Archiv rubriky: Top citáty ze Strážných věží

Top citáty ze Strážných věží

Top citáty ze Strážných věží roku 1994

  Strážná věž 15. ledna, odstavec 5, strana 17: „V roce 1919 byla totožnost tohoto otroka zjištěna; zjistilo se, že to je ostatek pomazaných křesťanů. Je zastoupen vedoucím sborem a od té doby je středem teokracie na zemi.“   Strážná věž 15. únor, strana 6: „Pokoušeli se na vás někdy svědkové uplatnit takzvané vymývání mozku? Použili na vás […]

Top citáty ze Strážných věží roku 1993

  Strážná věž 15. ledna, strana 18: „Kéž všichni dále horlivě podporujeme věrného a rozvážného otroka. Jedině tak budou moci všichni lidé podobní ovcím jednoho velmi blízkého dne slyšet radostná slova…“   Strážná věž 1. březen, odstavec 18, strana 18: „Lidé, kteří zůstávají ve světě, zavrhli poznání o Bohu a zatvrdili vůči němu své srdce, a tím se sami odřízli od […]

Top citáty ze Strážných věží roku 1992

  Strážná věž 1. leden, odstavec 5, strana 9: „Projevují živý zájem o činnost průkopníků a povzbuzují ty, kteří by se mohli stát průkopníky, často své vlastní děti, aby si z průkopnické služby udělali životní dráhu, která předčí všechny ostatní.“   Strážná věž 15. leden, odstavec 19, strana 14: „Můžeme tudíž používat i peněz správným způsobem, abychom upevňovali své přátelství s Jehovou […]

Top citáty ze Strážných věží roku 1991

  Strážná věž 1. leden 1991, odstavec 13, strana 22 – 23: „Je potěšující vidět, jak dnes tolik dětí svědků Jehovových uplatňuje tato slova a využívá let dospívání k přípravě na život ve službě Jehovovi plným časem a jak zahajují tuto nejvelkolepější kariéru hned po absolvování školy.“   Strážná věž 15. leden 1991, odstavec 19, strana 20: „Boží lid se v teokratické škole […]

Badatelé Bible © 2017 Frontier Theme