top citáty ze Strážných věží roku 1994

  Strážná věž 15. ledna, odstavec 5, strana 17: „V roce 1919 byla totožnost tohoto otroka zjištěna; zjistilo se, že to je ostatek pomazaných křesťanů. Je zastoupen vedoucím sborem a od té doby je středem teokracie na zemi.“   Strážná věž 15. únor, strana 6: „Pokoušeli se na vás někdy svědkové uplatnit takzvané vymývání mozku? Použili na vás […]

Posted in Top citáty ze Strážných věží | 1 Comment

Christologické texty

Překlad nového světa se stal ideologickým nástrojem, který má čtenářům pomoci pochopit a pojmout poselství svědků Jehovových bez výhrad a pochybností. Místo toho, aby se stal pomocí na cestě ke Kristu, zavádí čtenáře v důležitých místech, zejména o Kristově božství. Apoštol Pavel varoval v dopise Galaťanům 1.7: „Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo […]

Posted in Knihy a brožury, Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Svědkové Jehovovi a peníze – překrásný život členů vedoucího sboru

Najít odpověď na otázku, proč existují v organizaci svědků Jehovových dvojí měřítka, zejména v otázce postoje k penězům, není vůbec jednoduché. Na druhé straně, samotná historie svědků Jehovových od její začátku, může pomoci tuto otázku rozkrýt. Proto jsme se pokusili prozkoumat začátky vznikání tehdy známé „náboženské organizace“ Badatelů Bible, a zejména jejich dvou nejdůležitějších představitelů Charlse Taze Russella a Josepha […]

Posted in Nauky svědků Jehovových, Video | 3 komentáře

Miliony nyní žijících lidí nikdy nezemřou

Brožura napsaná J. F. Rutherfordem v roce 1920 a do českého jazyka přeložena v roce 1922, například učila o roce 1925, že v tomto roce se vrátí staří věrní starého zákona, a že v roce 1925 budou lidé již žíti věčně, jak vyplývá také z níže uvedené citace. Doporučujeme si tuto krátkou brožuru přečíst. „Když tomu tak jest, pak máme (až přijde čas, […]

Posted in Knihy a brožury, Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Geoffrey Jackson vypovídá před Královskou komisí v Austrálii 14.8. 2015 část II.

A je tady další část seriálu „Geoffrey Jackson vypovídá před Královskou komisí v Austrálii 14.8. 2015 část II.“, kde se již debata začíná soustředit na problematiku, která je v organizaci svědků Jehovových velkým problémem, a o které se v rámci organizace mlčí. Podívej se na další zajímavé informace, které nám chce sdělit člen vedoucího sboru Geoffrey Jackson. Autor: facilis

Posted in Video | Leave a comment

Jak správně oslovovat Boha?

Pokud by se tvůj otec jmenoval Josef, jak bys ho oslovoval: „Josefe“ nebo  „pane Josefe“? Nebo: „Otče“, „táto“, „tati“, „tatínku“? Jistěže tím druhým způsobem, protože ten ukazuje na to, že k němu máme VZTAH.   Jak oslovoval svého Otce, náš vzor – Ježíš Kristus? NIKDY ho neoslovil Jehovo nebo Pane Jehovo! Kromě svého vlastního příkladu, svým […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Geoffrey Jackson vypovídá před Královskou komisí v Austrálii 14.8. 2015 část I.

Výpověď Geoffrey Jacksna, člena vedoucího sboru svědků Jehovových před Královskou komisí v Austrálii ze 14. 8. 2015, je výpovědí, která trvala celkem více než 3 hodiny. Po důkladném vyslechnutí této výpovědi, je nutné říct, že je to skutečně velmi poučné, protože Geoffrey Jackson byl tázán asistentem soudce na velmi citlivé informace, které se člověk nedozví ani z publikací společností, ale […]

Posted in Nauky svědků Jehovových, Video | Leave a comment

Dopis radě starších – Protecting Minors From Abuse 1. 8. 2016

Dopis obsahující pokyny ohledně sexuálního zneužívání, jsou to nejnovější pokyny společnosti. Ke stažení v PDF souboru zde: Protecting Minors From Abuse 1. 8. 2016 Autor: facilis  

Posted in Dopisy radě starších | Leave a comment

Dopis radě starších Praha Zbraslav

Prvopočáteční poznávání pravdy – biblické studium – pro mne bylo tím nejkrásnějším obdobím mého života. Poznání Boha a Ježíše Krista dodnes považuji za to nejcennější, co mám. Krátce po křtu, který je spojen se vstupem do organizace svědků Jehovových, jsem se začal potýkat s některými nepsanými pravidly. Byl na mne vyvíjen nemalý tlak, abych přestal nosit plnovous, byť […]

Posted in Dopisy radě starších | Leave a comment

Význam krve v Písmu – odpověď svědkům Jehovovým

Diplomová práce na téma Krev a její význam v Písmu. Povedená práce, která je napsaná se zdravým rozumem a zejména s cílem dát potřebné argumenty nato, aby se svědkové Jehovovi zamysleli nad svým postojem ke krvi. Ke stažení zde: Význam krve v Písmu – odpověď svědkům Jehovovým Autor: facilis

Posted in Knihy a brožury, Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Svědkové Jehovovi soudí vs. svědkové Jehovovi souzeni část I.

Svědkové Jehovovi jsou známy nejen díky své horlivé kazatelské činnosti, ale také díky tomu, že vedou se svými členy neveřejné právní výbory. Jaká je vlastně historie a současnost vylučování v organizaci svědků Jehovových? To všechno se můžeš dozvědět z vícedílného seriálu videí Svědkové Jehovovi soudí vs. svědkové Jehovovi souzeni. Autor: facilis

Posted in Nauky svědků Jehovových, Video | Leave a comment

Svědkové Jehovovi – jak přistupovat k  informacím

Organizace svědků Jehovových ráda zapomíná a prostě mlčí o věcech, které jaksi organizaci nevytvářejí ideální obraz, a dokonce si ráda vymýšlí neuvěřitelné historky, které vykreslují organizaci skoro jako dokonalou. Žel, ale tyto ideální informace nevydrží pod možnou kritikou pozorných čtenářů. Podívej se na video. autor: facilis

Posted in Nauky svědků Jehovových, Video | Leave a comment

Životopis Raymonda Franze

Životopis Raymonda Franze, autora knihy Krize svědomí a Hledání křesťanské svobody, s laskavým dovolením Jakoubka Stříbrného, je ke stažení zde: Raymond Franz – Životopis Autor: facilis

Posted in Knihy a brožury | Leave a comment

Svědkové Jehovovi – Napodobujte jejich víru!

„Pamatujte na ty, kteří mezi vámi poskytují vedení, kteří k vám mluvili Boží slovo, a když pozorně sledujete, k čemu vede jejich chování, napodobujte jejich víru.“ Starší poskytují vedení ve sboru. Jejich víra je hodná napodobení proto, že oni sami napodobují Krista Ježíše. (Strážná věž 2005, 15. září, odstavec 10, strana 22) Jedním vynikajícím příkladem vytrvalosti a víry mezi svědky […]

Posted in Nauky svědků Jehovových, Video | Leave a comment

Techniky manipulace svědků Jehovových

Ač si to uvědomuješ, či ne, organizace Svědků Jehovových má velice účinný a roky propracovaný systém manipulace. Sám jsem jím byl zmanipulován. Možná jsi i ty. Popřemýšlej nyní se mnou nad několika technikami manipulace v porovnání s tím, jak to chodí u Svědků Jehovových. Nyní se vrať v myšlenkách nějaký čas zpátky a v klidu přemýšlej… Začínáš chodit na shromáždění. Slýcháš tam nauky nebo […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Svědkové Jehovovi citují – 3

Strážná věž z roku 2017, z července, na stranách 27 až 30 obsahuje velmi praktický a zajímavý článek, který se nazývá „Zvítězíš v boji o svou mysl?“ Úvodní slova tohoto článku, jsou napsána velmi pravdivě: „Jsi terčem útoku! A tvůj hlavní nepřítel Satan se snaží použít proti tobě dost nebezpečnou zbraň. Jakou? Propagandu! Tato zbraň je navržena s cílem zasáhnout tvou mysl.“ […]

Posted in Svědkové Jehovovi citují | Leave a comment

Vychovávej chlapce podle cesty…

Na regionální sjezdu svědků Jehovových v USA v roce 2017, jedno desetileté děvče, které bylo pokřtěné v devíti letech, bylo chváleno na sjezdu zato, že nekomunikuje se svou starší sestrou. Níže uvádíme odkaz na video v angličtině, a pod ním český překlad. (Překlad je od 57 sekundy až do konce tohoto videa) Překlad: „Řečník: Před námi stojí dvě sestry, se […]

Posted in Nauky svědků Jehovových, Video | Leave a comment

Jaká organizace (církev) je ta pravá?

To je velmi palčivá otázka pochybujících Svědků Jehovových o „pravosti“ jejich organizace a mnozí raději zůstanou s vědomím problematických nauk tam, kde jsou, protože si myslí, že Svědkové Jehovovi jsou „nejblíže k pravdě.“ Za roky strávené v této organizaci slyšeli již tisíckrát pojmy „Boží organizace,“ „jediná pravá organizace,“ „vedoucí sbor“ apod. Takže mají v sobě VELMI silně vryto, že něco takového […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Kdo jsou a kdo nejsou praví křesťané?

1. První křesťané byli známí jako „křesťané“ neboli „kristovci“ – ti, co patří Kristu. Ne jako „Svědkové Jehovovi“ – ti, co patří Jehovovi. Oni plně patřili Kristu, za něho v arénách umírali, ne za Jehovu! Svědkové Jehovovi říkají, že patří Jehovovi. Jehovovi patřili Židé, když byla ještě v platnosti Stará smlouva. Stará smlouva byla smlouvou mezi Jehovou […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Svědkové Jehovovi a postoj k vlajce – k zamyšlení

Viděli jste již někdy národní vlajku nějakého státu v rukou svědka Jehovova, nebo na nějaké budově, která patří svědkům Jehovovým? Něco takového jen stěží můžete vidět. Proč? Protože organizace svědků Jehovových učí, že: – vlajka má formát náboženský („Vlajky v dřívějších dobách byly téměř ryze náboženského charakteru. . . Národní zástava Anglie— červený svatojiřský kříž — byla […]

Posted in Nauky svědků Jehovových, Video | Leave a comment

Svědkové Jehovovi platí každý den 4000 amerických dolarů za ukrývání pedofilie

  Dne 9. listopadu 2017, Kalifornský soud uložil svědkům Jehovovým pokutu 4000 amerických dolarů každý den, dokud nepředloží odpovídající dokumenty ohledně pedofílie, které jsou tajně přechovávány společností Wachtower, jak je vidět i z níže uvedené citace rozsudku Kalifornského soudu: „…Following Lopez, supra, 246 Cal.App.4th 566, the court granted Padron’s motion, sanctioning Watchtower $2,000 per day for every day Watchtower […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Svědkové Jehovovi a spiritismus

  V roce 1950 svědkové Jehovovi vydali svůj vlastní překlad: Překlad Nového Světa křesťanských řeckých písem v angličtině. V šedesátých až osmdesátých letech dvacátého století, se několikrát publikace společnosti odvolávají na Bibli spiritisti Johannese Grebera, pro podporu svého vlastního Překladu Nového Světa křesťanských řeckých písem a pro podporu svého učení. Společnost Strážná věž dobře věděla, kdo je Johannes […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Top citáty ze Strážných věží roku 1993

  Strážná věž 15. ledna, strana 18: „Kéž všichni dále horlivě podporujeme věrného a rozvážného otroka. Jedině tak budou moci všichni lidé podobní ovcím jednoho velmi blízkého dne slyšet radostná slova…“   Strážná věž 1. březen, odstavec 18, strana 18: „Lidé, kteří zůstávají ve světě, zavrhli poznání o Bohu a zatvrdili vůči němu své srdce, a tím se sami odřízli od […]

Posted in Top citáty ze Strážných věží | Leave a comment

Svědkové Jehovovi prodali The Towers v Brooklynu

  Svědkové Jehovovi prodali svoji největší perlu ze svých vlastních nemovitostí „The Towers“ v Brooklynu, za přibližně 200 milionů dolarů, tedy za neuvěřitelných 4 400 000 000 Kč. Více se můžete dočíst na níže uvedených webových stránkách: http://www.brooklyneagle.com/articles/2017/11/1/jehovahs-witnesses-sell-towers-storied-brooklyn-heights-hotel

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Vytváříme mapu bývalých svědků Jehovových

  Proč chceme vytvořit mapu bývalých svědků Jehovových? Odcházející, pochybující a odešlí svědkové Jehovovi oceňují, když se můžou podělit o svoje pocity s druhými, když se můžou zeptat jiných lidí na jejich zkušenosti, těžkosti a problémy, které je potkali na cestě na svobodu. I my jsme velmi ocenili, když jsme mohli mluvit s lidmi, kteří nám chtěli pomáhat, v době, když jsme […]

Posted in Náš cíl | Leave a comment

Annual Meeting Announcements 2017

  Dopis radě starším, ohledně výročního shromáždění svědků Jehovových 2017 v anglickém jazyce. Ke stažení zde: Annual Meeting Announcements 2017

Posted in Dopisy radě starších | Leave a comment

Změny nauk svědků Jehovových

  V souladu s učením Společnosti Strážná věž, se pravda stává postupně jasnější, až do úplného pochopení. Strážná věž 2014, 15. květen na straně 28, to potvrzuje: „To, že pozemská část Jehovovy organizace postupuje kupředu, se projevuje v mnoha oblastech. Například stále víc rozumíme biblickým pravdám. Je to v souladu se slovy „stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Prodej knih

Prodám knihy napsané bývalým členem vedoucího sboru svědků Jehovových, Raymondem Franzem:     Hledání křesťanské svobody, cena 599 Kč   a knihu Život je svatý, cena 200 Kč   Poštovné 70 Kč. E-mail: frantisek.svambera@seznam.cz

Posted in Knihy a brožury | Leave a comment

Biblická fakta o Kristově Božské podstatě

Brožura, která shrnuje výsledky 30-letého bádání. Dokazuje základní nesrovnalosti učení svědků Jehovových s biblickou pravdou. Odpovídá na otázky: Je Kristus Bůh nebo jen první stvořená bytost? Modlili se první křesťané ke Kristu? Máme Krista vzývat? Má Ježíš počátek? Je Kristus sám Hospodin? Je Kristus Stvořitelem všech věcí? Existují dva silní Bohové a nebo jen jeden? Je naše […]

Posted in Knihy a brožury | Leave a comment

Top citáty ze Strážných věží roku 1992

  Strážná věž 1. leden, odstavec 5, strana 9: „Projevují živý zájem o činnost průkopníků a povzbuzují ty, kteří by se mohli stát průkopníky, často své vlastní děti, aby si z průkopnické služby udělali životní dráhu, která předčí všechny ostatní.“   Strážná věž 15. leden, odstavec 19, strana 14: „Můžeme tudíž používat i peněz správným způsobem, abychom upevňovali své přátelství s Jehovou […]

Posted in Top citáty ze Strážných věží | Leave a comment

Historie versus svědkové Jehovovi

Český historik a univerzitní pedagog docent Jan Pečírka dokončil v roce 1979 se svým týmem dalších historiků jedno z nejvýznamějších děl, které se zabývalo starověkem v době Československa (PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979, 1091 s. Světové dějiny). Do dnešního dne, skoro po 40 letech toto dílo nebylo překonáno, nejen kvůli jejímu rozsahu, ale také díky své […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Circuit Overseer Guidelines

Circuit Overseer Guidelines je příručka pro krajské dozorce, jsou to vlastně návody na různé situace, s kterými se můžou ve své službě Krajští dozorci setkat.   Ke stažení v PDF formátu zde: Průvodce Krajských dozorců  

Posted in Knihy a brožury | Leave a comment

Top citáty ze Strážných věží roku 1991

  Strážná věž 1. leden 1991, odstavec 13, strana 22 – 23: „Je potěšující vidět, jak dnes tolik dětí svědků Jehovových uplatňuje tato slova a využívá let dospívání k přípravě na život ve službě Jehovovi plným časem a jak zahajují tuto nejvelkolepější kariéru hned po absolvování školy.“   Strážná věž 15. leden 1991, odstavec 19, strana 20: „Boží lid se v teokratické škole […]

Posted in Top citáty ze Strážných věží | Leave a comment

Bůh dělá zázraky i dnes

Obsah tohoto článku je určen hlavně těm, kdo se poprvé rozhodli do něčeho takového nahlédnout. Celé podání je tomu přizpůsobeno. Nejedná se o nějaký teologický spis; jsem jen řadový křesťan. Tím je také zaručena srozumitelnost pro širší vrstvy čtenářů. Úvod: Bude velmi stručný; ostatně i svědectví, která budou následovat, nejsou nijak obsáhlá. Čtenář tak alespoň může nechat […]

Posted in Knihy a brožury | Leave a comment

Dopis radě starších Poděbrady II

  Rada starších sboru Poděbrady 6.6.2017 Milí bratři, předem Vás ujišťuji o své lásce k Vám. Jsem pokřtěný, zrovna dneska rovných 25 let. Napíšu jen několik řádek. Čtu denně Bibli v souvislostech s odkazy a bez vytrhávání z kontextu a došel jsem k pevnému přesvědčení, že již nechci následovat lidi, jak varuje Jeremjáš 17:5 a 5. Mojžíšova 18:20-22, ne přes příslušnost k církvi jak mluví apoštol […]

Posted in Dopisy radě starších | Leave a comment

Dopis radě starších Pardubice – Jih

Starší sboru Pardubice – Jih, tímto dopisem potvrzuji své rozhodnutí opustit organizaci svědků Jehovových. Toto rozhodnutí je výsledkem dlouhodobého přehodnocování mé víry ve spojení s touto organizací. Tento krok činím zcela dobrovolně s plným vědomím. Svého přesvědčení se mi dostalo pozorným studiem Svatého Písma. Jelikož překlady Bible od SJ neodpovídají přesným překladům a původním záznamům, jsou i tyto překlady […]

Posted in Dopisy radě starších | Leave a comment

Dopis radě starších Poděbrady

Br. Štěpánek a Rada starších Svědků Jehovových Poděbrady                                                                                                 […]

Posted in Dopisy radě starších | Leave a comment

Svědkové Jehovovi citují – 2

Ve Strážné věži z 1. května 1988, na straně 22, anglické vydání je napsáno toto: “Do you believe in the second advent of the Lord?” I asked the young man who came to the door. “Christ’s second advent was realized in 1914,” he answered. In astonishment, I told him that was impossible. “You should read this book,” he said, […]

Posted in Svědkové Jehovovi citují | Leave a comment

Jaký je náš cíl

Milý návštěvníku, ať už jsi aktivní svědek Jehovův, pasivní, hledající, odcházející nebo bývalý, tyto stránky jsou určeny především tobě. Velmi si vážíme toho, že jsi sem zavítal! Svědčí to o tvé UPŘÍMNOSTI a ODVAZE prozkoumat některá fakta. Málokdo ze svědků Jehovových to dokáže. Tento web jsme tvořili po mnoha modlitbách s touhou pomoci lidem jako jsi ty. Jelikož jsme […]

Posted in Náš cíl | Leave a comment

Svědkové Jehovovi citují – 1

V knize Využívej vzdělávání v teokratické škole na straně 223 se píše toto: „A co když ti oslovený nebo někdo ze spolupracovníků položí otázku, na níž nejsi připraven? Pokud si nejsi jist, že znáš skutečnosti, odolej pokušení odpověď odhadnout. „Srdce spravedlivého rozjímá, co odpovědět.“ (Přísl. 15:28) Potřebnou pomoc můžeš najít v knize Rozmluvy z Písem nebo v „Biblických námětech […]

Posted in Svědkové Jehovovi citují | Leave a comment

Dopis radě starších Pardubice – ruský

Milí bratři, starší sboru Pardubice – ruský, ráda bych Vám tímto dopisem potvrdila své rozhodnutí opustit organizaci svědků Jehovových. Toto rozhodnutí je výsledkem dlouhodobějšího přehodnocování mé víry. Uvědomuji si, že se svým pojetím víry vymykám oficiálnímu výkladu svědků Jehovových a že není dost dobře možné tyto přístupy skloubit. Nečiním si nárok na jednoznačnou pravdu a v žádném případě […]

Posted in Dopisy radě starších | Leave a comment

Svědkové Jehovovi – dokument

Posted in Video | Leave a comment

Evangelium Svědků Jehovových

Posted in Video | Leave a comment

Svědkové Jehovovi a vysokoškolské vzdělání

Posted in Video | Leave a comment

Candace Conti – oběť pedofilie svědků Jehovových

Posted in Video | Leave a comment

Jsi synem Božím nebo synem ďáblovým?

Synové Boží vlastní svědectví o svém přijetí a smíření s Bohem. Synové ďáblovi jej nevlastní. Kdysi obdržel kladné svědectví i Ábel; Kain však nikoli. Synům ďáblovým chybí nové narození — jsou narození pouze z těla. Synům Božím nové narození nechybí – jsou narození z Ducha. Boží slovo přikládá tomuto tématu zvláštní důležitost. Sám Pán Ježíš promlouvá ke každému z nás: „Musíte se znovu […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Co je podle Písem podstatou Ducha svatého?

Je Duch Boží jen účinnou silou, nebo je naopak inteligentní podstatou Boha samého? Kdyby byl Duch Boží jen účinnou silou, bylo by možné jej zarmoutit? Můžeme Duchu svatému lhát a pokoušet jej? Může Duch Boží udělovat dary, jak sám chce? Může si nás pro sebe oddělovat ke službě? Může si nás povolávat a posílat, kam chce? Oznamuje […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Bude vzkříšení k soudu za ničemné skutky?

Zbavuje nás smrt hříchu? Chrání nás smrt před vzkříšením k soudu? Kdo bude vzkříšen k soudu? Co k tomu říká apoštol Pavel? Co k tomu říká sám Pán Ježíš? Jak je to s hříchy z nevědomosti? Jak skutečně získat odpuštění? Svědkové Jehovovi odmítají učení o vzkříšení lidí, které má čekat za jejich zlé činy odsouzení. V knize Rozmluvy z Písem na str. 403 uvádějí: „Kdybychom […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Druhý příchod Ježíše Krista – bude viditelný, nebo se již udál v roce 1914?

Rok 1914 — proč to nelze přijmout? Znamení — před Kristovou parousií, nebo během ní? Kristova parousia — přesně vypočítaná, nebo nenadálá? Co zásadního bude ukončeno při Kristově příchodu? Kdy nastala Kristova neviditelná přítomnost? Následující texty Písma dokazují, že druhý Kristův příchod (parousia) je událostí budoucnosti, nikoli minulosti. Svědkové Jehovovi však učí, že Kristus přišel neviditelně […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Znovuzrození – jen pro 144 000 pomazaných, anebo pro všechny křesťany?

V roce 1935 došlo v učení svědků Jehovových ke změně. Věřící byli roz­děleni na dvě skupiny s rozdílnými nadějemi. Pro „malé stádo“ 144 000 spoluvládců s Kristem byla určena naděje pro život v nebi; pro „velký nesčíslný zástup“ poddaných Božího království zbyla naděje pouze pro život na zemi. Od té chvíle mohli přijímat znovuzrození jen ti, kdo cítili, že patří […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Věrný a rozvážný otrok

Vedoucí sbor, nebo jen příklad pro naši bdělost a věrnost? Vedoucí sbor svědků Jehovových se sídlem v Brooklynu (USA) se pokládá za jedinou Kristem ustanovenou skupinu na světě, která je oprávněna vést pravý Boží lid (domácnost víry). Jako základ pro toto tvrzení používá vlastního výkladu Kristových slov z Mat. 24:45-47, a to např. v knize Rozmluvy z Písem, na str. 331: „Ježíš řekl, že […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Večeře Páně – jak často?

Mluví Písmo o památné slavnosti — anebo o večeři Páně? Zve nás Pán Ježíš k památné slavnosti — anebo k večeři? Máme se účastnit večeře Páně — ale přitom „nevečeřet“? Slavnost pouze jednou v roce, nebo lámání chleba kdykoli? Večeří Páně se zabývá i časopis Strážná věž z 1. února 2011, a to na str. 21, v článku „Jste připraveni na nejdůležitější den v roce?“. Článek uvádí: „Pouhých […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Večeře Páně – jen pro 144 000, nebo pro všechny?

Jaké vysvětlení mají svědkové Jehovovi pro skutečnost, že počet 144 000 byl překročen nejméně o 40 milionů, a to pokud počítáme pouze křesťanské mučedníky? Svědkové Jehovovi učí, že večeři Páně smí dnes přijímat pouze ostatek z doslovných 144 000 vládců Božího království, kteří jsou jako jediní pod novou smlouvou s Kristem. V knize Rozmluvy z Písem na str. 239 pod nadpisem „Kdo má přijímat chléb […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

David a Jan Křtitel – (ne)budou v nebi?

V jakém smyslu „nevystoupil David do nebes“? Proč i „menší v království nebeském“ je větší než Jan Křtitel? Kdo je „potomstvem Abrahamovým“? Jak je „ospravedlněno“ Abrahamovo potomstvo? Proč je v Písmu vždy důležitý kontext? V knize svědků Jehovových Rozmluvy z Písem na str. 418 čteme: „Jehovův duch působil na Davida a ,mluvil‘ skrze něho (1. Sam. 16:13; 2. Sam. 23:2), ale Bible […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Biblické modlitby ke Kristu

Prosby ke Kristu, vzývání jeho jména, děkování, atd. Tento stručný přehled Biblických textů je možné půjčovat, darovat nebo citovat svědkům Jehovovým, kteří odmítají oslovit Pána Ježíše Krista prosbami, vzýváním jeho jména, děkováním, apod. Následující příklady apoštolů a učedníků mohou promluvit do jejich mysli i srdce. Více na Biblické odpovědi křesťana na otázky svědků Jehovových. Pán Ježíš nás ujišťuje, že […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Nesplněné prorocké předpovědi

1874  1914  1915  1918  1925  1941  1975 Co na to Písmo? V knize svědků Jehovových Rozmluvy z Písem je na str. 94 uvedena jedna z rad, jak mohou jejich členové mluvit s jinověrci: Jestliže někdo řekne: ‚Náš pan farář říkal, že svědkové Jehovovi jsou falešní proroci‘ – Mohl bys odpovědět: ‚Jistě budete souhlasit, že takové vážné obvinění by mělo […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Královské kněžstvo a 144 000

Kdo nese podle Písma název „královské kněžstvo? Bude v novém Jeruzalémě přebývat jen 144 000 osob? Může někdo zůstat mimo nový Jeruzalém a přežít? Jak zní nová píseň a kdo se jí může „naučit“? Nese označení „panny“a „panicové“ jen přesný počet 144 000 osob? Podle učení svědků Jehovových náleží titul „královské kněžstvo“ jen doslovným 144 000 pomazaným vládcům Božího království (viz […]

Posted in Nauky svědků Jehovových | Leave a comment

Praktiky svědků Jehovových mi rozbily rodinu na 32 let

Jmenuji se Otto Vítek. Je mi 63 let. 10.října 1984 jsem byl vyloučen z řad svědků Jehovových. Uvěřil jsem totiž v Kristovo Božství. A to bylo v rozporu s jejich učením. Od doby, kdy jsem byl vyloučen, uplynulo dvaatřicet let. Po tak dlouhé době mi Bůh konečně dovolil, abych napsal toto pojednání. Byl to čas poznávání. A to nejen věroučného systému svědků […]

Posted in Dopisy radě starších | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Praktiky svědků Jehovových mi rozbily rodinu na 32 let

Pravda se zkoumání nebojí

Milý bratře, milá sestro, rozhodl jsem se napsat dopis osobám, které mám rád a na jejichž pochopení mé situace mi obzvláště záleží. Proto používám dvojí oslovení a píši dopis jako otevřený. Píši Ti, protože si Tě jako člověka vážím a rád bych, aby ses dověděl přímo ode mě, proč nechodím na shromáždění. Není to vůbec kvůli lidem, a věř […]

Posted in Dopisy radě starších | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Pravda se zkoumání nebojí

 

Badatelé Bible © 2017 Frontier Theme