Archiv rubriky: Knihy a brožury

Knihy a brožury

Spory o Trojici

Ve 3. – 5. století po Kristu byla definována křesťanská ortodoxie, která v podstatě přežila až do naší doby. Ani velké otřesy, jimiž církev prošla v dobách reformace a protireformace, neznamenaly zásadní změnu v půdorysu křesťanské teologie ať už katolické či evangelické. Pravda, ve všech staletích existovaly okrajové a někdy i vyloženě heretické proudy. Ty se za reformace a v pozdějších dobách vynořovaly více než kdy […]

Christologické texty

Překlad nového světa se stal ideologickým nástrojem, který má čtenářům pomoci pochopit a pojmout poselství svědků Jehovových bez výhrad a pochybností. Místo toho, aby se stal pomocí na cestě ke Kristu, zavádí čtenáře v důležitých místech, zejména o Kristově božství. Apoštol Pavel varoval v dopise Galaťanům 1.7: „Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo […]

Miliony nyní žijících lidí nikdy nezemřou

Brožura napsaná J. F. Rutherfordem v roce 1920 a do českého jazyka přeložena v roce 1922, například učila o roce 1925, že v tomto roce se vrátí staří věrní starého zákona, a že v roce 1925 budou lidé již žíti věčně, jak vyplývá také z níže uvedené citace. Doporučujeme si tuto krátkou brožuru přečíst. „Když tomu tak jest, pak máme (až přijde čas, […]

Význam krve v Písmu – odpověď svědkům Jehovovým

Diplomová práce na téma Krev a její význam v Písmu. Povedená práce, která je napsaná se zdravým rozumem a zejména s cílem dát potřebné argumenty nato, aby se svědkové Jehovovi zamysleli nad svým postojem ke krvi. Ke stažení zde: Význam krve v Písmu – odpověď svědkům Jehovovým Autor: facilis

Životopis Raymonda Franze

Životopis Raymonda Franze, autora knihy Krize svědomí a Hledání křesťanské svobody, s laskavým dovolením Jakoubka Stříbrného, je ke stažení zde: Raymond Franz – Životopis Autor: facilis

Prodej knih

Prodám knihy napsané bývalým členem vedoucího sboru svědků Jehovových, Raymondem Franzem:     Hledání křesťanské svobody, cena 599 Kč   a knihu Život je svatý, cena 200 Kč   Poštovné 70 Kč. E-mail: frantisek.svambera@seznam.cz

Biblická fakta o Kristově Božské podstatě

Brožura, která shrnuje výsledky 30-letého bádání. Dokazuje základní nesrovnalosti učení svědků Jehovových s biblickou pravdou. Odpovídá na otázky: Je Kristus Bůh nebo jen první stvořená bytost? Modlili se první křesťané ke Kristu? Máme Krista vzývat? Má Ježíš počátek? Je Kristus sám Hospodin? Je Kristus Stvořitelem všech věcí? Existují dva silní Bohové a nebo jen jeden? Je naše […]

Circuit Overseer Guidelines

Circuit Overseer Guidelines je příručka pro krajské dozorce, jsou to vlastně návody na různé situace, s kterými se můžou ve své službě Krajští dozorci setkat.   Ke stažení v PDF formátu zde: Průvodce Krajských dozorců  

Bůh dělá zázraky i dnes

Obsah tohoto článku je určen hlavně těm, kdo se poprvé rozhodli do něčeho takového nahlédnout. Celé podání je tomu přizpůsobeno. Nejedná se o nějaký teologický spis; jsem jen řadový křesťan. Tím je také zaručena srozumitelnost pro širší vrstvy čtenářů. Úvod: Bude velmi stručný; ostatně i svědectví, která budou následovat, nejsou nijak obsáhlá. Čtenář tak alespoň může nechat […]

Badatelé Bible © 2017 Frontier Theme